ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.02.20. 03:41

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2014.03.11. 23:23 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4012
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Kozma Botond Szilárd család- és karmaasztrológus:

Horoszkópok beállításához és értelmezéséhez szükséges adatok

A kérdéseimre adott kis életrajzi leírásokra azért is szükségem van, a beállítás mellett, hogy a hangfelvételek készítése közben, az ön – önök… – által leírt családi és személyi életesemények segítségével, a horoszkóp-rendelő számára a gyakorlati tények szintjén is illusztrálhassam (személyesítsem), a horoszkóp-elemek konkrét jelentését. Minél több és jellemzőbb személyes élményekhez vannak ugyanis kötve ezek az asztrológiai értelmezések, annál könnyebb a megértésük, illetve annál könnyebb az illető életkörhöz tartozó összes (Még meg nem történt, de potenciális veszélyt jelentő) probléma megértése és felvállalása, vagyis a felvállalás és az átvilágítás segítségével történő meghaladása, a sors-veszélyek és csapdák megelőzése, az élet rendezése. Vagyis, a karma-krízis feloldásához vezető gyakorlati sorsfeladatok felvállalása is.


II. A SORSKÉPLET BEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
A megfelelő sorsképlet helyes beállításához (A megfelelő Aszcendens pozíció és házcsúcs-beállításhoz szükséges korrekciók elvégzéséhez), a születési napon és időponton kívül, más adatokra is szükségem van, annak érdekében, hogy ezen adatok segítségével, az általam megbízhatónak ítélt asztrológiai pontossággal, beállíthassam a cél-horoszkóp Aszcendensét, és ezáltal, a személyi életfeladatokat megjelölő, jellegzetes életterületeknek: a horoszkóp- házaknak csúcsait megkapjam, amelyek döntő fontossággal bírnak a karma-feloldást és a megfelelő megváltódási képességek kifejlődését szolgáló, jellegzetesen személyi (egyéni), gyakorlati életfeladatok meghatározásában. Ez viszont, nem azt jelenti, hogy amennyiben nem kapok meg minden alant kért adatot és rövid életrajzi rész-leírást, nem tudom elkészíteni a horoszkópot! Sőt: éppen azért kérdezek ilyen részletesen, hogy lehetőleg minél több olyan adat-közlési lehetőséget megadjak, ami szerint a sorsképlet felállítható legyen még akkor is, ha akár a születési időpont is hiányos, vagy bizonytalan, a sors-képletet akkor is fel tudjam állítani és a horoszkóp minőségét garantálni!
Figyelem!
1) Az általam igényelt, többnyire az anyai ági női felmenőknek a születési adatainak és rövid sors-történeti leírásának a segítségével és más, alant kért adatok, betegség leírások, stb. segítségével, a horoszkópot abban az esetben is el tudom készíteni (az Ascendenst meg tudom határozni akkor is), ha nem ismeretes a célszemély születési órája, de még a születési napaszak sem. Amennyiben tehát, a születési dátum mellett(!), az alant következő 5. 6 és 7. pontokban kért adatokat és sors-történeti leírásokat, és személyi vonatkozású információkat minél nagyobb pontossággal és részletességgel megkapom, sors-képletpontosítást, illetve születési időpont meghatározást is végezek.
2) A tapasztalat az., hogy a szülészetek nem tartják meg a születési időpontok feljegyzését 1O, vagy 15 éven túl. De, ha megtartanák is, számomra csak ellenőrzési értéke lenne, mivel éppen azért kérem az apa adatai mellett, az anyai ági felmenők születési adatait (anyának, nagyanyának, dédnagyanyának) és azért kérek még annyi mellékesnek tűnő kérdésre választ (Pl. első szerelemre, vagy az illető személyre más formában befolyást gyakorló, ellentétes nemű személyre, élettársakra, stb. vonatkozó születési adatokat) életrajzi leírást, hogy az egyetemes törvények megfelelő vonatkozásainak az alapján (Pl. rezonancia és vonzás törvénye, vagy hatás-visszahatás törvénye, a fejlődés törvénye.) a sorsképletet tudjam egzakt módon beállítani az illető személy spirituális struktúrájának megfelelően. És ennek a beállított képletnek a születési időpontja, a klasszikus asztrológia szerint legalább is, 3O, sőt: még 35 percet is eltérhet a hivatalos születési időponttól. Az is igaz, hogy az én tapasztalataim szerint, ez a tűrési határ csak 25 perc lehet, mert ha ezt meghaladja, már valami másról (Pl. a hivatalos időpontot illető tévedésről, vagy rossz képletvizsgálati módszerekről.) lehet szó.
3) Ezért, ha csak nem merül fel valamilyen komoly aggály azzal kapcsolatosan, hogy az édesanya helyesen emlékszik a születési időpontra vonatkozóan, szerintem nincs amiért a szülészeti adatok előkerülésére várjon valaki a rendeléssel, mert én magam fogván ki a feleségem szülőcsatornájából a világra érkező gyermekeinket, saját tapasztalatból tudom, hogy azokban az életfontosságú és - Végső soron, bármilyen könnyű szülésről is lett légyen szó, mégis csak... - drámai pillanatokban, a tízed rangú kérdés még az apa-asztrológusnak is, hogy a babák pontos születési időpontját meghatározza és feljegyezze. Ráadásul, az egyik asztrológussá lett, volt hallgatómnak (János Istvánnak), aki egészségügyi asszisztens lévén, részt vehetett a gyermekei születésénél, annak ellenére, hogy azok nem otthon születtek, mind a három világra jött gyermeke sorsképlete (asztrogrammja) beállításánál, éppen az asztrológus-édesapa meglátásai alapján, a maximális tűrési határt kellett alkalmazni, mivel a hivatalos időponttal elkészített képletek egyáltalán nem feleltek meg a gyermekek személyi struktúrájának, a szülők által és az általam is jól ismert karmikus meghatározódásoknak.
MINDEZ VISZONT KORÁNT SEM JELENTI AZT, HOGY SZÜLETÉSI IDŐPONT KORREKCIÓT ALKALMAZOK MINDENKINÉL, HA KELL, HA NEM, és holmi szakemberi rögeszmék által vezérelve, válogatás nélkül, mindenkinek kijavítom a hivatalos születési időpontját még akkor is, ha erre semmi szükség nincsen. Nem, ez egyáltalán nem így van, hanem éppen fordítva: nagyon aggályos és minden lehetséges szinten, komoly vizsgálatokat és összevetéseket végzek, amikor az anyától, vagy a szülőktől tudott születési időpont módosításának a szüksége felmerül.
A fentieket csak azért írtam le, hogy az érdeklődőknek segítsek abban, hogy reális képet alkothassanak maguknak arról, hogy milyen szempontok érvényesülnek a sorsképleteik féleállításakor, mivel az a tapasztalatom, hogy miközben egyesek félnek attól, hogy téves információkat kaphatnak a sorsprogramjukra vonatkozóan, amennyiben nem tudnak a fölösleges precizitásig elmenően pontos és részletes információkat adni, inkább a horoszkóp rendelésről is lemondanak. Nos, a sok adatot nem azért kérem, mert bármelyiknek is a hiánya akadály lehet a képlet felállításában, hanem éppen azért, hogy amennyiben valamelyik adat hiányzik, vagy téves, akkor a többi adatok pótolják azt és így a sors-motívumokról kialakuló asztrológiai összképem lehetőleg minél teljesebb lehessen. Minden horoszkópnak ugyanis megvan a maga sajátos belső logikája, amelyen belül egyes motívumok feltételezik, vagy tagadják, illetve erősítik és értelmezik egyik a mást.
Ez egységes belső logikával rendelkező összkép tehát az, amely egy képlet beállításánál meg kell legyen, és nem a rész-adatok határozzák meg a beállítást. Ezek a rész-adatok viszont segíthetnek az ellenőrzésben és ezért jó, ha minél több áll a rendelkezésemre. De még egyszer mondom: a végső beállításnál nem a rész-adatok döntenek, hanem a képlet belső összefüggésrendszere (tiszta koherenciája).
4) A fentiek értelmében, nagyon kérem arra is, hogy az édesanyától, vagyis a szülőktől, vagy idősebb testvérektől megtudott születési időpontot adja meg, és ne más asztrológus, vagy magát un. szellemi tisztánlátónak nevező csoda-szent, táltos, vajákos, kuruzsló, vagy misztikus guru által kijavított, illetve megsaccolt időpontot, és semmiképpen ne az un. „kiingázott” időpontot, mert a tapasztalat szerint ez a, legtöbb esetben igen félrevezető.

HOROSZKÓKÉSZÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK (Kérem, a kozmaszilard@gmail.com címemre elküldeni.) :
A sorsképletnek (Vagyis az asztrogrammnak: az asztrológiai grafikának - amiből a spirituális élet-programot, illetve a problémák okait, és a sors-oldási lehetőségeket ki tudom olvasni.) az elkészítéséhez tehát, a következő adatok szükségesek (Kérem szépen, ezeket nagyon türelmesen és figyelmesen mind elolvasni és horoszkóp rendelés esetén, a kérdésekre lelkiismeretesen válaszolni!):
1. A születési idő (születési év, hónap, nap -és ugyanolyan fontos a születési óra és perc - DE legalább a napszak!).
2. A születési helyiség neve (Figyelem: nem a tartózkodási helyiség!). Tanya, kis település vagy más, a térképen nem szereplő helyiség esetében, a legközelebbi község, vagy város neve. (Hálás vagyok ha, amennyiben nem Romániai helyiségről van szó, akkor pontos földrajzi ív értékeket – keleti hosszúság, északi szélesség – küldi el. De már az is nagy segítség, ha kisváros, vagy falú – tanya esetén, megírja azt, hogy melyik város közelében található, illetve attól hány kilométerre és milyen irányban fekszik a település!)
3. A szülők születési dátuma (az óra és a hely nem fontos, de segít ha meg van), és nagyon fontos(!) az anyai nagymama születésnapja (Ez utóbbi adatai, életrajza, gyermekeinek a száma, betegségei, balesetei igen fontosak!) és lehetőleg az. anyai dédnagymama születési éve és honapja is! Az anya és az anyai nagyanya születési dátuma mellett, azok krónikus betegségei, balesetei jellege (Figyelem: Nem a dátuma!), valamint azok családi - párkapcsolati történetének a vázlatosan leírt eseményei és a halálának körülményei (Természetes vagy természetellenes, tehát korai - halál. Utóbbi esetben az, hogy milyen betegségben, illetve balesetben haltak meg.), amelyek valamilyen módon nagyobb befolyással voltak az anyai ági ősszülők (felmenők) életére. (Az események dátuma itt sem fontos, hanem a megbetegedett, vagy baleset folytán károsult szervek, vagy testrészek megnevezése az, ami fontos lehet!)
4. Férj, vagy feleség (férjek, feleségek), vagyis az élettárs születési dátuma és órája, valamint azon ellentétes személy, vagy személyek születési dátuma, akikről úgy tudja, hogy a célszemélyre, életszemléletére különösebb befolyást gyakoroltak. (Házasságkötések dátuma szintén nem fontos)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A következő: 5, 6 és 7. pontokban igényelt adatok a sorsképlet pontos beállításához (Az Aszcendens és a horoszkópházak pontos beállításához), valamint a horoszkópnak a belső logikája szerinti és az anyai ági örökletes programok szerinti értelmezéséhez, tehát inkább csak illusztrációként való használatra szükséges. Segít a pontos beállításban ha megkapom ezeket, de amennyiben valamelyik adat hiányzik, nem okoz különösebb gondot (!), amennyiben pontosan ismeretes a célszemély születési időpontja és a szülők és az anyai nagymama születési ideje.
5. Személyes betegségek, balesetek, halál-közeli állapotok (az ájulás, valamint az olyan baleseti veszélyhelyzet is annak számít, amely nem végződött tragikus eseménnyel, de könnyen azzal is végződhetett volna) házastársi - élettársi konfliktusok, válások, a célszemély esetében. Amennyiben nő, jó tudni, hogy voltak-e abortuszok, vetélések és terhességi-szülési komplikációk a célszemély, annak az édesanyja és az anyai ági nagyanya, dédnagyanya életében.
6. A jelenlegi társadalmi-közösségi tevékenység, pénzkeresést szolgáló foglalkozás, mesterség, hívatás, vagy karrier jellege. Figyelem: ezek a tevékenységek és gazdasági foglalkozások, illetve a mesterség, vagy a hivatás, nem minden személynél szoktak egyezni. Ezért kérem külön - külön megnevezni, ha esedékes, és azt is, hogy kamaszkorában - zsönge fiatalkorában a jelenlegi foglalkozását szerette volna-e folytatni, és ha nem, akkor mit? "Mi szeretett volna lenni?"
7. Csak sorsképlet beállítás esetén szükséges: az első szerelemnek, élettársnak, vagy más, olyan ellentétes nemű személynek, vagy személyeknek a születési dátuma és órája, akivel (akikkel), a célszemély már nem él együtt, de aki, (vagy akik) akár a tetteivel, akár a gondolkozásmódjával, akár az általános mentalitásával, különösebb (fontos) benyomást gyakorolt a célszemélyre (gondolkozására élet-látsására) és ez által a sorsára is! A jelenlegi férjnek vagy feleségének, élettársnak, szexuális partnernek a születési adatai mellett az egészségi – erőnlét állapota, valamint a célszemély gyermekeinek a születési adatai, amennyiben az nő nemű.
Nagyon fontos: Párkapcsolati – szerelmi - szexuális problémák feltárásához – értelmezéséhez, az ide vonatkozó kérdések megválaszolásához, a párkapcsolati sorsprogram-összehasonlításhoz (szinasztria) is szükségesek az illető partner, vagy a partnerek minél pontosabb és részletesebb születési adatai (év, hónap, nap, óra, perc, ha lehetséges) és minimum a szülőkre vonatkozó adatai.
Amennyiben külön lapon, csatolt fájlként, és nem az elektronikus levél mezőjében küldi el az adatokat és az életrajzi leírásokat, arra kérem, hogy ennek a fájlnak ugyanazt a nevet adja, mint ami az E-mailban szerepel, illetve, a személynek a nevét, akinek a horoszkóp készül.
A horoszkóp készítés céljából kért és megkapott adatokat csak egy hónapig őrzöm meg és azokat az igénylőn kívül, senki számára fel nem fedem, amíg erre nem kapok külön írásos, vagy szóbeli engedélyt, abban az esetben, ha ez a lehetőség – Pl. egy sorshelyzet utólagos értelmezése, vagy utólag beálló sorskrízis feloldási lehetőségének a feltárása a sorsképlet segítségével a http://www.asztrologosz.ro c. fórumon. – vagy más szükség-helyzet felmerül!

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO