ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.02.17. 23:38

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


"Széles az út amelyen el lehet indulni, de szűk az a kapu, amelyen be lehet jutni a Mennyek Országába."
"Sok a meghívott, kevés a kiválasztott." (Názáreti Jézus)Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2016.10.08. 12:51 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4012
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
A kicsi - személyi és a határtalan isteni léttudatról

„De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.” (Názáreti Jézus)

Mind Hamvas Béla, mind sokan mások, akik közé magam is sorolom, azt valljuk, hogy a kereszténység egyáltalán nem abból áll, hogy kérjünk Jézus nevében bármit is az atyától, mert azt meg fogjuk kapni, és akkor slussz – pász, már nem is kell gyakorlati életfeladatokat, tehát kockázatot, meg felelősséget (Keresztet) vállalni, nem kell igényes spirituális értéktudattal, az egyetemes törvényekkel összhangban élni, mert úgy is mindent megkapunk, ami csak kell. E tévhit szerint, az egész csak azon múlik, hogy az “egy szülött Jézus-Krisztuson” keresztül kell mindazt kérni, amire szükségünk van. - Ez a legpóriasabb vallások ismérve. Ti., hogy mindenféle, földi és túlvilági létünkre vonatkozó isteni protekcióban lesz részünk, amennyiben a vallásalapító – Aki ebben az esetben még csak nem is akart vallást alapítani… – Szellemiségén, lelkén keresztül kérjük a szükségleteink kielégítését az Isten-atyától…Ez egyszerűen vicc!
A keresztény szellemiség fundamentuma éppen, hogy nem a misztikus koldulásról – üdvösségért, vagy jó életért való folytonos könyörgésről – szól, még akkor sem, ha csakugyan, kérni is kell azt, amit el szeretnénk érni, de úgy véljük, hogy az, a megszerzés, elérés, gyakorlati erő-készletünket meghaladó nehézségekbe ütközhet! Persze, hogy határozottan és bátran gondolkozni és képzelegni is kell az elérendő céljainkról és megszerzendő dolgainkról, mert máskülönben mi lenne az, ami a teremtés és a mágia törvényét mozgásba hozná a javunkra, ha nem a teremtő képzeletünk és gondolatunk ereje? Népiesen szólva, a sült galamb nem repól magától a szájunkba. Tenni is kell érte, mind a gyakorlati anyagi-tárgyi világ szintjén, mind a képzeleti és a mentális képességeink szintjén. De másfelől az is bebizonyosodott a gyakorlatban, hogy: „Keressétek Isten országát és mindent, amire csak szükségetek van, meg fogjátok kapni ráadásul.” A mennyek országának a keresése viszont nem alázatoskodó és tartalom nélküli vallásos szertartások végrehajtásából, valamint vallásos könyörgésekből áll, hanem szeretet-képesség és áldozat-képesség – növelésből, szellemi világosság és értelem növelésből.
Az én spirituális sorsfigyelő, de gyakorló asztrológusi tapasztalataim szerint tehát, éppen hogy fordítva van a gyakorlatban, mint ahogyan az vallásosok képzelik azt, vagyis úgy, ahogy Jézus tanította eredetileg: Nevezetesen, a „mennyekben” való Világosság- Szeretet nevű „kincs-halmozás” következtében - Ott, tehát a mennyben, ahol a rablók nem férnek hozza.. – következnek be az életünkbe a normális élethez szükséges anyagi javak megszerzési lehetőségeink, csakúgy mint az igazi élettársunkkal való találkozásunk is, akivel tényleg boldogok lehetünk. Vagyis abban áll a keresztény hit (A kincs tudvalevőleg, amely Buddha szerint még a gyémántot is elvágja), hogy: “Akinek nincs attól elvétetik, és akinek van annak még adatik”.
Tetszik-3 Czipa Loránd, Kozma-Joó Violetta és Bruck Gabriella

Hozzászólások:


Ananda Bliss: "Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket."

1János 5:14 ... tehát az Ő tanítása, az Ő ismerete szerint, rá figyelve, ha kérünk valamit, megkapjuk. Viszont Őt megismerni, vele közösséget vállalni az ész eszközeivel tapasztalatom és legjobb tudásom szerint teljességgel lehetetlen. Ha csak az észérveinkre hagyatkozunk, még ha sokat is beszélünk az ő tanításairól, nem lehetünk az övéi, mert Ő és a vele való élő közösség több, mint elmélet, több mint betű.
"a betű megöl. a lélek megelevenít" Jómagam sokáig éltem a betű rabságában, de az Élő Krisztus, ki több, mint tanítás, több, mint elmélet, megszabadított. és máris vétkeztem,mert olyan dolgot próbáltam szavakba önteni, amit lehetetlen szavakba önteni.
· október 5., 9:06
2 válasz

· Kozma Szilárd: Ananda, Nem Ő, hanem Én. Nem az ő tanítása, hanem az Én tanítása, amit önnek, nekem, és mindenkinek, aki a mágikus erejű lényegét, az első szám egyes személyt felfogja, azon keresztül kell kimondani is és persze, a személyes, önbeavatási naplónkban, meg az általam felvetett tematikát tárgyaló írásokban is, "becsülettel" leríni is. Vallani kell, nem csak a közösséget, de a lényegi azonosságot is. Hamvas Béla egy egész tanulmányt, sőt, egy egész könyvet írt erről Tabula Smaragdina címmel. Ha arra gondol, és azért mind írja az őt, és "ön" is, mint a régi farizeusok (Lásd Havas Bélának aaz Anti Krisztus c. tanulmányát.) rá akarja kenni a Názáretire, mint a konstantinápolyi új-farizeusok, ki kell ábrándítanom: Minden őskori, beavatási rend-tudósai, mesterei, vezetői (Pl a Jézussal egy időben, vele nagyjából egykorú esszénusok is, de végül is, minden őskori beavatási iskola, a Pitagoraszi iskoláig elmenően.) tudták azt a gnosztikus titkot, hogy ezeket a kinyilatkoztatásokat csakis egye szám első személyben kell (érdemes!) megélni (Csak akkor van pozitív következménye a személyünkre - életünkre - sorsunkra nézve), így van lényegi értelme tehát a kinyilatkoztatott metafizikai igazságokat ugyancsak magunkról, egyás szám első személyben kinyilatkoztatni.

Jézus csak és mindössze abban különbözött az elődeitől, hogy ezt az abszolút őstudat-, istentudat - viselést, nem csak titokban egyedül és nem csak a titkos társaságokban, gyakorolta és művelte, hanem fogta magát és "pofátlanul" az utcán és a zsinagógában, és a tengerparton és mindenütt mondta és gyakorolta és az szerint élt, és ennek a magatartásnak, ennek a külső - belső mentalitásnak, volt is szemmel látható - érzékelhető pozitív mágikus hatása és következménye. Még a képmutató öreg-zsidó spekulánsok, "a hozzáértők" gyülekezete, a szanhedrin előtt is.

Javaslom tehát, kedves Amanda, hogy ön is, csak nyíltan, és őszintén MONDJA AZT BÁTRAN MINDENÜTT, mert ma már NEM LÉTEZIK SEM A SZANHEDRIN, SEM AZ inkvizíció. és MÉG CSAK Az elmegyógyászati osztályra sem fogják beutalni.
Tessék kipróbálni, nem kerül semmibe!


· Kozma Szilárd: Kedves Ananda! Amiket ön ide idézett a sátáni Nagy Konstantin, véres kezű és sötét lelkű császárnak a parancsára nyomták be az Evangéliumba,. És az emberiség egyik legnagyobb - kauzális szintű - szálhámosságának az egyik pillére, mint a tömeghülyítés vallásos eszköze, sátáni jelképe. Ha ezt ön nem így gondolja, meg van a korlátlan lehetősége a vallásos eszméit, szerte az interneten minden felé felpingálni, de az tökéletesen ellentétben van mindazzal, amit én a témáról írtam. Kérem, még egyszer meg ne próbáljon ilyet csinálni az én oldalaimon!


Kozma Szilárd: Amanda lelkem, hidd el, hogy én jobban értem Pitagoraszt mint te. Még annak a spirituális okát is tudom, amiért szétverték a nem csak mértant, hanem első sorban metafizikát oktató iskoláját, és a tanítványait üldözték "világszerte". - És képzeld: helyeslem... Te meg a szemforgatón rejtett kevélység vétkétől vezérelve irdogálsz itt, egyelőre ártalmatlanul, de ha nem akarsz magadnak és másoknak se ártani, három évig vonulj vissza remetesége, mer különben elkárhozol.


Ananda Bliss: Sajnálom, hogy így reagáltad le a hozzászólásaimat.
Nem akartalak bántani. Legyen derűs napod.
Visszavonulok.
október 5., 15:01


Kozma Szilárd:
Kedves Ananda! Engem egy és egyáltalán nem bántottál meg, mert azt rettenetesen nehéz, és csak a hozzám legközelebb álló családtagok tudják megtenni - hogyha nagyon akarják. Csak éppen a vallás által - bemocskolt és tönkretett, és az egyetemes törvényekkel tökéletesen összhangban álló és Jézus által eredetileg beavatásként tanított és semmiképpen nem vallásként tanított kinyilatkoztattatott örök-igazságokkal szegesen ellentétes - és ellenséges, obskúrus vallásos szemetet tettél fel ide, aminek itt semmi keresnivalója. Hiszen annak pontosan az ellenkezőjéről írtam, mint amit az a földi hatalmasoknak való megalázkodást - nép - bégetést - szolgáló mondat sugallt. Máskor légy éberebb és figyeld meg azt, hogy csakugyan érted-e, hogy miről van szó, ott, ahova éppen úgy érzed, hogy hozza-adni és nem elferdíteni - megzavarni szeretnéd a Világosságod. Gondolj csak bele: Hogyan illeszkedik mindahhoz, amit én az alap közlésben leírtam az a sátánian gonosz szöveg, aminek az egyetlen értelme az, hogy a tiszta emberi értelem elől el van rejtve az igazság és csak az agysérülteknek lehetséges az megérteni - meglátni! Akkor most már akassza fel magát minden egészséges aggyal rendelkező ember, még akkor is, ha a szíve tiszta, de legalább is annak a minél teljesebb megtisztulását szeretné elérni, mert úgy is potyára az egész? Esetleg veresse fejbe magát, amíg félkegyelmű lesz? Hogy lehet valaki annyira fény-hiányos, hogy ilyet akárcsak gondolt is volna Jézus?
Olvasd el Hamvas Bélának a Bizánc című esszéjét, és akkor meg tudod, hogy mi a helyzet a kanonizált evangéliumokban található szövegek hitelességével, amelyeknek a 70 százaléka ha nem is tiszta hamisítás, de legalább is, annyiban át és át van írva, a császár által megkövetelt birodalmi ideológiának megfelelően, tehát ki van herélve és az egész, és a bárki (Aki nem megrögzötten ls megválthatatlanul gonosz, hazudozó, titkolózó gazember) által elérhető Isteni Én- rá van kenve a Jézus személyére, hogy egyedül csak általa volt elérhető, mert hát ugyebár, ő kivételesen éppen direktben ide jött Istenként, nem mint mi kis nyomorult Császári-adófizető és jobbágy sorsba dönthető, az urak által bármikor megalázható és elhurcolható szolgák - alávaló emberi férgek...
Szóval barátaim, velem egyszerre mondjátok, mert bizony mondom el jött annak az ideje, hogy eges szám első személyben mondjátok és erősen, de nagyon erősen higgyetek is benne, hogy: "Amíg a világon vagyok, A VILÁG VILÁGOSSÁGA VAGYOK!
· október 5., 17:22


Kozma Szilárd: És ne köszönj, köszönjetek nekem "legyen szép, meg derűs napod"-at, ha már el akartok köszönni békében, hanem úgy, hogy "Áldjon meg az Isten", vagy Isten áldjon. - Jobb ez a köszönés mindenkire nézve, mint a legyen szép este, vagy egyéb. Nem szépelegni jöttünk ide, hanem a megváltás magasrendű isteni funkciónkat, az Isteni Én-ünket felvenni és azt minél nagyobb mértékben beteljesíteni betölteni!
október 5., 17:37


Ananda Bliss: Úgy érzem, ezek csupán szavak, amelyekkel a saját igazodat keresed. És még ha igazad is van, beburkoltad magad a saját elméleteidbe azáltal, hogy ami jelenlegi tudásod szerint hamis, kitörlöd,és bélyeget nyomsz rá, durván kisemmizve embertársad kevésbé intelligens álláspontját. Ezáltal még inkább eltaszítod őt, attól az igazságtól,amit te egyetemes igazságnak hiszel.
bizonyára ezt a hozzászólást is kitörlöd, ha nem felel meg a fejedben felépített makulátlannak hitt rendszernek.
· október 5., 20:19


Kozma Szilárd: Kedves Bodó Attila, alias Anada Biss! (Most súgja a feleségem, hogy ez e Gyergyószentmiklósi volt-barátom (Mivelhogy e csavarintosan misztikus hátbatámadása miatt ettől kezdve, csakis volt - barátomként tudom számon tartani.) EZEKET A, más körülmények között esetleg még építő jellegű kritikaként is elfogadható, DE EGYÉBKÉNT IS, már csak a sunyiságuktól fogva is, rossz indulatú, merthogy élesen támadó kifejezéseket (Ezeket a gimibugyisan sablon- szerű az általános kritikákat bárkire rá lehet mondani és fogni, éppen úgy mint egy hozzád hasonlatosan tűz-karmával született személyre azt, hogy önértékelési problémái vannak.És ha álnéven támadtál meg anélkül, hogy tudtam volna az elejétől azt, hogy ki a játékos, nyilvánvaló, hogy neked is önértékelési problémáid vannak azzal a 8. horoszkópházadban található Oroszlán -Lilitheddel, amit beismerni hajlandó vagy - legalább is magánlevélben - de feloldani - meghaladni már nem, mert azt képzeled, hogy ettől elveszíted a "lényegedet", meg az üdvösségedet. Azt már mondanom sem kell, hogy mindez fordítva van.) csakis hátból-támadásnak tudom venni. ÉS MÉG EZ SEM LENNE BAJ, DE MEGÁLLAPÍTÁSAID, amelyeket tehát, AMELLETT, HOGY semmiképpen NEM VEHETEK MÁSNAK, MINT BARÁT-ÁRULÁSNAK (Bocsi csak beakadt a billentyű, nem akartam kiabálni.), telje4sen célt - vagyis személyt tévesztenek, és ezt már többször is a füledbe rágtam magánlevélben, de úgy látszik, csak azt bírod felfogadni és elfogadni, amit személyes beszélgetésben mondok meg, ti., hogy nekem nincsenek,, mint neked is pl., semmiféle külön bejáratú személyesen misztikus és misztikusan személyes elméleteim. Én egy 23, éve a mesterségemet gyakorló asztrológus vagyok, és, hogyha a mesterségem és hivatásom közben adtam is hozza valamit az asztrológiának a klasszikusok által lefektetett elméleteihez és rendszereihez (PL. Az Ascendens, és a horoszkópházak, de főként a Lilith metafizikai értelmezése és ontológiai leírása, a hermetikusok által leírt egyetemes törvények kibővítése és asztrológiai és alkímiai értelmezése, stb.), az mind csak kiegészítése és kibővítése volt mindannak amit készen találtam, semmit nem ferdítettem el, semmit nem újítottam és még csak egy új asztro-misztikus csodabogár-kozmetikus rendszert sem eszeltem - spekuláltam ki mint pl. Paksi Tibor. Ezeknek a, sajnos, ezek szerint - mármint hogy barát-árulásról van szó, amit velem szemben már másodszor követsz el! - levegőben elpufogó petárda-rágalmaidnak tehát semmi értelmük nincs, mert olyan valakire dobtad, és pufogtattad el, akinek azokhoz a "vádakhoz", amiket felsoroltál, semmi köze, olyan féle cselekményekben, amiket rám akarsz kenni , egy és egyáltalán nem vagyok vétkes.
Ha netalán a Jézus-által tanított Isteni azonosságtudat kérdéseddel lennének problémáid, azokat sem én találtam ki, nem az én elmeéleteim, egyáltalán nem illet meg a szerzőség, ez minden őskori beavatási rendszerben le van írva, olvass utána, tudom, hogy utálod az olvasást és azt állítod, hogy az embernek annyi gógyit adott a teremtő, hogy "mindenre re tud jönni" saját kútfőjétől, de én ezt a nézetedet soha nem osztottam, és nem csak amiatt, mert köszön9m szépen, nagyon jól érzem magam művelten spirituálisan is, nem csak irodalmilag, hanem azért is, mert, ha nem az ember folyamatosan így jár mint te. - Azt is tudjuk, hogy ez még csak nem is az első ilyen baklövésed. Olyan közös történésekben is vettünk részt már mi ketten, hogy hirtelen előálltál valamivel, amiben megvilágosodtál állítólag, és hogy az milyen nagyszerű dolog, holott egy klasszikus ókori misztésznek, vagy filozófusnak a több mint kétezer ötszáz éve leírt meglátásai voltak, amihez eljutottál. Nem, egy pillanatig sem vádollak plágiummal, te jöttél rá magadtól, minden segítség nélkül, arra az igazságra, csak az zavart, hogy amíg ez meg nem világosodott végre neked is, 2500 év múlva (Jó reggelt!), adig nem tudtunk tovább menni. Magyarán: egyfajta spirituális korlátoltságot is ad neked ez az Oroszlán-Liloithed által jelzett karmikus beképzeltséged, amely látod ilyen baklövéseket is eredményez, hogy a velem való barátságot most már végleg elpuskáztad.
Harmadik megvilágosodás közben jött bocsánatkérést ugyanis, többet nem fogadok el.
· október 6., 13:46 ·


Ananda Bliss:
Szia Szilárd! Abban a hozzászólásban, melyet felindultsagodban letoroltel, az állt a z utolsó sorban, hogy Attila baratod. Ezek szerint végig sem olvastad. Egyszerűen törölted. Élőben is szívesen elmondom neked azt, amit itt, hogy ne vedd hátba tamadasnak. Tudom, mi volt bennem, amikor hozzaszoltam a bejegyzesedhez. A lelkiismeretem tiszta. Ha neked csak az lehet a barátod, aki ha kell értetlenül is, rabolint minden magyarazatodra, leszek megint a volt barátod. Én nem haragszom rád egyáltalán. Sőt. De ha neked úgy kedves, hogy volt barátom, akkor úgy legyen.
Tetszik · Válasz · október 6., 13:46


Kozma Szilárd:
Na, tessék, most még szarházi is vagy ráadásul.... _Hát persze, kedves Amanda Lír, nekem csak és csakis olyan barátaim vannak, mint pl. a közös barátunk is, Boti (Aki neked gyermekkori kebelbarátod! Hát te olyannak ismered Botit, mint aki bárkinek is csak bólogatni képes? Mert én egyáltalán nem!), akik nekem csóválják a farkukat. Az efféle további szarkeveréstől, kímélj meg, mert úgy is ki fogom törülni.
Tetszik · Válasz · 19 perce ·


Kozma-Joó Violetta:
Kedves Ananda Bliss - Attila, én nem láttam az imént általad említett, Szilárd által már letörölt üzenetet, ahová állításod szerint aláírtad, hogy "Attila", de látom az azt megelőző üzenetedet, ami csoda, hogy megmaradt, hiszen semmi pozitív értelme, csak a fájdalmas és romboló sértettség sugárzik belőle, és az aljas támadás:

Ananda Bliss - "Úgy érzem, ezek csupán szavak, amelyekkel a saját igazodat keresed. És még ha igazad is van, beburkoltad magad a saját elméleteidbe azáltal, hogy ami jelenlegi tudásod szerint hamis, kitörlöd,és bélyeget nyomsz rá, durván kisemmizve embertársad kevésbé intelligens álláspontját. Ezáltal még inkább eltaszítod őt, attól az igazságtól,amit te egyetemes igazságnak hiszel.
bizonyára ezt a hozzászólást is kitörlöd, ha nem felel meg a fejedben felépített makulátlannak hitt rendszernek."

Szerintem ezt is nyugodtan törölhette volna Szilárd, mert sértő. Még engem is sért, hogy valaki a férjemről, aki mellesleg szerintem a jelen kor legjobb, legalaposabb asztrológusa, azt írod, hogy "a makulátlan hitrendszerednek" - Utálom az ilyen aljas alányúlásokat, hogy a másik ne legyen már meggyőződve semmiről, hanem tettesse már magát kokainos selyemfiúnak, aki nem lehet biztos semmiben.

Ha valaki mer meggyőződött, megbizonyosodott lenni, akkor mindjárt kell rinyáljon valaki, hogy neki sérül az önértékelése, őt sérti a másik tapasztalata, bizonyossága, ilyenkor elő lehet kapni, hogy "zsarnok" "hogy nehogy már tévedhetetlen lennél" "nehogy már makulátlan hitrendszered lenne". Mindjárt mocskolásba, magát tévedhetetlennek hívő zsarnoknak bélyegzésbe kell kezdeni. Ez komolytalan, undorító és minden témát bemocskoló és szentségtelenítő. Ha valaki így vitázik, annak semmi sem szent. Ahhoz, hogy valaki egy értéket, egy eszmét képviseljen kell annyi öntudat, hogy ilyen sértődéseket és sértődésből fakadó aljas bemocskolásokat ne kövessen el. Mondhatnám azt is, hogy ennyi realitás-érzék azért szükségeltetik ahhoz, hogy valami értéket valóban képviselhessünk - közvetíthessünk.
Mert az egy dolog, hogy te így távol kerülsz annak megértésétől, amit Szilárd közölt itt, de attól is, amit te próbálsz közvetíteni, sugallni, képviselni.... habár meg kell valljam a Jézusban, mint szuper-közvetítőben való hit, nem is szolgálhat egészséges öntudattal...
· október 6., 16:52

Kozma-Joó Violetta
Amíg a világon vagyok a Világot teremtő Szeretet vagyok és a Világ világossága is vagyok. - Ide eljutni csak aképpen lehet, ha ismerem a megváltásom feladatait, a karmámat - minden tévképzetemet és hiszek abban, hogy mindattól megváltom magam, hogy mindazt legyőzöm magamban. Aki nem hisz az önzősége, erőszakossága, lustasága, kevélysége, hamisságra - sóvárgása, szomorúságra való hajlama legyőzésében, az nem tudja kimondani, hogy: Amíg a világon vagyok a Világot teremtő Szeretet és a világ Világossága vagyok. Azon túl pedig az Abszolút, zavarhatatlan és örök Boldogság vagyok. Örök szeretet és örök világosság vagyok, zavarhatatlanul.
A gyakorlati mágiának ez a pozitív hajtó ereje, ezen ön-ismeretre és rendeltetés-ismeretre alapozott elhatározás nélkül a mágia vagy nem működik pozitívan vagy enélkül hosszú távon visszaéléssé válik.


Kozma Szilárd: Egyébként az óriási "titka" annak, hogy miért ilyen nyomorult (Vagyis siralmasan és elképesztően beteg és hülye a szuper-civilizáltan, és tehát az ezeregy Nobel-díjas tudományos felvilágosultsága ellenére is depressziós, a nyugati típusú civilizációban élő emberiség, és egyik ember még mindig ugyanúgy a másiknak az ellensége mint 2000 évvel ezelőtt, és tehát teljesen hiába felvilágosult és hiába gazdag a nyugati típusú civilizációban élő emberiség nagy része, mert semmit, de semmit nem ér ezzel a liberális kételkedésre épített ál-szerény tudásával!) még ma is a szuper-tudománnyal rendelkező és a máig már mindenféle elképzelhető és elképzelhetetlen boldogság-hozó vallást és szektát kipróbált emberiség, tehát a "titok" éppen az, hogy ezt az egyetlen lényeges belső lépést, amit az alaptézisben leírtam, tehát ezt a "keresztfelvételt" rettenetesen utálja felvenni és gyakorolni.
És az nem elég neki, hogy gyáva felvenni a keresztjét - a karma-oldáshoz vezető gyakorlati életfeladatait - de folyamatosan szükségét érzi annak is, hogy hiteltelenítse, azokat, akik ezt megteszik és ez által megtapasztalhatják az evangéliumot: a jó hírt, vagyis a tényleges boldogságot.
És főként azoknak, nehéz, akiknek nem a felszínen, hanem lent a mélységek mélységeiben, tehát nem csak spirituális szinten, de kauzális dimenziókban, tudatosan nem tiszta a lelkiismerete. Mert ezeknek, minden misztikuskodás és ál-szerény vallásoskodás ellenére is, abszolút egoista maradt a lelki "nem-ismerete" :) .
És ehhez itt van "jó példaként" minden engem, a gyakorlati valóságban nem is létező, ZSARNOKIAN EGYÉNI, MISZTIKUS ELMÉLETEMMEL rágalmazó internetes farizeus. Akárcsak az engem ezzel a rafináltan rám kent liberális hazugsággal, a gyermekeim előtt leleplezni törekvő, volt anyósom (Ferenc Magdolna) most a volt-barátom, Bodó Attila esete is ezt teszi. És éppen ő, akinek az Oroszlánban van a Lilithje és képtelen lemondani a mások előtt láthatatlan, sőt: ultra. szerénységbe és másoktól is ultra-liberális, ál-szerénységet követelő, új-farizeusi szerénységbe burkolt kevélységéről. (Lásd Hamvas Bélának az Anti-krisztus nevű esszéjét, a modern és poszt-modern farizeusi alapállás megértéséhez.)

Érdekes, hogy éppen Attilát kértem meg, hogy az itt mottóul használt Kinyilatkoztatás - idézetet az evangéliumban nekem jelölje meg, mert ő a tavaly, és talán a tavalyelőtt is, mind az evangéliumot bújta és kereste a kereszténység "nagy hibáját". - És lám csak, hiába mondtam neki és hiába írtam le ezeregyszer, hogy itt van, ebben a félelemben, mert kevélységében nem volt képes lefogadni, hogy én fedeztem fel és nem ő, holott dehogy fedeztem fel én, Hamvas Bélának majdnem az egész életműve erről beszél. De fiatal koromban is találkoztam egy nálam is fiatalabb emberrel, aki már akkor erről, "az egyetlen azonosságról" (Hamvas Béla: Tabula Smaragdina), beszélt nekem. És, ha az, az ismeretlen fiatalember, akit a regényemben Gézának neveztem el, létezett, a világban rengeteg olyan személynek kell létezni, akik erre ráéreztek és felfedezték, és nem volt szükségük, pl. mint nekem is 22 éven át asztrológiát gyakorolni, ahhoz, hogy eddig a felismerésig eljuthasson.Kozma Szilárd:
A furcsa éppen az, hogy Attila is megérzett valamit és a lényeghez végig egészen közel járt (Pl. kilenc kerek hónapig Indiában csatangolva, különböző beavatási asramokat meglátogatva...kóstolgatta, de be nem fogadta a lényeget, vagyis a Szent Szellemet. Hiszen a Véda másról sem szól, csak erő "az egyről", amit ő nagy szamárként az én erőszakos elméletemnek tart!) ), és ezért is fogadtam barátomul nagy örömmel, amikor a youtube-on, az első, Guzrány Ferenc - videofilmje után, még néhány videóját megnéztem! Mert azt képzeltem, hogy már ott áll, egészen rajta áll a küszöbön csak éppen meg kel mondanom neki, hogy mást sem kell tennie, csak belépnie, de ő nem, ő ahelyett, hogy vegye a bátorságot a belépéshez, inkább fogta magát és hátba akart szúrni ezzel a manapság annyira divatos liberális, idióta, hogy ne mondjam kretén "még az Istenben is kételkedő szabad-szólásával".

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO