ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.05.21. 23:45

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 30 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3  Következő
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2008.03.26. 21:02 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 00:08
Hozzászólások: 258
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Halak
Aszcendens: Kos
A Halak karmával (Napjegy, Sárkányfarok, Lilith, illetve több bolygóval a Halaknak megfelelő földi életterületen) rendelkező személyeknek két nagyon lényeges princípiummal az spirituális értéktudatot, fontossági sorrendet megtestesítő Jupiterrel és az egyetemes egységet, az egész lét alapját jelentő egyetemes szeretettel, a nőies teremtő képzeletet megtestesítő Neptunuszi elvvel kell harmóniába kerülniük. Egy jól kialakított, a földi, egyéni viszonyok között, úgy, mint egyetemesebb viszonylatokban helytálló, stabil értéktudat nélkül téves és zavaros Neptunuszi érzelmeiknek, hangulataiknak, szorongásaiknak, kedélyhullámzásaiknak, ellenőrizetlen képalkotási tevékenységeinek, vagyis hamis egységbe kerülési késztetéseiknek esnek áldozatul a Halak karmával rendelkező személyek. Az ember ilyen alappal, illetve alap hiányában felszed, magára vesz, önkéntelenül felszippant, lemásol és megjelenít, elfogad olyan mentális fogalmakat, viselkedés mintákat, viszonyulást, de leginkább imaginációs képet, víziót, aminek spirituális alapjait, mély tartalmait, végső igazságát és valódiságát nem gondolta, nem vizsgálta meg kellő mélységben. Csupán jó Halak (XII-es ház) módra sodródik az árral, mivelhogy mindenki ezt teszi, tüzetes vizsgálat és önvizsgálat nélkül olyan életkoncepciókhoz igazodik, amelyek nincsenek összhangban spirituális utjával, meggyőződéseivel, személyiségével, fejlődési programjával s főként a végső, kauzális, isteni igazságokkal. Igazodik ezen elvekhez, a kellő szellemi, spirituális befele fordulási erőfeszítései hiányában, valamint annak érdekében, hogy ne essen ki a közösből, a társaságból, vagy nehogy lemaradjon valamilyen a közhiedelemben fontosnak tartott megvalósulásról, "pozitív" élményről, netán valamilyen fontosnak talált külső elismerésről, helyzetről.
A Halak (XII-es ház) karmával született embernek nehéz lemondania a zavaros közös együtt haladásról, a közös boldogulás, sőt megváltódás eszméjéről, nehéz individuális, egyéni személyiségét megtalálnia, és az felvállalnia, függetlenül attól, hogy mit tesznek, mit mondanak más emberek körülötte. Túl sokszor elfoglalja magát a másokon való passzív csodálkozással, mások éppen kéznél levő elveinek követésével, s természetesen a rászorulók megsegítésével. Ráadásul észre sem veszi, hogy közben lemaradt a saját, spirituális éberség fejlesztés szempontjából nagyon is nehéz és különös, többdimenziós odafigyelést igénylő életfeladatainak, sorsnehézségeinek feltárásában és beváltásban. Nem egyszer pontosan ezektől fél a legjobban, pontosan ezeket hárítva a leginkább, s kompenzálva különböző látványos, illetve kevésbé látványos, de mindenképpen az idejét és energiáit felvevő, a többiek életének megsegítésével. Ezen megsegítésekről, utóbb ki szokott derülni, hogy fölöslegesnek bizonyultak, sőt, ha nagyon tüzetesek akarunk lenni akkor esetleg szellemi szempontból még hátráltatták is a megsegítetteket, mert téves koncepciókat, látást, elvárást szilárdítottak meg bennük. Pl. ez a veszélye társadalmi szinten a szociális hálónak, amely a megélhetéshez biztosított kis pénzekkel valójában szellemi és gyakorlati pangásra, visszafejlődésre készteti az embert,(még akkor is, ha eredetileg nemes szándékok vezették az emberiséget a kialakításához). Ráadásul mivel a fejlődés és az önbecsülés nagymértékben összefügg, a megsegítettek önbizalmára, önbecsülésére is züllesztő hatással van, rászoktatva a koldus tudatra és szellemre, s végül, ha nem figyelnek oda, koldus botra juttatva őket. Ami bent van megfelel, annak ami kint van. Nem egyszer a meggondolatlanul jótékony embereket, a megsegítettek sorsukkal elégedetlenkedve (spirituális szempontból jogosan) meglopják végül, vagy valamilyen formában becsapják. Nem véletlenül, hiszen ők is, egy magasabb szinten bár, tiszta jó szándékból, de félrevezették, visszafejlődésre késztették embertársaikat. Nem beszélve azon képzet elültetődéséről, hogy a társadalom, a többi ember tartozik az ők ellátásukkal és fenntartásukkal. Az ember a szellemi erőkkel, princípiumokkal összhangba kerülve áll talpra, saját szellemi, lelki és gyakorlati erőfeszítései, tapasztalat és áldozat vállalásai árán, s nem úgy, hogy valaki, valakik (szülők, társadalom, barátok) támogatják jobbról, balról.
A télen megnéztem egy tévé adást a hajléktalanokkal, koldusokkal. Egy dolog egészen világossá vált közben, hogy a koldusbotra jutás nem függ a tanultsággal, műveltséggel össze, mint ahogy első rápillantásra hinné az ember, mert az ott szereplő emberek között mindenféle emberek voltak, művészek, intellektuelek, kétkezi munkások, szakemberek stb., akiknek épp elég képességük lett volna a normális életre, sőt egyeseknek még az átlagosnál több is. A képességeknél magasabb szinten a spirituális felelősségtudatukban, életképzeletükben váltak labilissá és zavarodtak össze. Ezúttal nem térek ki az okokra. A felelősség vállalás tehát nem csupán a társadalom szempontjából fontos, bár letagadhatatlan, hogy egyetlen közösségnek sem mindegy milyen morállal, öntudattal és felelősségtudattal rendelkező emberekből áll. Végső soron azonban a felelősségvállalás a személy számára a legfontosabb, különben soha nem lesz képes a fejlődésre, a tágulásra, az önbecsülésre, a valódi boldogságra, az önmagával és az élettel való elégedettségre, soha nem fogja megtapasztalni egyéni életének, sorsának nagyszerűségét, képességeit, azok gyümölcseit. Hamvas Béla azt mondja, hogy a könnyítéssel az élet értelme is odavész. Minden sorskicselezésnek ez a hátulütője végül. S ha az Isteni értelem oda vész, akkor oda a boldogság is. Úgy vagyunk beállítódva, hogy az értelmesség, fontosság érzet nélkül kiüresedünk, kiégünk, lényegtelenné válunk. A közhiedelemmel ellentétben a fontosságtudatot nem kívülről, a külső visszaigazolásokból kapjuk meg a legtöbbször, hanem abból, ha életünk és rendeltetésünk összhangban áll egymással. A visszaigazolások jók, sőt kellenek, de a külső visszaigazolásokon felül van egy annál elsődlegesebb, alapvetőbb fórumunk, amely többek között megnyilatkozik a lelkiismeretünk hangján keresztül. Aminek hangját egyébként könnyű ideig, óráig elhallgattatni, de hosszútávon annál nehezebb, s egyre több pótcselekvést, kompenzációt igényel a Halak karmájú, vagy megpakolt XII-es házzal rendelkező emberektől is. Az Isten szemszögéből nézve tehát nem elsődlegesen fontos, hogy hány embert segítettem, illetve hatottam meg, hanem az, hogy saját sorsomat beváltottam-e, gubancaimat feloldottam-e, a személyemet, vibrációimat felemeltem-e. Az Isteni lényével való kapcsolata mindenkinek személyes és ez a kapcsolat, vagy rendeltetés a legfontosabb, a legelsődlegesebb. Amennyiben valaki életfeladatainak beváltásán dolgozik, biztos, hogy a többi emberrel való kapcsolata is rendeltetésszerűen fog működni, annyit és ott segít, ahol éppen szükség van rá, a saját fejlődése és megváltódása szempontjából, s nem annak a rovására. A kiegyenlítődés, önmegváltás, sorsvállalás fontosságában mindannyian egyenlők vagyunk a létezésben, nincs olyan, hogy az egyik embernek fontosabb a programja a másiknak meg kevésbé. Csak éppen az van, hogy a rosszul értelmezett boldogulási és boldogítási kísérletek hatására egymást és önmagunkat nem előre mozdítjuk ebben a folyamatban, hanem akadályozzuk, hátráltatjuk, összezavarjuk, ha nem vagyunk kellően éberek. Amikor nem vagyok a helyemen spirituális szempontból, akkor másokat is óhatatlanul kibillentek az egyensúlyukból, összezavarok rendeltetés tudatukban, függetlenül attól, hogy emberi értékítélettel nézve éppen jót tettem nekik. Már akit lehet, s amennyire lehet. Ezért mondják többek között, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve.

A szociológia az embert nagyrészt kapcsolatai alapján vizsgálja, s ki nem mondott alapaxiómája, hogy az ember, önmagában nem sokat ér, kicsinyke lény, társadalmi, közösségi alkatrész, de a kapcsolatai, a különböző társadalmi összeköttetései, s ez az egész társadalmi szerveződés hatására hatalomra, erőre, természeti és más jellegű befolyásra tehet szert, s akkor már valaki, személyiség, sőt nem egyszer meg is valósította önmagát. Ez egyébként a polgári öntudat. Ebben van is kétségtelen igazság, de ez nem a végső igazság, amire egy személy az életét alapozhatja szellemi szempontból. A kapcsolataimra nem alapozhatom az életem, a kapcsolataim nem lehetnek fontosabbak, mint a bennem levő abszolút lényemmel való kiegyenlítődés, tudatos és letisztított kapcsolattartás. Mások, a társadalom értékeinek a felülvizsgálatlan átömlesztése a saját tudatomba, a saját értékrendembe, hosszútávon nem hozza meg a kellő lelki békét, nyugalmat, a szellemi látásból eredő biztonságérzetet, az élet megfelelő irányvonalainak megtalálását, megtartását. Ez (a polgári öntudat) tulajdonképpen egy nagyon finom, alig látható spirituális értéksorrend megfordítás (dh. Halak), aminek viszont nagymértékű gyakorlati következményei vannak. Legelsősorban az, hogy a személy nem fordít kellő időt és energiát, saját szellemi énjének, képzeletének a kitisztítására, saját értékrendjének és az egyetemes igazságok összhangba hozására, helyette a kapcsolattartásra, az meghatározatlan élmény (boldogság) keresésre, kézenfekvő célokra, értékekre alapozza önkéntelenül az életét. A belső zavarnak, pedig a leglátványosabb következménye, hogy a személy nagyon hamar kiesik az egységből, a tengelyéből, hosszútávon kedélyproblémái keletkeznek, az egyéb nehezen diagnosztizálható és hagyományos módon nehezen gyógyítható, egyre több tünetet produkáló betegségei mellett, s óhatatlanul a közösségből is kiesik, egyedül és magányosan találja magát. (A XII-es ház a hosszantartó elzártságok, zárt intézet lakók, korház lakók háza is.) Meghatározatlanná, illetve rosszul meghatározottá, átgondolatlan értékektől, igazságoktól vezérelté válik belsőleg, amelyek a valótlanság ingoványos talajára juttatták. Egyedül marad minden felszínes kötődési, együttműködési törekvései, kompromisszumai ellenére. Fölösleges ilyenkor erőltetni az egyetértést, a megértést, az alkalmazkodást, a kapcsolatokat, maximum megjátszás és alakoskodás lesz belőle. Ameddig az ember belül üres és zavaros, s éltető szellemi energiáitól elszakadt, addig kapcsolatai sem telítődnek, telítődhetnek meg a szomjazott, valódi, mélyről fakadó szeretettel, egyetértéssel, illetve csak nagy hazugságok árán jut egy kevés ilyen jellegű nem kielégítő tapasztalathoz, melegséghez. Az egyet értéshez, kell ugyanis érteni az Egyet. Így hát inkább meg kell kezdeni a pozitív magány, a magával levés felvállalását, a még intenzívebb befele és felfele, az Isteni létigazságok fele való fordulást, a spirituális naplózást, valamint mindezen időszakokban kikristályosodott irányvonalak és igazságok szerinti lelki, gyakorlati áldozatoknak a meghozását. Hiszen tudjuk jól, aki nem hoz áldozatot a lét érdekében, a saját nem egoista módra értelmezett létérdekei érdekében, maga válik végül áldozattá. Saját félelmeinek, odaadás képtelenségének, valótlan igazságtartalmainak, önámításainak, rejtőzködésének, nyíltsága hiányának stb. áldozatává, aminek csak külső megjelenési formái az, ha mondjuk becsapják, hazudnak neki, félrevezetik, ámítják, kihasználják hiszékenységét, jóhiszeműségét, segítő szándékát.

_________________
Mária

A lét megismerése a bátorságon és személyes áldozaton keresztül vezet, s ki kell lépnünk a megszokott komfortzónánkból, elõítéleteinkbõl, ennek érdekében.


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2008.05.25. 21:13 
Idézet:
. Túl sokszor elfoglalja magát a másokon való passzív csodálkozással, mások éppen kéznél levő elveinek követésével, s természetesen a rászorulók megsegítésével... Nem egyszer pontosan ezektől fél a legjobban, pontosan ezeket hárítva a leginkább, s kompenzálva különböző látványos, illetve kevésbé látványos, de mindenképpen az idejét és energiáit felvevő, a többiek életének megsegítésével. Ezen megsegítésekről, utóbb ki szokott derülni, hogy fölöslegesnek bizonyultak, sőt, ha nagyon tüzetesek akarunk lenni, akkor esetleg szellemi szempontból még hátráltatták is a megsegítetteket, mert téves koncepciókat, látást, elvárást szilárdítottak meg bennük. Pl. ez a veszélye társadalmi szinten a szociális hálónak, amely a megélhetéshez biztosított kis pénzekkel valójában szellemi és gyakorlati pangásra, visszafejlődésre készteti az embert,(még akkor is, ha eredetileg nemes szándékok vezették az emberiséget a kialakításához)...a megsegítettek önbizalmára, önbecsülésére is züllesztő hatással van, rászoktatva a koldus tudatra és szellemre, s végül, ha nem figyelnek oda, koldus botra juttatva őket.

A jótékonykodás/segítségnyújtás "drámája" nálam is sokáig gondot okozott! Hosszú időn keresztül nem tudtam hová helyezni a másokon -rászorulókon- való segédkezés témáját... :roll:
Annak ellenére, hogy viszonylag rég van egy többé-kevésbé határozott elképzelésem arról, hogy ezt hogyan kéne megélni /milyen attitűddel/, mégis időnként "rossz érzéseket" (sajnálat/lelkiismeret-furdalás) váltanak ki belőlem a "szerencsétlen" koldusok,hajléktalanok.. :?

Aztán, az idén körvonalazódott bennem egy fontosabb/mélyebb felismerés ezzel a témával kapcsolatosan :) Ezért "becsatolnám" ide is, néhány mondat erejéig, az E-naplóm egyik részletét, ami eléggé "ébresztő/felrázó" hatással bírt:

"...Továbbá azt is felismertem, hogy a bennem élő GYERMEK van nagy bajban, akiről együtt érzően gondoskodnom kell (visszaemlékezni „drámájára” és oltalmazni) , nem pedig érzelgős segítési szindrómával keressek a külvilágban segítségre szorulókat; azaz ködös szentimentalizmussal vegyes létfenntartási kényszerből foglalkozzak a segítségre szoruló „beteg páciensekkel”, csak azért, hogy ily módon elvonjam a figyelmem saját „beteges nyomorúságomról” és ne kelljen ezáltal saját magamon segítenem!!!
Azaz józan paraszt ésszel és éber tudatossággal különbséget kell tennem a külvilágban élő, valós -elesett és gyenge „szerencsétlen”- személyek és a saját infantilis gyengeségem között!!! Mert amikor csak a külvilág „beteg páciensei” felé fordulok -jótékony „Természetgyógyászként”-, olyankor csak saját segítségre szoruló /oltalmazó gondoskodást igénylő/ részemet szorítom háttérbe.(Tehát minden vigasz, amit -felkészületlenül és éretlenül- a külvilág felé nyújtunk, csak távolról érinti saját benső „tragédiánkat”!)
...Ahelyett, hogy inkább a Jupiteri tudattágítás és józan értékítélet révén egyre jobban lehántottam volna hitrendszerem „magjáról” az ezo-misztikus fantazmagóriákat és érzelgős-vallásos babonaságokat rejtő asztrális burkokat.
Tehát inkább a Személyiségem Magja felé kellett volna haladnom, lépésről lépésre „leleplezve” egy újabb önámító Maya-fátylat (Szellemi öntudatom Fényével „elégetni” az emocionális/ asztrális Ízisz-fátylakat, a nagy Titok eléréséig: a Misztériumok Istennőjé-nek megpillantásáig)..."

Üdv,
Csaba


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
 
 
HozzászólásElküldve: 2008.06.02. 23:43 
Hát ez az! "Mindig" tudtam, hogy nem szabad(na) abbahagynom a Kyo-Khu-Shin edzéseket :?
Talán itt az ideje egy új Karate iskolát fölkeresni és újból "felfrissíteni" a khatákat... :)


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
 
 
HozzászólásElküldve: 2008.06.09. 12:20 
Kedves "Halak"(Marika és István)!

Mivel Ti, szoláris-Öntudatotokkal a Halak Spirituális erőterét képviselitek, XII. házas Sárkányfarkas "sorstársként", elsősorban tőletek szeretnék érdeklődni a következő téma ügyében:

Idézet:
"Az ember ilyen alappal, illetve alap hiányában felszed, magára vesz, önkéntelenül felszippant, lemásol és megjelenít, elfogad olyan mentális fogalmakat, viselkedés mintákat, viszonyulást, de leginkább imaginációs képet, víziót, aminek spirituális alapjait, mély tartalmait, végső igazságát és valódiságát nem gondolta, nem vizsgálta meg kellő mélységben. Csupán jó Halak (XII-es ház) módra sodródik az árral, mivelhogy mindenki ezt teszi, tüzetes vizsgálat és önvizsgálat nélkül olyan életkoncepciókhoz igazodik, amelyek nincsenek összhangban spirituális utjával, meggyőződéseivel, személyiségével, fejlődési programjával s főként a végső, kauzális, isteni igazságokkal..."


Tulajdonképpen egy visszajelzést -egyfajta "visszaigazolást"- szeretnék arra vonatkozólag, hogy jól látom-e a következőket...?!
Marika tanulmányának fönti részletére vonatkozóan, néhány konkrét életpélda jutott eszembe, és az érdekelne, hogy Maresz nagyjából ilyen jellegű "mentális fogalmakra, viselkedés mintákra és imaginációs képekre gondolt"?!

Tehát: Keresztény, vallásos-neveltetésem folytán, családi atmoszférában és baráti körben rengeteg olyan jó "hithű" példát láttam, amelyek néhány éve már csak naív szentimentalizmus- nak/ködös érezelgősségnek tűnnek.
Pl. "Isten hogyha létezel, hogyha hallasz, hogyha látsz, válasz nélkül ne hagyd ezt a fájdalmas fohászt, annyi most a szenvedő, kit elhagy Föld és Ég..."- típusú Homonyik dalokat hallgatva könnyekig-menően elérzékenyültek és magasztalták ezen "nemes emberi érzelmeket" De hasonló eset, hogy egy Vasárnapi napon megálltunk egy templom előtt -amelyben éppen misét celebráltak (vagy Istentiszteletet tartottak)- és bámulva a színes, szent képeket ábrázoló "üveg-mozaikokat" (amelyen még a Napfény is "kaleidoszkópikusan" visszacsillant), elérzékenyültünk és szívtuk magunkba a kiszűrődő Prédikáció "mennyei mannáját" vagy lehunyt szemmel hallgattuk a hívek (és kórus) templomi énekét!
A nagyszüleim és szüleim szerint ezek voltak szinte a legszentebb földi-pillanatok és a legnemesebb emberi-érzelmek... :roll:

De ez csak két példa, amúgy lehetne még említeni számtalan más hasonló emocionálisan- pikáns esetet; pl. a pohár vörösbor melletti "fennkölt imádkozás" vagy -romantikus lassú számok hallgatása közbeni- nosztalgiázást és a poétoszi romantika különböző rózsaszínű "felhő- beidézéseit"... :) (2-3 pohár vörösbortól megmámorosodva olvasni Ady verseket vagy akár Hamvasnak a "Bór filozófiáját" :D )...

Természetesen, itt most nem arról van szó, hogy "passzív szemtanúként" végignéztem mindezt az "asztrális-mozizást Maya színpadán", hanem időnként igenis aktív résztvevője voltam ilyeneknek (vagy hasonló jeleneteknek). Ily módon, nem csak hogy ilyen példákat láttam gyerek- és fiatalkoromban, hanem én is hajlamos voltam időnként szívesen/lelkesedve belemerülni ilyen "Vallásos-szeánszokba", tehát sokáig elhittem a belémnevelt víziókat, azaz naívul hitelt adtam ezen imaginációs képeknek... :o

Tehát csak gyanítom és sejtem (meg mentálisan "tudom"), hogy ezek mindössze az alsó- asztrális testhez rendelhető szentimentalizmusok, de nem valódi-mély érzések! :oops:
Úgy gondolom, hogy mindez nem más, mint az ún. "káma-manasz" asztrális burkunkhoz tartozó emocionális minták megnyílvánulása... talán ezek azok a kis-álszent benső- lakótársaink, amiket/akiket Szilárd "kaméleon-programoknak" nevez írásaiban/ tanulmányaiban?! :? De nem vagyok minderről meggyőződve, így ezért várnék egy visszajelzést részetekről, arra vonatkozóan, hogy Ti hogyan látjátok mindezt (némi esetleges kiegészítéssel)?! :)

Tisztelettel és barátsággal:
Csaba


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
 
 
HozzászólásElküldve: 2008.09.26. 17:04 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4062
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Kedves Csaba!

Nem szívesen kottyantok bele a Marika topic-jába :D ;) , ami óta Maresz jól meg regcumolt amiatt, hogy a Kati66-ot hirtelen haragomban átírtam Kati666-nak :oops: , de ez úttal -és a hatvanhatos sztoríval ellentétben! - nem bírom visszafogni magam a jó ízű kacagástól és attól, hogy ezt nektek hírül adjam. Nem tudom, Marika ezekre vallásos Halak-élményekre gondolt-e, de én biztos, hogy nem találtam volna ki magamtól ilyen plasztikus jeleneteket, mivel nekem soha nem is jött, hogy ilyen fennkölt jelenetekbe részt vegyek. Főként az nem jutott volna eszembe, hogy a valósághűség érdekében, Ady-verseket olvassak néhány pohár pirosbor elfogyasztása után! Főként nem miután megtudtam, hogy Az Ős Kaján-t annyira félreérették valamikor, hogy antialkoholista gyüléseken olvasták fel, mint elrettentő példát. :roll: :o Én is írtam itt - ott a halakról olyasmit, amit kauzális logikával ki tudtam következtetni, de ilyen plasztikusan kifejező képeket soha nem tudtam volna erről a jelenségről leírni. Jó lenne tehát szerintem, ha valamennyiünk egy - egy ilyen humoros jellemzést is adna az általa belülről ismert Konstelláció külső megnyilvánulási formáiról, hiszen a humornak van az egyik legnagyobb felodó és a kiegyenlítéshez vezető ereje!
Köszönettel a finom derűért és az öblös kacagásért :lol: : Szilárd

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2008.10.01. 00:32 
Offline

Csatlakozott: 2008.06.13. 14:51
Hozzászólások: 7
Napjegy: halak
Aszcendens: bak
Kedves Mindnyájotok!

Szilárd május végén elkészítette a képletem, és azóta csendes megfigyelőként vagyok itt jelen, bár regisztráltam már rég.

S most hogy a halak témát feldobtátok, úgy éreztem magamra ismertem. Bár a kettes házban negatív fényszögelt napon nem a legnehezebb fényszög a képletemben, felismertem, hogy mennyi hamis "vágy" képet ringattam.

Nagyon szerettem olvasni regényeket, de amióta Szilárd felhívta a figyelmem arra, hogy az írást mennyire rosszul használjuk és mennyire szükséges a spirituális naplózás, azóta a regényeket, költeményeket és dalszövegeket másképp hallgatom, olvasom.

Épp a minap olvastam egy "jó" könyvet: Brönte: Üvöltő szelek, de van még az irodalomnak más sikeres gyöngyszeme, ami inkább az asztrális világ kesze-kusza vágyképeit vetíti ki az emberek számára.

Legalább is most így látom. Én "halak" napú emberként, mennyire elragadtattam magam tőlük, vágytam az ilyen életekre, regényes szerelemre, katartikus élményekre, amik végül is arra döbbentettek rá, hogy ha nem érezném Szilárd igazságát, és nem találkoztam volna vele össze így az "éteren", akkor még a szentimentalizmusom , sötét vágyaim, a feketemágjázott naplózásom rabja lennék. Persze most is olvasok ilyen könyveket, de inkább tanulságból és azért, hogy észre vegyem, hogy mennyire nem szabad ezeket pozitív célnak tekinteni. Inkább csak szórakozásnak.

Mostanában sokat mulatok magamon, hogy eddig ezt hogy tudtam én is így látni.

És valóban igazatok van. Sokszor segítettem másokon és játszottam a szociálisan érzékeny megmentőt, mikor magamat kellet volna megmentenem Önmagamtól.

Köszönöm Nektek a tanulási lehetőséget.


Szeretettel:

Andrea


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2008.10.01. 00:45 
Offline

Csatlakozott: 2008.06.13. 14:51
Hozzászólások: 7
Napjegy: halak
Aszcendens: bak
Egyébként nagyon jó lenne, ha spirituális naplózással kapcsolatban egy-két gyakorlati tanácsot adnátok.

Szilárd írását elolvastam, de sajnos állandóan összekeveredem.

Nem tudom tisztán tartani magam írás közben. Nem tudom, hogy találjak írás közben rá a tiszta tudatomra, a helyes írásmódra, hogy véletlenül se csapjam be saját magam.

köszönöm

Andrea


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2008.10.02. 10:00 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4062
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Kedves Andrea!

Először is vegyük a szórakozás (Pl. Üvöltőző asztrális szellők sipító hisztériázásában való gyönyörködés.) eredeti értelmét, hiszen nagyon nagy tudósok voltak már kénytelenek eliserni, hogy nincs bőlcsebb spirituális vezető, mint a mi magyar nyelvünk (Apropó, a minap jutott eszembe, hogy írjak a Linda topic-jába az Egkedvűség eredeti - pozitív - jelentéséről) : szorakozni, tehát a szorni, a szoródni, szétszóratni fogalmak következmény-fogalma (Elnézést, nem jártam magyar iskolába, nem tudom mi lenne itt a megfelelő nyelvészeti kifejezés.), vagyis az a felnőtt, aki szórakozni vágyik még, mint a gyremekek, ne csodálkozzon, hogy hosszú távvon realizálatlan életfeladatokkal marad. Amennyiben viszont a kellemest szeretnéd a hasznossal ötvözni, vagyis élvezni is szeretnéd a bevató olvasmányokat, mindössze le kel momdanod az ilyen bődületes romantikus művek olvasásáról (ezek által való szétszóratásról), és az olyan beavatási regények olvasásában kezdened, mint a Hamvas Béla regényei: Karnevál, Ugyanis, Szilveszter, amelyek sziporkázó humora öösszehasomlíthatatlanul jobb szórakozást és felejthetetlen asztrális-élményeket biztosít egyébként, mint az üvöltőszelezés. De, ha már a humornál tartunk, itt van Joseph Hellernek a "A 22-es csapdája" c. a kabbala motívumrendszerére épített, abszolút modern regénye, ami már önmagában is elég lenne a kauzális gondolkozás elindításához, miközben a Rejtő Jenői humor vénasszonyi szomorkodássá zsugorodik mellette. Persze, nem csak humoruk van a beavatási regényeknek, hanem mélyen mély erkölcsi filozófiájuk is, mint például a Mihail Bulgakov Mester és Margarítájának. De ha még mindig végyik az ember hasznos olvasmányokon keresztül beszerrezhető majdnem-romantikus, szerelmi élményekre, hát a Nobel Díjas Gracia Marquez "Száz év Magány"-ánál jobb nem kell. És ha már a Nobel díjasok közé beszabadult, azoknál valamelyest érterlmesebb írásokról van szó, talán a Legyek Ura sem elvetendő olvasmány. Amennyiben egyelőre ezeket elolvasod, kiváncsi leszek (Egy két év mulva tehát. - Annak füügggvényében, hogy mennyi időd van olvasásra, megvallom, nekem rettenetesen kevés.), hogy milyennek találod a Brönte féle böffeneteket? (Szinte szellentéseket írtam...)
Ami a naplózást illeti, hát a legfontosabb gyakorlati tanácsom az, hogy mindenekelőtt készíts egy hosszú - hosszú listát a korábbi öönáámításaidról, és aokat veesézd ki a horoszkópod úújra és újra hallgatása, olvasása segítségével. Addig ugyanis, amíg az ember csak egy hajszálnyit is félrevezeti magát naplóírás közben, kegyes önsajnálatból pl., semmit nem ér a naplózás. Ezelőtt két évvel Emőkének egy nagy hátízsáknyi naplóját égettem el az édesapja erdőalji házokója udvarán. Gondolkoztam is, hogy mit írhatott szegény abba a rengeteg füzetbe, amit legalább nyolc órán át égettem, de persze, beleolvasnom nem szabadott. Hát a télen rá kellett jönnmöm, hogy a feleségem, lényegében semmit nem írt azokba az írásjelekkel telerótt nagy formátumú jegyzetfüüzetekbe, hiszen a következmények szerint, nem arra használta a naplóíréást, hogy az életképzeletét me4gtisztítsa, hanem arra, hogy öönigazolásokat fogalmazgasson. Nem csodálkzom tehát, ha a fentebb ajánlott első takarítás nélkül, te is összezavarodsz. Tudod, ez olyan, mint amikor új házba költözik az ember. Nem jó abba úgy beköltöözni, hogy az építkezés maradványai, a törmelék, na meg a munkálatok alatt lerakodott por is ott llegyen a szobákban, a konyhában és a fürdőszöbában, hogy az ablakok állapotáról ne is beszéljek. És a takarításhoz nem is szükséges semmiféle szakamai tudás!
Erdedményes takarítást tehát!

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2008.10.02. 14:00 
Offline

Csatlakozott: 2008.06.13. 14:51
Hozzászólások: 7
Napjegy: halak
Aszcendens: bak
Kedves Szilárd!

Köszönet a szavaidért, igyekszem hasznosítani és kitakarítok.
Először olvasással kezdem és lista írással.

Egyébként tegnap este újra meghallgattam az 1. számú hangfelvételed, amiben a napjegyem értelmezed és a Lilith-et magyarázod el.
Végre megértettem, hogy az oroszlán, 7-es házban álló csak kvadrátokkal fényszögelt lilithemnél mi a probléma. Tényleg annyira apróra tört, hogy nagyon óriásinak éreztem magam. Azt gondoltam magamról, hogy mennyire különlegesebb, okosabb, és méltánytalanul mellőzött egyéniségem van, akihez csakis a "tökéletes" társ való. Rájöttem, hogy annyira kishítű voltam, hogy úgy akartam magam "magasra" emelni, hogy olyan társra állítottam be a mércét, aki nem is hozzám való, nem is tudnék esetleg neki megfelelni.
Most már csak az a kérdés számomra, hogy hogyan lehet felépíteni az egészséges, nem túlbecsült önértékelést, és bevonzani egy olyan férfit, akit valóban érdeklek.

Viszont nagyon érdekes, hogy említettem, kizárólag a foglalt, esetleg válófélben lévő, legtöbbször több gyermekes, de leginkább 3 gyermekes férfiakat vonzok, persze nem komoly szándékkal, csak a "szex" kedvéért szeretnének velem kapcsolatot létesíteni. Ezt nem értem, vajon mit sugárzok ki magamból, hogy ezt vonzom......?


Andrea


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
HozzászólásElküldve: 2008.10.03. 17:52 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4062
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Ez, a tényleges és egyértelmű elköteleződéstől való öntudatlan és önkéntelen félelmeid mellett - Az Oroszlánnak az ego-megosztástól, odaadástól való irracionális félelmei mellett -, már az esetleges új otthon- és családteremtéssel (Esetleg gyermekszüléssel) kapcsolatos irraccionális félelmeidnek és rejtett szorongásaidnak alárendelt, az által determinált prkapcsolat-keresési imaginációdnak a következménye. A nappali én-eddel ugyanis lehet, hogy vágyódsz ilyesmire, de a mélytudattalanod iszonodik tőle. - Na, hát ezen "természetes és ideális - idealista önámítások" és valós gyakorlati (karmikus) pszichés helyzeteknek és állapotoknak a különbözésének a leleplezésére is(!) kell szólgáljon a spirituális naplóírás. Természetesen, miután az önámítási reflexektől - a külső ellenségekre való problémahárítási reflexektől, megszabadultál.

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 30 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3  Következő

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO