ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2022.01.21. 13:32

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Tapasztalati gyakorlat és tapasztalati valóságismeret, tehát élet-tapasztalat nélkül kábult (mesés) fantazmagória és steril okoskodás minden elmélet, és Teo-riai (Isteni látási) következtetések levonása és számontartása nélkül, a tapasztalat értéktelen robotolás.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2020.12.19. 16:03 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4168
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
A negatívan fényszögelt Nyilas-nappal, valamint a NYILAS karmával rendelkező (Tehát Nyilas-Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkező és a kínai év szerint a Ló évében született) személyek sérülési- és betegséghajlamai, betegségeiknek a szellemi-lelki okai

A Nyilas csillagképe, azt a létmozzanatot testesíti meg az emberi életben, amelyben, a Skorpió mozzanatában az anyagi lét káprázat-fogságából (Az élvezet-halmozási lehetőségek kábulatából) kiszabadult (Tehát, az anyagi értékelés bűvkörébe ragadt és az anyagi viszonyrendszerek látszat-logikájába szédült, majd abból magára ébredő és magát kiszabadító.) emberi öntudat feltámad és megcélozza az ősállapotba (A teológia által "mennyek országának" nevezett állapotba) való visszajutást, a megváltódást. Tehát a Nyilas, a Skorpió állapotában elért megváltódási szükségnek és lehetőségnek felismerését és konkrét megfordulási tetté változtatását követő lét-mozzanatát testesíti meg, éspedig a mennyek országába ("A Boldogságba") való eljutási és bejutási lehetőségek fürkészését és megvalósítását.

Vagyis, az egyetemes törvényeknek az emberek közötti kapcsolatokban (Jelesül a személyi öntudatokban szétoszló egyetemes léttudat kapcsolat-rendszerében.) történő érvényesülési lehetősét és szükségét testesíti meg. Ő tehát az istenbe való visszavezető útnak, tehát a "Tao"-ba, vagyis az Isteni tudatba, illetve a "Boldogságba" való visszajutásnak az erőtere, ennek az összes jelentéstartalmával.

Emberi viszonylatban ennek a hatásai nagyjából a személyközti kapcsolatokban, valamint az embernek a természettel való felemás kapcsolatában, annak az erkölcsi vetületében érhető tetten. Ezért a Nyilashoz tartozik mind a tárgyi valóság szerinti, mind az un. isteni (tehát a kiegyenlítődési) igazság kérdése, tehát az erkölcs, az erény, a törvény, a szellemi nyitottság, az őszinteség, a barátság, az értéktudat és a helyes értékítélet kérdése. De, mivel a Jupiter által uralt tűzjegyről van szó, hozza tartozik a személyi öntudat tisztasága, vagy zavartsága, illetve annak az erkölcsi tisztítása is.
És diszharmonikus megnyilvánulásában viszont, a Nyilashoz tartozik ezeknek az ellentéte: az igazság elrejtése, vagy meghamisítása - elferdítése, az áltatás és az önáltatás (hazudozás), a szélhámosság, a szemforgatás, a kevélység, az önhittség, a kapzsiság, a mások, vagy saját maguk öncélú dicsérete és felmagasztalása, de a mások lenézése, lekezelése is, valamint a megalázkodás, illetve a megalázás eltűrése és a mások megalázása. A hamis és a téves, vagy a tudatosan hozott igazságtalan ítélet, az intrika és az öncélú, romboló kritika, a misztifikálás, a vallásos és a tudományos babona és a dogmatikus gondolkozás.
A Nyilas jegyében született személyek általában, de főként a Nyilas- Karmához, a horoszkópjukból (is) kiolvasható módón kapcsolódó személyek, csakúgy, mint a többi tűz-jegy esetében, kimondottan az igazi (spirituális) személyiség (a szellemi Én-tudat) megszerzésének és kialakításának, csiszolásának és finomításának az élet-feladatával születnek a világra. De a Nyilas, típusú ember, a Kostól és az Oroszlántól eltérően, nem nyílt erőszakkal előretörő (Mars) és nem minden más személyiséget, "idegen" személyi akaratot elsöprő (Nap) módon nyilvánul meg.

Hanem a több megfontoltságot és több körültekintést, erkölcsi érzéket igénylő, az igazi értékek helyes megítélési képességét megtestesítő Jupiteri elv szerint. Ezért is, a Nyilas nem sarkalatos jegy mint a Kos, sem nem szilárd jegy mint az Oroszlán, hanem a őt a szellemi-értelmi tendenciákkal inkább kapcsolatban álló, változó minőség jellemzi. Ennek a spirituálisan extrovertált magatartásnak köszönhetően, az élet első felében, a Nyilasok különösebb egészségi problémáktól nem szenvednek. Csak abban az esetben, betegednek meg, ha a horoszkóp többi eleméből is ki következtethetően szentimentális öncsalók, és önmagukat is áltató hazudozók, dogmatikusan szűklátókörűek és ítélkezőek. Vagyis akkor, ha hibabelátásra képtelenek, illetve, ha a szellemi nyitásra, az önmagukkal szembeni őszinteségre, a becsületes és világos lelki viszonyulásra képtelennek bizonyulnak.
Amennyiben tehát egy Nyilas- típusú személy, törekszik nem ítélkezni mások felett, hanem mindig hibabelátást gyakorolva, igyekszik az adott helyzetet helyesen megítélni spirituális szempontból, vagyis, ha, egy általános szellemi nyitottságot és pozitív szabadelvűséget vallhat a magáénak, eléggé otthonosan és különösebb akadályoktól mentesen mozog az életben és a világban. Főképpen, ha a dogmatikus gondolkozástól is sikerül mentesíteni élet- és világszemléletedét. Mivel tüzes, férfias és kiáradó energiák hordozója, másokat elég gyakran megsebez, amikor szándékosan és célzatosan vagy minden különösebb szándék nélkül, "csak úgy, sportból", el-el ereszt egy-egy igazságtalan megjegyzésbe (vitriolba) mártott nyílvesszőt a szertartásos és szemforgató jótékonykodásai közben. Mivel a Nyilas-karmás ember eleve igazságtalan nem csak az ítéleteiben, de a belső és külső mentalitásában is, még akkor is érezzük a Nyilastól szerzett sebeinknek fájdalmas nyomát, ha az illető személy, azóta már többször elárasztott jótéteményeivel.
Ezért a jellegzetesen Nyilas szellemiségű egyházi méltóságok és béke-politikusok személyi életében és személyi kapcsolataiban is például, akad bőven probléma, még akkor is, ha ezek látszatra mindig áthidalhatóak. Sőt: valójában a Nyilas és a Bak szellemiségéhez kapcsolódik az ősbűn is, illetve az embernek a minden áron való "jóra törekvése", az tehát, hogy minél erőfeszítés-mentesebb életet folytathasson és minél nagyobb élvezetekhez juthasson. Pontosabban: hogy minél nagyobb fokú kényelemhez, a természeti elemekkel és folyamatokkal szembeni biztosítottsághoz és minél több öncélú örömérzetet okozó eseményhez (ünnepléshez) és "élvezeti cikkhez" jusson, lehetőleg lelki és testi erőfeszítés és személyi áldozat nélkül. Ezért, a Nyilas karmás személy, mikor öncélúan vadássza az élvezet-szerzést, meg az üdvösség elnyerését, mikor teljesen hitetlen, közömbös és rossz kedvű, vagy egyenesen depressziós. Mivel folytonosan céltévesztésben él, a "tökéletes" földi boldogságot akarja elérni, és azért csak a folyamatos befektetés eredményében hisz, és így és ez által a kizsákmányolásban (természetet, embert, emberi kapcsolatot), látja a boldogság elérési lehetőségét. Ezért a "biztos ami biztos" alapon, mindig csak az anyagiak által biztosított anyagi jólétet tekinti a legfőbb értéknek, vagy nevetségesen dogmatikus és idealista, tehát, középutat nem ismer.

És, mivel a természetből kizsákmányolt anyagokból készült kényelmi tárgyak és berendezések, illetve az ott termeszthető finom ételek puszta halmozásával, vagyis az anyagi jóléttel nem lehet lelki és szellemi boldogságot megvalósítani, de még a természeti egészséget sem lehet fenn- és megtartani, ezért a Nyilas karmás személy folyton a csalódottság és az elégedetlenkedés és a megbántottság állapotában él. Vagyis: sértetten és magában duzzogva folytatja az életét, nem értvén, hogy mi is a baja tulajdonképpen, és mindig csak másokra, de legfőképpen az élettársára neheztelve, vagy arra - nyíltan haragudva, azzal folyamatosan vitázik és veszekedik, amiért az nem úgy viselkedik és nem úgy teszi a dolgát, hogy az által, a Nyilas-karmás személy is, boldog lehessen... Sőt, amiért az, állítólag megfosztja őt a szabad akaratától, az autonóm megnyilvánulási lehetőségétől, holott a legtöbb esetben, éppen ő az aki ezt műveli, az állandó elvárásaival, személyi igényeivel, öntudatlan és önkéntelen erkölcsi irányítási késztetéseivel.
És ezzel nem is lenne olyan nagy baj, abban az esetben, amennyiben az élettársuk nem születik szintén tűz-jegyű karmával, vagy netalán Bak, vagy Skorpió-karmával a világra, hogy békésen tűrni legyen képes, illetve, hogy magára vegye azokat az állításokat, hogy ő a hibás amiatt, hogy az élete párja boldogtalan és folytonosan duzzogós és elégedetlen. De amennyiben az élettárs gondolkozását és a boldogságról alkotott képzeteit is, nagyjából ugyanaz a szellemiség vezérli, tehát, ha majdnem ugyanaz a karma-jelleg dominálja mindkettőjüket (És a Rezonancia és a Polaritás, meg a Karma-oldás törvényei szerint, az a természetes, ha így lesznek egymásba szerelmesek az emberek.), akkor csak és csakis nyílt, vagy elfojtott-, illetve a mély-tudattalan szintekre lenyomott konfliktusokra lehet számítani a kapcsolatukban.

Ebből a feloldhatatlannak látszó helyzetből jönnek létre a tipikusan Nyilas jellegű betegségek (Máj, tüdő, hasnyálmirigy zavarok, vagy szembetegségek, látásromlás, vagy csípő- és comb-problémák, az utóbbiak időnap előtti belső kopása, balesetszerű roncsolódásai.) és innen ered a Nyilas karmásoknak (A Halak, a Skorpió és a Mérleg-karmásokkal együtt!) az öröm és a boldogság illúzióját keltő finom italokkal, ételekkel, módszerekkel és receptekkel való "veszélyesen jó" kapcsolata. Az utóbbi, sok alkohol-fogyasztáshoz, zugiváshoz, kényszer- vagy zugevéshez, rejtett alkoholizmushoz, túltápláltsághoz, vércukorproblémákhoz, bulimiához és annak ellentétéhez: anorexiához vezethet. Ez utóbbi viszont összetettebb probléma, nem csak a Nyilas természet tehető felelős a léleknek e negatív kritikájában gyökerező betegségért, hanem a Mérleg, a Skorpió, és a Halak negatív szellemisége is.

Az utóbbiak ugyanis, ugyancsak képtelenek a belső, un. immanens boldogságuk létrehozására, és mind csak kívülről (A legtöbb esetben a párjuktól - élettársuktól) várják, hogy azok őket boldoggá tegyék. Egészen pontosan azt, hogy azok úgy viselkedjenek és úgy végezzék az életfeladataikat, hogy nekik az megfelelhessen. És persze, ezeknek az elvárásoknak az élettárs, aki maga is a saját karmája hatásaival, van elfoglalva, nem felelhet meg soha. Na, ilyenkor nyúlnak ezek a személyek boldogsági pótszerekhez (édességhez, italhoz, más fajta élvezet-keltő lehetőséghez), illetve, ennek az örök elégedetlenkedési forrásnak a spirituális tudatosítás segítségével történő feloldása hiányában feloldatlanul maradó elégedetlenkedésnek az elfojtásával gyártják le a jellegzetes betegségeiket.

A Nyilas- Karmával (is) rendelkező személy legtöbbet azzal árt tehát magának, ha nagyvonalúságában, vagy tekintélyességre törekvő, dogmatikus erkölcsiségében nem néz "a lába alá", azaz ha nem néz körül a saját lelkivilágában, saját érzelmi lehetőségei és képességei területén, lezárván magát mind erkölcsileg, mind szellemileg egy bizonyos vallásos életkoncepció, vagy tudományos - politikai (pszichológiai) ideológia irányában. Ennek a következtében aztán nem tud a számára fontos spirituális információkkal szemben elég figyelmes, nyitott és kellőképpen érzékeny lenni, amiért is, különböző, figyelmeztető jellegű, a Nyilasra, vagy, az egyéni karmájának valamelyik más konstellációjára jellemző betegségekben kell szenvednie, vagy azokban a testrészekben kárt okozó baleseteket kell elszenvedjen, amelyek az illető konstellációk géniuszával állnak analogikus kapcsolatban. Mindezt azért (szervezi az egyetemes törvények által működtetett élet-sorsunk rendszere), hogy ébredjen rá a szellemi valóságra. Hogy ne kényszerítsen se másokra se önmagára olyan látszat-őrzési szerepeket, amelyek a valóságnak nem megfelelő, idealista, vagy dogmatikus materialista szellemiséget és erkölcsiségét hivatottak szentesíteni és a környezetével elismertetni.
Tudattalanja tökéletesen leképezteti fizikai testével ezt a belső görbe és hamis utakon való (el)járási módot és megjeleníti fizikai testén keresztül ezt a mentalitást jellegzetes betegségek, vagy balesetek formájában. Ezért az ide vonatkozó látási zavarok, szembetegségek, rendellenességek (szemtengelyferdülés, szürke-hályog, kötő-hártyagyulladás, stb.) és szemsérülések mellett, gyakoriak a Nyilas karmások körében az egyenetlen, nehézkes és természetellenes mozgásformákra kényszerítő combsérülések, a csípő-gondok (ficamok), a keresztcsonti sérülések, vagy sérülés nélkül is jelentkező "misztikus" fájdalmak, a gerinc alsó szakaszának meszesedése, lesérülése vagy deformálódása, esetleg lemerevedése. - Így jár mind az erőltetetten "gerinces" ember, aki az erkölcsi monomániájában csak egy irányban képes tartani a figyelmét mind az un. gerinctelen, aki ennek az ellentétes mentalitását gyakorolja: aki úgymond mindent lehetségesnek tart és tehát a tárgyi valóság által tökéletesen tükrözött szellemi valóságot semmibe veszi. Aki csak vallásos, tudományos, misztikus, vagy etikai - erkölcsös dogmákon keresztül képes nézni az életet és ezért lemerevedik és elmeszesedik mentális és spirituális szinten is. Ha később is, de az is, aki teljesen elvtelen és mindent lehazudik és elcsal, ami nem a pillanatnyi vélt érdekeit igazolja és szolgálja. Az ilyen embert természetes, hogy elkapja a reuma, az isiász és a köszvény, illetve a csípő lemerevedés, meg a látása elgyengülése az együgyű magánteljesítmények és a társadalmi érdem-trófeák vadászata, vagy a leg alapvetőbb emberi értéke semmibe vevése következtében.
Ezért, általában járási nehézségekkel is küzd a Nyilas karmás személy: a szó szoros értelében "rosszul jár", amiért a tárgyi valóság hamisításával, annak a letagadásával, illetve hazudozással és szélhámoskodással, meg rágalmazással akarja érvényesíteni az igazát, amiért úgy érzi, hogy nem kap elég külső elismerést a közösségi szervezkedéséért, és amiért világias dogmatizmusa, vagy felületes relativizmusa következtében, képtelen a személyi tudata tágítására. Vagyis a hibabelátással egybe kötött öntudat-gazdagítására, fejlesztésre. Ezért hajlamos a combnyaktörésre, a felső lábszár csonttörésre, valamint az ideg-zavarokra is.
Miután beindul a karma-oldási szükségek ideje, a Nyilas-karmás személynek, addig kell a "vadász" betegségektől és belesetektől szenvednie, amíg a fent felsorolt, durva sors- visszahatásoknak köszönhetően rá nem jön a hibabelátás segítségével történő, befelé - látásnak-, tehát a spirituális valóság-megismerésnek a szükségességére és karma-oldási lehetőségére. Vagyis arra, hogy a karmája hatására, tulajdonképpen az igazi, belső boldogság-képessége megszerzése helyett (az egyetemes törvények szerinti szellemi kollaborációs készsége kialakítása) külső - anyagi, vagyis érzéki és érzelmi - győzelemre törekszik, ilyen jellegű élvezeteket halmoz, tehát az értéktelen trófeák szerzésére pazarolja az idejét és az energiáit Hogy ennek a mentalitásnak a következében érik őt a májbajok, az elhízás, vagy a súlyvesztés (lefogyás), a vércukor problémák és, a hibás irányba való nyitásai következtében beálló sors-szűkülés miatt, a légúti problémák és a tüdő-betegségek is. (Utóbbit közösen az Ikrek karmásokkal szenvedi el, vagyis, ha neki is erős az árnyék-énje.)

Ezért jó ha társadalom szervezési és jótékonykodási akcióit a saját és a többi ember személyiségfejlesztő gyakorlatának (játékának) és a szellemi értékek kiválasztódási lehetőségének (Jupiter) tekinti, és nem magyaráz bele azokba semmilyen együgyű, misztikus és "felsőbbrendű" célokat, amelyek gondolkozás- és érzésvilágát (mentalitását) szélsőségesen és dogmatikusan polarizálják. Tudatosítania kell magában, hogy az igazságtalan vádaskodásai és döntéshozatalai közben, amelyek a hamis én-tudatát hivatottak erősíteni, legfontosabb mindig a hibabelátási képesség kifejlesztése és gyakorlása, különben könnyen saját kényszerképzeteinek, vagy a másoktól átvett vallásos, erkölcsi és politikai fantazmagóriák rabjává válhat.
Be kell látnia, hogy egészségesebb olyan spirituális értéktudatra, illetve a megváltás logikájára alapozó, helyes irányokba nyitó személyiségnek lenni, aki tudatosan irányítja az életét a megváltás szükségének e logikája szerint, mint olyan játékszernek (bábunak) leni a sors erők rendszerében, akit a dogmatikusan leszűkült, másoktól ellenőrizetlenül átvett, misztikus gondolatrendszerek és erkölcsrendszerek vagy a liberálisan relatív, de mégis szentimentális és irracionális kényszerképzetei irányítanak.
A klasszikus asztrológia hibásan, a Nyilast, az igazságosság szolgálatába állított szenvedélyes érzelmi magatartással, tehát az emberi értékek és az emberi érzelmek valóságának megfelelő erkölcs, vallás, filozófia, politika, kultúra világával hozza kapcsolatba. Úgy tehát, mintha a Nyilas jellegű személy, ab ovo, a felsőbb (metafizikai) világ szellemi erőivel megpróbálná elérni az ennek megfelelő törvényes (eszményi) szellemi alapállás megvalósítását. Vagyis azt, amit éppen, hogy a nyers Nyilas természet által hajtva, tehát erőszakoskodva, a természetet kizsákmányolva, mindig egy irányba figyelve - összpontosítva - nem lehet megszerezni ("aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt"). Ezzel is magyarázza a régi asztrológia azt, hogy a Nyilas- személy, nem csak a politikához és a társadalmi szervezkedésekhez kapcsolódik, hanem a különböző egyházi és vallásos szervezkedéseket is.

Hogy a Nyilas, mindig viaskodik a vallás és a hit feloldhatatlan ellentétének, valamint a bűn és a bűnhődés, az ítélkezés és a vezeklés, vagyis a bosszú és a megbocsátás kérdésével. Ez viszont egy nagyon alacsonyrendű értelmezése a Nyilas által megtestesített isteni géniusz szellemiségének.
Mert a legnagyobb karma-problémái végül is, a tűz-jegyű mivoltából eredő, önkéntelen irányítási - és beavatkozási reflex, az önkéntelen és öntudatlan uralkodási ösztönével vegyülő és a jótékonykodó máz alatt rejlő zsákmányszerzési ösztön, és a helyzetet, vagy a másokat kihasználási, kizsákmányolási ösztönét leleplezni hivatott jótékony pózokban való ön-tetszelgési reflexeiből (hipokrita mentalitásából) adódnak.

Még akkor is tehát, ha tényleg nem egy olyan személyről van szó, aki az egyik kezével itt ad és a másikkal máshol visszavesz (kendő alá rejtve, de tartja a markát, hogy a befektetés oda visszatérüljön), a megsegített "hálátlanok", nyíltan, vagy rejtve, de fellázadnak a kiszolgáltatott állapotuk ellen és vagy alattomban támadni és rágalmazni kezdik a jótékonykodót, vagy nyíltan szembefordulnak, szembeszállnak vele, de maguk sem tudják, hogy miért? Azért, amit a Krisztusi tan evangéliumnak: örömhírnek nevez. Azért, mert a rengeteg hibabelátás segítségével, az egyén eljuthat egy olyan megtisztult (spirituális és kauzális) öntudathoz, amelynek az egész sorsára pozitívan vissza ható következményei lehetnek, mind gazdasági, mind egészségi szempontból, mind párkapcsolatban való boldogulási szempontból. Ezt viszont a Nyilas karmás személyek, akárcsak az Ikrek, vagy a Halak karmás személyek nem képesek elhinni és ezért az ide vezető belső megvilágosodási utakon sem képesek kitartani.
Erkölcsi - eszmei tévedéseiből és önző igazságérzetéből, tehát a hibás és hamis ítéleteiből eredő gyakorlati kisiklásai, kudarcai, szenvedélyes más-hibáztatása és önsors-rombolása, csalódásai, élet-csődje következtében és az által, a Nyilas-karmásnak rá kell jönnie, hogy abba kell hagynia mind az önáltatást, mind a mások és a külvilág hibázatását. Arra, hogy az igazi boldogság és megelégedés nem a csillogó külső eredmények következménye. Hogy az NEM egy meghatározott külső irányban megélhető vágy- és érzéshalmaz, hanem egy, a mindennapi élet-gyakorlatban működtethető, egyéni meggyőződéseken alapuló, tehát jól kiérlelt, szellemi tudás szerinti életbölcsességnek az egyszerű és logikus, de mégis mágikusan ható erkölcsi gondolkozás következménye. Azt, hogy a hit, végül is egy bennünk (Az Isteni öntudatunkban) lapuló mágikus erejű teremtői potencialitás, egy egyénileg megkereshető és feléleszthető egyetemes, de ugyancsak erkölcsileg fejlett személyi öntudathoz kötött, önkéntelen képzeleti tulajdonság-, amely a hibabelátási képességeken alapuló, racionális (logikus) gondolkozásra alapuló, analogikus képzetalkotási és kapcsolatteremtési képesség gyakorlásának az útján történő egybeötvöződésének a következménye. A hit tehát, egy nagyon összetett, a karma-oldás segítségével megszerezhető, általános és egyetemes emberi tulajdonságokon és képességeken alapuló, magától működő képesség.

És ugyanígy: a hit ellentéte: a bűn nem egy, vagy több társadalmi és vallásos dogmatétellel ellentétes cselekedet, hanem pontosan a személyes felelősségvállalástól el idegenített, tradicionális (dogmatikus) gondolkozás következtében, valamint a túlmisztifikált gondolkozás következtében létrejövő kitartás egy sorozatosan elkövetett, rombolási cselekvésrendszerben. A görög nyelvben a BŰN-re vonatkozó kifejezés, a HAMARTEMA, és a megfelelő ige a HAMARTANEIN azt jelenti, hogy: "nem találni célba", "elvéteni a pontot". A bűn tehát az abszolút belső pontnak, vagyis a megváltódási célnak a folyamatos erkölcsi elvétése. De milyen pont, milyen cél elvétéséről lehet szó a bűn esetében? A pont a misztikában a centrum és az egység szimbóluma, a megnyilvánult világot magából kiárasztó Abszolút lét szimbóluma. Sem a megváltásban - a saját megváltódási lehetőségében - és így, a boldogságban,a saját boldogság elérési lehetőségében is kételkedő Nyilas karmás személy, nem tudja ezt a mágikus erejű, rejtélyes belső öntudat-állapotot megtalálni. Sem a külső trófea- és boldogságvadászó (az öncélú élvezet, kényelem, kaland és biztonság vadászó) Nyilas-harcos, sem a dogmatikus- vallásos hívő, sem a relativisztikus hipokrita tudatú személy. Az ilyen személy, nem találhatja meg és nem találhatja el a középpontot és ez a bűn: az elvétés, az élet-vétek. Az, hogy bűnösek vagyunk, csak egy másik szó arra, hogy kábulatban élő hitetlen - kételkedők, vagy naiv boldogság vadászok, vagy hitetlen relativisták vagyunk és minden áron és lehetőleg áldozat nélkül, akarjuk megúszni-, vagy meg akarjuk nyerni az életünket.

Lemondunk tehát azoknak az életfeladatainknak a felvállalásáról és megvalósításáról, amelyek ezt a szellemi morális képességet a felszínre hoznák belőlünk, tehát elutasítjuk azt, hogy belső, személyi gyengeség - legyőző erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, hogy elnyerhessük az üdvösségünket, mivel folyton kifelé nézve, csak végletekben, polaritásokban vagyunk képesek gondolkozni. A polarizált tudatunk tehát mindegyre ELVÉTI a közép-pontot és ebből keletkezik vétek folyamatosan.
A Nyilas szimbólumának az értelmezése elvezet tehát bennünket a bűnösség és a betegség analogikus (lényegi) összefüggésének a felismeréséhez. Bűnös és beteg (legalább is mentálisan) tehát az, aki az élete eredeti célját, vagyis a karma-oldást követő, lelki, szellemi és spirituális fejlődés általi "teljes és egész" személyiség-alakítást, az egyetemes léttudat kialakítását, vagyis a Jézus által felismerhetővé tett, megváltási programját elvéti, és ezért VÉT-kessé, valamint EGÉSZ-ségtelenné válik. És annak jeleként, hogy a szellemi életútján rosszul járt és rosszul jár, a hétköznapi életben és testileg is, folytonosan rosszul jár.

És a vétek kifejezés értelmezésénél meg kell értenünk azt is, hogy igen nehéz a külvilággal való harcokban a személyi öntudatukat megszerezni kénytelen Tűz-karmás személyeknek megszabadulni a - a legtöbb esetben indokolatlan, de mégis belső késztésként, karma-oldási kényszerként és szükségként jelentkező - haragvási, elégedetlenkedési szokásaiktól. Illetve a tűzkarma oldási kényszerével együtt járó, kevélység-karmájuktól. Ugyanis, e szükség-szerűség miatt, ők a szó szoros értelmében is, és ha tudattalanul is, de élvezik - Figyelem: nem tévedés: élvezik! - a haragvásban levés állapotát, amit ráadásul még a karmába bújt árnyék-énjük is sugall a legtöbbjüknek. (Azoknak, akiknek ikrek jellegű motívumok jelennek meg a sorsképletében, vagy egyenesen Ikrek-karma!) Úgy ébredt fel bennem a gyanú arra, hogy valamiféle tűz-karma működik bennem is, hogy magamat figyelve, jöttem rá, hogy, ha öntudatlanul és önkéntelenül is, de igen is, élvezem azt, hogy haragudhatok valakire, vagy valamire.

Ráadásul, a nő nemű tűz-karmás személyek, még spontán módon is, haragszanak a férfiakra, és, ha házastársak, akkor még inkább a férjükre. És ehhez nem is kell nekik különösebb gyakorlati indok. Elég, ha az élettárs férfi. Elég ez haragvási indoknak. Főként, ha öntudatlanul élvezetet okoz ez nekik. Illetve, indok erre a reflex szerű haragvási vágynak a kielégítésétre (akárcsak a föld-karmások számára a felesleges nagy-evésre) mindig rengeteg kerül. Mert igen is, a haragvás állapota is lehet élvezetes, éppen úgy mint pl. a nagy étvágy kielégítése. Úgy vágynak a haragvás állapotának az átélésére, például, mint a dupla halak-karmások, vagy a Halak - Vízöntő, vagy a Halak- Nyilas, vagy a Halak - Skorpió, vagy a Halak - Mérleg karmások az alkoholos, vagy a drogok hatására elérhető kábulatra. (A megtisztulási kúrát végig szenvedők szerint, végül már csak sötét horror képekben is bővelkedő kábulatra.)

A Nyilas karmás személy tehát éppen a karmikus értéktudati megtévesztettsége folytán, nem veszi észre, hogy élvezi a haragvási állapotot, sőt: még a gyűlölködést is. Azt, hogy ez neki élvezetet okoz, amire vágyik, talán még annál is jobban, mint a többi tűz-jegyű karmával született személy számára, meg a Skorpió karmások számára, és azt képzeli, hogy jogos igazság-vágyától indítva haragszik és gyűlölködik, illetve vádol igazságtalanul, vagy éppen tárgyi alap nélkül rágalmaz. És, ennek az állapotnak a megszokása után, azért nem tud lemondani a "haragvási vágyáról", mert ez az állapot belső, lelki élvezetet jelent a számára, és ez, egy idő múlva, még un. haragvás-függővé is teszi őt. És ez főképp akkor lehetséges, ha, a rezonancia törvénye alapján, még tesz is szert ilyen jellegű élettapasztalatai alapján, és ez az érzés-állapot már ismerőssé válik a számára, ha úgymond komfortossá válik a számára ez az alapérzés (vagyis, a tudattalan már meg van telve vele). És ez, a haragvási, gyűlölködési élvezet-vágy olyanná válik mint egy önmagát folyton generáló körfolyamat, ami állandóan körbe jár, vagy ha elcsitul is egy kissé, önkéntelenül is, már egy kis külső ingerre is újraindul.
Emlékeznünk kell arra is, hogy haragvás egyébként, normális körülmények között, az öntudat védelmét lenne hivatott szolgálni és, a tényleges sértettség és bántottság következménye lenne. Eredetileg tehát, a sértettség és fenyegetettség tudat- és érzés természetes reakció, mint bármilyen más ellenérzés. Például mint, amit az igazságtalanság elszenvedésének az egyszeri, vagy többszörös elszenvedésének az emléke vált ki. Tehát, az arra adott reakciós a harag, amelynek elsődleges feladata az egészséges önvédelem lenne. Ez egy primér energia mozgósítási reflex ahhoz, hogy legyen elég erőnk az önvédelemhez, a szembeforduláshoz, az autonómia-védelmi harchoz. De a sok haragvás elfojtva, idővel olyan irracionális gyűlöletté válik, amit élvezni tudnak a tűz karmások és a Skorpió-karmások. Főként ha ez még Halak-karmával is társul (Lásd a Halaknál a szadizmus és a mazochizmus jelenségét). A reflexes haragvási k és kötözködési kedvet, finomabb formájában: ugratási kedvet, inkább a Kos karmásoknál figyelhetjük meg. Az a lelki vágy viszont, amelyben már az ebből fakadó fölényt élvezi valaki, ott már nem a Kos, hanem az Oroszlán-, vagy a Nyilas karmára jellemző, illetve Skorpió jellegű karmikus reflex, amikor az illető személy "büntet" vagy bosszút áll.
A Nyilas karma számlájára tehát, inkább az öncélú kritizálási hajlamot írható, meg a reflexes erkölcsi veszélyeztetettség érzéséből ered, amiből az ellenségképzetek létrejönnek (Ez a Tűz karmásoknál egyébként mindenképpen ott van). Ameddig kifele kritizál ugyanis, el tudja terelni a figyelmét az önmagával és az életével való elégedetlenségéről, az elégtelenség tudatáról, annak az érzetéről, s ez oldottság-érzéssel is jár. Erre az öncélú, tehát igazi alap nélküli kritizálásról mondják mostanában az internet világában, hogy ezek a tipikus trollkodás. Annak, hogy miért kritizál öncélúan, úgymond alapból a Nyilas- karmás ember, csípőből és állandóan, több oka lehet, de ebben az alaphelyzetben azt kell erről tudni, hogy a kifele kritizálás ideiglenes belső felszabadulás érzéssel jár együtt. Állandóan mindent és mindenkit spontán módon kritizálni, akár kívül, akár belül, olyan a Nyilas karmásnak, mind a Kosnak az öncélú ingerlés, kötözködés és provokáció, vagy oroszlánnal a fölényeskedés, lekezelés, lehengerlés.

A Kos az Oroszlán és a Nyilas karma legegyszerűbb feloldási lehetősége: a külső hibáztatás helyett, AZ ÁLDOZATHOZÁS, vagyis az önzés és az önféltés, meg az önsajnálat teljes feladása, az önátadás és az odaadás, valamint a másokért (Az utódokért - családjukért) való, maradéktalan személyi felelősségvállalás és szintén az áldozathozás, na meg a hála-adás. Ezekből és csakis ezekből az önzés- és önféltés-feladási tárgyi megvalósításokból, a tényleges áldozathozatalból alakulhat ki az a bizonyos, nemes harcosi arany öntudat, amely habozás és kertelés- ürügyek és feltételek nélkül vállalja a tisztességes és nyílt harcot a tárgyi valóság (az anyagi tények!) által jelzett igazság kiderítése, felmutatása és érvényesítése érdekében, és amely öntudatnak az elérése érdekében a régiek megalkották az alkímiát.

A Nyilas-karmánál igen fontos megemlíteni még, a veleszületett értéktelenségi érzetet is, mert itt valószínű az is, hogy az anyai ági női felmenők, egy mély erkölcsi válságon mentek keresztül, amikor fogantak. Egy mély erkölcsi válsággal egybekapcsolt öntudat-válságon, sérülésen, sértettségen estek át abban az időszakban, amit nem tudtak feldolgozni a foganásunk idején és talán azután sem. Innen ered az erős irracionális értéktelenség tudat és érzet is például. Ezért is hajlamosak az erős öncsalásra, a külső csalásra és ennek következtében, a hatalmas - metafizikai! - csalódási érzésekre. Majd, e nagy-csalódások következtében, az árulásra. Azoknak az elárulására, akikben vagy amikben addig hittek. Vagyis a fordított pálfordulásra. Ezért, minden, ami ebből az önkéntelen belső csalódottság - érzésből, az Istentől való elárultság érzéséből (sugallatból) következik, végzetes lehet. Mert ebből, vagyis, a hitünknek és az Istennek az elárulására való hajlamunkból következik az a sugallat is, hogy ezért, mert el lettünk árulva, a legmagasabb szinten, másokat is megcsalhatunk és elárulhatunk.
Ebből a rejtett és irracionális bűntudatból fakad az, hogy pl., hogy nem tudsz arányosan viszonyulni a külvilághoz, az emberekhez, főképp azokhoz nem, akik fontosak neked. Sőt, miután egyenrangú viszonyba kerültél valakivel, vagyis, miután azonosultál, és részben harmóniába, majd egységbe kerültél vele, elkezdődik a partnernek az ugyanolyan leértékelése, lealázása és elárulása, tehát, vele is ugyanazt teszed, mit mind amit általában elművelsz magaddal szemben, mivelhogy az történik, hogy ettől fogva, vagyis a párkapcsolat alkotástól, illetve a családalkotás aktusától fogva, egy nagyobb egységre terjesztődik ki az a haraggal járó csalódottság, ahogy magadhoz viszonyultál. Persze ez legtöbbször nem tudatos, inkább csak azt látod, hogy egyszer csak a szemedben, spontán módon, leértékelődik a másik személye, és mivel ez a leértékelődés szenvedélyes csalódási érzéssel is jár, úgy érzed, hogy "megérdemli" még az elárulást is.

A tűz karmások tehát, vagy a diszharmonikus. Jupiteresek, és a IX-es házas karmás személyek, rengetegszer megteszik, hogy valakit szinte Istenként idealizálnak, rettenetesen felnagyítják magukhoz képest, és ez nem is nehéz a fentieket figyelembe véve, aztán meg amilyen amplitúdóval felnagyították az érzelmeik és a reményeik hatására, olyan amplitúdóval és vehemenciával (egyesek) bele is döngölik a földbe a szerelmüket, vagy az élettársukat, mikor kiderül, hogy az illető nem szolgálja őket. Vagy, hogy nem váltja be a számukra azokat a reményeket, amelyeket belevetítettek. Sőt, hogy rá se lehet venni erre, mert egyszerűen még csak nem is alkalmas azok beváltására. :)

Meg aztán ne felejtsük el azt sem, hogy a Nyilas-karmásban ott a fentiekben többször is emlegetett vadász ösztön. Mindig az tűnik számukra értékesnek, amit le kell vadászni, ami még nem képezi a tulajdonodat. Vagyis, ha ez a növekedésre, fejlődésre alkalmas belső hajtó erő, a mindig feltörekvő eszméknek megvalósulási lehetőséget biztosító tüzes (lelkesítő) erő, rosszul - hibásan értelmeződik. Az azt eredményezi, hogy az érték, a kincs mindig kint van. A kint nem pusztán az anyagi világ kintiségét jelenti - persze, lehet az is... -, hanem valamilyen boldogságot hozó képesség, tudás, bölcsesség, vagy világi siker is lehet, amely, vagy amelynek az elérési lehetősége, rajtunk kívül van, illetve, másnál van, máshol van.
Ez viszont folyamatosan generálja a túlzó elégedetlenség szellemét is, persze, önmagával szemben is, de főként a körülményekkel, és a másik emberrel, (főként élettárssal) stb. Ez pedig hozza magával a többi elégedetlenséget...a haragot, a kínlódást, a kivetítést, a neheztelést ...el lehet képzelni, hogy még mi mindent, ami a felszínen nem is látszik az illető személyben. Ez nyilván, hogy mind elviszi a lelki békét. Ide kell viszont a helyes Jupiteri kritika és belátás gyakorlása, plusz nem utolsó sorban a hála, a nagyon sok hála.
A hálát, tehát az istennek, vagy a másik személynek való pozitív visszajelzést, a spirituális - erkölcsi visszacsatolást és öntudati egység-létesítést, meg kell tanulni, és a csalódás és az árulás helyett gyakorolni, mert különben az élet egy állandó maraton, egy sziszifuszi küzdelem, amit a saját elégedetlenséged, értéktelenség tudatod hajt. A tűz karmások, de főként a Nyilas-karmások ezért is maximalisták nagyon sokszor. Sokszor lehet látni ezt a gyerekeknél is: ha a másodikat megdicséred az első önkéntelenül is megsértődik, megbántódik... Sokszor ilyenek a felnőttek is. Főképpen, ha a többi karmájuk jellege miatt, labilisabb lelki és szellemi állapotban vannak.Amennyiben az önzés lelki kábulatából felébred és abba hagyja mind a trófea-vadászatot, mind a boldogtalansága miatti mások hibáztatásának a reflexét, illetve az árulást és ezek helyett begyakorolja a hibabelátást, és egy önmaga lelkivilágával és a külvilág dolgaival egyenesbe került, minden irányba nyitott szellemű Nyilas-emberrel találkozhatunk, aki kellőképpen fejlett humorérzékét használni tudja elsősorban saját idealista és dogmatikus, vagy kételkedőn hitetlenkedő mentalitásával szemben. Ha ez a személy barátunkká válik, életünk legtermékenyebb és legfelemelőbb személyi kapcsolatára számíthatunk. A Nyilast uraló Jupiter pozitív (természetének a...) hatása ugyanis, tisztánlátóvá, nagylelkűvé, nagyvonalúvá, a baráti etika nagymesterévé: segítőkésszé, előzékennyé, közvetlenné, de ugyanakkor nagy távlatú gondolkozóvá is teszi a Nyilas típusú személyeket. Azt tehát, aki pontosan ezért rendelkezik a legmegbízhatóbb és legkellemesebb baráti - ismerősi körrel, mert megtalálta a központot, illetve betalálta abba, és így ő már nagyon ritkán "véti el a célt", És pontosan azért, mert legfőbb erénye az, hogy amikor elvéti a célt, van elég ereje és bátorsága ezt bevallani mind önmagának, mind a környezetében élőknek, vagyis képessé vált a hibáit, a hibázásait azonnal belátni. Sőt: ő az, aki elsőként derül azon, ha a Nyilas természetének negatív megnyilvánulási formái megint erősebbnek bizonyultak teljes személyénél: éber felelősségtudatánál.

Ugyanakkor a Nyilas-karmánál igen fontos megemlíteni, az értéktelenségi érzetet is, mert valószínű az is, hogy az anyai ági női felmenők, egy mély erkölcsi válságon mentek keresztül, amikor fogantunk. Pontosabban mondva egy mély erkölcsi válsággal egybekapcsolt öntudati válságon, sérülésen, sértettségen estek át, amit nem tudtak feldolgozni a foganásunk idején és talán azután sem. Innen ered az erős irracionális értéktelenség tudat és érzet is például. Ezért is vagyunk hajlamosak az öncsalásra, a csalásra és ennek következtében, a hatalmas csalódási érzésekre. Majd, e nagy-csalódások következtében az árulásra. Azoknak az elárulására, akikben vagy amikben addig hitünk. Vagyis a fordított pálfordulásra. Ezért, minden, ami ebből következik végzetes lehet, mert ebből, a hitünknek és az Istennek az elárulására való hajlamunkból deriválódik. Többek között pl., hogy nem tudsz arányosan viszonyulni a külvilághoz, az emberekhez, főképp azokhoz nem, akik fontosak neked. Sőt, miután egyenrangú viszonyba kerültél vele, vagyis, miután azonosultál, és részben harmóniába, majd egységbe kerültél vele, elkezdődik a partnernek az ugyanolyan leértékelése, lealázása és elárulása, tehát, neki is ugyanaz, mit mind amit általában elművelsz magaddal szemben, mivelhogy az történik, hogy ettől fogva, vagyis a párkapcsolat alkotástól, illetve a családalkotás aktusától fogva, egy nagyobb egységre terjesztődik ki az ahogy magadhoz viszonyultál. Persze ez legtöbbször nem tudatos, inkább csak azt látod, hogy egyszer csak a szemedben, spontán módon, leértékelődik a másik személye, és mivel ez a leértékelődés szenvedélyes csalódási érzéssel is jár, úgy érzed, hogy "megérdemli" még az elárulást is.
A tűz karmások tehát, vagy a dh. Jupiteresek, és a IX-es házas karmás személyek, rengetegszer megteszik, hogy valakit szinte Istenként idealizálnak, rettenetesen felnagyítják magukhoz képest, és ez nem is nehéz a fentieket figyelembe véve, aztán meg amilyen amplitúdóval felnagyították az érzelmeik és a reményeik hatására, olyan amplitúdóval és vehemenciával (egyesek) bele is döngölik a földbe a szerelmüket, vagy az élettársukat, mikor kiderül, hogy az illető nem szolgálja őket. Vagy, hogy nem váltja be a számukra azokat a reményeket, amelyeket belevetítettek. Sőt, hogy rá se lehet venni erre, mert egyszerűen még csak nem is alkalmas azok beváltására. :)
Meg aztán ne felejtsük el azt sem, hogy a Nyilas-karmásban ott a vadász szellem. Mindig az tűnik számukra értékesnek, amit le kell vadászni, ami még nem képezi a tulajdonodat. Vagyis, ha ez a növekedésre, fejlődésre alkalmas belső hajtó erő, a mindig feltörekvő eszméknek megvalósulási lehetőséget biztosító tüzes (lelkesítő) erő, rosszul - hibásan értelmeződik. Az azt eredményezi, hogy az érték, a kincs mindig kint van. A kint nem pusztán az anyagi világ kintiségét jelenti - persze, lehet az is... -, hanem valamilyen képesség, tudás, bölcsesség, siker, amely rajtunk kívül van, illetve, másnál van, máshol van. Ez viszont folyamatosan generálja a túlzó elégedetlenség szellemét is, persze, önmagával szemben is, de főként a körülményekkel, és a másik emberrel, (főként élettárssal) stb. Ez pedig hozza magával a többi elégedetlenséget...a haragot, a kínlódást, a kivetítést, a neheztelést ...el lehet képzelni, hogy még mi mindent, ami a felszínen nem is látszik az illető személyben. Ez nyilván, hogy mind elviszi a lelki békét. Ide kell viszont a helyes Jupiteri kritika és belátás gyakorlása, plusz nem utolsó sorban a hála, a nagyon sok hála.
A hálát, tehát az istennek, vagy a másik személynek való pozitív visszajelzést, a spirituális - erkölcsi visszacsatolást és öntudati egység-létesítést, meg kell tanulni, és a csalódás és az árulás helyett gyakorolni, mert különben az élet egy állandó maraton, egy sziszifuszi küzdelem, amit a saját elégedetlenséged, értéktelenség tudatod hajt. A tűz karmások, de főként a Nyilas-karmások ezért is maximalisták nagyon sokszor. Sokszor lehet látni ezt a gyerekeknél is: ha a másodikat megdicséred az első önkéntelenül is megsértődik, megbántódik... Sokszor ilyenek a felnőttek is. Főképpen, ha a tőbbi karmájuk jellege miatt, labilisabb lelki és szellemi állapotban vannak.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO