ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2021.10.21. 04:26

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2008.03.20. 09:53 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4162
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Linda volt topic-jából:

--> Mesmer doktor Németországban, a XVIII. század derekán, a lélekgyógyászat megszületésének előestjén, mágnesekkel kezelt vízzel próbálja kezelni betegeit, és „kézrávetéssel”, delejes erőkkel ér el csodákkal határos eredményeket, megalapítva a mesmerizmus tanát, amely mindmáig, hozzátartozik (kiegészítőként) az orvosi ténykedéshez. A homeopátia mint kezelésmód szinte kétszáz éves múltra tekint vissza, valamint számos más módszer és eljárás, amely új köntösbe öltöztetve úgyszintén, kideríthetően, régi, mert „sok minden feltámad, mi régen eltemetve, és eltűnik az, mi ma megbecsült”, bizonyítva, hogy tényleg nincsen új a nap alatt.

A XVIII. század derekán még időnként dühöng a fekete himlő járvány, amelyet a bölcs doktorok Variola veranak neveznek, és ez hol itt, hol ott üti fel a fejét, megtizedelve a lakosságot, nem kímélve senkit. A császári udvar szintúgy áldoz a kérlelhetetlen betegségnek, mint a nincstelenek. Még akik élve menekülnek, azok is ki vannak téve a megvakulásnak, a „fekete vakságnak”. A csapás ellen az orvosok nem tehetnek semmit. Szemlélik a tragédiát és igyekeznek legalább saját életüket menteni. A kórokozó kutatására, a bakteriológia születésére még száz évet kell várni. Addig az empirizmus dominál és látszólag nem megmagyarázható módon, a gettók nyomortanyáin – Isten segítségét kérve –, a himlős beteg szennyes ingét adják az egészségesre, és csodák csodája, az illető néhány viszonylag ártalmatlan pörsenéssel, könnyű lefolyású betegség árán megmenekül a szörnyű vésztől. Majd egy Maria Worsley Montaque nevű hölgy Törökországból különös és csodálatos gyógymódot hoz Angliába: a himlőbeteg kiütéseiből vett váladékot bedörzsölik az egészséges bőrébe és ezek rendkívül enyhe lefolyású betegség után soha többé nem kapják meg a förtelmes kórt.
Párhuzamosan Jenner doktor teheneken termeli ki az európai orvostudomány első hivatalos oltóanyagát, a cow-poxot. Később ezt kötelezővé teszik szerte a világon. Eltüntetetlen nyomait viseli felkarján az idősebb generáció mindmáig. Ennek az oltásnak következtében eltűnt – eradikálódott – ez a betegség az egész földtekén. Ma már nem oltanak himlő ellen, mert nincs miért. Ami számunkra örökség formájában megmaradt, az a chicken-pox, a „himlőcske”, a varicella, amit a köznyelv bárányhimlőként említ (mivel szelíd).
Crescentia, a fiatal papjelölt Mesmer első szerelme átesik a himlőn és megvakul. Mesmer minden karizmatikus erejét, fáradhatatlan meggyőzőképességét latba vetve már-már meggyógyítja szerelmét, de vonzó férfiassága (és fiatalsága) szerelmi bonyodalmakat okoz, amiért kénytelen elhagyni szülővárosát Igolstadtot. * Mesmer, a jezsuita páterek tanítványa nem szűnik meg vitatkozni tanáraival a szabad akarat kérdéséről és annak szerepéről életünkben. Puszta játékszerei lennénk felsőbb erőknek, amelyek ellen semmi mást nem tehetünk, mint belenyugvással elfogadjuk határozatait? Isten maga a nagy mindenség s annak parányi tükörképe az ember is. De életünk vonala talán nem a bolygóktól függ, hanem önmagunk akaratától?

Nincs már messze az idő, mikor a vajúdó történelem megszüli a belátás és józan ész Messiását. Ha pedig a lelki, értelmi képességek dolgában a gyarló ember isteni attribútumokkal jött a világra, akkor kétségtelen, hogy fenséges célok kitűzésére és ezeknek megvalósítására is képes. Csak akarni kell!

A Felvilágosodás korszakának hajnalán vagyunk. Párizsban Pascal filozófiája az érvényesülés útján van és vele párhuzamosan Descartes (Carthesius) alkotta racionalizmus tör utat a gondolkodás terén, tanok, amelyeket a páterek mély megvetéssel vesznek tudomásul, mint ahogy az Orvosi Akadémia is nevetség tárgyává teszi a himlőoltás betörését az orvosi praktikába. Akkoriban jelenik meg Daniel Defoe könyve: The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe of York, amelyről Marx is úgy beszél, mint a polgári világnézet alapkönyve. Swift is ekkor írja meg Gulliverjét, amely megdönti az abszolutizmus utolsó bástyáját is, bizonyítva, hogy az ember csak a törpék országában tűnik hatalmasnak, mert törpévé válik az óriások között; Beaumarchais pedig (ahogy azt Feuchtwanger Rókák a szőlőben regényében oly csodálatosan kifejti), a Figaró házasságával mintegy jelt ad a függöny legördültekor: Kezdődhet a forradalom!

A fizikusok felfedezik a Leydeni palackot, az akkumulátor ősét, bizonyítva az áram tartalékolhatóságát és hisznek a láthatatlan elektromosságban.

Lám, a lélek is láthatatlan és maga az élet is megfoghatatlan. Mi az élet, töpreng Mesmer, és hol a lélek? És mi a lélek, ami az életet a haláltól elhatárolja? Hol van a székhelye? Az agyban, szívben, pneumában, vagy a vérben? És hol távozik az emberből s hova? Miért nem egyenlő minden ember lelke, ha szervei azonosak? Ha Hoffmann professzornak van igaza, aki nyilván nagy vagyont gyűjtött híres cseppjeiből, akkor minden lelki megnyilvánulás az anyaghoz van kötve. Hoffmann azt mondja, hogy a lélek „aether”, amely az idegeken ömlik át finom fluidum formájában. De van-e lélek egyáltalában? Ki látta már? Ki fogta meg, ki gyűjtötte lombikba, ki kísérletezett vele? Ki látta?! Hiszen az elektromosságot sem látta senki, pedig nyilvánvaló, hogy létezik. Lehet, hogy a lélek is olyan láthatatlan erő, mint az elektromosság vagy a magnetizmus. Finom, leheletszerű fluidum, örök energia, mint a newtoni gravitáció a bolygók pergő testében, betöltve a kozmosz tereit. Nem lehet tudni, mondta neki Hell asztronómus, nem lehet tudni sohasem, mi igaz a régi babonákból és mi babona a modern tudományban.

A tudatlan tömeg most, a felvilágosodás és bizonyítékokat halmozó tudomány korában is jobban hisz a jóslásokban, mint a kézzelfogható tényekben, vagy a tiszta logikában. A tenyérjósok, horoszkópkészítők és kártyavezetők vonzzák a tömegeket. Hell asztronómus tovább fejtegeti elgondolásait: a bolygókat szabályos, megdönthetetlen, előttünk ismeretlen törvények tartják a tenyerükben. Hiába nevezzük el a jelenségeket bármilyen szépen hangzó tudományos szóval, a végső ok és a jelenségek lényege mindig ismeretlen marad előttünk, akár az ember lelke. Az ignorabimus = nem fogjuk megtudni soha, érvényben marad. Ön kitűnően ismeri az egyes emberi szervek anatómiáját és funkcióit, de a bennük ható életerő ismeretlen és megfoghatatlan marad, akár a hold, a nap és a csillagok lelke. – Csak nem arra gondol, atyám, hogy egyazon lélek hatna az univerzumban, mint az emberben? – Miért ne gondolhatnám? – Mert az eretnek keresztény tudósok, vagy hitetlen zsidó filozófusok felfogása. – Fiatal barátom, egy tudományos gondolatnak, vagy útkereső elméletnek nem lehet bűne, és nem lehet vallása. Ezt jegyezze meg magának a háborús gyűlölettől és kapzsiságtól elvakított korban, amikor az egyetemi katedrák professzorait is a politika és vagyonszerzés teszi szellemi rabokká. Ha a föld a hold hideg tömegét úgy vonzza, csak az emberre ne hatna a belőle kiáramló rejtelmes erő, a testek titkos törvénye? Lassan beérik és létrejön a mesmeri mű első megfogalmazása ANTONI MESMER DISSERTATIO PHISICO-MEDICA DE PLANETARIUM INFLUXU = A bolygók orvosi hatásáról szóló értekezés. * A Sors, szeszélyes játékossága folytán kiszámíthatatlan utakra terelheti az élet menetét. Összehozza, baráti kapcsolatot teremt, Mesmer és zsidó kollégája között. Koref, aki úgyszintén orvostanhallgató, bevezeti Mesmert egy számára teljesen ismeretlen világba, megismerteti a Kabbala tanaival. Sohasem foglalkoztam okkult tudományokkal, sosem vonzott a miszticizmus. Számomra a Kabbala terra incognita, ismeretlen terület volt tudós rabbik számára fenntartott, nehezen megfejthető szimbólumokkal terhelt „ál”-tudomány. És íme, az elmúlt hetekben háromnapos nemzetközi értekezletet rendez a Babeş–Bolyai Tudományegyetem városunkban: Filozófia és Kabbala címmel. Három földrészről idesereglett professzorok komolyan veszik, ami ebből a titokzatos anyagból komolyan vehető. Nem csoda, hogy Mesmert is megcsapja ennek a csodálatos világnak a szele, hisz választ ad/adhat kétkedéseire. Mire tanít a Kabbala? Mindennek egy oka van. Egyetlenegy. A végtelen Jelenlévő. Aki követeket küld és szolgákat, megbízottakat és küldöncöket, közvetítőket és végrehajtókat. A Legfelső, dicsértessék az ő neve, saját képmására teremtette az égi embert, még a földi Ádám előtt. Az Ádám kadmonit. És belé helyezte az uralkodó tíz formának, a tíz szférának minden erejét. Mert a szférákban és azoknak minden különbözőségében az ő egysége van és ilyenformán teremtette az embert az egész világ képmására. Mert nincs különbség felső és alsó világ között és nincs különbség bolygó és ember között. Ádám kadmoni kicsinyített mása a mindenségnek. Benne van minden szféra, mind a tíz. Tíz alkotó erő, a tíz szféra, amelyen a Szent megnyilvánul. A tíz kedves száma az Úrnak. Tíz számjegyből az egész világegyetemet összeállíthatod. Tíz ősi szóból keletkeztek a nyelvek. Tíz az egyiptomi csapásoknak és az alkotó kéz ujjainak száma. És tíz parancsolatra építette fel Isten az ember lelkét. De kedveli az Úr a hetes számot is, amit beásott és bevésett a világba és alkotott belőlük bolygókat, hogy legyenek a világban és alkotott hét napot belőlük és teremtett hét kaput az emberi testen és teremtett hét eget és hét földrészt, mivelhogy nagyon megszerette Ő a hetes számot a mennyek alatt. – Hol van ez megírva? – Az Alkotás könyvében. – És talán a betegségeket is a tízes, vagy a hetes szám okozza? – Tíz szféra és hét plánéta van Ádám kadmoniban, az ősemberben. És hét arkangyal közvetíti Isten parancsait és vigyáz az emberre. Hét és nem hat. Hét és nem nyolc: Uriel, Rafael, Raguel, Michael, Suriel, Gabriel és Jarachmel. Mindegyiknek szívén ott az Úr neve. De hétszer tízezer a száma az ég és föld között keringő démonoknak, amelyeket az ember büntetésére és fenyítésére rendelt a Kimondhatatlan Nevű. Ezek okozzák a betegségeket. – Szóval én, ha egy betegséget gyógyítok, a démonok ellen harcolok? – Sohasem gyógyítasz betegségeket. Csupán a betegeket gyógyítod és ez más. Mint ahogy nem gyógyít az orvosság, csak az orvos... Mert ez is más, az is más. – Hogyan? – Többet gyógyít az orvos szeme, amelyben kisűrűsödik a lélek, mint a higany, vagy az antimon. Folytatása következik... Linda',

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO