ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2020.09.26. 18:48

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Tapasztalati gyakorlat és tapasztalati valóságismeret, tehát élet-tapasztalat nélkül kábult (mesés) fantazmagória és steril okoskodás minden elmélet, és Teo-riai (Isteni látási) következtetések levonása és számontartása nélkül, a tapasztalat értéktelen robotolás.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2019.01.01. 17:46 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4216
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Kozma Szilárd karma- és családasztrológus

A negatív Vízöntő nappal, vagy a Vízöntőben álló Lilithel, vagy -
és Sárkányfarokkal rendelkező személyek valamint a kínai asztrológia szerint a majom évében született személyek baleset- és betegséghajlamai,
a jellegzetes konfliktusaiknak és betegségeiknek az igazi, kauzális okai.

A Vízöntő egy kimondottan spirituális és rendkívülien összetett problémákat hordozó konstelláció, és ezért, ahhoz hogy megértsük a Vízöntő-karmával született személyek problémáinak a valós okait, nagyon körültekintően kell eljárnunk, mivel szükséges a konstelláció által megtestesített spirituális erőtér jellegének a minél teljesebb felmutatása, megértése. A vízöntő tehát, metafizikai szinten, az egyetemes értékű szellemi információ-áramlásnak és az információk hatásának és kölcsönhatásának és ezáltal a különböző lét-struktúrák szellemi együttműködésnek, vagyis a struktúrák közötti kölcsönhatások következményének és így, az információt hordozó struktúrák egymás-megtermékenyítésének és kiegyenlítődésének, valamint az autonóm irány- és sebességváltoztatási képességnek a konstellációja.
Ezáltal számunkra, az emberek számára, a Vízöntő az egyetemes törvényekben (is) megtestesülő egyetemes lét-tudatnak, az úgynevezett Isteni Intelligenciának (Az abszolút értelemnek), valamint ezzel a kauzális ősi értelemmel való együttműködési és együtthatási szükségnek és képességnek a konstellációja! És úgyszintén ezáltal, a Vízöntő az ember számára, nem más mint az egyetemes személyiségű, az egyetemes felelősségérzettel rendelkező személyi-tudatú ember kialakulásának a konstellációja, valamint az egyetemes cél-tudatra alapozott autonóm gondolkozási- határozati és cselekvési képességek kialakítása szükségének és lehetőségnek a konstellációja.
Emberi szinten tehát: a Vízöntő a mentális és a spirituális kollaboráció-készségnek és lehetőségeknek a kauzális erőterét megtestesítő konstelláció. Ezért a lehetőségek bolygójaként ismert Uránusz által uralt Vízöntő a minden irányban mozgó, mentális és kauzális információáradatoknak, a mentális szinten való kép és képzetalkotási - és a materiális megvalósítási lehetőségeknek, tehát, a teremtő imaginációnak az anyagi struktúrákká keletkezési és rendeződési lehetőségeinek, valamint a minden irányba nyitott lehetőségeknek a konstellációja. És ezzel együtt a poláris végletek szabad megnyilvánulásának és szabad átélési lehetőségeinek a napjegye is. Ezért a Vízöntőt a szabadság és az emberi szabad-akarat megvalósulási napjegyeként is emlegetik.
A Vízöntő tehát egy jellegzetesen egy spirituális jegy, és ezért a Vízöntő – karmával született személyek, majdnem mindent a tudományos gondolat és a technikai képzelet erejével valósítanak meg (ezért a feltalálók konstellációja is többek között) és ezek a személyek még a hétköznapi - gyakorlati gondolkozás közben is az alkotó szellemi világgal állnak kapcsolatban és ezért például náluk még az érzelmek végletes átéléseinek is, végzetes lehet a következménye.
Karmikus (negatív) erőterében a legszentebb emberi érzésekről is kiderül, hogy igazából az irracionális rejtett függetlenség-vágyat szolgálják. Náluk minden alá van rendelve a függetlenség-mániának azért, hogy a Vízöntői lélek korlátlanul és minden külső felelősségre vonási lehetőség nélkül kipróbálhassa a teremtő-energiáit és abban kényére-kedvére kitombolhassa magát. Karmikus megnyilvánulás esetén, egyszerre érvényes és érvénytelen minden törvény és minden szabály, amit az ember felállított és elképzelt, mivel a vízöntő-karmás személyek semmitől nem félnek úgy, mint a szabadságkorlátozástól, a lelki elköteleződéstől.
Ők tehát a rejtett függetlenségi-mániájuknak a foglyai. Szélsőséges anarchisták lehetnek, vagy rapszodikusan hisztériás művész-lelkek, gátlástalan szélhámosok, öreg korban is jókedvű csavargók, a színpadon és a kocsmaasztaloknál érdekesnél érdekesebb és furcsábbnál furcsább történeteket mesélő bohém-lelkek. Belőlük kerülnek ki a csiszolt modorú és joviálisan rafinált, de mindent eláruló meggyőződés-mentes politikusok, a természetellenes ésszerűség szerinti kollektivizmust a liberális kozmopolitizmussal (globalizmussal) összeházasító filozófusok és a kollektív szentimentalizmus félelmi ösztöneit bravúrosan meglovagoló kulturális, vallási és nemzeti konjunktúralovagok (szélhámosok), a miszticizmust a materialista pragmatizmussal tökéletesen egyeztető „érdekesen furcsa nézeteket valló” papok és ideológusok. Ezért a zsarnokoskodási hajlamaikat ügyesen a közösségi érdekek álcája mögé rejtő szektavezérek -és vallásalapítók napjegye is a Vízöntő, akiknél minden megtörténhet. De ami a leginkább megtörténhet, az mindannak az ellentéte, amit eddig sikerült felsorolni a vízöntői karakterek mérhetetlen gazdagságából, és természetesen annak, amit egy vízöntői személy egy adott pillanatban mond, tesz, vagy gondol. Vagyis mindaz, amire egyedül csak és csakis ők képesek.
A negatív Vízöntő a száznyolcvan fokos pálfordulások csillagképe, de van, amikor csökönyösségben még a Bakon is túltesz és ilyenkor az irányváltoztatási képtelenség és a végzetesen hosszan tartó mentalitás - változtatási képtelenség megnyilvánulása is. A negatív vízöntői személy ugyanis, minden következetlen és felfokozott külső változási hóbortja ellenére, annyira félti a függetlenségét, hogy lényegében képtelen a belső változásra, és agresszíven viszonyul minden olyan személyhez, akiről úgy érzi, hogy tőle bármiféle lényegi - tőle fegyelmet, kitartást és erőfeszítést igénylő mentalitásbeli - változtatást elvárna.
A szellemileg fel nem ébredt vízöntői személy azokat a személyeket, akik nyíltan hangot is mernek adni, a vele szemben támasztott elköteleződési és belső mentalitás-változtatási elvárásainak, mérhetetlenül, visszavonhatatlanul és megbocsáthatatlanul gyűlölni fogja, de általában nem bántja, hanem hosszú évek titkos tervezgetése után csúnyán átveri, vagy cserben hagyja. És ezekről a derült égből villámcsapásként, tehát minden előjel és minden magyarázat nélkül történő, sokszor kétségbeejtő elhagyásokról és cserbenhagyásokról rengeteg elhagyott barát, férj és feleség, sőt: még szülő is tanúságot tehet. De a Vízöntő nem csak az individuális voluntarizmus, és a hamis szellemi önállóság két szélsőséges állapotának az egy időben és egy személyben történő megtestesítője. Mivel eredendően hamis univerzalitás - képzetekkel születik a világra, nehezen találja meg saját valós személyiségét és ezért állandóan meggyűlik a baja mások nyugodtnak, vagy stabilnak látszó személyiségével, állandóan támadva, felelőtlenül piszkálva, igazságtalanul vádolva érzi magát.
Személyi felelősség nélküli szabadság-koncepcióinak következtében a karmikusan jelölt Vízönt-típusú ember, még az eredendő léttudatból: a szabadságot jelentő Isteni tengelyből is képes kiszakítania magát és ezáltal válik a saját csapongó kényszerképzeteinek, alaptalan és ötletszer félelmeinek, irracionális instabilitásának, egyszóval: Uránuszi pörgéseinek és őrült forrongásainak a legesendőbb kiszolgáltatottjává, még akkor is ha támadhatatlan fizikai egészsége miatt, szabad szemmel ez nem érzékelhető egy kívülálló számára. Ilyen szempontból a Vízöntői karmával rendelkező személynek nehezebb dolga van az állatöv többi szülötteihez viszonyítva, hiszen mindent egyedül - az úgynevezett Uránuszi intuíciójára támaszkodva - kell megfejtenie és még a betegségei sem mindig szállíthatnak számára egyértelműen értelmezhető információkat a szükséges életpálya- és sors-irányváltoztatásokhoz. Ugyanis ő képes a földi létezés teljes skáláját átélni huzamosan és egy időben és ezért ritkán beteg. Ő egyszerre mindent átél mentálisan, de az eszét örvényként vonzó veszélyes gondolat-konstrukciókon kívül, amelyek veszélyes élethelyzetbe, vagy egyenesen az őrületbe kergethetik, semmit sem tud átélni lelkileg és fizikailag. Ezért, a korlátlan szabadság lidércétől hajszolt, és ezért egymásnak is ellentmondó képzelete miatt, képtelen a vele történő események következetes értelmezésére, még akkor is, ha egymás után háromszor töri ki a bokáját, vagy töri el az alsó lábszárát ugyanazon a helyen és ugyanolyan körülmények között. A negatív Vízöntő tehát, az egymással radikálisan szembehelyezkedő szélsőségek megtestesítője.
Tragédiái is pontosan abból fakadnak, hogy mindenkinek a szabad lehetőségek kihasználásának az őserejét képviselő Uránusz szellemisége jut eszébe a Vízöntővel kapcsolatba elsődlegesen, megfeledkezvén az igazi szabadsághoz szükséges felelősségtudatot, éberséget és józanságot, önismeretet és önmérsékletet képviselő Szaturnuszról. Mert metafizikai szinten az felelős ismeret a tökéletes önismeret és a zavartalan kommunikáció, az önmagunkkal, vagyis a felettes Énnek nevezett egyetemes szellemünkön (a lelkiismeretünkön) keresztül történő kommunikáció.
Az Uránuszi szellem ugyanis, csak és csakis úgy válhat a tisztánlátás, illetve a világosság és a megvilágosodás szellemi erejévé, ha a felelősségtudat erejével megtisztított emberi szellem képessé válik a személyi felelősségbe ágyazott Felettes Énnel (a Krisztussal) való állandó kapcsolattartásra. A Szaturnusszal megfékezett Uránuszi szellem tényleges megvilágosodásának az eléréséhez szükséges tehát az önismereti (hibabelátási) képesség kialakítása, ami a személyes felelősségérzet által felvállalt Karmikus meghatározódások türelmes feloldásán, pontosabban: a Karma spirituális feldolgozásán (megfigyelésén és értelmezésén) át vezet.
Amennyiben a negatív Vízöntő természettel (Nappal), vagy Vízöntő karmával rendelkező ember nem képes az Uránuszi őserőt a Szaturnuszi szellemmel magában kiegyenlíteni és a Szaturnuszi felelős bölcsesség segítségével nem képes az önismeret és a személyi felelősségvállalás felé vezető (Önkorlátozó!) lépéseket megtenni, valamint a szükséges irányváltoztatásokat (mentalitásbeli pozitív szellemi-lelki változtatásokat) megtenni, bokaficammal, bokatöréssel, ínszalag szakadással, az alsó lábszár és a boka görcseivel, visszérképződéssel, visszértágulással, a lábszárak puffadásával, lábszárfekéllyel, érgyulladással, a vérkép rendellenességeivel, a gerincvelő betegségeivel, egyensúlyzavarokkal, különböző járási nehézségekkel (sántítással) a vérnyomás hirtelen változásával, látási (megértési és értelmezési) problémákkal és súlyos rendkívüli balesetekkel fizet rögeszmés egyoldalúságáért, fanatizmusáért, szellemi és lelki rugalmatlanságáért vagy mindennek a másik végletes megéléséért: a felelőtlen, meggondolatlan, és a hosszú távú következményekkel nem számoló mentális felelőtlenkedéseiért, a következetlen, követhetetlen és gyakori irányváltoztatásaiért (meggyőződés-nélküliségéért) és nem utolsó sorban a kőszívűségéért. Vagyis, a közömbös és mások fájdalma és nyomorúsága iránt érzéketlen mentalitásáért, titkolt, vagy nyíltan vállalt, fölényes kegyetlenkedéseiért.
Lelki szinten viszont, unalmas egyedülléttel és elhagyatott öregkori állapottal az elköteleződéstől való félelméért, vagyis a szabadság- és függetlenségmániájáért, az elköteleződés-ellenes mentalitásáért. A leginkább viszont, azokért az ártatlannak látszó, de mágikus erejűk miatt nagyon is veszélyes gondolat-építményekben és képzelődésekben való, titkos és sötét gyönyörködései miatt kell fizetnie, amelyeknek a megalkotására és fantázia szintjén való átélésére ösztönösen vágyik, és amelyeknek a kísértő csábításától nem akarja, lehetőleg már a keletkezésük elején és határozottan elhatárolnia magát.
A Vízöntő ember gyógyulási folyamatait elősegítik és megkönnyítheti(né) a hibafelismerések és a hibabelátások következtében fellépő maximális felelősség-vállalás, elsősorban önmagával, mint egyetemes felelősségtudattal rendelkező személlyel szemben. Ennek a pozitív átalakulási szándékkal egybekötött felelősségvállalásnak, a személy minden egyes szavára, tettére és gondolatára, sőt: még a mágikus erejű képzeletének a működésére, az idea-világa képzetrendszerére is ki kell terjedjen.
A legnehezebb próbatétel számára a már-már reflexévé vált elköteleződéstől való félelmétől, sőt: a személyi kötelékekkel szembeni irtózástól való megszabadulás, valamint a saját hibáiból eredő sorscsapásoknak az okát a külvilág ellenségeskedésére és saját hibáinak a külvilágra, a többi emberre való kivetítéséről, áthárításáról való lemondás.
Amennyiben sok belső törekvés árán sikerül neki egy fél lépést is tenni a kötelesség- és felelősségvállalás irányba, nyert ügye van. Innen már tovább vezeti rendkívüli éleslátása, intuíciója és a tapasztalatok értelmezése árán szerzett bölcsessége. A kifelé áradó, személyiségét szétszóró szabadságmániája átalakul (átalakulhat...) belső fegyelem és önuralom által létrehozott belső figyelemmé, éber tisztánlátássá, vagyis szellemi szabadsággal egybekötött egyetemes megismeréssé és szellemi áttetszőséggé.

A legjobb példa a Vízöntő – karmának a „viselkedésére” az Erdélyi Kovászna megye Kökös községének az egyik faluszéli viskójában az agybajos felesége betegnyugdíjából életét tengető, deklarált munkakerülő és „anarchista próféta” (Mennyire találó! - Típikus Vízöntői ön-meghatározás!) szellemi és gyakorlati élet-útja, aki, a könnyű sors elérésére érdekében és a könnyelmű élet-vezetés érdekében, az egyik „zseniális” ötletétől a másik „zseniális” sors-trükkig haladva előre, a rendkívüli képességű, kétszeres teológus-hallgatóból és a falú-közösség által a tenyerén hordozott unitárius-papból, egy csődtömeggé, egy teljes gazdasági és erkölcsi nyomorba került „utolsók” („Az elsőkből lesznek utolsók...”) egyikéig küzdötte le magát, már 5O éves korára…


A TIZENEGYES (XI) FÖLDHÁZ

A XI. ház a Vízöntőnek a gyakorlati megvalósulási életköre, ami azt jelenti, hogy ezen az életterületen, amit a 11 ház jelöl az asztrológiai sorsképletekben, a személyek közötti, valamint az egyetemes léterőkkel és lét-törvényekkel való együttműködési lehetőségeknek az életterületén meg szerezhető (különlegesnek mondott) mágikus hatású, szellemi képalkotási- és képzetfejlesztési képességek megszerzésére van lehetőség, illetve, hogy az itt szerzett képességek, kellene, hogy segítsék az embert a – Tehát a minél tökéletesebb együttműködési (vízöntői!) képességek elérése által – a karma-oldáshoz és hosszú távon a megváltódáshoz és tehát, a vágyva – vágyott boldogsághoz. (Tudván azt is, hogy a második, csak az előbbinek a következménye lehet.) Akárcsak a Vízöntőnek, neki is, az Uránusz és a Szaturnusz az uralkodó bolygói, és mint ilyen, ez a gyakorlati (együttműködési) életkör is az Egyetemes Felelősségtudaton alapuló, egyetemes Szabadságtudathoz kötődő, spirituális, szellemi és gyakorlati cselekvések és viszonyrendszereknek a horoszkópháza.

Tehát ez a felelősségteljes szabadgondolkozás és a természeti szabadságvágy, a szabadságérzés és mindenféle szabadságélmény (függetlenségi érzések, függetlenségi és autonómia törekvések, stb.) helyes megélésének és megvalósulási lehetőségeinek a háza is. Ezért egyértelműen a kollaborativ, segítőkész - humanista vágyakhoz, érzésekhez és magatartáshoz, vagyis az önzetlen „ember-barátsághoz”. Vagyis, a nagyvonalúsághoz, az önzetlenséghez kötődik, és mint ilyen, a felelősségteljes segítségnyújtás konkrét és spirituális formáival kapcsolatos életterületeket foglalja magába. A nagyszabású tervek, a reménységek és e tervek-remények megvalósításának, beteljesülési lehetőségek kutatásának és a feltételek beteljesítésének (negatív - karmikus - tulajdonságok oldása, tehát az új pozitív tulajdonságok megszerzésének az esetén) a háza.
Amennyiben az Uránusz és a Szaturnusz által megtestesített princípiumok (Lehetőség keresés és lehetőség-kihasználási képesség, és morális felelősségtudat. – Amely két géniusz, mellékesen szólva, harmonikusan összesítve és egységesítve, szabadságot eredményez.) alapján vizsgálódunk, kiderül, hogy ez a ház, az Egyetemes Logosznak, tehát a szent szellemnek a határtalanul változatos, különböző hatás-rendszereivel (mechanizmusaival) és megnyilvánulási formáival való megismerkedési- és együttműködési lehetőségeknek a háza is.
Pontosabban: az Egyetemes Vibrációs Skálák megnyilvánulásainak, és a kauzális és a földi - fizikai vibrációk interferencia-jelenségeknek a háza is. Ennek következtében a mentális képességek, a tisztánlátás, a spirituális tisztánlátói képességek kialakulási feltételeinek, tehát az asztrológusi képességek, valamint a feltalálások és a felfedezések életkörét is megtestesítő asztrológiai erőtér. Vagyis, mindazon jelenségek megnyilvánulási (materializálódási) formáinak a háza, amelyek az univerzális tudatalakítással egybekötött személyes szabadságtudati és jövő-alkotási – teremtési modellálásokkal kapcsolatosak. (Lásd az informatikának a legújabb gyakorlati vívmányait és lásd az agykontrollt).
Ám, amennyiben megfeledkezünk a Szaturnusz jelenlétéről és jelentéséről, és nem vesszük észre, hogy az Egyetemes Értelem (Az Isteni Interferencia-) Logosza, vagyis a megtermékenyítő és a megtermékenyülő áthatolás (inqualieren), vagyis az Uránusz által megtestesített őserőnek a következményeket előre látni képes Szaturnuszi szellemiség fékhatása nélkül anarchiába és katasztrófába torkoll minden „szabadulási” törekvésünk. (Az asztrológia nyelvén: a Szaturnuszi és az Uránuszi princípiumok egysége, vagyis egymást-áthatása, és egymással való együttműködése nélkül a szabadság helyett rabság jön létre). Ilyenkor, világos, hogy nem vagyunk még képesek helyesen értelmezni a XI. ház életterülete szellemiségét.
Vagyis: a Vízöntői szellemiség az Uránusz és a Szaturnusz által megtestesített őserőknek a kölcsönös egymáson való áthatása és megtermékenyítése – kiegészülése által jön létre, ahol a kettő együttesen jelenik befolyásol és irányít. Vagyis, ahol az egyik a másik feltételeként és komplementereként jelentkezik és kölcsönösen kiegészítve egymást, anyagi és szellemi világot úgy egyesítenek egy ember személyében, hogy azt eljutatják a megváltáshoz. A Szaturnuszi szellemiség nélkül, az egész személyes (vagy csoportos) képesség-kihasználáson alapuló, szabadság-törekvés, átfordul közönséges anarchiába, regresszióba és involucióba (Vissza – élésbe…). Ugyanis, amennyiben a Szaturnuszi elvet ki hagyjuk a folyamatból, ugyanúgy cselekszünk, mint hogyha egy párkapcsolatban a női funkciókat nem vennénk fontosnak és mellőznénk. Az, aki, illetgve azok, akik ezt a mellékesnek és zavarónak tűnő őserőt figyelmen kívül hagyja (hagyják) előbb képzeti – képzeleti, zavarba, majd tudati – öntudati és lelki zűrzavarba, ráció-bomlásba, és ezzel általános romlásba, majd nyílt rombolásba (anarchiába), majd őrületbe és ezzel rothadásba, degenerációba, szerencsétlenségbe, katasztrófába juttatják önmagukat és - vagy a környezetűket (A szabadság illúziójába beugratott népeket) is.

A XI. ház motívumrendszere arról tudósít, hogy milyen mértékben és milyen jellegű princípiumok szintjén kell szembesülnie a szülöttnek (Vagy, egy csoportnak, egy nemzeti, vagy vallási, vagy más emberi közösségnek, netalán az egész az emberiség) a szabadságtudat, a függetlenség, az autonóm lét és az autonóm szellemiségnek a, minden létezési szinten szükséges információ-megszerzés, feltárás és közvetítés lehetőségei által működtetett, csoporttudat szintű, együttműködés megvalósításának az eszméjével. Hogy milyenek a rendelkezésére álló információ felhasználási és kezelési lehetőségei és képességei, hogy milyenek a szabadkapcsolat-létesítései-, és felelősséggel való használási képességei-, és a moralitása, ebbe az irányban. Jelzi tehát az információs lehetőségek formáit, az úgynevezett tudományos, vagy az okkultnak is nevezett spirituális és misztikus információ-szerzési képességekkel és lehetőségekkel együtt. Valamint, ezeknek az információszerzési képességeknek a gyakorlási és a felhasználási lehetőségeit, az ide vonatkozó, morális alapállását. Ugyanakkor a XI. ház jelzi a szabadság megvalósítási lehetőségeknek az érdekében létrehozott (alakult) mozgalmak realitás-alapját, a hosszú távú következmények meglátásához szükséges képességeket, az együtt-tervezést és a felelős kivitelezést, tehát a csapatmunkákat, a nemzetközi együttműködési tervek helyességének e megítélési képességeit, és az ilyen jellegű megvalósítások kauzális minőségi értékét. De jelenti ugyanakkor a technikai vívmányokat is, a harci technikával és a katonai hírszerzéssel együtt - és itt nagyon megfontolandó, hogy az Uránusz és a Szaturnusz kölcsönös megtermékenyüléseként és harmonikus kiegészítődések létrejönnek-e, hogy mit értünk és mit fogadunk el és mit nem a fizikai, a lelki és szellemi szabadság megvalósításának, illetve, hogy mit utasítunk és hárítunk el. Mert egyértelmű, hogy az igazi szabadság nem (csak!) a fizikai eszközökön és, így nem a technikán múlik, hanem az egyetemes felelősségtudat mentális kialakításán. És, amiben az embert degradáló kényelmi berendezéseket szolgáló technika és különösképpen a harci-technika legfennebb negatív példaként szolgálhat.
Végül is a mentális képességek kauzális szintű evolutiv és kreatív- felhasználásáról és kifejlesztéséről, azaz spirituális értelemben vett tudattágulásról van szó a szabadság kérdésében is, ahol, egyesek szerint, a szabadság a szabad választási lehetőségek végtelenné válásán múlik. De nekünk figyelembe kell vennünk azt is, hogy ez, ugyanannyira a felelős döntéshozási képesség létezési és hathatós alkalmazási lehetőségek maximális megvalósulásának a függvényében tud megvalósulni.
Egyéni szinten, egy olyan szabadon választott, későbbi mesterségen keresztüli érvényesülés háza, amelyre a szülött nem is gondolt fiatal korában, vagy azért mert idegennek érezte akkor a természetétől, vagy azért mert ez a foglalkozás még nem is számított társadalmilag elismert munkának, mesterségnek, hivatásnak. A tizenegyes ház tehát, az olyan később és ténylegesen szabadon választott szakmáknak a háza is, amelyekkel egy fiatal felnőtt személy még nem állhat összhangban karmikus meghatározódásai és spirituális útkeresési szakaszában, tehát, akkor amikor fiatalként szakmát és élethivatást választott magának. Ugyanis, akkor még, vagy ködösen illuzórikus idealista képzetek, vagy földhözragadt megélhetési gondok, vagy a tehetségeiből és a neveltetéséből (szerencséjéből) adódó siker-elérési lehetőségekről szóló vágy-feltételek vannak jelen az életképzeletében. Ezek a tudattalan karmikus meghatározódások megjelennek annak a mesterségnek, szakmának és – vagy hivatásnak a jellegében, amit a felnőtti élete kezdő szakaszában választ. Hát ez még egyáltalán nem lehet az a szellemi – spirituális orientáció, amely a 411-es ház életkörével függne össze.
A klasszikus asztrológia állítása aszerint, ez a spirituális grafikai tér, illetve a belé kerülő horoszkóp-elemek, jelzik még az örökbe vett, vagy a más megfontoltságból nevelt és gondozott gyermekeket és az önkéntesség más formáit, illetve, ha szellemi életutat járó személyről van szó, akkor a helyes irányválasztási, irányváltoztatási képességeket is, de ezekkel együtt, az önként jelentkező tanítványokat is. Hiszen ez az életkör tényleg a szabad választás kérdésével, az emberi öntudattal és az Egyetemes Logosszal, tehát, a helyesen értelmezett szabad és kreatív együttműködés szellemiségével van összefüggésben. (Mármint, hogy a szabadság mindig és csakis a maximális felelősség-tudat és felelősségvállalás függvénye is.) Amint már említettem, a tizenegyes ház a barátság, az önzetlen segítségnyújtás és a szimpátia, a szabadkapcsolatok, az univerzális kommunikáció, a kapott és adott fény befogadásának, feldolgozásának – felhasználásának és tovább adásának – küldésének a háza, és mint ilyen, a gyakorlati és az eszmei – spirituális (megvilágítási) segítségnek is
A fentiek szellemében a 11-es ház, továbbá:
-A szabadság – tudat elérése, kifejlődése – kifejlesztése érdekében gyakorolt és erővel kifejtett, kötetlen csoportos tevékenységek és ilyen jellegű csoportmunkák, együttműködések háza.
-A szabad mozgás és ezáltal a megkönnyített, gyors mozgási lehetőségeket biztosító, közlési és közlekedési lehetőségek háza.
-A nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi kapcsolatokat biztosító szervezetek, intézmények háza.
-Az információáramoltatás, az informatika és az információs berendezések háza, de egyúttal az un. parapszichológiai információk háza is, vagyis a spirituális-metafizikai (asztrológiai) információk és az ilyen jellegű kommunikációs lehetőségek (készségek és képességek) háza is. - Az intuíció, a humor, az altruizmus és a nagyszabású tervek megalkotásának és kivitelezésének a háza. Az is további árnyalásra szorul, hogy mint a Vízöntő napjegynek az analogonja, az Uránuszhoz és a Szaturnuszhoz is kapcsolódik, vagyis az Egyetemes Logoszhoz, amely a mindennapi spekulatív gondolkozásunkkal és elképzeléseinkkel ellentétben nem veszi figyelembe a kicsinyes, öncélú és egoista érdekeinket és ezért a XI. ház befolyási övezetében rendszerint felborulnak és halomba dőlnek az ilyen szerű törekvéseink, itt hiúsulnak meg a kicsinyes (és így evolúció-ellenes) terveink és ambícióink.
És mivel a XI. ház az Egyetemes Elme által keltett magas fokú vibrációk Interferenciájának, vagyis, az egyetemes – Isteni - Értelem által keltett lét-képzetek) mentális megjelenésének az erőterét is megtestesíti asztrológiai – grafikai szinten, ezáltal mindenféle magas rendű értelem keletkezésének és megtermékenyítő hatásának, vagyis a morfogenetikus hologramok keletkezését biztosító egyetemes interferencia-jelenségeknek az életköre. Emberi szinten a mágikus erejű mentális képességek és a mentális jelenségek materializálódásának a horoszkópháza is. Ezek szerint pedig az asztrológiai információk háza is. Mert az természetes - miután a metafizikai információs lehetőségek területeként az egyetemes Logosszal kapcsolatos összefüggéseit említettem-, hogy a XI. ház kimondottan az asztrológia háza, vagyis az asztrológiai információk megnyilvánulásának életterülete és az asztrológusi képesség jelentkezésének a háza mivel az asztrológia az emberiség egyetlen tudomány-összegező, tudomány szintetizáló tudománya. De, amint azt fogjuk látni, a XII. ház életterületeinél és életfeladatainál, amelyek az előbbieket kiegészítik és előfeltételezik, hogy azok a bizonyos asztrológusi tisztánlátáshoz is szükséges-mentális és úgymond "okkult" képességek megszerzése, nem is olyan egyszerű, nem is olyan kényelmes és nem is olyan veszélymentes, mint ahogy azt az eddig használt, tanulási formák alapján elképzeljük. Mielőtt a XI. ház életterületének leírását és metafizikai értelmének ismertetését tényleg befejezném, hadd prédikáljak egy kicsit és toldjam meg eddigi mondandómat azzal, hogy mire is tanít meg tulajdonképpen a (felelős) szabadság eszméjéhez kötődő tízes ház életterülete életünk során. Mert van egy rejtett vetülete és következménye is, a szabadság hamis értelmezésnek. Éspedig az, a koncepció, amely alapján egyesek a, a Bika-Skorpió tengelynek a negatív megnyilvánulási formáihoz kapcsolódó, irigykedési hajlamuknak engednek, amikor egy szabadon gondolkozni, élni és megnyilvánulni képes – bátor! – személlyel találkoznak. Azt gondolják, hogy a szabadság, a szeretet, a nyugalom, a harmónia, a kedély, az egészség, az autonóm léttudat, , vagyis a belső felelősségen alapuló függetlenség, és ezek összege: a boldogság, amit egy igazi vízöntői szellemű személy meg tud valósítani, az mind fogyó természetű. Hogy tehát, amennyiben valaki több szeretetet, több kedvet, értelmet, autonómiát, egészséget, stb. tud magában létrehozni és azal a jó sorsát létrehozni és táplálni és magából kisugározni és ezáltal személyisége és egész élete gazdagságban és bőségben telik, akkor nekünk kevesebb jut ezekből a "javákból", mert a „másik” elfogyasztja elölünk... És kicsinyes irigységünkben elkezdjük az illető személyt alantas, tehát romboló jellegű kritikával támadni, miközben nem akarjuk beismerni, hogy mi magunk vagyok azok, akik különböző stratégiákat, magatartásokat igyekszünk kieszelni arra, hogy a másiktól elvegyük a szabadsága lehetőséget. Vagy arra, hogy lehetetlenné tegyük az önrendelkezése gyakorlását, az anyagi javai megszerzését, miközben ezek elvétele úgysem szolgálhatna a számunkra sem örömet sem igazi kielégülést, de a szellemi - vibrációs szintünket is csökkenti és kárt okoz saját magunknak ez, az egoista – önző vágy-tudatunk rejtett garázda-tevékenysége! Nem beszélve a karmikus tehertételeink súlyosbításáról, amit rengeteg negatív tapasztalat árán - betegségek, balesetek, stb.- leszünk csak képesek valamikor a távoli jövőben feloldani kiegyenlíteni spirituális Én-tudatunk szintjén.
Az ilyen végső soron a saját jó sorsunkat láthatatlanul romboló, önkéntelen, vagy tudatos negatív mentális folyamatok gyakorlása, illetve „belső engedélyezése” helyett - Amit a sorsképletünkben pl. az erősen negatív napnak, a Sárkányfaroknak vagy Lilithnek, a II., a VIII., IX, vagy a XI. házban való jelenléte jelez! -, sokkal jobb ha meg tanuljuk pl. a pozitív mentális – képzeleti, tervezés, építkezés, és alkotás tudományát az agykontroll, illetve az un. fehér mágia segítségével, mivel éppen ilyen jellegű életfeladatok elsajátításának a szükségére utal az, ha ebben a házban bolygót, de főképpen karma-pontot találunk. De a legfőképpen azt kell megtanulnunk (megjegyeznünk!), hogy nem csak a kauzális, illetve a szellem-világ, de logikusan az általa és a belőle létrehozott anyagi világ is kifogyhatatlan, tehát valójában senki és semmi nem tud elvenni tőlünk semmit és senki nem tud minket megrövidíteni semmiben, hanem csak a mi kishitű és kicsinyes képzelőerőnk, illetve az anarchista lés romboló – rombolási mentális és képzeleti halkalmaink, az ellenség-képzetekkel telt imaginációnk felnőtt-korunkban, és a szüleinknek (főképpen az anyánknak) ugyanezen késztetései gyermek korunkban.
Az tehát, hogy egy boldogan – szabadon élő személy elfogyasztaná előlünk a mi boldogsági – boldogulási lehetőségeinket (Hogy egy női, vagy férfi Casanova elhalászhatja előlünk, vagy elhódíthatja tőlünk a „hozzánk illő”, „nekünk járó”, az egyedül általunk és általa „meg nem érdemelt” szerelmünket), végképpen nem igaz!
A teljesen negatív napnak, a Sárkányfaroknak, vagy a Lilithnek a 11. házban való jelenléte egyértelműen Vízöntő (Végzetes, azaz irtozatosan nehezen feloldható, függetlenség – és szabadság mániás, elköteleződési – odaadási képtelenségre utaló!) karmára (is…) utal.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO