ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.06.25. 18:30

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2014.11.04. 19:15 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4075
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Kozma Szilárd asztrológus:

A személyi Karma-oldatlansága és az anyagi leépülés – leszegényedés, valamint a karma és a betegségek és a balesetek - összefüggései.
Annak, hogy 2OOO december 17-én, minden előjel nélkül, tehát váratlan hirtelenséggel, egy ismeretlen vírustámadás folytán meghalt egy minden szükséges (A törvény által előírt) oltással ellátott, makk-egészséges gyermekünk Magyarországon (- Bármennyire fájdalmas ezt így nekem leírni: de rajtunk kívüli - politikai! - okok miatt, akkoriban számunkra sajnos még külföldnek számító Magyarországon), tehát a kilences horoszkópház hatáskörébe tartozó életterületen. De azt a tragédiát nem csak a kilences házban álló Hold, hanem a Merkúr, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Plútó bolygók által megtestesített ősprincípiumokkal való diszharmonikus kapcsolatunknak, vagyis, ezeknek a bennünk létező és általunk is megnyilatkozó: a mi negatív szellemi-lelki folyamatainkon keresztül is érvényesülő őserőkkel való kapcsolat diszharmonikus átélésének a következménye volt!

A gyermekünk halálának az igazi oka a teremtés ősi okának az egész emberiség által történő félreértésének: az ősi bűnbeesésnek a következménye volt, aminek a közvetlen, nyers hatásától akkor mi még nem voltunk mentesek. Sőt: a születési horoszkópjában VIII. házban álló, Rák-Lilithel rendelkező volt-feleségem, aki azóta a legfelelőtlenebb módon "megszabadult" a családi gondoktól, még csak most, hogy a nagyanyjával él együtt, ahelyett, hogy velünk élne, tapasztalja meg annak igazi mélységében a Rákhoz kapcsolódó ősi bűnbeesés következményeit, hogy a családtól való elmeneküléssel próbált könnyíteni az általam számára minden erőmmel könnyűvé tenni óhajtott, családdal kapcsolatos terhein.
Mózes még tud róla, Jézus már nem is említi konkrétan, és csupán a kornak- és a zsidó családjogi törvényeknek megfelelő recepteket ad arra, hogy micsoda is konkrétan az emberek személyében található Lilith, annak ellenére, hogy az egész tanítása (A „kereszténység” – tehát: a kereszt metafizikája!) arról szól tulajdonképpen, hogy miképpen oldható fel a Lilith-hatása. Utalást tesz ugyan rá, amikor azt mondja, hogy: "Azért jöttem, hogy rámutassak arra, ami a kezdettől fogva rejtve van.". De - az evangéliumokban legalábbis - semmiféle konkrét feltárás nem történik a Lilith természetére és hatásaira vonatkozóan. A teremtés ősi oka ugyanis az, ami az abszolút őslétet részben kimozdítja az abszolút állapotából, tehát a Lilith nevű metafizikai jelenség, amely az abszolút lét ellentétét hozza létre: a Káoszt. Annak érdekében viszont, hogy ez a spirituális a Káosz, ne növekedhessen éppen oly határtalanná, mint az abszolút lét, ennek a megakadályozása érdekében, illetve, a káosszá változott abszolút részek vissza szerzése (vissza rendezése és finomítása érdekében), az abszolút állapoton kívüli új lét-állapotnak a tudatos létrehozására készteti azt. Ez az új létállapot az amit mi teremtett világként ismerünk, vagyis végső soron a fizikai létállapot, tehát az egész kozmikus – anyagi világ, amiben az abszolút lét, a maga számára – és ezen belül a mi számunkra - a lilith zavarokat felimerhetővé, vagyis rögzitetté: láthatóvá, értelmezhetővé tudja tenni.
A Lilith tehát, az abszolút állapoton felüli felsőbbrendű állapotra való őssóvárgás, a tökéltességre, a másra és az újra, ugyanaz az abszolút káoszt előidéző őserő, mind amit az asztrológiában Lilithnek nevezünk. Csíkszeredai elszigeteltségem következtében nem rendelkezek olyan asztrológia-történeti ismerettel, amelynek alapján értelmes magyarázatot kaphatnék arra vonatkozóan, hogy a Lilithet, mióta és minek az alapján tüntetik fel a horoszkópokban, illetve, hogy milyen képletek alapján számolják ki közforgalomban levő Lilith- táblázatokat, de arra rájöttem, hogy a Lilit annak az őssóvárságnak, annak a mindenkori "másra", a "másképp-re", a más-állapotra való ősi vágyódásnak az asztrológiai megfelelője, amely az Abszolútumban gyökerezik, és amely az abszolútumot megzavarja és arra készteti, hogy az abszolút állapoton kívüli állapotokra, az abszolúttól eltérő, más-élményekre sóvárogjon. Mivel ez az első őserő idézi elő az őskáoszt, amely növekvésével – terjedésével az abszolút létet is fenyegeti azzal, hogy azt is el lepi és átalakítja káosszá, arra készteti az abszolútumot, hogy teremtő erőket hozzon létre magából amelyekkel a Teremtés aktusát elindítsa. - Így, a jelen időben írva, mert a Teremtés nem csak valamikor a múltban történt, nem egy egyszeri múltbeli aktus, hanem egy állandó folyamat, amelyben az ember is részt vesz, ha akarja, ha nem, ha tud róla, ha nem, pontosan a benne is létező őssóvárgás hatására és az ugyancsak a benne is munkálkodó, a személyén keresztül megnyilvánuló ősi teremtő képzeleten: az imaginációján keresztül hat. Így érvényesül rajtunk keresztül, a mi személyünk által is, az egyetemes tőrvény, amit a misztikusok a Mágia, a hermetikusok a Teremtés, vagy a Mentális tőrvényének neveznek. Annak a személynek, aki most először szembesül ezzel a döbbenetes - és első hallásra hihetetlen - ténnyel, még nevetségesnek is hangzik az, hogy az élet és "az objektív világ" teremtésében ő is részt vesz.
Arról, hogy miképpen működik - bennünk és általunk is - a mágia tőrvénye, Az Egyetemes Tőrvényekről szóló tanulmányomban részletesen kifejtettem. Jelen írásomnak elsősorban nem ez a leírás, hanem az imagináció-tisztítási lehetőségek feltérképezése a célja. Ugyanis a zavaros: homályos és tisztázatlan vágyaimmal és a zaklatott (ambícióim miatt feszült és félelmeim miatt szorongásos) lelkiállapotom által befolyásolt, állandóan és önkéntelenül működő imaginációmmal olyan eseményeket: élethelyzeteket és egészségi (betegségi!) állapotokat idézek elő az életembe és a biológiai szervezetembe, amelyeket nem szívesen viselek el! Ezért arra törekszem, hogy azáltal, hogy a személyi horoszkópom segítségével meghatározva a bennem levő, rombolási és hamis információ-áramoltatási programok működését, azokat leleplezve semlegesítsem (feloldjam és megelőzzem a karmikus imaginációmnak a negatív hatásait). Ezzel és a jelenlegihez hasonló írásaimmal tehát, lehetőséget akarok nyújtani azok számára, akik rendelkeznek személyi horoszkóppal, hogy a tragédia- és betegség okozó karmájuk feloldása érdekében a belső képzlet-tisztítást elvégezhessék, a karmájuk által működtetett képzeletüktől megszabadulhassanak.
Mózes azt írja a Teremtés Könyvében (Vigyázat: a hely ahol le van írva nagyon fontos a mi szempontunk szerint, hiszen a Teremtés Könyve a Mágia könyve címét is viselhetné!), hogy mielőtt az Úr (vagyis az Őstörvény) Évát megteremtette volna, Ádám a Lilittel élt együtt a paradicsomban. Amennyiben rászoktatjuk magunkat arra, hogy a szent könyvek szövegeit ne a középkori skolasztika által kanonizált misztikus fantazmagóriák alapján értelmezzük, és például az Éva előtti Ádám fogalma alatt ne egy paradicsomi őslénnyel kéjelgő magányos fiatalembert értsünk, hanem a még androgünoszi (két nemű) állapotban létező ember kauzális (paradicsomi) ősképét (ideáját), amely már nem Ádám Kadmon: Isten első ideája, de még nem is a nemek szerint kettészakadt ember maszkulin ideája, akkor közelebb jutunk a saját Isteni eredetünkből következő isteni természetünknek (valamint annak a zavarodott állapotának: az ördögi) a megértéséhez, mint ahogy a teológiai interpretációk azt lehetővé teszik. Ha Ádám Kadmon a metafizikai értelmezés alapján nem más, mint Isten első Ideája, vagyis a teremtés világa és a Teremtő Abszolútum közötti, első és végső szellemi-mágikus teremtő idea, akkor Ádám és a Lilit, maga a teremtés első megvalósulási formája: az első szellemi lény ősideája (Ádám) és a benne - általa létesülő örök sóvárgás a másra (Lilith), a másképp-létezésre: a megnyilvánulásra. Sőt, amennyiben a Lilit, az örök sóvárgást jelenti, azt a más-állapotra való ősi vágyakozást, amely a Teremtő Abszolútumot arra késztette (készteti!), hogy megnyilatkozzon, akkor az Abszolútumnak a Lilit-állapota megelőzi az Ádám Kadmoni első ideatikus megnyilatkozást.
Ez, az a bennünk is jelenlevő abszolút sóvárgás, az ősi hiány - információ állapot az, az ős-szomjúság, amelyet egyes nyugati gondolkozók és a keleti misztikusok összetévesztenek magával az Ősi létforrással: az Abszolútummal (Nirvána) és azt állítják, hogy Isten az abszolút Semmi.
Azt, hogy Isten maga a Meghatározhatatlan Semmi, annyira komolyan vették még a középkorban, hogy amikor a tudósok a légüres tér létrehozásával kezdtek foglalkozni és azzal kísérleteket végezni, a Klérus tiltakozott e szentségtörő eljárások ellen, mondván, hogy ez Istennek a megbecstelenítése. Nem tudták ugyanis, hogy a légmentesített tér még nem egyenlő állapot a semmi állapottal, ami egyébként sem létezik sem a fizikai világban, sem a metafizikai valóságban.
Néhány évvel ezelőtt, ismerkedő beszélgetést folytattam Magyarországon egy később barátommá való személlyel. Ez a beszélgetés egyféle vizsgáztatás volt az ő részéről, mivel csoportszervező volt egy közismert Reiki - mester által oktatott közösségben, amelynek én metafizika - asztrológia előadásokat tartottam a következő két hónapban. Miután minden ismertebb teremtési és megváltási, misztikus elméleten, dogmán és közhelyen végigzongorázva, az ismerkedés fázisán túljutottunk, ismerősöm feltette a teremtés aktusára vonatkozó végső kérdést:
"- De amit mind mondtál, a Teremtő miért tette?"
- Mondom, hogy ezt nem egy rajtad, vagy rajtam kívülálló Valaki, vagy Valami tette önkényesen, és igazából mi mindannyian most is teremtünk, együtt és egyszerre, az egészen.
- Jól van na,..., akkor úgy kérdem, hogy Te miért tetted és miért teszed?"
Akkor még nem tudtam válaszolni erre a kérdésre és zavaromban valami olyat mondtam, ami ellentétben állt azzal szellemiséggel, amelyre mindenkor igyekszem rávezetni a hallgatóimat: a kutatásra, a keresésre, a minden misztikus, vagy vallásos dogmák felbontására és gnoszeológiai vizsgálatára - értelmezésére. Azt mondtam nagy okosan, hogy ez a "miért" a teremtés örök titka, amire eddig még soha nem kapott választ senki sem. Hamvas Béla elment ugyan odáig a Scientia Sacra III. kötetében szereplő, Az Androgünos című esszéjében, hogy ezt a Teremtést visszavonandónak, mert korruptnak tartja, de amennyiben Hamvasnak igaza van és a teremtés tényleg korrupt is (mivelhogy kábulatban történt, ahogy Hamvas máshol ezt ki fejti a Védára hivatkozva), lenne ez az ősi-primer teremtési aktus, azt, hogy egyáltalán miért van, konkrétan, egyértelműen, határozottan és világosan nem válaszolta meg maga Hamvas Béla sem.
Medárda lányom születése után, miközben először fejtettem ki írásban az örökletes rombolási programok működéséről szóló felfedezéseimet az első általam is akart és várt gyermekünk, orvos- és komplikációmentes születése kapcsán, annak a sorsképletében található mérleg-lilithjét próbálván megfejteni, két és fél évre a Reikis barátom szájából elhangzó sarokba szorító kérdés után, megértvén a lilithnek, mint az abszolútumban keletkező hiány-információnak a teremtés-provokáló jelentését, ezzel a metafizikai felfedezéssel, ha akaratlanul is, de megválaszoltam a világ filozófusait, teológusait és misztikusait évezredek óta foglalkoztató és válasz nélkül hagyó végső ontológiai kérdést. És tettem ezt anélkül, hogy ilyen, világ-nagy filozófusi ambíciók hajtottak volna. Hamvas Béla szerint az intézményesült kereszténységnek az egész emberiséget katasztrófába sodró bűne az, hogy tűzzel-vassal tiltotta a szent szövegek gnosztikus értelmezését. Hamvasnak igaza van, mert ha a metafizikai- gnosztikus értelmezéseket nem cseréltük volna fel skolasztikus, majd tudományos értelmezésekkel, ma mind a Lilithről, mind az örökletes szellemi programokról többet tudna az emberiség és akkor nem zavartuk volna össze és nem tettük volna tönkre ilyen végzetesen a külső természetet és a belső szellemi természetünket oly annyira, hogy például ma már a termékenység és a megtermékenyülés ős-szellemiségének a nyers, anyagi megnyilvánulásait, tehát a fűport és a virágport is, allergiát kiváltó ellenségünkké kiáltottuk ki, miközben a civilizációban élő lányok és fiatal nők eleve szorongással, páni félelemmel és utálattal gondolnak arra, hogy a szeretkezéseik következtében, az ők méhében magzatok képesek megfoganni, miközben, a már újszülött koruktól agyongyógyszerezett fiatal lányok lassan - lassan elveszítik mind a magzatfoganási mind a természetes gyermekszülési képességüket.
Ha a bennünk mindent összezavaró, állandóan a más - állapotra, másságra és ezáltal még az igazi párjukat megtaláló személyeknek a szexuális képzeletét is állandóan kísértő, zavaró és felzaklató Lilinek a hatását egybevetjük és egybe értelmezzük például a diszharmonikus Jupiteri és Neptunuszi elvhez kapcsolódó önkéntelen önámítási hajlamokkal, tehát naivitással, vagyis tulzón idealizáló hajlamokkal menthetetlenül együttjáró önkéntelen, külső ámítási és félrevezetési késztetésekre, tehát a hazudozásra, árulásra, csalásra és öncsalásra, kábulásra, szédelgésre, az irracionális fantazmagória- és káprázat-gyártásra (külső ellenségekről való ködös fantáziálásra) és való késztetéseinket. Ha ugyancsak ezzel, a másságra való szomjúzással egybe gondoljuk és képzeljük a Vénusz diszharmonikus fényszögei által jelzett öncélú kényelemre és sok – sok szexuális kéjelgésre való vágyakozásainkkal, vagy a diszharmonikus Merkúrhoz kapcsolódó, röghöz kötötten haszonelvű, tudományos spekulációk gyártására való késztetéseinkkel, vagy akár a Szaturnuszhoz kapcsolódó hamis felelősség-érzetünkkel (aggódás, sajnálkozás, stb.), a természet- és sors-ellenes biztonság- vágyunkkal, és így tovább, nem kell tehát csodálkozzunk azon, hogy annyi szerencsétlenséget és nyomorúságot előidéző - védekező és jót akaró! - tettet hajtunk végre nap mint nap.
Arról nem is beszélve, hogy a mágikus erejű zavaros életképzeletünk tudatos, de többnyire önkéntelen működtetésével mennyi betegséget és zavaros élet- helyzetet idézünk be magunknak. Ne gondoljunk másra, csak arra, hogy a Nap - Merkúr - Jupiter - diszharmonikus fényszög-együttessel és a Nap - Jupiter - Neptunusz alakzat által támadott Lilittel rendelkező személy, aki még nem rendelkezik önleleplező képességgel, mennyit ámítja magát napjában arról, hogy neki miért szükségszerű ezt és azt a csalást elkövetni, miközben a más nemű személyekkel való személytelen szexuális élvezet-vágya mozgatja őt majd minden tettében és gondolatában.
Amit a negatív fényszögek által képezett karmikus alakzatok jeleznek egy személyi horoszkópban például, végeredményben, csak konkrét (megvalósulási életkörökre: életterületekre vonatkoztatott) részletes értelmeződése annak, amit a Lilith és a Sárkányfarok által jelzett, anyai ági családi karmát (szellemi sors-programot) jelző lilithnek és Sárkányfaroknak a jegy és házhelyzetéből és a vele együtt álló bolygóknak, valamint a Napnak a jegy és házhelyzetéből együttesen kiolvashatunk. A Sárkányfarok pozíciója, az anyai ági (női) őszülőknek a generációkon át, fel nem oldott és az elfojtás által "megkövesedő" szellem-zavarának a jellegéről ad szimbolikus információkat a jegy- és házhelyzetével. Az, például, hogy az én sorsképletemben a Sárkányfarok a Rákban és a XII. Házban található, vagyis: a szellemi elmélyülést és a meditálást – kontemplálást biztosítani képes zártságok, az elkülönülések, illetve a kimondottan spirituális jellegű sorsfeladatok (meditáció és kontempláció segítségével történő) beteljesítési és megvalósítási lehetőségének a házában áll, az Uránusszal együtt, valamint az, hogy a Ráknak megfelelő IV. házban és a Skorpióban található a Napom, még három bolygóval együtt, egyenesen utal arra, hogy nekem ebben, az itthoni zártságban, itt, ebben, a nem hivatalos kényszer-remeteség és csendben való kotlási lehetőség által szolgáltatott körülmények között, kell a végső sors problémáimat a kreatív magány segítségével meg- és átvilágítanom, teljesen megértenem és lehetőleg örökre a tudatomba ékelnem. És, ha nem tudom ezt elvégezni tudatosságom, vagy a betegségeim segítségével, akkor arra kényszerítenek a sors erők, hogy elvégezzem, a gyermekeim betegsége által, azok gyógítása közben.
De a négy első (áltaam is akart!) négy gyermekem édesanyjának, Emőkének is ott áll a Sárkányfarka a XII. ház életterületének a spirituális alapját képező morfogenetikus erőtérben: a Halakban(!) és ugyanakkor a Ráknak megfelelő IV. házban, ami ugyancsak arra utal, hogy ő sem léphet az anyai ágon örökölt nehéz sors-programjainak a feloldása és a szellemi önmegvalósítás terén előre addig, amíg meg nem tanulja a saját otthona és az általa alapított családja által felvetett problémák áldoztkészen kreatív kezelését, illetve amíg meg nem tanul és rá nem szokik a gyermekeiért és a családjáért áldozatokat hozni természetes módon, amíg nem lesz képes, odaadó édesanyává válni, amíg meg nem tanulja meg a teremtő képzelő-erejét pozitívan használni az otthon és a család egészséges léte és harmonikus egysége fenntartása érdekében – és ráadásul: mindig az adott gyakorlati lehetőségek és körülmények között! Nem az adott családból és otthonbül elvágyódni például, nem az adottnál jobb körülmlényekről és jobb (tehát az ő családi karmája által sugalt idealista és kényelmi elvárásainak megfelelőbb!) családtagokról ábrándozni!
Például, a klasszikus asztrológia által fel nem fedett és kiemelten nem figyelmeztetett, tévedés volt részünkről külföldön keresni a boldogulásunkat olyan spirituális fejlődési fázisban, amikor az Oroszlán jegyében született, tehát már a nyers természetében is, ab ovo egocentrikus és az élet nehézségeire a szülei által egyáltalán fel nem készített Emőke, még csak nem is a gyermekei miatt aggódott a falusi körülmények által jelentett nehézségekkel való szembesülése folyamán, nem a családját féltette, hanem kizárólag saját magát sajnálta, illetve megijedt attól, hogy neki ilyen falun lezajló jövője lesz. Arról nem is beszélve, hogy mi külföldön kerestük a boldogulásunkat, miközben Emőnek a Rákban és a 8. horoszkóp-házában álló Lilithje arról árulkodik, hogy neki elsősorban a családjában, a családi körülményei között és a szülőföldjén, a szülőföldje viszonyrendszerében kell (kellett volna, mert még máig nem tette meg) újjá születnie. Holott erre ő még 8 év múlva és még három gyermek szülése és gondozása után sem volt képes, hanem végül a gyermekekkel való, azámára (A tündökölni kivánó oroszlán számára) unalmas foglalkozás és a gyermekek utáni munka elől megfutamodott másodjára is, és a családon kivül, másodszor, sőt: harmadszor is szerelembe eső lelkére hallgatott, az anyai szíve helyett.
Nem az az Enikő lányunk halála után, annak hatására felfedezett és tovább fejlesztett kauzális asztrológiának, hanem a spirituális fejlődésünk érdekében létrejöbő sors-nehézségeknek a tudomány segítségével történő elkerülési lehetőségében reménykedő, és ezért a sors-nehézség kicselezési, elhárítási és könnyítési lehetőségeket kutató, késő ókori és sötét középkori hagyományokra alapozó, jóslásos asztrológia gyakorlatában áll a sors-gócoknak, a sors nehézségeknek a kikerülését célzó tanácsadás. Ez összhangban áll ugyan, a modern gazdaság-növesztési és az annak megfelelő politikai ideológiákkal, de teljesen szemben áll például a Jézus által tanított alapeszmékkel. ("Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt.")
Világos, hogy én, és Emőke is, az egykéző, anyai őseinktől átvett karmikus programoknak vagyunk az örökösei. Az anyai ági női felmenőinknek a szexuális vágyaikat és e vágyak be nem teljesülése miatt létre jött feszült lelki állapotaikat a vallásos erkölcsösködésbe fojtó, áldatlan szexuális helyzetük felvállalásának a megváltoztatását és a természetes kiegyenlítődés megvalósulását vallásos ájtatoskodással, érzelgős jóságosodással és erkölcsösöködéssel pótolni akaró, karmikus késztetések örökösei! Nálam a nyílt skorpiói természetű, Emőkénél a mélyen rejtett és még a rejtettség alatt is mélyebben rejtett, sötét, skorpiói karmája szerinti rombolási - önrombolási programokkal együtt (Nem csak a halál és újjászületés életkörében: a 8. házban található Lilithje jelzi a halálos veszélyt, illetve a képzelettel és gondoalattal való rombolni- és ölni tudás képességét az Emő sorsképletében, hanem a szintén karmával telt 12. házban található, teljesen negatv Skorpió-uránusza is!). Nekem, ezek miatt, az idejében fel nem ismert és fel nem oldott negatív késztetések miatt, ment tönkre idejekorán a májam, az epém, a vesém a prosztatám a végbelem és a húgyhólyagom, amit viszont, nem gyógyszerszedéssel, és misztikus, vagy modern terápiákkal, hanem sok lemondást igénylő és évekig tartó lelki és szellemi tisztítással, befelé figyeléssel, önuralommal és szeretet-meditációkkal kiegyenlített öngyógyítással(!) valamint gyökeres étrend-változtatással (és nem utolsósorban böjtökkel) hoztam helyre.
Ezt, a velemszületett és a kezdetben ugyan vészes betegségeket okozó mentális késztetésekkel és lelki hajlamokkal együtt járó, de ugyanakkor a megváltás-ellenes romboló programok felismerési képességét is biztosító skorpiói természetemet, sikerült oly mértékben átalakítanom, hogy ritkán szorulok orvosság szedésre, orvoshoz, csak a gyermnekek miatt járok, ha kell, de az utóbbi két évben azt sem kellett, és a legdurvább hűlést is "kimeditáltam" már annak idején is, amikor még nem terhektek sokszoros szülői felelősségek két, maximum három nap alatt. Ez nem azt jelenti, hogy immun lettem a betegségekkel szemben, sőt: mint spirituális zavart és lelki tévelygést jelző szellemi rendszer, a betegségekre való érzékenységem nagyon is megmaradt. És éppen hogy, különösen a Skorpióhoz tartozó prosztatám és a végbelem érzékenysége jelentős. És persze, a teljesen negatív Marssal együtt álló Mérleg – Lilithem által jelzett szerelmi-karmámnak megfelelő vese- és hugyholyag, meg húgyűtak érzékenysége, képezi a legjobb figyelmeztető – jelzőrendszeremet, a fantasztikusan hülékeny fejemmel együtt, amire az előbbiekkel meredeken szemben álló Holdam utal a Kosban (Az asztrológiában a fej a Koshoz tartozik ugyanis). Kivülállóknak bizonyára étrdekes, számomra viszont logikus módon, a gyomrom és a nyálmirigyem betegségei minden nyom nélkül eltűntek, miután a húsevést elhagytam és főként miután nagy családos lettem!
Emőke viszont majdnem folytonosan hűlésekkel küszködött, amióta Etelka, a második (élve maradt, és ma már nagyon is erős egyéniségű és élénk!) gyermekünk megszületett, és mivel a gyermekek az édesanyjuk asztrális állapotainak és feszültségeinek a „kijelző-lámoái”, ebbe az állapotba magával rántotta az addigelé (három és fél éves koráig) mekkegészséges Medárdát is. És miután újból és újból, még két gyermeknek adott életet, de a családi szükségek helyett a saját anyja-igényeire kezdett figyelni, mindaddig, amíg el nem hagyta a családját, a gyermekeink, vele együtt, majdnem folyamatosan meghüléses – vagyis tüzes – betegségekkel küszködtek, annak jeleként, hogy milyen erős a sorsképlete 8. házban és a Rákban található Lilithje által jelzett, otthon-, család-, magzat-, és gyermekellenes karmájával keveredő spirituális megújhodás- és megváltás ellenes Skorpió-karmája.
Miivel viszont időközben azt is megtapasztaltam, hogy a tudattalan világunk legsötétebb pontját a sorsképletben megtestesítő ég-alja nevű pontjával együtt áll egy negatívan fényszögelt bolygó, az át alakul harmadik karmikus ponttá, vagyis ha a gyermekkorom óta gyűjtött gazdag betegség- kollekcióm darabjai közül a legnehezebben távozó prosztata és a végbélbetegségek is szóba kerültek, térjünk vissza az Enikő nevű kislányunk Magyarországon történt halálához is igen szorosan kapcsolódó, diszharmonikus Plútó által jelzett "Isteni" (kauzális, tehát: eredői) problémákra, amelyeknek a jelenléte végzetessé tehet minden olyan személyi sorsot, amit a romboló és a megváltódást célzó lelki erőfeszítésekkel szembeni ellenállási programok jelenléte megpecsétel.
A magyarországon mekk egészségesen a világra jött és ott minden előzetes jel nélkül estétől reggelig meghalt Enikő lányunk személyi horoszkópja ugyanis, telítve volt e program gyűjteményével és mind az egész a IV. csúcsán álló, egyértelműen negatívan fényszögelt Plútóhoz kapcsolódott. Ez viszont nem jelenti az, hogy az ő sorsa már születésétől fogva meg lett volna pecsételve és kötelező lett volna számára a korai halál. Ha a Magyarországon ránk váró, az itthoninál nehezebb háztartási körülmények miatt (központi fűtés helyett füstölő szénkályhák és fürdőszoba helyett egyetlen hidegvíz csap az udvaron) nem aktiválódnak oly erősen az Emőke tudattalan képzelet világában a gyermek -és életellenes romboló programok, biztos, hogy akkor Enikő nem halt volna meg.
Vagyis. ha az én spirituális éberségem nem csökken azáltal, hogy az új körülmények közötti helytállás és az asztrológusi vállalkozásom és a külföldi tartózkodásunk törvényesítése miatt, egyszerre több, különböző ügyfélfogadási időszakkal működő állami és magánhivatalba, és ezzel ezer irányba kellett figyelnem és járkálnom - utazgatnom, tehát, ha jobban oda tudok figyelni arra, hogy mi történik a számára idegen és ezért ellenségesnek tűnő, külföldi - falusi környezetben Emővel, biztos, hogy Enikőnek semmi különösebb baja nem történik és most is velünk lenne. De hiába tudtam én akkor már az örökletes rombolási és ámítási programokról, mert a Plútónak az egész teremtés (és a mi életünk) minőségét meghatározó spirituális jelentését, akkor még nem ismertem a teljes mélységeiben.
A Plútó az egyetemes kiegyenlítődésnek: a Teremtő és a Teremtés (a teremtés folyamatai és a teremtmények együttvéve) közötti teljes kiegyenlítődésnek, valamint a teremtés tapasztalatai alapján történő újrateremtésnek, a megújhodásnak és a teremtés folyamatos fenntartásának az őserejét megtestesítő a bolygó. A Plútó a tízedik: a Mindenség és az Egyetemes Igazság ősprincípiumát megtestesítő bolygó. Asztrológiai szimbóluma egy kör és egy abba rajzolt nagyobb sugarú korív amely a Fény és a Szeretet, a Nap és a Hold, a Mars és a Vénusz, az Uránusz és a Neptun tejes áthatását, egymás átalakítását és egymás közötti kiegyenlítődését szimbolizálja. A Plútó a kiegyenlített és állandóan újjászülető Mindenség, valamint a kiegyenlített Személy termékeny megújhodásának és végső kiteljesülésének a bolygója. A spontán, és elsődleges megnyilvánulás ős-princípiumát megtestesítő Mars mellett, a Plútó a Skorpió uralkodója, az egyetemes teremtés végső célját és rendeltetését testesíti meg: a legfinomabb és ezért a legerősebb teremtőerőknek és teremtő hatalmaknak az anyagban való tükröződés segítségével történő végső zvar-menetsüséelt, a Lilith hatásaitól való megtisztulását és megújhodását és ezáltal a teremtés céljának (rendeltetésének) a beteljesedését, vagyis az ebgeytemes kiegyenlítődés és egységesülés megvalósulását. A megváltást tehát. A Plútó az egyetemes megváltódási törekvések őserejét megtestesítő bolygó!
Az Abszolútum Lilith utáni megnyilvánulásának az első következménye a két világalkotó princípium: a Feminin és a Maszkulin őserők kialakulása, majd ennek a két őshatalomnak az egymásba hatolási, az egymást kiegyenlítési és egymás megtermékenyítési vágya. Nem hiába, a Skorpió a gátlástalan szexualitásnak és a minden földi rendet a fenekéig felforgató személyeknek a csillagképe. Ezért a Plútó, a Skorpiónak megfelelő spirituális tengelybe-helyeződés princípiumának alapján, a szexualitás mellett, a minden káprázat szétoszlatása eredményeként létrejövő spirituális újjászületés princípiumának a megtestesítője. Az emberre lefordítva: mindig meg kell haljon bennünk valami, az egoizmusunkat tápláló öncélú élvezetvágyhoz és az élvezeteket biztosítani vágyó törekvésekhez kapcsolódó zavaró tulajdonság, ahhoz, hogy átadhassa helyét valami újnak, valami másnak, valami értékesebb meggyőződésnek. Régi tévhiteink, szellemünket gúzsba kötő rögeszméink elmúlása nélkül nem léphetünk előre, nem érhetünk el újabb spirituális megvilágosodási állapotokat, nem tágíthatjuk ki a tudatunkat és nem teljesíthetjük be az életünk kiegyenlítődési célját. Az egyetemes (Isteni) igazság nem más, mint az egyetemes Teremtés folyamatos szellemi tágulása és az új létformáknak a kiegyenlítődési szüksége mindazzal ami előzőleg létre jött a Teremtésben. Aki nem akar spirituálisan tágulni és kiegyenlítődni, az visszafordul: beszűkül és zsugorodik, haragszik, csal, rombol és gyűlölködik és elviseli a megfelelő következményeket.
A Plútó által megtestesített egyetemes igazság az, hogy a Feminin és a Maszkulin princípiumok, a Jin és a Jang, a Szeretet és a Fény, a Bölcsesség és a Tapasztalat, a Nyugalom és a Kiáradás (a kitörés és a behatolás), szüntelenül áthatol egymáson, behatol egyik a másba és újra és újra megtermékenyíti és kiegyenlíti egymást. E folytonos egymásba hatolás és megtermékenyülés maga az Egyetemes Szellem, a Sanctus Spiritus, a Logosz, aminek alapján történik a Teremtésben minden, de főként a Megváltás! Ezért, akárcsak a Kos teremtői szelleme, senkivel nem körülményeskedik és nem kíméletes a Plútó szelleme, mivel ő az egyetemes vezérelvet: a Megváltáshoz vezető Logoszt testesíti meg, amelynek mindenkor, minden időben és térben érvényesülnie kell! Ezért tapasztalhatjuk meg azt például, hogy az emberben a pozitív Plútói szellem jótékony energiákat felszabadító, gyógyító, kiegyenlítő hatású, amíg a negatív harmonizálatlan Plútó-szellem, célratörésében kíméletlen, kegyetlen és romboló, hatalmi mániákat gerjesztő, maga a pokol misztikus tüze, a tudatos, vagy öntudatlan gonoszság szelleme.
A Plútó ott áll minden létezési forma gyökerénél és végső céljánál, a szám és a hang gyökénél, ott ahol az Abszolútum önmagán belül elválasztja a világosságot a sötétségtől, majd az anyagban való tükröződés segítségével ezeket a lilith befolyásától megtisztítva, termékenyen újra egyesíti, az eget a földdel: a fényt a szeretettel. Mert a Plútó egyben az újra-egyesítés, a teljes spirituális egységesülés bolygója is, vagyis a fény és a szeretet tökéletes egybehatolásának és egybeolvadásnak az őserejét megtestesítő bolygóó. Ő a helyes szellemi alapállás: a moralitás felvételének, vagyis az isteni tengelybe-kerülési képesség megtisztításának a bolygója. Negatív esetben, vagyis a lilith által befolyásoltan: Ő az öncélú hatalmi ambíciók, a nyers energiákkal, a tudományos és a közösségi -társadalmi (Politikai) hatalommal és minden befolyásolási lehetőséggel való visszaélésnek és a mindent szétbomlasztó létkorrupció bolygója, ahogy pozitív esetben ő mindezek ellentéte is: ő a spirituális tisztánlátási ("belátási") képesség megszerzésének a bolygója. Csak az olyan ember válik képessé a valós tisztánlátásra, aki a teremtési tapasztalatok folyamán önmagát teljesen átvilágítva, minden öröklött karma-programjából eredő negatív tulajdonságát: ambícióját, megalkuvását és félelmét felszámolva, saját személyét a Szeretet és a Fény éberségén át, a fizikai, a pszichikai és a spirituális kiegyenlítődési és egységesülési erői számára hozzáférhetővé teszi.
A Plútó princípiuma áll belső: isteni, és a külső: a politikai hatalmakhoz a legközelebb, egyedül ő ismeri azoknak az isteni és ördögi természetét és ha valakinek tényleg sikerül a fény és a szeretet teljes áthatolását önmagán belül megvalósítani, az úgy tud bánni a teremtői képességeivel, hogy se önmagának se másnak nem árthat vele. Mert az aki az isteni áthatolás (az egyéni áldozathozás) tengelyébe nem tud visszakerülni, az vagy a korrupcióban él, vagy valamiféle törvénytelen hatalmat gyakorol, azaz: törvénytelen helyet foglal el az élet színpadán. És mert nem tud önmaga fölött uralkodni, másokon kisérel meg uralkodni azáltal, hogy öncélúan gyakorolja a képességeit (hatalmát) miközben az ellenőrizetlen hatalom (kiegyenlítetlen és törvénytelen állapot) öt a Luciferi erők eszközévé változtatva, és lassan - lassan letaszítja a hozzá szegődő (vele együtt tévelygő), lelkek csoportjával együtt az állandó fájdalmat kiváltó káprázatos zuhanásnak: a végső szétbomlásnak a szenvedés-terhes mélységeibe.
Természetes tehát, hogy a Plútó olyan szervekhez kapcsolódik, amelyek a biológiai kiegyenlítődési (szexuális „kielégülési”) képesség mellett, a spirituális teremtés: az életadás csiráit is magukban hordozó, az anyagi teremtést lehetővé tevő szervekhez: nők esetében a vaginához és a petefészkekhez és férfiak esetében a himvesszőhőz és a Prosztatához is kapcsolódik. Pontosabban: azok a testrészek és szervek kapcsolódnak a Plútó őselve szellemi megtestesülési formáihoz! De a Plútó őselvéhez kapcsolódik a legrejtélyesebb mirigyünk is, a biológiai szervezetünk egészséges működését irányító és szabályozó agyalapi mirigy is. Világos tehát, hogy amennyiben egy személy sorsképletében a Plútó több bolygó által támadott (Például a romboló programok esetében főként a Nap, a Hold, a Mars, az Uránusz és a Szaturnusz által), ez határozottan annak a jele, hogy az illető (személy) kazuzális-szellemi struktúrája (a személye) a teremtés leg finomabb spirituális (és kauzális!) rétegeiből indult megváltódni az életbe, onnan tehát, ahol az ős-Lilith az abszolút tudatot zavarta meg. Ez viszont azt jelenti, hogy rengeteg éberséget követelő és a legnehezebben megvalósítható kiegyenlítődési programot hordozza magákban. – Ilyen nehezen beteljesíthető karma-programot tartalmazott a mi Enikő kislányunk spirituális struktőrája is, akinek a sorsképletében, a tudattalan világunk leg mélyebb és leg sötétebb pontját jelképező négyes háza csúcsán állt a Plútója, amit öt bbolygó támadott a Lilithel együtt. Ilyen nehezen teljesíthető sorsprogramot tartalmaz a volt feleségem sorsképlete is, akinek a Lilithje a Plutó által uuralt Skorpió gyakorlati életkörében: a 8. házban áll és akinek a teljesen negatív uránusza a Skorpióban és a Halak gyakorlati életkörében: a12. házban található.
Nem csoda tehát, ha a volt feleségem, az általa elviselhetetlennek érzett (De előlem akkor mélyen titkolt) sors-nehézségektől való intenzív és huzamos megszabadulási vágyának az Enikő halála lett a vége. Az égi birodalom jugyanis nem a vallások által tanított humánus és protekciózó „Jóisten” működési területe, hanem a Lilith által okozott abszolút-zavar miatt szükségessé vált, egyetemes megváltási programot („Projektet”) létrehívó „könyörtelen” isteni akaratnak (A törvénynek) a területe, ammelyben az Abszolútumnak is meg van tíltva az önkényeskedés, vagyis a kivételezés, a protekciózás és a korrupció. Ezért, ilyen esetekben, mindig a még újabb megváltódási lehetőséget magában hordó életadásra képes, felnőtt anyák azok, akik „megmenekülnek” és nem az „ártatlan” gyermekek. És csakugyan: Emőke ezt követően a világra hozott még, három egészséges gyermeket!
- Jól tudom, hogy humanista gondolkozással ezt elfogadni egyenesen lehetetlen, és első hangzásra egyenesen sátáninak hangzik, de ezt, a spirituálisan „hibás” anyáknak, vagy szülőknek protekciózó, egi szelektálási tényt, én később sokszorosan, minden gyermek meghalási és minden korai halál esetében megfigyeltem. Ahhoz már előzőleg kell nagyon – tehát bizonyos mértéken felül kell - kábultnak, vagy rejtetten agresszívnek lennie egy anyának, hogy ő haljon meg előbb és nem a magzatai, vagy a gyermeke, szélsőséges esetben a gyermekei. És persze, ez a spirituális felébredési képtelenségből eredő, képzeleti agressziója ilyenkor nem a neki erőn felüli nehézségeket okozó gyermekek, vagy általában a nehéz körülmények ellen irányul, hanem vagy a férje (A gyermekek appja ellen) vagy a sorsa ellen, tehát a Teremtő Isten ellen. Csak és csakis ilyen esetekben halnak meg az anyák és hagynak maguk után un. árva gyermekeket. Az apák korai halálának általában nem a családjuk, vagy a kimondottan a gyermekeik ellen irányuló, pszichikai - spirituális agresszió az oka, hanem ugyanaz, mint általában a férfiak korai halálának az oka: a legtöbb esetben az alkohol fogyasztással is megfejelt, túlzóan nagy mértékű ideológiai kábulat, tehát a szellemi -spirituális, mentális, vagy pszichikai önámítás. Vagy egyenesen az alkohol és a cigaretta által okozott fizikai kábulat (vagyis a szellemnek a hamis életideológiákkal, illetve az agynak és a lelkiismeretnek az alkohollal és más kábító hatású anyagokkal való lebénítása). Vagyis az előbbi közvetlen következménye: a túlméretesett és intenzíven, sőt: szenvedéltesen átélt, mindenféle és minden irányba gyakorolt érzelmi, mentális, képzeleti és kauzális agresszivitás. De a legtöbb esetben a kettő együtt.
Ahol a Plútó romboló, vagy kaméleon programokat jelző alakzatokon belül és az átlagtól eltérő módon támadva jelentkezik a horoszkópban, ott a személyi horoszkóp karmikus szimbólumaiban rendszeresen megjelenik a jellegzetesen Skorpiói karma- motívum (szellemiség) is. A Lilith, a Sárkányfarok - Sárkányfej tengely, vagy azáltal, hogy a Skorpiónak megfelelő VIII. házban található a Lilith, a Sárkányfarok, a Nap, vagy több, erősen negatívan fényszögelt bolygó. Mindez arra utal, hogy az illető személynek az anyai ági női ősei, a tudatuknak és a lelkiismeretüknek, még az önmaguk elöl is rejtett mélységeiben hosszú éveken és évtizedeken át, a nyílt szembeszegülés helyett, rejtetten és fojtottan (alattomban) nehezteltek a sorsukra és/vagy a sorsukhoz kapcsolódó, azt számukra megtestesítő személyekre, ember csoportokra, vagy az adott társadalmi helyzetre, a változtathatatlannak látszó keserű és boldogtalan családi helyzetükre és képtelennek bizonyultak a finom neheztelésből való feloldódásra: a kiengesztelődésre és a megbocsátásra.

Ez, az anyai ági ősök által éveken át a szívek titkos zugaiban hordott, idővel finom szomorúsággá és csendes nehezteléssé kristályosodott sors- és isten-ellenes haragvás, valamint a "vak sors" (pl. társadalmi és politikai helyzet), a személytelennek képzelt erőkkel szemben táplált fojtott gyűlölet, amit ma már a vallás sem képes feloldani, az élet kauzális csíráit támadja meg, azokat bontja fel, vagy zavarja össze végzetesen. Nagyon eltökéltnek kell lennie annak az utódnak, aki képessé teszi önmagát ennek az örökségnek a saját személyén: a tudatán és az életén (sorsán: viszonyain, viszonyulásain) belüli kioldására és kiegyenlítésére, felszámolására. (Még én sem vagyok abban biztos, hogy a Skorpió-napom és merkúrom, vaamint a Lilithem és a Marsom által támadott Oroszlán-Plútóm által jezett Isten- és Sors-ellenes karmámat, aminek folytán nagyanyám végbél rákban meghalt, fel tudtam-e teljesen oldani!) - A több negatív fényszöggel támadott és ezekkel együtt a romboló, vagy kaméleon programokra utaló alakzatokban részt vevő Plútó tehát arra utal, hogy az illető személy esetében különös figyelmet kell fordítani a személyi karma feloldására és az élet-feladatok beváltására, különben végzetesnek bizonyuló betegségekkel, balesetekkel és sorsfordulatokkal kell szembenéznie a közeli, vagy a távoli jövőben.
Majd két évtizedes gyakorló asztrológusi tapasztalataim és megfigyeléseim alapján azt észleltem, hogy a még mindig, a középkori jósolgató asztrológiából átvett "bolygó befolyás" koncepciójában gondolkozó asztrológusok, nem az igazi jelentésének és súlyának (súlyosságának) megfelelő körültekintéssel és mélységgel elemzik a Plútó és a Szaturnusz helyzetét a személyi horoszkópok értelmezésénél, sőt: a legtöbb esetben elhanyagolják, vagy misztifikálják azt. Holott a Plútó (valamint a Sárkányfarok és a Lilith) által jelzett gyök-problémák rendszere, asztrológiailag sokkal fontosabb egy személy egészsége és boldogsága (boldogulása) szempontjából, mint az orvostudományban az illető személyre vonatkozó genetikai információk rendszere.
Természetesen nem csak élet - és gyermekellenes (romboló) és ámítási - önámítási (kaméleon) programokat, illetve e programoknak megfelelő hajlamokat jelző sors (karmikus) alakzatokat lehet kiolvasni a személyi horoszkópok kauzális értelmezésével, amelyeket a Plutóval való összefonódás végzetessé tehet. Ott vannak például a Merkúr - Szaturnusz - Nap, a Merkúr - Szaturnusz - Mars, vagy a Merkúr - Szaturnusz - Jupiter és a Merkúr - Mars - Jupiter háromszögek által jelzett ellenőrzési ("kezelési"), uralkodási - birtoklási és manipulálási hajlamokra utaló alakzatok, amelyeknek a hatványozódása az uralkodási mániát, a Plútóval és az Uránusszal való kapcsolódása viszont a hatalmi őrületre való hajlamot és az un. Istetelen-ellenességre való mély hajlamokat jelzik. Ezek az alakzatok viszont a külvilág irányába forduló, öncélú és negatív hajlamokra utalnak, amelyek csak kevés esetben, vagy túlontúl későn okoznak olyan betegséget, vagy más olyan élet-eseményeket, amelyek az egyént a teljes szakadék szélére való sodródásában megállíthatnák.
Kutyauttában megemlíthetőek még a Nap-Jupiter - Szaturnusz, a Nap - Jupiter- Plútó, vagy a Jupiter - Szaturnusz - Plútó alakzatok is, amelyek a valóság-ferdítési, valósághamisítási és a dogmatizálási mánia mellett, a rang és címkórságra, a tekintélyelvűségre: a farizeusi magatartásra való hajlamokra utalnak, amelllett, hogy rejtett és mély, és ezért igen nehezen meghaladható kiegyenlítődére - megbocsátásra való képtelenséget, illetve folytonos neheztelési és haragvási, kifelé (más és mások fölött) való ítélkezési késztetéseket jelőlnek. E negatív hajlamok és mániák következtében viszont inkább a környezet (sokszor egy egész nép) szenved és nem az egyén, amennyiben ezen alakzatok mellett a horoszkópban olyan kiváló képességekre vonatkozó jelek mutatkoznak, mint például a három, vagy több trigon kapcsolatából létrejövő egyenlőszárú háromszög, amelynek a csúcsain pl. a Merkúr és a Nap és a spirituális bolygók egyike található. Ezeknek a társadalmi jelenségek alakulásához kapcsolódó alakzatoknak a részletes ismertetését most nem találom annyira fontosnak értelmezni, mint a materialista logika számára megmagyarázhatatlan betegségeket és a hétköznapi logika számára "igazságtalannak" és "értelmetlennek" tűnő, nehéz betegségeket és halált okozó (pl. légúti vírusfertőzés, forgalmi- vagy munkabaleset, pánikszerű öngyilkosság, stb.) programokra utaló alakzatoknak a tanulmányozását.
Arról tehát, hogy mit eredményez ezeknek az örökletes karma-programok a nem ismerése, illetve a sors-program feltáró asztrológia helyett a primitív (modern) egoizmust kiszolgáló jósolgató asztrológia gyakorlása és a szellemi kauzalitást, illetve az egyetemes lét és a személyes élet (a személyi viszonyok) kellemetlen, de karma-oldás szempontjából lényegesen fontos kérdéseit kikerülő, azokat elkenő, érzelgősen humánus és egzotikusan misztikus sorsrendezés gyakorlása, ékesen beszél minden ideje korán történő emberi elhalálozás, nem csak a kisbabák és a gyermekek halála.

Az öröklődő betegségprogramok általános szellemi eredetéről.
A Rák szellemi okai
A betegségek mentális - metafizikai- oka igazából a hamis információ-áramoltatáshoz: a folyamatos önáltatásig mélyülő környezet-félrevezetési késztetésekhez, vagyis a kaméleon - programokhoz kötődik kauzálisan, még kor is ha első látásra a rombolási és önrombolási programok erős átélése váltja ki a betegségeket. Bármilyen betegség eredeti oka, még az orvosilag néha felismerhetetlennek mondott betegségeké is (lásd az egyes, konkrét fizikai okok nélküli, a szervek rongálódásához, vagy a biológiai funkciók zavarához egyértelműen nem köthető betegségeknek, mint a fiatalkori végzetes elgyengülések orvostudományi meghatározhatatlanságát) végső soron egy, vagy több, a fizikai létben a bolygók által is megtestesített létprincípiummal (ősi teremtőerővel) való önkéntelen és öntudatlan, vagy tudatos diszharmonikus (ellenséges, vagy félreértett: zavaros és érzelgős: misztikus és vallásos) szellemi kapcsolatnak - viszonyulási módnak a következménye. Igaz, hogy egy-két mágikus-misztikus praktika és módszer segíthet olyan betegség, vagy betegség komplexum feloldásában, amelynek a materialista orvostudomány nem találta meg az adekvát, biológiai, vagy pszichológiai szintű gyógymódját, de ezek a gyógyulások az egészség visszanyerése szempontjából semmivel nem jelentenek jobb eredményt a puszta biológiai (sebészi, orvosság - terápiai) beavatkozás következtében elérhető tüneti eredményeknél. Ez azért van mert a gyógyulás egyik esetben sem a pozitív mentalitás-változtatásnak, vagyis az ősi szellemi erőkkel való tudatos harmóniába kerülésnek az eredménye. A "mágikus" gyógyulás ezekben az esetekben a külső - biológiai vagy pszichológiai ráhatásoknak, vagy legjobb esetben a betegségokozó lelki feszültségeknek és szellemi zavaroknak az időleges felfüggesztésének és felületi eloszlatásának (mert csak egy bizonyos helyzetre - állapotra vonatkozó) a kérész életű eredménye. A betegség tünetek, lehet hogy teljesen más színezetben és más betegség-formában, ugyanúgy jelentkezni fognak később, mivel a "meggyógyult" személy ugyan azokat a személyi-szellemi programjával (Vagyis egyedül és kizárólag csak a személyi horoszkópja házhelyzeteinek a vizsgálata segítségével megállapítható életfeladataival!) nem egyező dolgokat akarja erőltetve elkövetni mint azelőtt, mihelyt a lelki terápiát és a betegség fizikai kezelését megelőző léthelyzetbe, vagy ahhoz hasonló ingereket és problémákat hordozó körülmények közé kerül. Ahhoz, hogy ne folytasson a szellemi létfeladataival ellenkező gyakorlati tevékenységet és érzelmileg ne lovalja belé magát a személyi-szellemi kiegyenlítődési programjával ellentétes lelki folyamatokba (érzelmi ambíciókba), az szükséges, hogy tudomásul vegye ezeket, a horoszkópjából kiolvasható (és csakis onnan, sehonnan máshelyről nem!) konkrét életfeladatokat. Ilyenek pl. a tudatos, de sok esetben nehéz és kellemetlen konfliktus- felvállalásokon keresztül elérhető, személyi környezetével való harmóniába kerülés, az anyagi javak és eszközök helyes értékelése és azok helyes használata, a közvetlen fizikai tapasztalatokból, kellemetlen benyomásokból való szellemi információ-szerzési képesség kialakítása, az otthon és családalapítás valamint ami ehhez szükséges: lakásszerzés vagy házépítés, az intim párkapcsolatokon keresztül történő individuális tudatnak és kreativitásnak a felszabadítása - kiteljesítése, a nemesítés, vagyis a szellemnek az anyagi-természeti világba való bevezetése és viszont: az anyagi természetnek és persze saját természetének a szellemi világ tőrvényeihez való visszakapcsolása, stb., És mindezek külön-külön konkrétan és kiemelten, árnyalódva minden egyes személy esetében. Ha tudomásúl vette, arra törekedjen hogy ezeknek a konkrét életterületeken végrehajtandó gyakorlati és személyes feladatainak, amelyeket az anyai ági ősei diszharmonikusan vittek véghez, eleget tegyen és ne törekedjen olyan életfeladatokat végrehajtani (azokat erőltetni), amelyek valamiért tetszetősek és kedvesek ugyan a számára, de nem tartoznak az ő konkrét (gyakorlati) életfeladatai körébe. Ez kellene történjen, de mivel az asztrológia tudományát évezredeken át hiteltelenítették azáltal, hogy jósolgatásra használták, az egész emberiség szintjén, majdnem sehol, vagy ha igen, akkor elenyészően kevés személy esetében történik meg. Az asztrológiai félrevezetetettségünk következménye a "rafinált" betegséghalmozódás, a betegségekben és nem természetes végelgyengülésben való nagyszámú elhalálozás és a "balestek" következtében történő átköltözés a túlvilágra. A balesetek és a betegség ugyanis olyan kauzális (isteni) eszközök, amelyek az embert teljesen, vagy részlegesen eltérítik, vagy meggátolják abban, hogy tovább folytassa azoknak a romboló és zavaró -szennyező mentális programoknak az erősítését, amelyet a szülei és az anyai ősszülei kiegyenlítődés végett (és nem öncélú gyakorlás végett!) akaratlanul ráhagytak. A betegség és a baleset az Isten nyila (Zeusz nyila), amely lerombolja, az egyénileg és a csoportosan épített Bábel-tornyokat kór-okozó mikoróbák és vírusok: fertőzőjárványok, vagy technikai balestek és tömeges áldozatot követelő természeti katasztrófák formájában. És ez akkor is így van, ha első hallásra (olvasásra) abszurdnak tűnik, mivel a kiskorú gyermekek például nem építhetnek Bábel tornyokat. A gyermekek hét éves korukig az édesanyjuknak, vagy más, az öket közvetlenűl gondozó, hozzuk érzelmileg ragaszkodó személyeknek a tudattalan lelki folyamataimnak vannak teljes mértékben alárendelve és betegségeikkel, baleseteikkel (és halálukkal), sokkal inkább leképezik az anya lelki - szellemi harmóniába kerülési problémáit, mint az anya, vagy a gyermeknek a "gondját viselő" személy biológiai szervezete.
Amint említettem, a nehezen diagnosztizálható és a nehezen gyógyítható betegségeket inkább a hamis információ-áramoltatási és az információ-blokálási programok intenzív átélése váltja ki, mint a destruktív programokátélése. Més szóval, a kaméleon-programok veszélyesebbek. És kaméleon-csoporton belül is nem az a huzamosan és intenzíven átélt hamis információáramoltatási magatartás végződik betegséggel, amely gyakorlásával a környezetünket vezetjük félre, hanem azok amelyekkel saját magunkat vezetjük félre. Akkor leszünk betegek, ha önmagunkat, lelkiismeretünket akarjuk becsapni, ha nem akarjuk önmagunk számára beismerni azt, amiről a lelkünk mélyén tudjuk, hogy másképp van, mint ahogy bemagyarázzuk magunknak. Ha nem akarjuk meglátni azt, amiről tudjuk, hogy ott van és létezik a fizikai, vagy a szellemi-lelki valóságunkban. Akkor leszünk betegek, ha a bennünk lakozó (a lelkiismeretünkben: az isteni felelősségérzetünkben és az egyetemes értéktudatunkban: a szellemi-lelki igényességünkben)Istent, a bennünk levő abszolútum csirát, magát az élet forrását próbáljuk félrevezetni. És ez természetes, hiszen a hatás - visszahatás törvénye alapján, hamis információt: életrontó energiát kapok az ősforrástól, ha saját magamban összezavarom: bemocskolom az ősforrást amiből táplálkozom. Megzavarom a lényem legmélyén létező abszolút erőt, azáltal, hogy állandóan igyekszem félrevezetni és elaltatni a saját lelkiismeretemet. A befelé irányított kaméleon - mentalitás következményei a hamis értéktudathoz, vagyis a Jupiteri princípiumhoz kapcsolódó betegségek általában: a májproblémák, a cukorbaj és általában a vérbetegségek.
Amikor a huzamos önáltatás és a környezetáltatás gyávaságból és félelemből: szorongásból eredő (rejtett) gondolati agresszivitással ( mentális támadással: belső vitatkozással és viaskodással) párosul, akkor keletkeznek a rák különböző fajtái, a szarkoma, a különböző agydaganatok valamint a szervezet immunrendszerének különböző betegségei, annak függvényében hogy az élet mely területére és a személyközti kapcsolatok mely formái felé irányulnak a huzamosan fenntartott, belső (rejtett) intenzitással átélt, félrevezető és romboló érzelmi-gondolati magatartások.
A szülő-gyermek, vagy a gyermek-szülő viszonyok és általában a családi viszonyok több rétű és huzamosan fenntartott, önámító és ámító (érzelgős) átélése, amely a "szeretett" családtag részéről egy bizonyos életterületen vagy szellemi tárgykörben tapasztalt szembeszegülés, véleménykülönbség, gyökeresen eltérő és ellenkező életszemlélet, nyílt szembeszegülés esetében átcsap haragba és gyűlölködésbe, majd átminősül csendes nehezteléssé, elsősorban a nők számára jelent egyenes utat az emlő daganatok képződéséhez és elrákosodásához, de ( ritkábban!) a férfiak melleiben is eredményezhet hipertrófiás csomósodást, ha huzamos ideig félrevezetik magukat a családdal kapcsolatos kérdésekben. A gyomorbetegségek és általában az emésztőrendszeri betegségek is oda vezetődnek vissza, hogy a családtagi viszony úgy megromlik, hogy a személy semmit nem hajlandó elfogadni és tudatába - lelkébe befogadni, ami a másik családtagtól jön, miközben azzal áltatja magát, hogy ő mindenek fölött és mindenek ellenére szereti azt a családtagot és megbocsát neki, holott megbocsátásról szó sem lehet mindaddig, amíg a finom és csendes neheztelési érzések tovább lappangnak a tudattalanban. Amennyiben a fent leírt kaméleon mentalitáshoz erős, aggódásba rejtett uralkodási - ellenőrzési és cenzúrázási vágy is kapcsolódik, a betegség formájában jelentkező következmény nem marad meg a gyomortájék és az mellek szintjén, hanem nőknél a petefészkekben és a hüvelyben, a férfiaknál a prosztatában is jelentkezik, a kezdetben alig érzékelhető rendellenesség, majd végzetes betegséggé fokozódik (a destruktív és félrevezető mentalitás teljes megállításához vezető) rákos sejtburjánzás formájában.
Amennyiben a családtagok fölötti uralkodási vágy és azok folytonos ellenállása miatt érzett harag ( a méreg ) teljesen erkölcsi gátlások és érzelmi megfontolások alá záródik, vagy az illető családtag - esetleg alkohol hatása alatt - nyíltan, de ezért még intenzívebben és még többszőr átéli mérges - gyűlölködő állapotát, ez a fajta családapai, vagy a "féltően" szerető-aggódó családanyai diktátorkodás, szívbetegséghez és végül szívinfarktushoz vezet.
Persze, a betegségek keletkezése és fejlődése nem ilyen egyszerű és a táplálkozás, az ivóvíz, a szennyezett levegő a "rossz szokások és káros szenvedélyek" hatása, valamint az egyéni alkat kérdése árnyalja a betegségek jellegét. De az alkati tényezők, vagyis a hajlamok és a sorshelyzetek is a horoszkópból kiolvasható családi szellemi (kauzális) örökségek következménye. Ezen örökletes programoknak a befolyása - hatása alatt állnak az utódok és ezek hatására kerülve folytatják a drámai kibontakozáshoz és a tragikus fejleményekhez vezető "fejlődésüket" mindaddig, amíg nem tudatosítottuk őket az asztrológiai sorsfeltárás és szellemi programértelmezés segítségével. A betegségek és a családi drámák sorozata csak akkor ér véget egy személy életében, ha az asztrológiai sorsfeltáró program-értelmezést az életfeladatok felvállalásával történő tudatos harmóniába kerülési és kiegyenlítődési törekvések követik. "Mindenkinek a maga keresztjét" kell felvennie és nem a másét, vagy a másokét! Senki nem tapasztalhat meg semmit a "szeretett" felnőtt családtagjai helyett és a családtagok sem végezhetik el helyette azt, amit neki kell elvégeznie. Csak egy egyszerű példa a végzetes személyi válságokhoz vezető jóságos tévedésekre: sok szülő nem csak hogy egyetem elvégzésére erőlteti a gyermekét, mert neki nem teljesülhetett ez vágya, hanem olyan tanulmányok folytatására és olyan szakma elsajátítására szorítja rá gyermekét, ami nem áll összhangban annak az alkatával és amely gyakorlati életterület megismerése nem tartozik a "gyermek" személyi életfeladatai közé. Már annyi is elég az egész a halálig tartó szülő - gyermek közötti csendes nehezteléshez, vagyis a fentebb említett betegségek valamelyikének kifejlődéséhez, hogy a saját életfeladatától eltérített utód lelki-szellemi zűrzavara és erkölcsi csődje az "élettani" következményeiről ne is beszéljek.
És ez még elenyésző baj ahhoz a létzavarhoz képest, amely az anyáknak, ritkább esetben az apáknak a gyermekeik szerelmi-szexuális párkapcsolatába és családi életébe való féltékeny és ostoba beavatkozása által keletkezik, persze aggódóan "féltő és óvó" gondoskodás, vagyis alattomos intrikálás, majd nyílt lelki és anyagi zsarolások és állandó szemrehányások formájában. Ha nincs a gyermek-felnőttnek elég esze és nincs lelki ereje az aggódó szívű édesanyát, vagy a féltékeny apát kirekeszteni a saját szexuális szerelmi életszférájából és nem tudja azt a saját természetes vágyai és egyéni igényei, lelki és szellemi alkatának megfelelően (lelki szükségletei szerint) megélni, annak előbb - utóbb vesebaj, húgyhólyag gyulladás és deréktájéki károsodások, férfiaknál heregyulladás, vagy prosztatabántalom, nőknél menstruációs gondok, a méh- és a petefészkek megbetegedése lesz a következménye. A szexuális párkapcsolati élet feszültségei és diszharmóniái, összetettségük és elsődlegesen szellemi kiegyenlítődési jellegük miatt (a szeretet és a fény kiegyenlítődése bennünk), végzetesebb következményekhez vezetnek mint a szülői és a gyermeki viszonyok zavartsága. Több asztrológiai-metafizikai tanulmányban követtem és számtalan alkalommal kitértem és elemeztem a szerelmi-szexuális viszonyok zavart és diszharmonikus volta következtében létrejövő betegségeket. Ezúttal, amikor az örökölt romboló mentális programok működését vizsgálom, nem térek ki részletesen egy-egy ide vonatkozó betegség szellemi okára (pl. a féltékenységnek, a partner fölötti hatalom gyakorlásnak és manipulálásnak, vagy a partnerrel szembeni huzamos ellenérzések intenzív átélésének a következménye férfiaknál a here- és a prosztatagyulladás, nőknél a petefészek-gyulladás), hanem a civilizáció által általánossá tett szexuális és másfajta imagináció fertőzés következtében felerősödőt mentális programok hatásmechanizmusát szándékozom a kauzális gyökerekig vissza göngyölíteni annak érdekében, hogy ezáltal konkrét támpontokat adjak azok számára akik szellemi úton akarnak meggyógyulni és harmonikus életet folytatni. Már csak az olyan "normálisnak" képzelt szexuális-szerelmi szorongásaink, mint amilyen például a tudattalanul nyomasztó megfelelési képzetek, a párkapcsolati hiány, vagy a fontosnak érzett párkapcsolat elvesztése miatti félelem és persze az erőszaktól, vagy éppenséggel a kielégületlenségtől való félelem is húgyhólyag - és vese problémákhoz vezet, ami gyakori éjszakai vizelési kényszerek esetén igencsak megnyomoríthatja az életünket. Pedig ez a legkevesebb, ami a párkapcsolati problémák esetében veszélyezteti a boldogságunkat és az egészségünket.
A Rák Lilithel és a Rák Sárkányfarokkal rendelkező és általában az anyasági, a megtermékenyülési (magzatfoganási - teherkihordási), gyermek-szülési, gyermek gondozási, a család alapítási és családfenntartási sors-problámákkal (örökölt diszharmonikus családi programmal) személyek mindenkinél ellentmondásosabb, titkos fantázia- és vágyvilágban élnek. Egyszerre nagyon szeretnének több gyermeket és nagy családot és ugyanakkor nem-is. És ez nem elég, mert miután családot alapítottak, vissza vágyakoznak a régi, szüleik által alapított és fenntartott családba, vagy elvágyakoznak egy másik családba. De sok esetben egyszerűen menekülnének a családi körükből. Utóbbit olyannyira, képesek átélni, hogy mindenféle irracionális indokokkal, képesek el hagyni a szép és egészséges gyermekeiket is, arra hivatkozva, hogy nem tudnak békében élni azoknak az édesapjával. Másrészt, önkéntelenül a magukévá akarják tenni és magukhoz akarják kötni minden áron a környezetükben élôket azáltal, hogy szüntelenül gondoskodni akarnak azokról, miközben a legszivesebben szabadulnának ezektőől a családi terhektől. Ennek köszönhetôen ôk a rák-betegségekig is elmenő tragikus élet-drámák hôsei és áldozatai is.
Az ilyen személy, sértôdékeny én-tudatát (egoját) körülveszi egy külső érzelmi benyomás - hárító védő rendszerrel, az ugynevezett rákpáncéllal, és felszínes kedélyeskedéssel, vagy ártatlankodó jóságossággal próbálja fedezni magát, palástolni félelmeit, belsô szorongásait, feszültségeit. Igaz, az is megtörténik néha, egy-egy Rák programmal rendelkező férfi esetében, hogy belefáradván sebezhetôségébe, "a legjobb védekezés a támadás" - alapon, agresszív, sôt: néha egyenesen kegyetlenkedô magatartási formákhoz szoktatja magát. Ez, az elején kényelmesnek látszó magatartás fogja okozni a vesztét is, mert ezzel a pszichológiai páncélzattal elzárván és valósággal eltorlaszolván tudatát a további kényelmetlen benyomások és a sértô információ-5behatolásokkal szemben, menthetetlenül a rákos sejtek természetellenes elszaporodását idézi elô hosszú távon a biológiai szervezetében. A sejttobzódás jelensége tulajdonképpen az egyetemes egységes létezés információáramlásával szembeni elzárkózási késztetésnek, a voluntarizmusnak és a félrevezetésnek a fizikai sejtek szintjén történô megismétlődése. De nem csak az agresszív és elutasító, hanem a csendes neheztelô magatartással is képesek a Rák szülöttekhez hasonló érzékenységgel rendelkezô emberek pszichológiai páncélt, védô burkot vonni maguk köré, aminek következménye a Rák nevével fémjelzett betegség, vagyis az emberi szervezetben egyébként természetes módon és normális arányban létező, rák-sejtek túlságos elszaporodása és a burjánzási folyamat hatványozódása. Ezt a lelki öngyilkosságot leképező védô-burkot a legtöbb esetben a látszólagos önfeladásig menő alkalmazkodással, vagyis a közvetlen környezetnek a tökéletes félrevezetésével: a hamis információáramoltatás segítségével történő opportunista (kiegyezési) mentalitás személyi tulajdonsággá alakításával szokták létrehozni a Rák szülöttek és a Rákokhoz hasonló érzékenységben "szenvedô" személyek. Rudriger Dhalke szavával: ezek a normophánok. Ők a külsőséges társadalmi normák és konvenciók tökéletes betartói, felszíni megítélés szempontjából a legetikusabban viselkedô emberek. A tökéletes "jó ember" szerep segítségével akadályozzák meg a többi embertársuk esetleges agresszív fellépését, támadó viszonyulását személyükkel szemben. Ezért az idejekorán elhunyt "rákos" személyt igen megsiratja a környezete, melegszívű, jóságos emberként emlékezvén reá és a "Vak Sors" gonosz abszurditásának tudja be korai "elvesztését", nem sejtvén hogy a jóságos személyt csupán azért tekinti jónak a környezte, mert soha nem mondott ellent, mert soha nem mert ellenkezni nyíltan egyetlen erôszakosan és felelőtlenül a mások személyi integritásába gázoló embertársával sem. Mert látszólagos jóságában a végtelenségig tűrt, hallgatott és szenvedett, miközben a lelke mélyén, folyamatos és hallgatag neheztelések formájában mentálisan igenis támadta a környezetében élő, "szeretett" családtagokat és munkatársakat, (akik miatt "ő annyit szenvedett méltatlanul és ártatlanul"), ahelyett, hogy életében legalább egyszer meg merte volna mondani ôszintén és becsületesen azt, amit gondol a környezetében élőkről valójában.
Ezek az emberek állandóan kegyes hazugságok látszólagos védôfala mögött, de valójában egy, az életük kegyetlen végét elôkészítô hazugság-rendszer labirintusában élnek, miközben igenis támadják gondolataik szintjén, végtelen belsô neheztelések formájában, az egész környezetüket, amelynek "érzéketlen és kíméletlen" viselkedése következtében ôk ártatlanul és méltatlanul olyan sokat kénytelenek szenvedni... A sors iróniája (pontosabban a hatás-visszahatás törvényének a következménye), hogy életük utolsó heteiben, napjaiban ugyanazt a megtévesztést kapják vissza a környezetüktôl, amivel "etették" azt egész életükben: orvosok és családtagok elhazudják elôlük azt a tényt, hogy napjaik megszámláltattak s a védekezés érdekében létrehozott szellemi hazugságburkot a végzetes életkedvvel szaporodó, a szervezet immun-rendszerét a hamis információáramoltatással megtévesztő rákos sejtek szétfeszítették és testüket kiszipolyozták. A Rák-sejtek ugyanazt a kaméleon-játékot folytatják, ugyanazt a megtévesztő információ-áramoltatást végzik a sejt-társadalom szintjén mint amit a személy folytatott a közösségi életben és a családjában: becsapják a szervezet immunrendszerét azáltal, hogy olyan információkat sugároznak az immunitást biztosító sejtek irányába, miszerint ők ártatlanok, ők nem bántják a szervezetet és így biztosítják a maguk számára a túlélést és a szaporodást. Az élet ellentéteinek a kiegyenlítődési aktusát az ellentétek kijátszásával folytonosan elkerülő, a kellemetlen szembesüléseket és a nyílt konfrontációkat fel nem vállaló, gyávaságát a jóságosság álarca alá rejtő és az etika eszközeivel kicselezni - megkerülni próbáló embernek még az a lehetôsége sem marad meg, hogy az élete utolsó napjaiban legalább ôszintén szembenézhessen a halálával. Az a lehetősége sem marad meg, hogy felkészülhessen végre és nyíltan fogadhassa azt, amitôl egész életében félt: a reális és kicselezhetetlen halál tényével való szembesülést, hogy ezáltal, az utolsó kiegyenlítődési aktus szemszögéből végre megítélhesse a megtévesztô magatartása hiábavalóságát. Hogy beláthassa saját élettapasztalatai nyomán az élet legfontosabb igazságát miszerint "Aki meg akarja nyerni életét elveszti azt.", vagyis: Aki kényelmetlen környezeti benyomások és szembesülések nélkül akarja folytatni életét, annak testében kell megélnie az élet drámai konfliktusát. Mert az élet kiegyenlítődési drámáját ôszintén és nyíltan kell vállalni nem azt mikor tullicitálni érzelgősen, mikor titokban az elhárításra vágyakozni. Ennek, a konfliktusfelvállalással kezdődő kiegyenlítődési folyamatnak az elutasítása, a társadalmi hazugság-rendszerek feltétel nélküli elfogadásával és betartásával történô kicselezése épp annyira életellenes magatartás, mint a fölösleges és öncélú dramatizálás, a tragikus állapotok elôidézéséig menô érzelmi szenvedélyesedések, amely állapotok felfokozott átélésére a negatív Rák - programmal rendelkező személyek hajlamosak.
De nem a Rák szülöttek elôjoga ilyen, utódokkal kapcsolatos betegségekben szenvedni. Pontosabban: ilyen jellegű mentalitás-hajlamból rák - betegséget gyártani. Ezt "a betegségyártást” „elkövethetik" a más konstellációk szülöttei is. Azok tehát, akiknek az édesanyjuk diszharmonikus szellemi kapcsolatban van, vagy volt időlegesen az ők fizikai fogantatásukat megelőző időszakban a Rák konstelláció által megtestesített princípiumokkal. Ilyenek például az asztrológiai Víz-háromszög másik két napjegyének, a Skorpiónak és a Halaknak a szülöttei, vagy azok, akiknek több támadott (diszharmonikusan fényszögelt) bolygója áll a Rákban és általában a vízjegyeknben. Nôi horoszkópokban az is Rák-problémákat idéz elô többnyire, ha a Rák uralkodó bolygója, a bôség, a termékenység, a tudattalan lelki és szellemi folyamatok, az információ-befogadás és a visszaadás, a visszatükröződés princípiumát megtestesítô Hold, vagy éppenséggel a Lilit áll a Rákban, más Víz jegyekben, esetleg a négyes vagy a nyolcas, de főként a tizenkette horoszkóp-házban.
Ezek a hölgyek mindent elkövetnek, és minden követ megmozdítnak és addig meg nem nyugodnak amíg a család mindegyik tagját az általuk elképzelt boldogságba: biztonságba és jó életkörülmények közé nem helyezik. De ha ez az ideális helyzet elô is áll és tényleg nem marad semmi amiért aggodalmaskodni lehet, akkor elvágyódnak a kényelmes és nyugodt körülmények langymelegébôl valami egzotikusan személytelen szexuális kalandba, amit persze ritkán képesek megfogalmazni és bevallani saját maguknak határozottan. Csak az ok nélküli nyugtalansága és misztikus elégedetlensége jelzi azt, hogy az ilyen gondos anyák számára akkor nincs éppen rendben valami, ha végre minden a legnagyobb rendben van a családban. Ezek a személyek nehezen tudnak azonosulni más szerepkörökkel. ĺgy a gyámkodó szerepköreik fontosságának túlhangsúlyozása miatt, a felnôtté vált, de még mindig gyámolított gyermekek által fárasztónak és terhesnek ítélt és ezért sokszor kegyetlenül visszautasított, "szeretet-nyilvánítási" kényszerűk és gyámkodó-jóakarásuk következtében mindenkinek akad bôven szenvednivaló a környezetükben. A legtöbbet persze ők szenvednek, akik kifosztottnak, haszontalanoknak és megalázottnak érzik magukat amiért a huszon- harminc és negyven éves gyermekeiket nem nevelhetik tovább és nem irányíthatják azok lépteit az általuk elképzelt egyetlen jó irányba, vagyis a szülői boldogság felé. Ilyen sérelmükben nagyon sok esetben "be-mentalizálnak" maguknak valamilyen rák-betegséget, hogy legalább ezáltal tölthessenek fontos szerepkört a szeretett gyermekeik, családtagjaik életében. És ha elvesztett családi helyzetüket és gyámi tekintélyüket a "veszélyes" betegségükkel sem nyerhetik vissza, az önemésztés útján egészen a halálig is elmennek, hiszen számukra a szülôi-gyámkodói, családirányítói szerepkör elvesztésével értelmét veszíti az élet.
A Rák jellegű családi szellemi programmal rendelkező személyeknek nem az lenne a dolguk, hogy anyai ági őseiktől örökölt spirituális determinációjuknak megfelelően végig zongorázzák felnőtt korukban a fent leírt diszharmonikus viselkedési mintákat és azok intenzív átélésével felfokozzák - elmélyítsék ezeket a romboló programokat és nem az, hogy az ilyen programmal született lány-anyák tovább közvetítsék ezt a negatív szellemi örökséget az utódaiknak. De mivel ezeket az örökletes szellemi programokat nem kutatja a tudomány és az akadémikus embertan, amely lecövekelt a géneken keresztűi örökösödés, vagyis a génváltozások és génváltozatok kutatásánál, a szellemi fény helyett a tudományos és vallásos babonákban hívő emberiség tragédiája tovább folytatódik a kétszáz hatvan ezer éves útján. Holott a tragédia részbeni leállításához példáúl annyi is elég lenne, ha a menstruációs zavarokkal rendelkező lányok, a meddősségben szenvedő fiatal nők szervezetét nem kezelnék hormontablettákkal az anyai ágon örökölt diszharmonikus családi program feltérképezése és tudatosítása helyett. Hiszen a fiatal személyek, vagyis a rugalmas és hamar regenerálódó aurával és biológiai szervezettel rendelkező személyek esetében a program-kiigazításhoz és végül a gyógyuláshoz már az is elég, ha a horoszkóp, valamint a családi krónika fellapozása segítségével pontosan tudatosítjuk ezeknek a programoknak a minőségét és visszakérdezve meghatározzuk a családban is tapasztalható negatív gondolkozásbeli és szokásbeli mintákat. A romboló programok közvetlen és negatív pszichikai hatásának az azonnali feloldásához ez is elég. A teljes fizikai gyógyuláshoz vezető mentális és kauzális programok megszűntetéshez, jobban mondva: azoknak a pozitív kiegyenlítéséhez viszont a mind probléma-kerülő, mind a dramatizáló magatartási formákkal való gyökeres szakítás szükséges és természetesen a Rák és négyes ház jellegű életfeladatoknak a tudatos gyakorlati felvállalása. Esetenként a felvállalásokra való mentális felkészülés. Ez viszont nem holmi elódászható jövőben történő eseményekről és állapotokról való szentimentalista fantáziálást, hanem a várható konkrét feladatokkal és nehézségekkel szembeni bátor szembenézést jelent.
A gyakorlatban viszont mindezt megbuktathatja a Rák - paradoxon, vagyis a Szeretet paradoxona, ha nem tudjuk feloldani, mert nem tudunk róla és nem vesszük figyelembe. Az érzés, vagy az érzések, a pozitív, vagy negatív viszonyulások még nem egyenértéeküek a Szeretettel. Csak a gyermek, vagy az infantilis felnőtt mondhatja azt, hogy ezt szeretetm, amazt meg nem szeretem. A szeretet nem határozott, nem részleges, hanem egész (egész-séges), teljes és határtalan. A családszeretet, a hazaszeretet, a népszeretet, az emberszeretet csak rész-szeretetek, vagyis a szeretet részleges és korlátólt kifejeződési formái. Erről Jézus is beszélt. Arról is beszélt, hogy az értelem még nem szellemi Fény, csak annak részleges kifejeződési formája. Amiről viszont nem beszélt az, hogy amiért valakivel, vagy valamivel együttérzek, nem azt jelenti, hogy értelmileg is elköteleződtem mellette. Együtt érezhetek valakivel, vagy valamivel, ez viszont nem azt jelenti, hogy egyet is kell értenem azzal. Mint ahogy fordítva is igaz: nem mindig szoktunk együttérezni azzal (azokkal) akivel, vagy amivel egyetértünk. A baj, hogy ez utóbbit természetesnek vesszük, az előbbit viszont nem és érzelmi alapon számon kérjük egymástól az értelmi elköteleződést, vagyis a mással, a másokkal szembeni elkülönülést, elháritódást, elzárkózást, vagyis az ostoba ellenségességet. A Rák - sorssal küszködő személyeknek tehát meg kell tanulniuk feltételek nélkűl szeretni azokat a személyeket és azokat a jelenségeket is, akikkel és amelyekkel nem értenek egyet.
Az öröklődő romboló és betegségprogramok III.
(Az AIDS szellemi okai)
Az ősközösség szellemi hagyományait felváltó technikai civilizációban élő ember latens tragédiáinak szellemi okát és alapját vizsgáló írásomnak célja nem az ítélkezés, hanem a kiegyenlítődési képesség visszaszerzésének és helyreállításának elősegítése a teremtő és beavatkozó (építő és romboló) képességgel rendelkező ember és a természet, valamint az ember és az abszolútum között. Ez az egyensúly helyreállítható a személy által, a személyen keresztűl megnyilvánuló egyetemes tőrvények működési mechanizmusának a megértése és e szelélem-törvények tudatos megélése, gyakorlása segítségével. Célom tehát nem a tragédiába jutott személyek fölötti ítélkezés, hanem a tragédiákhoz vezető lelki-szellemi okoknak és érzelmi folyamatoknak a megkeresése, megnevezése és meghatározása. Emberi létünknek és személyi életünknek a célja ugyanis a teremtés-tágítást szolgáló, szellem-tapasztalati (teljes) megismerés mellett, a minél harmónikusabb kapcsolat fenntartása az abszolútum és a teremtés határhelyzetében levő anyagi világ legdurvább megjelenési formái között. Ezt a kapcsolatot a Teremtő és a Teremtés végletes formavilága között a Fényhez kapcsolódó megismerési képességünkkel, valamint a Szeretethez kapcsolódó bölcsességünkkel: az egység-tudat teljes átélésével (a szeretettel) kellene megvalósítanunk. Betegségeink, tragikus baleseteink, személyi boldogtalanságunk annak a következménye, hogy egyéni életnyerési ambícióinkban - istentelen voluntarizmusunkban- a megismerési képességünket (tudásunkat, tudományunkat) az egységtudat lerombolására és az egység - élményt (szeretetet) biztosító ősforrástól való elszakadásra használjuk civilizált zavarodottságunk következtében.
Ezért tartom szükségesnek a rák után megvizsgálni korunk legfőbb szexuális rákfenéjének az AIDS-nek a kauzális és okait. E vizsgálat következtében remélem, hogy az olvasóim rá fognak jönni arra, hogy nem a kórokozókat legyőzni hivatott ellenszérumokat - kereső tudománnyal, nem a föld ökoszisztémáját is fenyegető rákdaganattá fejlődött gyógyszer-iparral, vagyis nem a természeti elemek behatolásával szembeni védekező és a természeti folyamatokat támadó eljárásokkal kell megoldani az emberi nemnek elsősorban a szellemében (szemléletében és mentalitásában) és csak másod -és harmadsorban a testében lakozó problémáit.
Mivel az AIDS vírus különböző fajtái által okozott halálos kimenetelű és fertőzés útján terjedő betegségről van szó, előre kell bocsátanom, hogy ugyanazokban a kaméleon- mentalitásból eredő szellemi zavarokban kell keresnünk az egyesek által szexuális - ráknak nevezett betegség kauzális okát mint a Rák esetében. Annyi különbséggel, hogy ebben az esetben a rák betegség kauzális okánál egy mélyebb, spirituális öntudat-zavarból keletkező, a szó szoros értelmében vett Isten-félrevezetési okot fogunk találni és meghatározni. Ez abból is következik, hogy miközben a "klasszikus-rák" esetén csak a biológiai sejtrendszer szintjén maradó hamis információ-áramoltatás történik, addig az AIDS esetében a nemi jelleggel járó meghatározottsághoz és a személyi eredethez, tehát a metafizikai teremtési - kiegyenlítődési aktusokhoz közelebb álló biológiai mezőben, egészen a gén rendszerek mélységével analogikus szellemi szinteken történik a személyi öntudat és az egyetemes (isteni) léttudat áltatása és félrevezetése. Amennyiben a teremtés a nemi osztottsággal , a Jin - Jang: Szeretet - Fény felosztáshoz és a két ősprincipium egymásba hatolásával történő, új minőségű egységgel és kiegyenlítődési állapot megvalósulásával járó, primer spirituális aktus, aminek csak következménye minden fizikai-biológiai egyesülési és kiegyenlítődési szexuális aktus, teljesen logikus, hogy az AIDS vírus annak a spirituális és biológiai tévedésnek a véget-vetési, leállítási - megakadályozási eszköze és következménye, amely az azonos nemű lények egymás közt folytatott szexuális kapcsolatának: biológiai és szellemi kiegyenlítődési "tévképzetének" (pl. az állati világban is jelentkező azonos nemű egyedek párkapcsolati zavarodottságnak) szab határt és e szexuális zavarodottságnak az egész faj fennmaradását veszélyeztető katasztrofális elburjánzását hivatott megakadályozni.
Tudományosan kimutatott tény ugyanis, hogy az AIDS vírus különösebb -(katasztrofális - tömeges kirobbanási veszélyek nélkül), úgymond békésen és természetesen lappangó állapotban létezik a különböző állatfajoknál és predominánsan az emberével majdnem azonos intenzitású szexuális késztetéssel rendelkező majmok bizonyos fajainál. Tudósok megfigyelték azt is, hogy különböző "hűséges fajta", monogám madárfajok (pl. sirályok) is élnek un. steril "homoszexuális" párkapcsolatban. Nos, ami az állatvilágban egy-egy egyedi szinten megrekedő részleges kisiklása és elfajulása lehet a természeti, vagy a csoportszellemi "tévedésnek", a hasonló jelenség megismétlődése és elburjánzása az emberi individuum szintjén már a racionális következtetésekre képes, tudatos énnek az Abszolút Léttudattal (a személy fölötti éber krisztusi potencialitással: felettes énnel) való közvetlen és őszinte kapcsolat (spirituális információ áramlási lehetőség) teljes összezavarodását feltételezi és fokozza tovább az összes dimenziók (létállapotok) szintjén.
Jól tudom, hogy nem csak homoszexuális kapcsolatok útján történik az AIDS vírus- fertőzés és pl. "ártatlan" kiskorúak is megfertőződhetnek akár "steril" korházi kezelések, egészségi beavatkozások alkalmával is. Nem vagyok orvos sem biológus és nem is akarom az AIDS kérdést annak a következményeiben és tüneti szintjén vizsgálni. A vírusfertőzött csecsemők és kiskorú gyermekek pontosan annyira ártatlanok, mint a náci tisztek vagy más elborult tudatú személyek által meggyilkolt: legéppuskázott, letaposott és krematóriumokba küldött zsidó asszonyok csecsemői. Az olyan, a vallásos - humanista (szentimentális) gondolkozásból eredő absztrakt és fiktív (a valóságban nem létező) fogalmak használatával, mint amilyenek az ártatlanság, a tökéletesség, a béke, vagy a kegyelem, csak leragadunk a magható vallásos fantazmagóriák és az össz-emberiség szintjén végső soron sehova sem vezető orvostudomány ördögi körének a vég nélküli és spirituális szempontból céltalan körforgatásánál. Szó ólt már arról, hogy az öröklött romboló- és a kaméleon családi programok nem csak hogy átadódnak az utódoknak (vagyis arról, hogy ezek a romboló és félrevezető mentális programok már a csecsemők aurájában is ott találhatóak, mint ahogy az én aurámban is ott volt már csecsemő koromban a nagyanyámtól anyámon keresztül örökölt, nagyanyám esetében végbélrák-halálhoz vezető, anyám esetében számtalan aranyér-műtéthez és nálam az aranyér problémák mellett korai végbélhuruthoz vezető, finom gyűlölködési és megbocsátási - kiegyenlítődési képtelenségi program), hanem pontosan e programokon keresztül és ezek által az ártatlan csecsemők és kiskorú gyermekek az édesanyák (eredeti programjaik által irányított) zavaros és agresszív, tudattalan lelkivilágának a befolyása alatt állnak. Az ártatlan csecsemők és a kiskorú gyermekek ily módon finomabban és ezért sokkal sebezhetőbben állnak rezonanciában olyan fizikai és természeti jelenségekkel, amelyek analogikusak az anyák tudattalan szellemi-lelki világában zajló, romboló és hazug szellemi folyamatokkal. Ilyen módon, a hatás - visszahatás törvénye alapján a zavarodottság (pl. szexuális), vagy az agresszivitás természeti következménye hamarább éri az ártatlan csecsemőt, mint az anyát. A mi egy éves kislányunk esetében például hamarább áll elő a székletszorulás jelensége, mint a feleségemnél, amikor az utóbbi huzamosan nem képes valami korábbi sérelmét megbocsátani, vagy amikor huzamosan nem képes egy szellemi problémagócot megérteni, a maga teljességében átvilágítani és tovább engedni. Úgyszintén, ha az igen támadott és a Rákban álló Lilit-el rendelkező feleségemnek a családi életforma kerete között (hűség...?) feloldhatatlannak bizonyuló, tudattalan, vagy tudatos szexuális vágyakozási problémái vannak, a kislány nemi szervének a bőre hamarabb kicsattog mint ahogy a feleségem érzékeny húgyhólyagja és fizikailag "homokos" veséje jelezné, hogy baj van "odafent". Vagyis, hogy szellemi zárlat és zavar keletkezett a feleségem tudattalan lelki világában az időközben kielégítetlen vágyakozássá alakuló, de észre nem vett, önkéntelen szexuális képzelgések következtében.
Nincs szándékomban művészi parabolákban és irodalmi allegóriákban célozgatva jelezni az ide vonatkozó szokatlanul meredek és veszélyes gondolataimat, nem csak azért, mert most nem irodalmi "művet" írok, hanem azért is mert tudatában vagyok annak, hogy mennyire fontos végre egyenesen és minden kertelés nélkül szembenéznünk a szellemi folyamatok és jelenségek tőrvényeivel: Az ártatlanul meggyilkolt - mostani példánkban épp a második világháború időszakában élő zsidó - gyermekek, de lehetnének azok bármelyik faji gyűlölködésnek áldozatul esett ártatlan gyermekek, akárcsak az AIDS vírussal befertőzött csecsemők, vagy a pedofiliás szexuális kapcsolatra kényszerítettek, nem csak a kegyetlen, agresszív és perverz hajlamú felnőtteknek (férfiaknak...) az áldozatai, hanem a saját édesanyjuk intenzíven átélt, a huzamos veszélyezettség állapotában akkumulált félelmek következtében rejtetten agresszív, szellemi - lelki állapotának is az áldozatai.
Mielőtt a szex-rák és a pedofilia áldozatainak a problémakörére (vagyis ezt a tragikus problémakört működtető anyai tudattalan lelki- és szellemi folyamatoknak az ok és okozati mechanizmusának a leírására) teljesen rátérnék, maradjunk a náci táborokban és e halál táborokon kívül meggyilkolt zsidó gyermekek esetének metafizikai elemzésénél. Semmi sem történik véletlenül és minden szellemi - lelki és fizikai - természeti jelenség az egyetemes tőrvények alapján megy végbe a maga ok - okozati összefüggésrendszerében. Ha nem elégszünk meg az ártatlan zsidó gyermekek abszurd legyilkolása fölötti megdöbbenésünk, sajnálatunk, dühünk és megrökönyödésünk állapotával és mélyebbre nézünk, meg fogjuk látni, hogy a krematóriumokon belüli és kiüli csecsemő- és gyermekgyilkosságok előtti időszakban a magukat évezredek óta "az Isten egyedűi kiválasztott népének" tudó és ezt az irracionális "felsőbbrendűségi" komplexushoz vezető csoportszellem-képzetet intenzíven átélő zsidók egy része (ne felejtsük el, hogy pontosan a karma tőrvénye következtében, nem minden zsidót gyilkoltak le Németországban a fasiszták és a Szovietunióban a kommunisták) pontosan egy másik, "még kiválasztottabb nép" és egy népfaj (germán és szláv) agresszív és gyűlölködő küldetéstudatával került egy "hullámhosszra" a rezonancia tőrvénye alapján. Ezért a zsidó nők is (a meggyilkolt gyermekek anyái), önkéntelenül, vagy tudatosan, rejtetten, vagy nyíltan, személy szerint, vagy csak általánosan, de pontosan olyan intenzíven gyűlölték, ha csak "ártatlan" félelmükben is, a fasiszta németeket és a nacionalista oroszokat, akárcsak ez utóbbiak a zsidó anyákat és a zsidó nőket a Németországban és az Orosz országban élő zsidó tömegekkel egyetemben. Tetszik - nem tetszik, ha szőrnyű, ha nem, de tudomásul kell vennünk, hogy az egész létezés minden mentális vonatkozásában működnek és hatásukat methetetlenül gyakorolják az egyetemes tőrvények. Így a teremtés (képzelet), a rezonancia és a polaritás tőrvénye is. Nem létezik isteni kivételezettség, vagyis nem létezik égi protekció, sem "kiváló" személyek sem "kiválasztott" nemzetek számára és nincs isteni meghatódás (kegyelem), mint ahogy nincs ok nélküli, vagy véletlen sors-üldözöttség sem. De léteznek és hatnak az emberi teremtésben az örökletes programok mind a képzelet törvényének, mind a kiegyenlítődés tőrvényének következtében. A fizikai-biológiai életben a végső (ultolsó) határhelyzethez: végső lehetőségéhez eljutott teremtés, humanista szempontok szerint vizsgálva - ítélve, könyörtelen. Nem a szerencse, vagy az isteni kegyelem hagy el bennünket, határhelyzetben került, fájdalmas és tragikus létállapotunkban, hanem visszafordíthatatlan, fizikailag és pszichikailag "elviselhetetlen" vég- helyzetekbe sodródik a fizikai személyünk az anyai ősöknél elindult romboló szellemi "örökségeink" következtében, amennyiben nem vagyunk képesek a szellemi - lelki átalakulásra. Akkor amikor nem tudjuk kiegyenlíteni önmagunkon: saját lelki - szellemi állapotunkon belül a mi személyünkbe (én-tudatunkba) "csomagolt" zavaros ős- sóvárgást és a romboló ellentétes szellemi erőket.
Amennyiben megértettük és magunkévá tettük a fentieket, vagyis ha megtanultuk helyesen értékelni és értelmezni az ártatlanság fogalmát és megszabadítottuk gondolkozásunkat az ártatlanság idealista és irreális (tév-)képzetétől, kezdjük el az AIDS szellemi okának vizsgálatát onnan, ahonnan a "fizikai betegség" elburjánzása és tömegjelenséggé válása elindult: a szexuális határtalanság és határolatlanság, vagyis a szexuális zavarodottság (homoszexualitás, biszexualitás) majdnem tömeges jelenséggé válásától. Onnan, ahol egyes már - már a tömegek szintjét is érintő csoportok nem csak, hogy természetes nemi (és szellemi! ) állapotként kezdték a homoszexualitást tárgyalni és tőrvényesíteni, hanem "művészetet és filozófiát", sőt: vallást és ideológiát is "alkottak" belőle. Metafizikailag a dolog egyértelmű: Jin nem egyenlítődhet ki Jinnel, hanem csakis Janggal. Szeretet nem termékenyíthet meg szeretetet és nem egyenlítődhet ki szeretettel, hanem csak Fénnyel. Csakis Fénnyel! Spirituális szinten a Jin nem termékenyítheti meg a Jint és Jang sem termékenyítheti meg a Jangot, mint ahogy természeti - biológiai szinten sem. A Gyűlölet nem a Szeretet kiegyenlítődő szellemi ellentéte: nem az Isteni egységet helyreállítani képes komplementer ősprincipiuma a Szeretetnek, hanem annak a szétbomlott, darabokra szaggatott, szilánkokra porladt és zavarosan összevegyült, az egység megvalósulását megakadályozó (szennyes) állapota: maga a zuhanás őrülten kavargó és rothadó - bomlasztó őrvénye. Szeretetből és gyűlöletből nem lehet egység, mint ahogy a Fényből és a Sötétségből sem, hiszen a sötétség a fény poláris ellentéte és nem annak a spirituális kiegészítője. A Fény hiánya, vagyis a szellem teljes hiánya a sötétség. A sötétség és a gyűlölet pontosan a fény-hiány, vagyis a szellem-zavar: az egység (a másik nemmel való egységbekerülés és kiegyenlítődés ) elutasításának, vagy "finom" elkerülésének a következménye.
Nem célja a jelen írásomnak, azt vizsgálni, hogy mennyiben tehet vagy nem tehet, mennyiben hibás, vagy nem hibás, vagyis hogy mennyiben felelős a homoszexualitás, vagy a pedofilia szellemi, lelki és fizikai állapotába került személy a saját természetellenes természetéért. Tény, hogy az ellentétes nemű felnőtt (kiforrott személyi tudattal rendelkező) személyekkel való barátkozás és hosszas együttélés a maga ellentétes összetettségében mindig nehezebb, problémásabb és ezért különös erőfeszítéseket igényel. Az ellentétes nemű személyek közötti kapcsolat fenntartása mindig különösebb odafigyelést, a gyökeresen különböző természeteken, az ebből eredő különböző igényeken és elvárásokon állandóan megtörő másság összeegyeztetését feltételezi állandóan. A másnemű élettársi kapcsolat állandóan feltételezi a partnerrel szembeni felelősséget: a sokkal nehezebben megvalósítható nyíltságot és sokszor mindkét fél számára kényelmetlen hibabelátást igénylő őszinteséget. Ilyen szempontból a homoszexuális kapcsolat sokkal kényelmesebb, mert a természeti (nemi) másság megértésére irányuló erőfeszítést nem kell felvállalni a kapcsolatban. Ennek ellenére pontosan ebben a nemek közti spirituális kiegyenlítődés érdekében tett erőfeszítés-ellenes (langyos: nem "meleg"!) állapotban a homoszexuális és a pedofil személynek a különböző nyakatekert tudományos (pszichológiai) elméletek és önigazolások segítségével a tudattalan mélyére süllyesztett permanens bűntudata már csak e szellemi könnyítési vétek-tudat miatt is személyiség-zavart okoz. De ez a legkevesebb. Mivel nem csak a tudományos (modern)-racionális és a misztifikáló vallásos irracionális (babonás) tudatunk vezérel bennünket, hanem a szellemünk legmélyén rejtőző isteni lelkiismeretünk és (egyetemes) felelősségérzetünk is, aminek finom (zavaró) jelzéseit semmiféle vallásos kábulat és semmiféle tudományos módszer nem tud teljes mértékben és örökre elnyomni, a homoszexuális személy, a homoszexualitás "természetes másságát" igazoló legszilárdabb elméletek védelmében is ab ovo bűntudatot érez a lelke és szelleme legmélyén. És ez még akkor is így van, ha "mérhetetlen szelídségről és szeretetről tanúskodó, elbűvölő és csodálatos" (szentimentális) "művészi alkotásokkal" próbálja ezt kompenzálni. Vagyis elaltatni saját éberségének és a közösségének a figyelmét ( pl. Elton John, Fredy Mercury). A rejtett és elfojtott bűntudat, pontosan az egyetemes szellemtörvények alapján minden esetben és természetesen rejtett (tehát veszélyesebb) agresszivitást eredményez.
A rejtett és összezavart, vagyis a nem beismert és feloldani - jóvátenni, kiegyenlíteni vágyott bűntudattal és agresszivitással élő ember, akarva - akaratlanul (és rosszabb, ha saját magával szemben is vallásos hipokritizmussal, mint az én nagyanyám) támadja azt a személyt, vagy azokat a személyeket, akikről tudja, vagy azt képzeli, hogy nyíltan, vagy a háta mögött lenézik, elutasítják, megvetik őt. A homoszexuális személy esetében ez az ellenség, akit akarva - akaratlanul gyűlöl, vagyis támad tudata legfinomabb szintjén, az a "túloldalon álló", nem homoszexuális emberiség többsége. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy finoman palástolt és hősiesen viselt másságának keserű és kétségbeesett pillanataiban a "többieket" képező emberiség mellett, saját sorsát, sőt: ha homoszexuálisan is vallásos (és miért ne lenne?), magát a kívülálló és mindent ilyen zavarosan intéző Úristent, végső soron tehát a saját ősforrását is jelentő abszolútumot támadja (átkozza).
Gondolom, hogy a fentiekből és mindabból, amit a korábbiakban leírtam érthető, hogy
az AIDS miért hódít elsősorban a homoszexuálisok körében és miért tekintem a szex-rákot a személyiségtudat spirituális rétegeiben megélt, anyai-családi zavartság romboló és kaméleon - programok természetes következményének. Röviden: az AIDS elsősorban az abszolútum: a személyi lelkiismeret irányába áramoltatott, állandó hamis információ-táplálásnak és az egyéni sors-képzetnek a támadásán kerszesztűl az abszolútum irányába forduló gondolati-érzelmi támadásoknak a (a hatás és visszahatás tőrvénye alapján létrejövő) következménye.
Azon túl, hogy miközben az egyik betegség drámája a sejtek szintjén, a másiké mélyebben: az egyéni eredet meghatározottságaihoz közelebb álló gének szintjén történik, mind szellemi mind spirituális szempontból, még létezik egy lényeges különbség a rák és az AIDS betegség között. Ez az, hogy miközben a rák-burjánzást a személy szervezete: a belső működési dereglációja hozza létre, addig a hamis információkat tartalmazó AIDS-vírus elsősorban személyek közötti fizikai kontaktus révén történő fertőződés, vagyis hamis információ átadás - átvevés és (az anyai programok átadásával együtt természetesen:) öröklődés útján terjed. A rákot kiváltó normophan magatartásnak ugyanis nem létezik a köztudatot különösebben érintő, azt felkavaró és állásfoglalásra provokáló ideológiája, miközben a homoszexualitás vallásos és tudományos alapú ideologizálása és ezen ideológiának az érvényben levő morális - vallásos nézetekkel történő konfrontációja évtizedekkel az AIDS tömeges betegségként való megjelenése előtt elindult. Persze, nem véletlenül, az AIDS esetében egy másik, tömeges fertőződési lehetőség is fellépik: a kábítószer-injekció útján történő fertőződés. A huzamosan és többnyire kábult tudat-állapotban levő személy egyértelműen hamis szellemi információt áramoltat minden irányban, aminek következménye végül az "adóállomás" megszűntetése: a személy halála. A fertőzés és a fertőződés szellemi értelméről és metafizikai okáról a magyar nyelv is világosan beszél: nem csak olyankor mondjuk, hogy megfertőztek valakit, ha szexuális aktus során, vagy egy sterilizálatlan fecskendő "segítségével" jutott hozzá a fertőző kórokozóhoz, hanem akkor is azt mondjuk, hogy egy gyenge akarattal, vagy zavaros tudattal rendelkező fiatalt megfertőztek, ha az egy vallásos szektába, vagy valamilyen szélsőséges eszméket valló pártba, tömegmozgalomba hirtelenül beáll. Nem véletlenül illeti a nyelv ugyanazzal a fogalommal a két különböző eseményt. Nyelvünk őrzi még a metafizikai gondolkozás kifejezési formáit. Metafizikai közhely, hogy csak annak a személynek fertőződik be a fizikai teste, aki személyi tudatában már fertőzött. A fertőzhető ember szellemileg sem "egész-séges" gondolkozással rendelkező személy, mivel a fertőző és fertőzhető emberek nem egészséges világképpel élő személyek. Ők valamiért nem látják, vagy nem akarják látni az egész létezést a maga ellentétes, de egységes összetettségében, hanem csak a részeket és a töredékeket. Ezt a szélsőségesen sarkított rész -látást nevezzük tudati, ideológiai (morális életszemléleti) imagináció-fertőződés jelenéségének.
Az egészet - látó ember nem beteg és ha az egész-séges létszemléletét, valamint személyi tudata integritását megtartja, akkor vagy nem találkozik veszélyes kórokozókkal, vagy a kórokozók nem állapodhatnak meg és nem szaporodhatnak el az ő szervezetében. Mert a "kór", vagyis a betegség nem ellenség és személyi vagy csoportos kiválasztódással azokban a szervezetekben üti fel a fejét, amelyeknek gazdái zavaros és agresszív mentalitásukon keresztül, generációkra visszamenőleg veszélyeztetik az egész egységes létezés egyensúlyát.
A betegség, vagyis a kór nem ellenség tehát, hanem a mágia (teremtés: imagináció) tőrvényének a (spirituális) szabályozó mechanizmusa. A betegség az egységes egész létnek az immunitás-rendszere, egy olyan támadó-védekező spirituális mechanizmus, amely a határhelyzetben került teremtési folyamatokban azt biztosítja, hogy az imagináció képességével (mágikus erővel) rendelkező teremtett formák individuumai és csoportjai ne legyenek képesek olyan deviáns és romboló szellemi programokat létrehozni, amely az egész létezést (teremtett és teremtődő életet) veszélyeztetné. Mivel határhelyzetekben működő folyamatoknál lép fel mint spirituális szabályozó rendszer, a Szaturnusz által megtestesített ősprincipiumhoz, emberi szinten tehát az egyetemes (-és nem a spekuláló-aggodalmaskodó) felelősségtudathoz kapcsolódik. Anélkül, hogy az ítélkező fanatizmus örvényeibe sodródnék (Annak a tudatában tehát, hogy a szubjektív szempontok bármennyire eltérnének az egyetemes tőrvények kérlelhetetlen természetétől, valahol mégiscsak jogos az a törekvés, amely minden gyógyítási lehetőséget bedobna a betegségek ellen, és azzal együtt is, hogy tudom: a lét-romboló és teremtés-zavaró egyéni spirituális állapotokat leképező betegségi folyamatok csak mesterségesen állíthatóak meg és nem fordíthatóak vissza, valamint annak a tudatában is, hogy mennyire szeretném például én is a gyermekkori szexuális imaginácíó-fertőződésem következtében már serdülő korom időszakában tönkrement veséimet és húgyhólyagomat az alvási nehézségeket is okozó hiperérzékenységből kigyógyítani, hogy az eleresztési képtelenség következtében idültté vált végbélhuruttól való megszabadulási vágyamról ne is beszéljek !) merem állítani, hogy az orvostudomány ugyanannyi rosszat tesz, mint amennyi jót mindaddig, amíg a pontos diagnosztizálás, valamint a betegségek szellemi okainak a felderítése és tudatosítása helyett, a gyógyításra és a terápiára fekteti a hangsúlyt. Pontosabban: mindaddig, amíg az orvosok a gyógyítás terén a sikerek elérésével (" a halállal és a szenvedéssel szembeni versengéssel") vannak elfoglalva, tulajdonképpen az egyetemes (globális) egészséges létezés szelleme ellen munkálkodnak ("küzdenek") az egész egészségvédő propagandájukkal, technikai tudományos apparátusukkal és intézményeikkel.
Gondolom a fertőzés és az egészség kérdését (tudván azt is, hogy e témából külön egy, a jelen tanulmánnyal vetekedő méretű metafizikai - asztrológiai tanulmányt lehet készíteni )
az AIDS fertőzés és a homoszexuális deviancia szellemi okainak megértése szempontjából szükséges mértékben felvillantottam, nem szükséges már a betegségeket okozó táplálékok fogyasztását és más, betegségokozó fizikai körülményeket (például "rák keltő anyagok" fogyasztása, belélegzése, atomerőművek meghibásodása és felrobbanása következtében létrejövő veszélyes sugárzásba kerülés, stb.) szellemi szempontból, vagyis az egyetemes törvények összhatása szempontjából megvizsgálni. Az emberi individuum egy az egyben megtestesíti, gyakorolja, de ugyanakkor el is szenvedi ezeknek a "világkormányzó" ős szellemi erőknek a megnyilatkozását. Mivel a destruktív és kaméleon programokról szóló tanulmányt háromszor hét oldalasra terveztem, a még rendelkezésre álló sorokban vizsgáljuk meg az AIDS asztrológiai vonatkozásait.
Mint az egyetemes egységtudathoz, az egységhez való tudatos kapcsolódási képességhez és a spirituális éberséghez a legközelebb álló, elsősorban mentális és ideális (imaginatív) dimenziók szintjén érvényesülő hamis információ áramoltatási folyamatoknak (aktusoknak) a fizikai leképeződése, az AIDS elsősorban a Halkhoz kapcsolódik, de mint a Szeretet és a Fény áthatolásának, megtermékyenülésének és végső kiegyenlítődésének az elferdült, steril és örvény-állapotába került személyi és csoportos alaphelyzet, a Skorpió által megtestesített spirituális erőtérhez kapcsolódik. A Skorpió viszont, mint a megfordulási határhelyzetbe került spirituális állapotok leképeződése annyira el van látva önromboló (öngyilkossági) programokkal (halálos mérgekkel) és uralkodó bolygója: a Plútó révén egyetemes igazság-felismerési képességgel, hogy a szélsőséges létállapotba kerülő, Skorpió - személy, akarva vagy akaratlanul (tudatosan, vagy öntudatlanul) hamarabb átküldi magát a túlvilágra mintsem, hogy az AIDS- vírust terjeszthesse akár fizikai-biológiai, akár spirituális szinten. Az egyetemes egység-tudat és az éberség helyett a szentimentalizmus ál-egységét választó Diszharmónikus Halak-ember viszont tovább sodródik az árral és ontológiai zavarodottságát résztudományos elméletekkel indokolva tévelygését, folytatja az AIDS spirituális terjesztését. A Halak által megtestesített spirituális erőtér problémaköre a Teljes Szeretet megvalósítási állapotát képviseli. Az abszolút lét-pontjától vallásosan különválasztott (külső Isten-képzet) és tudományos világlátásával elszakított ember, csak pszeudo-szeretetben él, rész-szeretet, szeretet-darabkákat képes átélni személyében. A különböző rész-egységekhez, lényekhez, csoportokhoz és tárygakhoz - helyekhez, vagy képzetekehez való egoista ragaszkodását összetéveszti a szeretettel. Holott, ha jól megnézzük, még az emberszeretet is (ami az egész emberiség minden egyedének a szeret-érzését feltételezi a rablógyilkosokkal és a népírtó diktátorokkal, stb., együtt), vagy az Isten-szeretet is, idealisztikusan különválasztva pl. a kór-okozó baktériumok és az AIDSZ vírus szeretetétől, csak pártos-szeretet. A szeretetnek az rész- formában történő megélése ugyanolyan létkorrupció, mint bármely hamis információ- áramoltatásra alapozódó szélhámoskodás. Az igazi szeretet-állapot és a szeretet élmény nem tűr meg semmiféle ellenségképzetet. Ez az egyetemes egységállapot-tudat, a szeretet-élmény csak az anyagi létezés korlátai által létrehozott tévképzetnek a feloldásával és elhagyásával jöhet létre. Ahhoz, hogy ezt a határtalansági állapotot átélhessük szellemünkben, bátran fel kell vállalnunk a fizikai állapotunkból adódó határozott állapotunknak megfelelő tudatos határozottságot: a Szeretet - állpot inkább igényli a kábulat elleni harcot mint a korrupt állapotok felvállalását. Együtt érezhetek minden szenvedő emberrel ( az AIDSZ vírussal fertőtött homoszexuálisokkal), miközben egyáltalán nem kell azokkal egy követ fújva, egyet - értenem.

http://www.kozmaszilard.com
http://www.asztrologosz.com
http://www.kozmaszilard.hu
http://www.aldottelet.com

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO