ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.02.20. 22:43

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Csak jóhiszemű és jóindulatú és főként a kérdező személyére (konkrét sorsproblémájára) vonatkozó kérdésekre válaszolok, illetve ezeket hagyom meg a fórumon.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
 Hozzászólás témája: A gyermekeim sorsképlete
HozzászólásElküldve: 2016.09.29. 01:04 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2015.03.21. 16:42
Hozzászólások: 66
Napjegy: Ikrek
Aszcendens: Skorpió

Dávid születési képlete

Az első gyermekem képlete jól tükrözi az én (lelki és spirituális) állapotomat a várandósság alatt, ill. az azt megelőző időszakban is. Az egyik legszembeszökőbb motívum a Rák: a Ráknak megfelelő Bivaly évében született, a teljesen negatív Holdja a négyes házban található, és az Ascendense is Rák. Nekem a Lilithem áll ebben a jegyben, s ennek megfelelően a Dávid születését megelőző időszakban is már nagyon hangsúlyosan megjelent ez a téma (bár mindig is jelen volt). Ekkoriban hagytam el a szülőföldemet (ahol akkor már évek óta az apám házában laktam), és költöztem külföldre. Amikor kiderült, hogy babát várok, nem csak az “apuka” akart volna rákényszeríteni az abortuszra, de a környezetemben lévő barátaim is valósággal nekem estek, hogy nem lehetek ilyen hülye, hogy megszülöm a babát, és ezzel “tönkreteszem” magam. Bár az erős gyermekellenes késztetéseim miatt az első napokban én is erre hajlottam, de végül, miután az ultrahangos vizsgálat során megláttam a magzatot, eldőlt, hogy mindenképpen akarom a babát, bármi lesz is.

A család- és gyermekellenes program megtalálható tehát az ő képletében is, és még jóval erősebben is, mint az enyémben, hiszen ő nem csak a Ráknak megfelelő Bivaly évében született, hanem éppen a család és az otthon házában, a 4-es házban található a teljesen negatív Holdja is. (A Szaturnusszal együttálló Holdat nem csak a Lilith támadja, hanem a Nappal, az Uránusszal, a Marssal és a Neptunusszal is negatív fényszögeket alkot.) A Rák Ascendens jelezte pozitív Rák tulajdonságokra, képességekre (amelyek potenciálisan megtalálhatóak a spirituális struktúrájában, s amelyeket könnyen elő tud hívni) tehát nagyon nagy szüksége van, hogy meghaladhassa ezeket a negatív meghatározódásait, s azokat pozitívakká alakítsa. Azaz le kell győznie a család- és gyermekellenes késztetéseit, megerősítenie magában a többgyermekes család ősképét, és felnőtté válva tudatosan fel kel majd vállalnia a négyes házas életfeladatait, a férjjé és családapává válást.

Szintén a 4-es házban található a negatív Szaturnusza is, ráadásul egy Nyílhegy alakzat csúcsán, amelyet a Vénusszal és a Jupiterrel képez. A szaturnuszi őserővel való tudattalan diszharmonikus viszonyát mutatja a 6-os házban álló Bak Lilithje is. Vagyis a törvényesség, korlátozás, felelősségtudat őselvével kapcsolatban hordoz negatív meghatározódásokat a spirituális struktúrájában, és ezért hajlamos olyan eszmékben hinni, amelyek nem állnak összhangban az egyetemes törvényekkel. Ennek az eredménye lehet az, hogy spirituális szinten nem él majd törvényes életet, vagyis az egyetemes törvények szellemében törvénytelen életmódot folytathat majd. A Nyílhegy alakzat csúcsán álló Szaturnusz azt jelzi, hogy a törvényesség, felelősségvállalás, mértéktartás őselve diszharmonikus viszonyban van a tudattalanjában mind a harmónia, a kiegyenlítődés iránti vágyával, a szexualitásával, mind az értéktudatával, értékítéletével, erkölcsi nézeteivel. Az egyetemes törvényeket sehogy nem tudja beépíteni az értéktudatába, az életvízióját önkéntelenül is ezek ellenében alakítja. Feloldani ezt úgy tudja, ha a szaturnuszi őserővel törekszik minél haronikusabb viszonyba kerülni, azaz megismeri az egyetemes törvényeket és kialakít egy ezekhez igazodó belső hierarchiát, életszemléletet. A 8-as házban álló Jupiter éppen ezt az életfeladatot jelzi: az értéktudata újjászületését, teljes megváltoztatását (az egyetemes törvények szellemisége szerint), amely egy egészen más életminőséget tesz lehetővé, olyan életet, amelynek a fő értéke a megváltás elérésére való törekvés.

Az, hogy számára mennyire fontos az egyetemes törvények megismerése, az is jelzi, hogy a személyi öntudatát jelző Nap éppen a Baknak megfelelő tízes házban található. Tehát neki nem csak a Bak karmája oldása miatt elengedhetetlen az egyetemes törvények szellemének a megismerése és az annak megfelelő életmód folytatása, hanem a személyi öntudatának a megerősödése érdekében is. Neki tehát a közösségi életben kell majd szerepet vállalnia, ott kell megedződnie és megtanulni ott működtetni az egyetemes törvényeket. Számára, akinek a Napján kívül még két másik bolygója is a tízes házban van (az Uránusz és a Vénusz is), a Lilithje a Bakban és az Oroszlán Sárkányfarka a Bikának megfelelő 2-es házban, nagyon fontos megértenie az anyag eredeti funkcióját, vagyis azt, hogy a benne (az anyagban) tükröződő szellemi információkat kell kiolvasnunk belőle, a fizikai világból kapott információkat felhasználni a karmaoldásra, a megváltódás elérésére. Ő – mint általában a Föld karmás személyek – hajlamos ugyanis az anyagot elsődlegesnek hinni, s abba öncélúan belemerülni. A 2-es, a 6-os és a tízes ház is a Föld elemhez tartozik, s akinek itt vannak karmapontjai, bolygói, azoknak éppen az anyag szakralitását nehéz megérteniük, és a szellemi világ elsődlegességét az anyagival szemben. A Föld karmás emberek legtöbb esetben még a szellemi világ létét is elutasítják, nem hogy annak az elsőbbségét az anyaggal szemben, és hajlamosak földhözragadt materialistának lenni.

A Rák Ascendens jelezte pozitív Rák képességek (információérzékenység, oldódási és tükröződési képesség, szülői áldozathozatali képesség) nagyon fontosak számára ahhoz, hogy ne váljék földhözragadt materilalistává, hogy érzékeny maradjon a spirituális, metafizikai információk befogadására, ne legyen a Bak karmájának megfelelően süket a Felettes Énjének a hangját meghallani.

Ugyanebben segíti őt az is, ha minél nagyobb mértékben képes harmonizálódni a Halak konstelláció szellemiségével, hiszen ebben a jegyben található nem csak a Napja, hanem az Uránusza és a Merkúrja is. A Napja azonban teljesen negatív, ami sérült öntudatot, önérzékelést jelent, s ugyanezt jelzi az is, hogy a Sárkányfarka az Oroszlán jegyében található. Ez a jegy, amelynek a Nap az uralkodó bolygója, a személyi öntudat kifejlesztésének és megerősödésének a jegye, az ún. “arany öntudat” kifejlesztéséé. Ez tehát az egyik életfeladata: megismerni önmagát és megszilárdítani az öntudatát. Mivel mind a Napja, mind az Oroszlán Sárkányfarka Föld elemű házban van, számára az anyagi világban való boldogulás által érhető el ez a feladat. A buktató ebben éppen az, hogy hajlamos belemerülni az anyagba, és öncélúan űzni ezeket a feladatokat: halmozni az anyagi javakat, törtetni, hogy a ranglétrán minél magasabb helyet foglalhasson el, az ingatag öntudatát pénzzel, vagyontárgyakkal, címekkel, rangokkal, befolyásos személyek ismeretségével, stb megerősíteni. Ez az életszemlélet és életmód nem csak spirituálisan teszi törvénytelenné az életet, hanem a világi törvények ellen is előbb-utóbb vét a hasonló karmával született ember, hiszen ha belép a tízes ház jelölte életterületre, azaz a társadalmi-közösségi életben foglal el hatalmi pozíciót, pénzsóvársága, hatalomszomja miatt könnyen ragadtatja el magát törvénybe ütköző tettek elkövetésére (sikkasztás, hatalommal való visszaélés, stb). Ráadásul, mivel a Vénusza is a tízes házban található, és részt vesz a Szaturnusszal egy negatív fényszögalakzatban, a szerelmi életét is hajlamos összekeverni a hivatásával, munkájával, és ilyen módon is véthet mind a világi, mind a szellemi törvények ellen.

A Bak karmája feloldásában, a szaturnuszi őserővel való harmonizációban segíthet tehát az, ha az Ascendense által jelzett pozitív képességeket megszerzi és ezeket működteti. Annál is inkább, mivel a tízes ház életterületén (vagyis a közösségi és társadalmi életben) nem boldogulhat addig, amíg a 4-es ház jelezte területen (a családban) nem tesz rendet. Azaz amikor eljön az ideje, felelősséget kell majd vállalnia a saját életéért (a Szaturnusza is ebben a házban található), leválnia a családról, amibe született, és saját családot alapítania, közvetlen felelősséget vállalni érte. Vagyis nem szabad beletemetkeznie a munkába, ahogyan azt a 2-es házas karmája sugallja, és meg kell értenie azt, hogy egy családfő szerepe nem csak abból áll, hogy anyagilag eltartja a családját, hanem részt kell vennie a gyermekek nevelésében, gondozásában is, szigorú és felelősségteljes apának is kell lennie, s ugyanakkor a Rák Ascendensének megfelelően, gondoskodó és odaadó, megértő szülőnek is.

A metafizikai ismeretszerzés házában, a Nyilasnak megfelelő 9-es házban három bolygója is található: a Halak Merkúr és a Vízöntő Mars és Neptunusz, ami a Nyilas szellemiségének megfelelő életfeladatokat jelez. Ez szintén önmaga spiritualizálásának a szükségét jelzi, amiben újból nagy segítségként szolgálnak az Ascendens által jelzett pozitív Rák képességek, tulajdonságok. A metafizikai ismereteknek kell irányítaniuk a gondolkodásmódját és a neptunuszi teremtő képzeletét is, hogy meghaladhassa a Bak karmája által jelzett görcsösséget, anyagias szemléletmódot, aggodalmaskodásra való hajlamot, hogy a Halak Napjának megfelelően spiritualizálja önmagát, megtalálja a kapcsolatot a Teremtővel, az isteni intelligenciával (Nap-Uránusz együttállás), és ennek a szellemében gyakorolja a hivatását is (Nap és Uránusz az MC-n).

A képletében a bolygók és karmapontok házhelyzete azt jelzi, hogy a spirituális struktúrájában és az életfeladataiban kettősség figyelhető meg. Egyrészt nagyon hangsúlyos a Föld elem: az ehhez tartozó házak (2-es, 6-os, tízes) mindegyike terhelt, ami azt jelzi, hogy számára nagyon fontos az anyagi világban való jártasság megszerzése, ezáltal tisztíthatja ki és erősítheti meg az öntudatát, fejlesztheti ki a közösségi éntudatát és az anyag megismerése vezetheti őt az egyetemes törvények, a szellemi világ megismeréséhez. A szellemi információk iránti érzékenységet biztosítják az Ascendens által jelzett pozitív képességek, tulajdonságok, amelyeket tudatos önneveléssel könnyen elő tud hívni. (Az Oroszlán Sárkányfarka szintén az önnevelés, önismeret fontosságát jelzi.) Az anyagi világban való boldogulás megtanulása mellett (és éppen ez által is) tehát a szellemi, spirituális érzékenységét is ki kell fejlesztenie. A 9-es házban levő bolygók szintén azt jelzik, hogy az életfeladatai közé tartozik egy magasabbrendű hierarchia felépítése, az egyetemes törvények szellemiségéhez szabott gondolkodásmód és életszemlélet kialakítása. (Ennek a hierarchiának fontos pillére a család szerepének a megértése is – valamint a családon belüli helyes hierarchia kialakítása is – a szülői képességek kifejlesztése és gyakorlása, azaz a 4-es házas életfeladatok felvállalása és elvégzése, a Hold negatív fényszőgei által jelzett negatív meghatározódások, késztetések feloldása, pozitívakká alakítása.)

A Halakban álló MC-je szintén azt jelzi, hogy a társadalmi életben olyan hivatással, szerepvállalással tudja szolgálni a közösséget, s ezáltal önmagát is (hiszen a Napja is itt található), amelyik a Halak szellemiségének felel meg (vagyis ahol önzetlen, áldozatot hozó, szeretetteljes munkát tud végezni.) Ezzel fel tudja oldani és kreatívan tudja működtetni azt a képletében látható kettősséget, amelyik egyszerre köti őt az anyagi ill. a szellemi világhoz.

Mindezeknek az életfeladatoknak a végrehajtásában tud segíteni az, ha tudatos önnevelő munkával előhívja magából a pozitív Rák tulajdonságokat, és kifejleszti, megerősíti a krisztusi, szent szellemtől született énjét.

Csatolmányok:
Dávid.png
Dávid.png [ 46.03 KiB | Megtekintve 1025 alkalommal. ]

_________________
"Jobb a világra egyáltalában meg se születni, mint benne alacsonyrendű, vak, ostoba, értelmetlen, zavaros életet élni, s a nagy igazságok tudásában nem részesülni."
Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
 Hozzászólás témája: Re: A gyermekeim sorsképlete
HozzászólásElküldve: 2016.09.29. 01:10 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2015.03.21. 16:42
Hozzászólások: 66
Napjegy: Ikrek
Aszcendens: Skorpió

Zsófi születési képlete


Az Oroszlán Ascendens azt mutatja, hogy Zsófinak a Nap jelezte öntudatát, önérzékelését kell kitisztítania, megerősítenie. A krisztusi énje a pozitív Oroszlán tulajdonságok megszerzésével érhető el: azaz az ún. arany öntudat kicsiszolásával, az egyetemes léttudatnak az elérésére való törekvéssel, vagyis a mindannyiunkban ott levő isteni szikrának a kitágításával, a Nap által jelzett önmeghatározást elvégezve.

Hogy számára miért fontos az, hogy az Ascendense éppen Oroszlán, miért van ezekre a potenciálisan benne levő, viszonylag könnyen előhívható tulajdonságokra szüksége, azt elsősorban az Oroszlán uralkodó bolygójának, a Napnak a képletében elfoglalt pozíciója mutatja. Zsófi Vízöntő Napja a Mérlegnek megfelelő hetes házban áll, egy negatív pajzs csúcsán, amit a Plútóval és a Vízöntő egyik uralkodó bolygójával, az Uránusszal képez. Ez egyrészt az Oroszlán karmához hasonló negatív meghatározódásokat jelöl, vagyis öntudati, énérzékelési problémákat, a vízöntői szellemiséghez való diszharmonikus viszonyát (erre az is utal, hogy a Vízöntő másik uralkodó bolygója, a Szaturnusz egy másik karmikus alakzatban vesz részt a Jupiterrel és a Plútóval). Főként azonban veleszületett, párkapcsolati elköteleződésre való képtelenséget jelez, önkéntelen, tudattalan iszonyatot, undort mindenféle elköteleződéstől (ez nem csak a párkapcsolatban éléstől való félelemként mutatkozhat meg, hanem bármiféle személyi vagy társadalmi eszmével szembeni elköteleződéssel szembeni tudattalan irtózatként is). Ezeket a meghatározódásait erősíti a Vénusz pozíciója is, amelyik szintén a Vízöntőben áll a Descendensén. Ez a Vízöntő Vénusz még erősebb elköteleződési képtelenséget jelez, olyan irracionális szabadságvágyat, ami miatt a párkapcsolatban élést fullasztó börtönnek érzi majd. Számára a párkapcsolatban nagyon fontos lesz az, hogy szabadnak érezhesse magát, csakhogy a negatív vízöntői meghatározódásai miatt hajlamos lesz ezt a szabadságot nagyon tévesen értelmezni. Mégpedig úgy, hogy az a tévképzete, hogy neki mindent szabad megtennie, és senki sem korlátozhatja őt. A Vízöntő karmás személyek mindent ennek a szabadságvágyuknak áldoznak fel, számukra ez a legfontosabb, s nem veszik észre, hogy ez a mániájuk mennyire korlátozza, börtönben tartja őket, hiszen megfosztja a párkapcsolati boldogság lehetőségétől is. A párkapcsolatban élés sok áldozattal is jár, alkalmazkodással, önkorlátozással, felelősségvállalással, amitől a negatív vízöntői meghatározódásokkal rendelkező ember valósággal irritálódik, a saját személyi autonómiáját érezve ilyenkor veszélyben.

Ezeknek a félelmeknek a feloldásához, meghaladásához tudatos pozitív gyermekkori nevelésre van szüksége, hogy a pozitív oroszláni tulajdonságokat minél inkább megerősítsük benne (bátorság, őszinteség, gerincesség, nyíltszívűség, nagylelkűség, belső erő). Így felnőttkorában is tudja folytatni az önnevelést, hogy ne a karmikus félelmei irányítsák az életét. Neki tehát nagyon fontos életfeladata lesz az, hogy tudatosan választott és egészséges párkapcsolatban élhessen, azért, hogy a társában tükröződve megismerhesse, felépíthesse, majd meghatározhassa önmagát, választ adhasson arra a kérdésre, hogy ki és mi ő, illetve ki és mi nem. A fentebb leírt pozitív oroszláni tulajdonságok, amelyek szükségesek ennek a belső munkának az elvégzéséhez, az Oroszlán Ascendense révén benne potenciálisan már megvannak, és viszonylag könnyen elő is hívhatók.

A vízöntői szellemiség diszharmonikus megélését a Zsófi képletében több különböző motívum is jelzi: egyrészt a negatív pajzs csúcsán levő Vízöntő Nap, a pajzsban részt vevő Uránusz, a Descendensen álló Vízöntő Vénusz, a Vízöntővel analóg 11-es házban álló Ikrek Lilith és Jupiter, valamint a másik uralkodó bolygónak, a Szaturnusznak a helyzete.

A Szaturnusz ugyanis részt vesz egy negatív fényszögalakzatban: a Plútóval és a Jupiterrel egy Nyílhegy alakzatot képez, úgy, hogy a (Vízöntőnek megfelelő) 11-es házban levő Ikrek Jupiter áll ennek a Nyílhegynek a csúcsán. A Jupiter és a Szaturnusz közötti negatív fényszög azt jelzi, hogy számára nehézségbe ütközik az, hogy az értéktudatába beépítse a korlátozó, szigorú, mértéktartó szaturnuszi őselvet. Mivel a Szaturnusz egy nő képletében nem csak az apához, hanem a (jövendő) férjhez, a gyermekei apjához való viszonyulását is jelzi, ez a 4-es házban álló Szaturnusz egyben a férfiaktól, a férfiasságtól való iszonyt, undort is jelzi, amelyik még inkább elmélyíti az elköteleződésre való képtelenségét, s amelyik miatt a családalapítást is riasztónak érezheti. Ezért számára nagyon fontos az, hogy már gyermekkorában minél inkább harmóniába kerülhessen a szaturnuszi szellemiséggel, tehát a pozitív szaturnuszi tulajdonságokat képviselő apa irányítása, nevelése nagyon fontos szerepet játszik a szeszélyes, szabadságmániás, anarchikus vízöntői természetének a megzabolázásában.

Ugyanakkor az, hogy a Plútó, az isteni igazság, a teljes kiegyenlítődés ősereje mindkét negatív fényszögalakzatban részt vesz: azaz nem csak a Szaturnusszal és a Jupiterrel, hanem a Nappal és az Uránusszal is diszharmonikus viszonyban van, nagyon erős megváltásellenes és istenellenes programot jelez. Azt jelzik ezek a diszharmonikus fényszögek, hogy az öntudatát sérti a karmaoldás, a megváltás eszméje – hiszen a karmaoldás során a kicsinyes egónknak egyre inkább a háttérbe kell szorulnia, s az öntudatunk tisztulásával egyre inkább a bennünk levő isteni szikra tágul, és veszi át az egó helyét. A zavaros öntudattal rendelkező személyek ezt a gondolatot sértőnek, felháborítónak érzik, és önérzeteskedve utasítják el ezt, mondván, hogy “Nekem senki ne mondja meg, hogy mit csináljak, hogyan éljek!”. Negatív Vízöntő Nappal ezt (a karmaoldás szükségességét) valószínűleg a személyi szabadságának a korlátozásaként éli majd meg, s mindenáron le akarja majd rázni a “rákényszerített” feladatokat. (Ugyanakkor a plútói őserővel való diszharmonikus viszonya miatt is haragszik majd minden olyan személyre és helyzetre, aki vagy ami őt megváltozásra készteti vagy ezt elvárja tőle, mélységes ellenállást érezve az átalakulással, jellemváltozással szemben. Skorpiói életfeladatokat – újjászületés, megfordulás, gyökeres mentális átalakulás – jelez a zsúfolt 8-as háza is.)

A Vízöntő karmás személy a tudattalanjában az uránuszi tartalmakat hibásan éli meg: a szabadságot, függetlenséget mindenek fölé helyezi, s ezért ez a mániákus szabadságvágy fogja őt determinálni mindaddig, amíg harmóniába nem kerül a szaturnuszi őserővel, úgy, hogy önszántából korlátozza magát az egyetemes törvények szellemisége szerint. Paradox módon ez az önkorlátozás vezetheti el őt a Vízöntő szellemiségének a megértéséhez, s így a szellemi intuíció kialakulása révén bontakozhat ki a pozitív vízöntői személyiség, az egyetemes személyiségű, azaz egyetemes felelősségérzettel rendelkező és autonóm, szabad gondolkodású és cselekvésű, szilárd öntudatú ember.

Az öntudata kitisztításához neki tehát elengedhetetlenül fontos a szaturnuszi erővel való harmonizáció, vagyis az egytemes törvények megismerése és megértése, s ezeknek a szellemében történő önkorlátozás. Amíg ezt nem érti meg, addig csak egy helyben fog topogni, és folyamatos kudarcélmények érik, a megzabolázatlan uránuszi őserőnek átadva magát minduntalan kaotikus helyzeteket teremt maga körül. Ilyen karmikus késztetések, félelmek által irányítva a párkapcsolatot is korlátozásként érzékeli, a valóságot pont a feje tetejére állítva látja. Tehát ő, míg a hetes házas Vízöntő Napja által jelzett karmája vezeti az orránál fogva, addig úgy érzékeli, hogy pont a párkapcsolat, a házasság az, ami visszaveti őt a fejlődésben, megakasztja, fölösleges terheket ró rá, és ami miatt nem tud kiteljesedni. A másikhoz való alkalmazkodás nyűg a számára, a férfias elvárásokat, keménységet, szigort a személyiségét nyirbáló korlátozó erőként éli meg, amelyek elől önkéntelenül is futni akar, azoktól megszabadulni, azoktól szabadulni. Ezért hajlamos lesz hamar felrúgni a párkapcsolatait, amint úgy érzi, hogy szorulni kezd a hurok a nyaka körül. A valóságban ennek a tévképzetnek a fordítottja igaz, éppen a párkapcsolatban élés, a másikban való tükröződés adja meg a lehetőségét annak, hogy megismerje magát, kitisztíthassa az öntudatát, meghatározza önmagát. Ezt kell tehát felismernie, és ennek a tudatában alakítani a párkapcsolatát, hogy minél alkalmasabbá tehesse magát a párkapcsolatban élésre. Ehhez nagy szüksége van az Ascendense által jelzett pozitív oroszláni tulajdonságokra, hogy minél sikeresebb lehessen ez az önnevelés, önmaga jobbá tétele.

A karmaoldást nem csak sértőnek, de fárasztónak és unalmasnak érezheti, főleg, hogy a Lilithje is Levegő jegyben áll (Ikrek), vagyis a tudattalanjában levő karmikus késztetései miatt mindenképpen el akarja kerülni a nehéz, hosszadalmas, sok lemondást, önuralmat igénylő feladatokat. (Az Ikrek Lilith ugyanakkor férfiellenességet is jelez, ami csak fokozza benne a párkpcsolati elköteleződés iránt érzett irritációt. A férfiban versenytársat, legyőzendő ellenfelet, sőt, ellenséget lát, és semmiképp nem akarja kiengedni a kezéből az irányítást. Ennek a tévképzetnek a meghaladásához a pozitív anyai példán, a gyermekkori nevelésen túl folyamatos tudatosítás, önnevelés szükséges.)

De nem csak a szabadságát félti, hanem a plútói őserőhöz való negatív viszonya miatt is lázadozik az újjászületés, a változtatás ellen, haragot és gyűlöletet érez az Isten és a sors iránt, aki rá ekkora, nem kért felelősséget rakott, aki őt ilyennek teremtette, s most meg elvárja, hogy megváltozzék. Ennek a negatív skorpiói, istentagadó és önromboló programnak megfelelően a 8-as háza zsúfolt, négy bolygó is található benne, amelyek közül három (a Merkúr, a Hold és a Mars) szorosan együttáll. A 8-as ház csúcsa ráadásul a Halakban található, amelyik konstelláció ugyanazt a morfogenetikus teret jeleníti meg, amelyiket a plútói őserő: a teljes kiegyenlítődés, az istenazonosságtudat elnyerését. Vagyis ennek az elérésére kellene törekednie, a 8-as házas Halak bolygók ilyen életfeladatokat mutatnak, s ő, ha tudattalanul is, de ezek ellen a feladatok ellen berzenkedik, erre utalnak a negatív fényszögalakzatokban résztvevő bolygók.

(Mivel a 8-as horoszkópház a megrázó, felrázó szerelmek háza is, az Ikrek karmája által jelzett kettősség ezen a területen is több, mint valószínű, hogy megnyilvánul majd. A mélyen megélt szerelmi érzések és a szabadságvágya, az elköteleződés miatti félelmei, férfiellenessége közötti ellentétek afféle “héja-nász szerű”, “se veled, se nélküled” típusú szerelmi kapcsolatokat valószínűsítenek. Ennek a feloldása szintén az Oroszlán Ascendense révén potenciálisan már meglévő tulajdonságok előhívása révén lehetséges. Azaz a tudatos önnevelés révén kell egyrészt harmonizálódnia a vízöntői szellemiséggel, hogy ne a szabadságvágya determinálja a párkapcsolatait. Másrészt a hetes ház jelezte életfeladatait is fel kell vállalnia, és megértenie a párkapcsolatnak a karmaoldásban betöltött szerepét.)

Az Isten- és megváltásellenes programnak a feloldása, meghaladása úgy lehetséges, ha a csúcsbolygók képviselte szellemiséggel harmonikus viszonyba kerül: vagyis a Jupiter és a Nap által megtestesített őserőkkel. Az Oroszlán Ascendense által jelzett krisztusi énjének az elérésére kell törekednie, a Vízöntő Napja által jelzett öntudatát, énérzékelését kell megtisztítania, egyértelművé és szilárddá tennie, tudatosan törekedve arra, hogy harmóniába kerüljön mind a szaturnuszi, mind az uránuszi őserővel. A szabadság megértéséhez számára elengedhetetlenül fontos a szaturnuszi korlátozó erővel való megbékélés, annak a megértése és az elfogadása, hogy a korlátozás szükséges a boldogságához, a szabadsága kiteljesedéséhez. Ez gyakorlati szinten azt is jelenti, hogy meg kell tanulnia nem csak elviselni, hanem meg is szeretni és értékelni az erős, szaturnuszi szellemiséget képviselő férfiakat. (Vagyis a jupiteri értéktudatába be kell építenie a szaturnuszi szellemiséget.) Meg kell értenie, hogy nem félni és menekülni kell előlük, nem lenézni és legyőzni, hanem képessé kell tennie magát arra, hogy párkapcsolatban tudjon élni egy ilyen férfival. A 4-es házban levő Szaturnusza nem csak a gyermekkori családjában pozitívan megélt szaturnuszi őserő fontosságát mutatja, hanem az alapítandó családjában is a hasonló szellemiségű férj és apa fontosságát.

Az ő képletében a Szaturnusz a Ráknak megfelelő 4-es házban található, vagyis a család és otthon életkörében. Azt jelzi ez a házpozíció, hogy ezen a területen kell felelősséget vállalnia, beterhelnie magát, hogy a szaturnuszi őserőhöz való viszonya egyre pozitívabb lehessen. Az egyetemes törvényeket megismerve kell tehát felelősséget vállalnia nem csak a cselekedeteiért, hanem a gondolataiért és a tudattalanjából önkéntelenül felmerülő képekért is, és meg kell tanulnia következményekben gondolkodni. Ez azt is jelenti, hogy erőfeszítéseket kell tennie, hogy megfékezze az uránuszi szeszélyes természetét, és ne csapongjon öntörvényűsége, szabadságmániája által meghatározottan. Éppen a szaturnuszi szellemiséget képviselő férfi (az apja és később a férje, a gyermekei apja) kell legyen számára az, aki mellett meg tudja tanulni megfékezni önmagát, anarchikus, szeszélyes természetét. Ez a negatív vízöntői természete az, amelyik – ha nem sikerül megnevelnie magát – meggátolhatja majd őt nem csak a harmonikus párkapcsolat kialakításában, de a személyközi kapcsolatait, barátságait, munkatársi viszonyait, stb. is megmérgezi, tönkreteszi. Meg kell tanulnia másokhoz alkalmazkodni, nem csak a saját szeszélyei szerint csapongani.

Az Uránusz a Nyilasnak megfelelő 9-es házban található, a metafizikai megismerések házában. A maszkulin, teremtő képzelet, az isteni intelligencia őserejével, amelyet az Uránusz testesít meg, metafizikai ismeretek szerzése által tud harmonizálódni, s ezáltal a személyi öntudata is egyre tisztább és egyértelműbb lesz. A metafizikai ismeretek szerzése hozzásegíti őt a szabadság megértéséhez, ahhoz, hogy a szabadságot ne keverje össze az anarchiával, hogy tudjon hierarchiát felépíteni, ne a korlátlan szabadság álljon az értékrendjének a csúcsán.

A vízöntői szellemiség megértése, ennek a harmonikus működtetése rendkívül fontos feladat a számára. Ezt az eddig felsoroltakon kívül az is jelzi, hogy a Vízöntőnek megfelelő 11-es házban áll az Ikrek Lilithje és a Nyílhegy csúcsát képező Ikrek Jupiter is. A jupiteri őserővel való harmonizáció minden személy számára nagyon fontos, hiszen az értéktudat, az erkölcsösség, az egyetemes törvények szerint felállított hierarchia megtestesítőjeként egy személy egész életvízióját meghatározza. Ezért nagyon fontos a helyes értéktudat megszerzése: annak a képességnek az elnyerése, kifejlesztése és gyakorlása, hogy meg tudjam ítélni, mi az, ami a fejlődésemet szolgálja, mi segít nekem a karmaoldásban és a megváltódás elérésében. Minden eszközt ennek a célnak a szolgálatába kell állítani, és nem szabad engedni a csábításnak, hogy a könnyebb és élvezetesebb utat válasszuk, hiszen az hosszú távon a romlás (betegségek, kudarcok) felé visz. (Ehhez fontos az a pozitív szaturnuszi képesség, hogy tudjunk következményekben gondolkodni, ne kábítson el a pillanatnyi élvezetek utáni sóvárgás. Hogy erre fokozottan megvan Zsófiban a hajlam, azt a Bika Sárkányfarka is jelzi.) Az ő képletében azonban a Jupiter még fontosabb pozícióban áll, egy negatív fényszögalakzat csúcsán (valamint ugyanabban a házban és jegyben, mint a Lilithje!), ezért a vele való harmonizáció elengedhetetlen, hogy a negatív, karmikus reflexeit, tévképzeteit elengedhesse, azokat pozitívakra cserélhesse.

A 11-es házba került karmapont és Jupiter tehát azt mutatja, hogy ezen az életterületen kell jártasságot szereznie, és kitisztítania a zavaros vízöntői, anarchikus képzeteit, amelyek öntudatlanul is élnek benne ezzel az életkörrel kapcsolatban. A 11-es házban elsősorban a szellemi-szimbolikus jelolvasás és az analogikus-kauzális gondolkozás képességét kellene elsajátítani, azaz helyesen értelmezni az információkat. Az (uránuszi) együttműködési képesség elsajátítása elsősorban az egyetemes léterőkkel és az egyetemes törvényekkel való kollaboráció megtanulását jelenti. Itt tehát ugyanolyan életfeladatok várnak rá, mint a fent leírtak, vagyis a szaturnuszi őserővel való harmonizáció, azaz a felelősségvállalás, törvényesség, következetesség, helytállás, elvhűség, mértéktartás, önfegyelem, önkorlátozás gyakorlása. Ez az út vezet az uránuszi őserővel való harmonizációhoz is, így tud harmóniába kerülni a Vízöntő minden lehetőség felelős elfogadására való nyitottság, a spirituális információ befogadására és áramoltatására való jóindulatúság szellemiségével is. Ha sikerül ezt az egyensúlyt létrehoznia az uránuszi és a szaturnuszi őserő között, valóban e konstelláció géniuszának a megtestesítője lehet, aki harmonikus uránuszi és szaturnuszi lénye által a mentális képességei segítségével megsejtett szellemi tudását (amelyet a gyakorlati élet próbájának is alávetett, hogy helyességéről meggyőződhessen) megfelelően tudja felhasználni a fizikai-természeti világban és a közvetlen környezetében vagy a tágabb emberi közösségekben egyaránt.

Azt, hogy az egyetemes törvényekhez igazodó életvízió kialakítása mennyire fontos a Zsófi számára, nem csak a Vízöntő Napja, 11-es házas Jupiterje és Lilithje jelzik, hanem az is, hogy a Bika Sárkányfarka a Baknak megfelelő X-es házban található. Ez az az életterület, ahol a közösségi-társadalmi életben felvállalandó szerep(ek) betöltésével, a Bak szellemiségével egyező életfeladatok felvállalásával megismerheti az egyetemes törvények működését egy tágabb környezetben is, nem csak egy szűkebb szférában, a családi életében (Szaturnusz a 4-es házban). A tízes házas életfeladatok sikeres elvégzéséhez feltétlenül szükséges azonban először a vele szemben álló négyes ház életfeladatait felvállalni, azokban sikereket elérni. (Ahhoz azonban, hogy családot alapíthasson, meg kell tanulnia párkapcsolatban élni, korlátozni magát, felismerni a társban való tükröződés fontosságát.Tehát a 7-es házas életfeladatait kell először felvállania és beteljesítenie.)

Ez az út vezet a közösségi éntudat kifejlesztéséhez, ezt erősítheti meg azzal, hogy belép a tízes ház jelezte életterületre, vagyis szerepet vállal a társadalmi életben, nem hátrál meg az itt rá váró konfliktusoktól. Mivel a Bika is Föld jegy, s a tízes ház is a Föld elemhez tartozik, hajlamos az anyag funkcióját tévesen, hibásan értelmezni, s ezért abba öncélúan belemerülni. Emiatt nagyon fontos, hogy a 9-es házban álló Uránuszának megfelelően metafizikai információkat szerezzen, így ugyanis meg tudja érteni az anyag szakralitását. Vagyis azt, hogy az anyag nem önmagáért való és nem elsődleges (és öncélú) a létezése, hanem a szellemi világnak a legvégső megnyilvánulási formája, s mint ilyen, szakrális, hiszen a szellemi tartalmakról szolgáltat információkat. A Bika karmások nem akarnak erről tudni, annyira csak az anyagra koncentrálnak, hogy a szellemi információk nem érdeklik őket, csak az, amit a fizikai érzékszerveikkel érezhetnek, s ezáltal fizikai élvezetekhez juthatnak. Ennek a hibás késztetésnek a leküzdése, meghaladása az egyik életfeladata, s ebben tudnak segítségére lenni a pozitív vízöntői tulajdonságok, képességek (a szellemi információk iránti érzékenység, azok szabad befogadása és továbbáramoltatása).

Az Ikrekben álló Lilith és az együttállások is Ikrek karmát és erős árnyéként jeleznek. Ez nagyon megnehezíti a karmaoldást, mert megerősíti az amúgy is nehezen meghaladható sors- és karmaoldás-ellenes programot. Ez a program csak úgy haladható meg, ha eléri a Tarot 22-es lapja által megjelenített Bolond állapotát, vagyis eléri a teljes spirituális beavatottságot, megszerzi a teljes kiegyenlítődési képességet. Ehhez van neki szüksége Oroszlán Ascendensre, hiszen tiszta és szilárd öntudat nélkül ezt lehetetlen megvalósítani. Egyszerre van szüksége az anyagi világban való jártasságra (Bika Sárkányfarok a X-es házban) és a szellemi erőkkel való kollaborációra (Ikrek Lilith és Jupiter a 11-es házban). A 8-as házas bolygók által jelzett életfeladat éppen a folyamatos újjászületési képesség megszerzése, amelyik nélkül lehetetlen a Bolond állapotát elérni. A 6-os házban álló Plútó ennek a kiegyenlítődésnek a kultikus művelését jelzi (A kiegyenlítődési képesség megszerzéséhez a vénuszi erővel való harmonizációra, a harmonikus, boldog párkapcsolat megvalósítására van szükség, amelyet a 7-es házas életfeladatai felvállalásával, elvégzésével érhet el.)

Ha ezt sikerül megvalósítania, megfelelhet azoknak a magas égi igényeknek, elvárásoknak, amelyek elleni lázadozást a Szaturnusz, Plútó, Jupiter, Uránusz és Nap negatív fényszögei és a terhelt 8-as háza jelzik a képletében.Csatolmányok:
Zsófi.png
Zsófi.png [ 47.62 KiB | Megtekintve 1023 alkalommal. ]

_________________
"Jobb a világra egyáltalában meg se születni, mint benne alacsonyrendű, vak, ostoba, értelmetlen, zavaros életet élni, s a nagy igazságok tudásában nem részesülni."
Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
 Hozzászólás témája: Re: A gyermekeim sorsképlete
HozzászólásElküldve: 2016.10.12. 00:25 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2015.03.21. 16:42
Hozzászólások: 66
Napjegy: Ikrek
Aszcendens: Skorpió
Zsófi Ascendense

Zsófi Oroszlán Ascendense benne potenciálisan meglévő, könnyen előhívható pozitív oroszláni képességeket jelez (bátorság, egyenesség, gerincesség, őszinteség, nyíltszívűség, nagylelkűség, erős öntudat, nagyfokú hibabelátási képesség , egyéni döntéshozási képesség, elszántság, az önnevelésre való hajlandóság, saját gyengeségeinek a felismerési és kijavítási, „legyőzési” készsége és könnyen kialakuló képessége).

Ez az énje a szent szellemtől született spirituális énje, amelyik magasabbrendű, mint a születési napjegye által jelzett nyers öntudata. Hogy miért van neki a karmaoldáshoz éppen ezekre a pozitív tulajdonságokra szüksége, az könnyen megérthető, ha megnézzük, mi a legdominánsabb motívum a képletében. Ez éppen az Oroszlánnal szembenálló jegy, a Vízöntő. Mind a Napja, mind a Vénusza ebben a jegyben áll és a Nap nagyon erősen fényszögelve. A Napja részt vesz egy negatív fényszögalakzatban az Uránusszal, a Vízöntő egyik uralkodó bolygójával, míg a másik uralkodója, a Szaturnusz, egy másik negatív fényszögalakzatban vesz részt a Jupiterrel és a Plútóval. Oroszlán Ascendenssel születve az Ikrek Lilithje és a Jupitere is a Vízöntőnek megfelelő 11-es házba került. Ami arra is garancia, hogy amennyiben megkapja a figyelmeztetéseket, az árnyékénje sorsrontó, félrevezető cseleit is le tudja leplezni és ki tudja védeni.

Az ő esetében tehát az Oroszlán-Vízöntő tengely mutatja mind a karmikus, negatív késztetéseket, meghatározódásokat, mind azoknak a feloldási lehetőségeit. A negatív vízöntői meghatározódásai nem csak az öntudatát érintik, hanem egyúttal a párkapcsolatait is, a szerelmi életét is (mivel a 7-es házban van a Nap és a Descendensen a Vénusz), a benne élő férfi- és apakép is, veleszületetten torz (4-es házban levő Szaturnusz egy negatív fényszögalakzatban), és a szabadságról alkotott képe is az, negatív vízöntői meghatározódásainál fogva hajlamos arra, hogy túldimenzionálja azt. Mindezen meghatározódásoknak a legyőzéséhez, feloldásához, a pozitív vízöntői tulajdonságok megszerzéséhez van szüksége az Oroszlán Ascendense által jelzett tulajdonságokra: hatalmas bátorságra és önuralomra, önfegyelemre, sőt: önfegyelmezésre, hogy változtatni akarjon és tudjon önmagán, őszinteségre és hibabelátási képességre, hogy túlléphessen azon a negatív vízöntői képzetén, hogy neki mindent szabad és mindenkinek őhozzá kell alkalmazkodnia, neki pedig senkihez. Erős öntudatra kell szert tennie, hogy ne rettegjen az erős és férfias férfiaktól, ne érezze őket fenyegetőnek, de ne akarjon velük versenyezni sem. A Napja és a Vénusza is éppen ezért kellett a 7-es házba kerüljön, hogy az Oroszlán Ascendens által jelzett önnevelési képességet itt is, a komoly (élettársi) párkapcsolati viszonyaiban is, kamatoztathassa, vagyis a párkapcsolatában tudjon fejlődni, spiritualizálnia magát. Ezen az életterületen is nagy bátorságra van szüksége, hogy ne szaladjon el a gondok, konfliktusok elől, vagy ne söpörje be azokat a szőnyeg alá (ahogyan azt a 7-es házas karmás személyek hajlamosak tenni), hogy tudjon elég őszinte lenni ahhoz, hogy beismerje, ha hibázott, és gerinces, hogy saját magához és a párjához is őszinte lehessen, és ne álmodozzon másokkal való szerelmi viszonyról.

A vízöntői szellemiséggel való harmonizációhoz elengedhetetlenül fontos a szabadság megértése, és a 9-es házban álló Uránuszával erre képes lehet. Azért kerülhetett tehát a Nyilasnak megfelelő horoszkópházba az Uránusz, hogy metafizikai információk elnyerésével megérthesse ezt a számára oly fontos témát, hiszen ezen elcsúszhat az egész élete, ha folyton a szabadságféltése által determináltan hozza a döntéseit.

Ugyanígy vízöntői életfeladatok felvállalására és elvégzésére is szüksége van ahhoz, hogy harmonizálódhasson ennek a jegynek a szellemiségével, és ezért kerülhetett a 11-es házba nem csak a Lilithje, hanem egy másik nagyon fontos bolygó is, a Jupiter. Az értéktudat, értékítélet, a kritika és vizsgálat bolygója éppen azért kerülhetett a Vízöntővel analógiában álló horoszkópházba, mert a helyes értékítélet kialakulásához, a helyes hierarchia felállításához neki arra van szüksége, hogy a 11-es ház által jelzett életterületre belépjen és az ennek megfelelő életfeladatokat felvállalja (a szabadság, az információáramoltatás, -befogadás, mentális irányváltoztatás, a jelolvasás készségének a megtanulása általi együttműködés a szellemi világgal csakúgy, mint a mindennapi életben a többi emberrel, való, szükséges – kényszerű kollaboráció indulhat el és fejlődhet ki.). Ezeknek az életfeladatoknak a felvállalása hozzájárul az öntudata tisztulásához, a helyes önérzékelés kialakulásához. Vagyis a vízöntői életfeladatok kell alakítsák az értéktudatát, ezért kellett ebbe a házba kerülnie a Jupiternek. Az együttműködés képessége a belső hierarchiájában előkelő helyet kell elfoglaljon, hogy megfékezhesse az anarchiára hajlamos vízöntői természetét, amelyik már most, kicsi gyermekkorában annyira egyértelműen megnyilvánul. Kollaborálnia kell a természeti erőkkel, az embertársaival is.

Ahhoz, hogy megértse, nem ő áll a világ középpontjában (nem az ő szeszélyeihez kell alkalmazkodnia a környezetének), ahhoz az Oroszlán Ascendense által jelzett oroszláni képességekre van szüksége (önmaga mély ismerete, a hibabelátásra való képesség fejlesztése, önmaga megváltoztatásának az igénye és ennek a megvalósítására való eltökéltsége, saját magával szembeni igényesség.)

A 11-es házban levő Jupiter a 9-es házban levő Uránusznak a tükörképe, s éppen azért kerülhetett a két bolygó ilyen pozícióba, hogy az uránuszi szellemiségnek a metafizikai ismeretek általi megértésével a jupiteri őserővel is harmonizálódhasson. A Jupiter és az Uránusz házhelyzete ugyanakkor az én karmikus meghatározódásaimnak is a tükröződése is, hiszen én a Nyilasnak megfelelő Ló évében születtem, és a Rák Lilithem is a 9-es házban van. A horoszkópfeltárás előtti zavaros értéktudatom magyarázza azt, hogy hogyan került az ő képletébe a Jupiter egy Nyílhegy alakzat csúcsára, és éppen a 11-es házba, hiszen a családunkban szinte mindenki Vízöntő vagy Bak karmával született.

Az ő esetében a Bak és a Vízöntő uralkodó bolygója, a Szaturnusz a család, az otthon házába került, csakúgy, mint a másik két testvére esetében. Ennek az oka az én Rák karmámban kereshető – Zsófinak nincsenek karmapontjai vagy bolygói a Rákban, de a felelősségtudat, a korlátozás, a határok, a mérték és arányosság bolygója a Ráknak megfelelő házba került. Azért kellett a négyes házba kerülnie a Szaturnusznak, mert a szaturnuszi szellemiséggel úgy tud a leginkább harmóniába kerülni, ha a családért felelősséget vállal, és egy szaturnuszi szellemiséget megtestesítő férfival családot alapít.

Mielőtt megtudtam, hogy várandós vagyok, azt terveztem, hogy munkát keresek, hiszen akkor már három éve otthon voltam a fiammal, s már előre örültem a nagyobb szabadságomnak és annak, hogy én is pénzt fogok keresni, nem kell a férjem eltartson. Amikor megtudtam, hogy babát várok, elkeseredtem és megrémültem, hogy újra évekig otthon kell majd lennem, és nem hogy szabadabb leszek, mint amiről ábrándoztam, hanem még kiszolgáltatottabb és bezártabb, mint azelőtt. (Bezárva a család életterületére, úgy, ahogyan azt a Zsófi képletében a 4-es házban levő Szaturnusz mutatja.)

A rémületem oka az is volt, hogy úgy éreztem, hogy most már tényleg végképp el kell köteleződnöm, és ettől minden porcikám irtózott. Napokon át sírtam, és haragudtam az Istenre, a sorsra, az összes férfira, amiért a terveim így meghiúsultak.

Ezek az érzelmek, negatív átélések tükröződnek a Zsófi horoszkópjában: az elköteleződéstől való félelmeire utaló 7-es házban álló Napja és Vénusza, a 4-es házas Szaturnusza, a 11-es házában álló Lilith és Jupiter. Az én szabadságmániám, klausztrofóbiám tükröződik ezekben. A 11-es házban álló Jupiterben tükröződik az én akkori értékrendem, hiszen a belső hierarchiám csúcsán ez állt: a függetlenség, a rosszul értelmezett vízöntői szabadság.

A negatív fényszögalakzatokban résztvevő Plútó, Szaturnusz, Nap, Uránusz és Jupiter pedig Isten- , sors- és megváltásellenes programokat jelez, s ezeknek megfelelően Zsófinak a 8-as háza is nagyon terhelt, négy bolygója található itt (Neptunusz, Mars, Hold, Merkúr), ami azt jelenti, hogy minden asztrális, mentális és spirituális erejét össze kell szednie, és az önátváltoztatás írányába koncentrálnia ahhoz, hogy egyáltalán egészséges és majd tartósan is, boldog is lehessen. A Skorpiónak megfelelő horoszkópházba azért kellett bolygóknak kerülniük, mert ennek a területnek az életfeladatait felvállalva tudja csak meghaladni a megváltásellenes karmáját. Vagyis az elengedést, a megbocsátást, az újjászületést kell megtanulnia és gyakorolnia ahhoz, hogy feloldhassa a karmáját. Nem csak hirtelen, vízöntői pálfordulásokra van szüksége, hanem gyengeségei, kapkodásra, menekülésre ragadó késztetései, folyamatos, hetekig és hónapokig is eltartó, legyőzésére és újjászülésére is. (A Vízöntő mellett a Skorpió az a motívum, amelyik minduntalan felbukkant a családunkban: nekem és a nővéremnek is hangsúlyos a 8-as házunk, nekem az Ascendensem is ebben a jegyben áll, az anyámnak a Sárkányfarka volt Skorpió, az apámnak a Lilithje.)

A Baknak megfelelő X.-es házába azért kerülhetett a Bika Sárkányfarka, mert az egyetemes törvények megértése nagyon fontos ahhoz, hogy harmonizálódhasson a vízöntői szellemiséggel is, és hogy a nemek törvényét megértve a párkapcsolat igazi célját és értelmét megértse. (A párkapcsolat, a házasság a spirituális fejlődés eszköze kell legyen, az egymásban való tükröződés által, illetve a kiegyenlítődési képességek elnyerése által. Az isteni igazság, a kiegyenlítődés bolygója, a Plútó ezért is kellett a kultusz házába kerüljön, hogy megérthesse, megtanulhassa ezt kultikusan végezni.)

Zsófinak a tízessel szembenálló házban, a 4-esben áll a Szaturnusz, azért, hogy a családban vállalt felelősség által is megfékezze szabadságmániás, anarchikus természetét, és minél jobban harmóniába kerüljön a Vízöntő szellemiségével. A tízes házas életfeladatokra is éppen ezért volt szükség, hogy a szaturnuszi őserővel harmonizálódhasson, hogy feloldhassa Vízöntő karmáját. Ennek a karmának az oldása végett kellett a karmapontjainak a Vízöntőnek, ill. a Baknak megfelelő házakba kerülniük, hogy mind az uránuszi, mind a szaturnuszi szellemiséggel harmóniába tudjon kerülni. Egy hangsúlyosan negatív uránuszi személyiségnek ez a legnehezebb feladat, a Szaturnusz (és a Nap meg a Plutó!) által megtestesített őserőkkel való megbarátkozás, harmonizálódás, s ezért is van szüksége oroszláni rettenthetetlen eltökéltségre, elszántságra, bátorságra, önuralomra, hogy képes legyen ezt a számára mindennél visszataszítóbb és nehezebb életfeladatát elvégeznie.

A tízes házba kerülő karmapont ugyanakkor az én tízes házas életfeladataimat is tükrözi, amelyekkel még mindig adós vagyok, hiszen ez az a terület, amelyet még mindig nagy ívben kerülök. Ezért is történhetett az, hogy mindhárom gyermekem képletében ez a ház hangsúlyos.

A szexualitáshoz, a vénuszi őserőhöz való diszharmonikus viszonyom is tükröződik a Bika Sárkányfarokban, csakúgy mint a Descendensen levő Vénuszban és a 7-es házban álló Napban is. Átörökítettem rá ezeket a tudattalan félelmeket és iszonyatokat, amelyek feloldásában a pozitív oroszláni tulajdonságai segítségére lesznek.


_________________
"Jobb a világra egyáltalában meg se születni, mint benne alacsonyrendű, vak, ostoba, értelmetlen, zavaros életet élni, s a nagy igazságok tudásában nem részesülni."


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
 Hozzászólás témája: Re: A gyermekeim sorsképlete
HozzászólásElküldve: 2016.10.12. 00:41 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2015.03.21. 16:42
Hozzászólások: 66
Napjegy: Ikrek
Aszcendens: Skorpió
Farkas Ascendense

Farkas Ascendense a Szűzben áll, ami azt jelenti, hogy ezeknek a benne potenciálisan meglevő tulajdonságoknak az előhívása, megerősítése és gyakorlása számára nagyon fontos segédeszköz a karmaoldásban. Vagyis a Szűz jegyének megfelelő pozitív belső és külső magatartások felvételére kell törekednie. A Szűzre jellemző pragmatikus-racionális és sorsjel-olvasó, sorsjel-értelmező pozitív képességeket kell kifejlesztenie, és ilyen „sors-könyvelői”, a sorstörténetek és életesemények szimbólumait kell megtanulnia nem csak helyesen olvasni, de a megfelelő magatartások, alapállások és cselekvési irányok logikája szerint élni is, ezt a jel-figyelői, jelolvasói, jel-tiszteletben tartói mentalitást kell elsajátítania és gyakorolnia, lehetőleg már gyermekkorában, a krisztusi énjének a kifejlesztése és kialakítása érdekében. A Szűz témája a rendeltetés kérdése, tehát a Szűz szellemiségét megtestesítő személynek meg kell ismernie az élet megváltói (maximális kiegyenlítődési) képesség-szerzési rendeltetését, fel kell ismernie azt, hogy az élet nem önmagáért való, hanem a karmánktól való megváltódásért, s ezen kell elkezdenie munkálkodni.

Az ő esetében a Szűz jegye kiemelten fontos szerepet kapott, nem csak azáltal, hogy az Ascendense ebben a konstellációban áll, hanem azáltal is, hogy emellett még a Sárkányfeje és a Jupitere is a Szűzben és az egyes házban található. A Szűz szellemiségében történő tudatos önnevelés számára azért ennyire fontos, hogy a képlete által jelzett tudattalan, karmikus zavarodottságot tudatosíthassa, felhozhassa a napfényre, s ekkor elkezdhesse feloldani azokat, illetve a megfelelő pozitív képességekre, tulajdonságokra lecserélni. Ahhoz, hogy a rendkívül nehéz karmáját feloldhassa, neki meg kell ismernie a Szűzzel szembenálló konstelláció, a Halak pozitív szellemiségét is, és lassan elsajátítani a legmagasabban beavatott spirituális archetipusnak, a Tarot Bolondjának a látásmódját, a világi, bűnbeesett logikától teljesen eltérő, az egyetemes törvények és a megváltás – megváltódás logikája szerinti gondolkodásmódot, s ebből minél többet elsajátítva, megérteni és megválaszolni a Szűz legfontosabb kérdését: mi az élet értelme, célja, mi végre vagyunk itt?


Mivel neki a Sárkányfarka is a Halakban található, s ezzel a karmaponttal együttáll éppen a Halak egyik uralkodó bolygója, a Neptunusz (amelyik ráadásul még egy negatív fényszögalakzatban is részt vesz), számára a Szűz-Halak tengely tematikájának a megértése, az ennek megfelelő pozitív mentalitás, pozitív reflexek elsajátítása, hétköznapi gyakorlása nagyon fontos. Ez tulajdonképpen – szerintem… - a legfontosabb a megváltott állapot eléréséhez. Ennek a megváltott állapotnak a minőségét jelzi az első házban levő Sárkányfeje is, és a horoszkóp többi motívuma is ennek a célnak az elérését lehetővé tevő életfeladatok elvégzésének a szükségét mutatja. Tehát azért lett Farkasnak Szűz az Ascendense, hogy ennek a szellemiségének a felnőtt korában történő felvétele segítségével, jobban a bolygók és a karmapontok által jelzett megértéséhez juthasson, valamint azoknak az adott házakban elfoglalt helyzete szerinti életfeladatainak a személyes szintű megértéséhez. Farkas tehát, ezzel a Szűz-ascendenssel is, segítséget kapott, mert számára ez, a szűz által képviselt rendeltetés-tudat megértése és felvétele az a spirituális út, amely a karmája oldásához, illetve a számára fontos konstelláció szellemiségével, és a bolygók által megtestesített őserőkkel való harmóniába kerüléshez szükséges. (Pl. ezért volt szükséges, hogy az értékítélet bolygója a spontán külső provokációkat megtestesítő egyes házba kerüljön, a Szűz uralkodója a metafizikai megismerések házába, nagy trigont képezve a Jupiterrel és az ötös házban álló Plútóval, stb.)Nem véletlenül kerülhetett a Jupiter az egyes házba, amely a külvilág provokációinak a gyakorlati értelmezési képességek kifejlődésének az életköre. A Jupiter minden horoszkópban kiemelten fontos szerepet játszik, hiszen az értékítélet, értéktudat, hierarchia őserejeként az összes többi bolygó (őserő) irányát ő, vagyis az általa megtestesített értékítéleti – erkölcs – szemléletet ő adja meg, tehát, az életet irányító életvíziót ő szabja meg. Így, az egyes házban állva egyrészt hangsúlyosabb lett az Ascendens jegye. Így, megfelelő nevelés – irányítás által, a megfelelő képességeknek a nevelés segítségével történő kicsíráztatása és szárba szökkentése által, ennek a látható, érzékelhető jegyei, személyi tulajdonságokként jelennek majd meg a személyiségében, másrészt a jupiteri őserőnek fontos szerep jutott az önnevelés szempontjából, hangsúlyosakká váltak a jupiteri tulajdonságok a spirituális struktúrájában. Erre azért van nagy szüksége, hogy feloldhassa a T-kvadrátok által jelzett negatív, karmikus meghatározódásokat, negatív sorsprogramokat. Neki ugyanis egy keresztkvadrátja van, amiben a Jupiter, Szaturnusz, Neptunusz és a Nap-Vénusz együttállás vesz részt. Ennek a feloldásához van neki szüksége biztos értékítéletre, erkölcsösségre (ez pl. a vénuszi negatív meghatározódások feloldásához is nagyon fontos), az egyetemes törvények szerint felállított belső hierarchiára, szellemi nyitottságra, önmagával szembeni kritikai érzékre, hibabelátási képességre. Ennek a nehéz programnak a feloldásához neki a karmaoldásnak kell alárendelnie mindent, ehhez kell igazítania az életvízióját. Az értékítélet rendeltetésszerű használata nélkül nem érheti el a megváltott állapotot, a jupiteri erővel való harmonizálódás, az ennek a szellemében történő önnevelés a karmája oldásának az egyik kulcsa.

Mivel a karmapontjai közül a Skorpió Lilithje az Ikrekkel analóg 3-as házba került, a karmájának a merkuriális Ikrek témája nagyon hangsúlyos az ő személyiségében. (a Napja és a Vénusza is ebben a jegyben áll, és T-kvadrátot képeznek a Jupiterrel és a Neptunusszal). Éppen ezért volt szüksége a Merkúr által uralt Szűz – Ascendensre, mert a szintén a Merkúr által uralt 3-as házba került ez a karmapontja. Tudva levő ugyanis, hogy az Ascendens konstellációját, a Szüzet is a Merkúr uralja, és hogy ez, a Szűz által megtestesített Merkuriális szellemiség az, ami az ikrek jellegű, nehéz (merkúri) karma életfeladatoknak a felvállalásához és elvégzéséhez szükséges! Ez által is könnyebben harmonizálódhat az ő nehéz karmáját képező, pozitív Ikrek szellemiségével. Tehát a A Szűz Ascendense szellemiségének a megvalósítása által, könnyebben feltérképezheti az ő mély- tudattalanjában rejlő mentális zavart, amelyet a képletben, az ikrek jellegű (tehát az árnyék-énje által vezérelt, egészen pontosan: félre vezetett) Skorpió karmája mellett, a T-kvadrátok is jeleznek (az Ikrek Napja, ill. Vénusza és a Halak uralkodó bolygói, a Jupiter és a Neptunusz között). A Farkas számára tehát, a karmaoldáshoz elengedhetetlenül fontos az, hogy a mindennapi tapasztalatokból, az őt ért közvetlen benyomásokból tanuljon meg szerezni metafizikai-spirituális információt. Az, hogy a szimbolikus sors-jelolvasási képessége fejlesztése segítségével tanulja meg dekódolni az őt ért események, benyomások üzenetét és, hogy ezzel, a rendkívüli Ikrek színezetű Skorpió karmája oldásához szükséges, egyszerre pragmatikus és ugyanakkor szellemi – kauzális intelligenciára szert tehessen. (Persze, a megfelelő nevelése által is!)
. Ehhez kapcsolódik, ebben nyújt segítséget a Szűz Ascendens által jelzett jelolvasó, sorsértelmező pozitív mentalitás: ezt kell itt felhasználnia és fejlesztenie, hogy sikeresen teljesíthesse az ikreki életkör életfeladatait.


Nem csak az Ikrek Nappal hozható összefüggésbe a 3-as házban levő Lilith, hanem a 8-as házban álló Holddal (a skorpiói életfeladatok a Skorpió Lilithje által jelzett karmájának a feloldásában nyújtanak segítséget) és a 9-es házban álló Bika Merkúrral is. A Szűz és az Ikrek uralkodójának a metafizikai megismerések házába kellett kerülnie, azaz a Nyilassal és Jupiterrel analógiában álló 9-es horoszkópházba, míg a Jupiter éppen a Szűzben áll. Neki tehát a nyilasi értékítéletének, hierarchiájának a felállításához, megszilárdításához a Szűzre és Ikrekre jellemző elemző, analizáló, de ugyanakkor „az égig ható”) lineáris-kapcsolatterentési képességre van szüksége, az élet értelmének a megértésére. (A Merkúr közvetít az emberek és az Isten között.) Ugyanakkor a merkúri lineáris logikáját is a nyilasi életfeladatok kell alakítsák, ahhoz, hogy az a karmaoldásban a segítségére lehessen. Ugyanígy az Ikrek házában is a metafizikai gondolkodás segítségével tud boldogulni, a sors üzeneteit megfejteni. De nem csak a Merkúr került a 9-es házba, hanem az Uránusz is, az analogikus gondolkodás bolygója, amelyet a hagyományos asztrológiában a Merkúr felső oktávjának is szoktak hívni. Azért volt szükséges mindkét bolygónak ebbe a házba kerülnie, mert neki a megváltáshoz, a rendkívül nehéz karmája oldásához mindenképpen metafizikai gondolkodásmódra van szüksége.
Vagyis, el kell vetnie a világi, életnyerésre beállított gondolkodásmódot (amelyet az Ikrek Napja és a 3-as házban álló Lilithje is jelez), és a Bolond állapotnak a megvalósítására kell törekednie. Ebben segíthet a Szűz Ascendense is, annak a képessége, hogy képes legyen a sorsproblémákat egy magasabb perspektívából szemlélni, ne pedig a bűnbeesett logika szerint akarjon kikeveredni a karmikus tévképzetek által létrehozott labirintusból.

Ugyanakkor azért is kerülhetett a Nyilassal analóg horoszkópházba a Merkúr és az Uránusz is, hogy a nyilasi életfeladatok felvállalása által formálódott gondolkodásmódja az egyes házban álló Jupiter személyiségformáló, önnevelő erejét is növelje, hogy a gondolkodásmódját is a jupiteri értékrendhez minél könnyebben igazíthassa, és ennek a szellemében fejleszthesse magát, érje el minél könnyebben a Bolond spirituális állapotát. A Jupiter, Plútó és Merkúr közötti nagytrigon is hasonló képességeket jelez, s az isteni igazság, a teljes kiegyenlítődés bolygója, a Plútó is az ötös házba került, ami az egyes házhoz hasonlóan a tiszta, erős öntudat megszerzéséről, az oroszláni életfeladatok általi önfejlesztésről, önnevelésről szól. Ehhez az önátalakításhoz a segítséget jelzi ez a nagy trigon (vagyis a karmaoldáshoz szükséges képességek kifejlesztését könnyítik meg ezek az “ajándékba kapott” pozitív Ascendens-erősítő tulajdonságok), amelyeknek a bolygói éppen az egyes, az ötös és a kilences házakba kerültek. Ezek tűzházak, vagyis neki az életfeladata a harc felvállalása, a tűz tisztító erejének a felhasználása, hogy kiégethesse magából a karmikus salakot, ezért kerülhettek a nagytrigon bolygói tüzes házakba, ezzel is segítséget kapva a karmája oldásához.

Az el nem kötelezett párkapcsolatok háza nem véletlenül kapott hangsúlyos szerepet az ő képletében, hiszen neki szexuális-párkapcsolati karmája van: Vénusz egy T-kvadrát csúcsán, Halak Sárkányfarok és Neptunusz a 7-es házban. Neki először ezen a területen (ötös ház) kell jártasságot szereznie (vagyis oroszláni életfeladatokat felvállalni, megismerni, meghatározni önmagát az el nem kötelezett párkapcsolatok segítségével), ahhoz, hogy sikeresen elvégezhesse a 7-es házas életfeladatait. Ezért kellett tehát neki az önnevelés, önmegismerés házába kerüljön a nagytrigonban résztvevő Plútó, mert számára az isteni igazsághoz, a végső kiegyenlítődéshez az út az önismereten, önnevelésen keresztül vezet, meg kell harcolnia a külső és belső harcokat, hogy magáévá tehesse ezt az igazságot, s ehhez szüksége van a jupiteri önnevelésre (erkölcsösségre, biztos értékítéletre való törekvésre) csakúgy, mint a metafizikai gondolkodás elsajátítására (ez az Ikrek Nap harmonizálásához is szükséges).

Nem csak a házasság, hosszútávú párkapcsolatok háza (a 7-es), de a család, az otthon háza (a 4-es) is hangsúlyos a képletében. A 4-es ház csúcsán a Mars áll, amelyik azt jelzi, hogy a mélytudattalanjában a marsi őserővel való viszonya zavarodott, diszharmonikus. A tűz elemmel való diszharmonikus viszony is megfigyelhető a családunkban, így születtem én is Kos- és Nyilas karmával, és ez a negatív örökség bukkan fel a Farkas képletében is, az IC-n álló Mars képében.

A családunkban szinte mindenkinél megtalálható a Vízöntő, Skorpió, Rák és az Ikrek karma. Farkas képletében is megvannak ezek a motívumok: a 3-as házban áll a Skorpió Lilithje, a tízes házban áll és keresztkvadrátban vesz részt az Ikrek Napja, a szintén ebben az alakzatban vesz részt a 4-es házban álló Szaturnusz. A Vízöntőben sem és a 11-es házban sem áll ugyan semmilyen bolygója vagy karmapontja, és az Uránusza sem negatív és nem része a képletében lévő karmikus alakzatnak, de a szaturnuszi életfeladatok nála is megjelennek, sőt, éppen a keresztkvadrátban vesz részt a 4-es házas negatív Szaturnusza és a tízes házban levő Napja és Vénusza is.

A Mars és a Szaturnusz is maszkulin őserőt megtestesítő bolygó: az férfiasság, erélyesség, tűz, életerő, bátorság és az önfegyelem, törvényesség, korlátozás, szigorúság bolygói. Azért kerülhettek ezek éppen a család, az otthon életterületére, mert neki a családban kell ezekkel harmonizálódnia, egyrészt a gyermekkori családjában (ahol rendkívül fontos számára az apja), másrészt az alapítandó családban. A 4-es, 5-ös és a 7-es ház szorosan összefügg, egymást kiegészítik, hiszen ezek az életfeladatok egymást feltételezik: az elkötelezetlen párkapcsolatokban szerzett önmegismerés, önmeghatározás (ötös ház) feltétele a harmonikus házasságnak (7-es ház) és a boldog családi életnek (4-es ház). Az ő képletében pedig ezekbe a házakba vagy karmapont került vagy olyan bolygók, amelyek karmikus alakzatokban vesznek részt.

A keresztkvadrátban résztvevő bolygók az egyes, a négyes, a hetes és a tízes házba kerültek. Azért volt szükséges az egyes házba kerülnie a Jupiternek és a hetesbe a Neptunusznak, hogy megtanulja helyesen értékelni és megítélni a saját személyét, megtanuljon szembenézni magával a párkapcsolat tükrén keresztül. A négyes-tízes ház tengelye családi problémákat, ill. ebből fakadó társadalmi szinten jelentkező gondokat jelöl. A családunkban generációk óta öröklődik mind a Rák karma, mind a szaturnuszi őserővel való diszharmonikus viszony (legtöbbször Vízöntő vagy Bak karmaként jelenik ez meg). Anyám is az oldatlan Rák és Vízöntő kamájának a következtében (is) halt meg fiatalon. Ezek a motívumok az én képletemben is megjelennek, s megjelennek a Farkaséban is, így kerülhettek a keresztkvadrát bolygói éppen ezekbe a házakba.

A tízes ház életköre is kapcsolatba hozható az önneveléssel, hiszen itt a közösségi éntudatnak kell kifejlődnie. Farkas személyi öntudatát jelző Ikrek Napja és a Vénusza is ebbe a házba került, s erre valószínűleg azért volt szükség, hogy az ikreki kettősségeket, az árnyékén mesterkedéseit ezen a nyílt színpadon – és az egyértelműen durva szaturnuszi-Bakos visszahatások miatt! könnyebben érzékelhesse, észrevehesse, leleplezhesse, hiszen itt is tükröződik és információt kap önmagáról, csakúgy, mint az ötös és a hetes házakban.


Csatolmányok:
Farkas.png
Farkas.png [ 49.68 KiB | Megtekintve 1000 alkalommal. ]

_________________
"Jobb a világra egyáltalában meg se születni, mint benne alacsonyrendű, vak, ostoba, értelmetlen, zavaros életet élni, s a nagy igazságok tudásában nem részesülni."
Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO