ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.02.20. 22:09

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Csak jóhiszemű és jóindulatú és főként a kérdező személyére (konkrét sorsproblémájára) vonatkozó kérdésekre válaszolok, illetve ezeket hagyom meg a fórumon.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
 Hozzászólás témája: A férjem sorsképlete
HozzászólásElküldve: 2016.10.23. 01:24 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2015.03.21. 16:42
Hozzászólások: 66
Napjegy: Ikrek
Aszcendens: Skorpió
Stefi Ascendense

A képletet megvizsgálva észrevehetjük, hogy mennyire hangsúlyos a Szűz-Merkúr-Ikrek motívum ebben a horoszkópban: Szűz Ascendens, Lilith a 6-os házban, Merkúr az MC-n, Ikrek Nap és Mars, Ikrek Sárkányfej, Szaturnusz és Plútó a 3-as házban. A karmaoldásban a legnagyobb segítségére éppen a Szűz Ascendense által jelzett, megszerzendő új – pozitív képességek és tulajdonságok lehetnek. Ez a pozitív Szűz szellemiség, amely benne potenciálisan meglevő, könnyen előhívható képességekként, új személyi tulajdonságokként, a születésétől fogva lappang benne, csak elő kell hívnia, ez a legnagyobb segítség számára, hogy meghaladhassa a születési napjegye (Ikrek), a Lilithje (ami a Vízöntőben, de a hatos házban áll!) és a Sárkányfarka (Nyilas) valamint a bolygók házhelyzete, negatív fényszögei által jelzett negatív, karmikus meghatározódásait.

A Szaturnusz és a Plútó a 3-as házba került, azért, hogy a közvetlen, Ikrek jellegű, hús-vér tapasztalatok, benyomások segítségével harmonizálódhasson ezekkel az őserőkkel: az egyetemes törvények szellemiségével, a felelősségtudattal, következetességgel, és előbb megérezhesse, majd meg is érthesse az isteni igazság megvalósításának, a végső kiegyenlítődési állapot elérésének a szükségét.

A Vízöntő Lilithje azért kerülhetett a Szűzzel analóg házba, hogy a munkája jellege és a munkához való kultikus hozzáállása által, a Lilith jelezte zavar és fordított látásmód könnyebben feloldható legyen. Ugyanis ha a Szűz Ascendens által jelzett kriszusi énjét sikerül magában kifejlesztenie, megerősítenie (azaz az élet értelmét megértve képes lesz a kicsinyes anyagi szemléletmódtól elrugaszkodni, és egy magasabb perpektívára szert tenni, szellemi távlatok szerint gondolkodni), akkor a kultikus jellegű munkavégzés és általában az ilyen kultikus jellegű életforma elsajátítása nem lesz túl nehéz a számára. Vagyis a 6-os házas életfeladatokat könnyebben végre tudja hajtani, ha az Ascendensének megfelelően képzeleg, gondolkodik és él.

Az Ikrek és a Szűz uralkodója, a Merkúr (amelyik egy Nyílhegy alakzat csúcsán áll: a 3-as házas Szaturnusz-Plútó párossal ill. az 5-ös házas Neptunusszal alkotja ezt a fényszögalakzatot) ebben az esetben a tízes ház csúcsán áll. Ugyancsak ebben a házban áll a az Ikrek Napja és Marsa is. A Baknak megfelelő ház azért is kaphatott ilyen fontos szerepet, mert egyrészt a Bak is föld-jegy, akárcsak a Szűz is, tehát a neki megfelelő 10-es ház is föld jellegű – pragmatikus, és ezért itt, a reflektorfényben végzett gyakorlati tevékenységek körében, az árnyékén könnyebben leleplezhető, az egyértelmű és kemény Szaturnusz, ill. Bak jellegű visszajelzések által. (Azt, hogy neki nagyon erős árnyékénje van, nem csak negatív Ikrek Napja, hanem a rengeteg együttállás is jelzi). Másrészt éppen a tízes házhoz tartozó életfeladatok segítségével (ezek felvállalásával, elvégzésével, vagyis főként ezeknek a sikerre vitele érdekében tett erőfeszítésekkel) tudja a leginkább kitisztítani az öntudatát, és a valódi szellemi kiteljesedést elérni, hogyha sikerül neki legyőznie a „rang- és címkórságot”, az ide vonatkozó önkéntelen késztetéseit. Akár többszörös közéleti kudarc, bukás árán is, de végül kigyógyulhat, megszabadulhat ettől a hamis öntudattól, a külsőségek hajszolásától, az azok általi önmeghatározási kényszertől. A pozitív Szűz tulajdonságok (türelem, alaposság, annak a képessége, hogy tud következményekben gondolkodni – akkor, ha megtanulja a problémáit magasabb perspektívából szemlélni, és így nem ragad bele az anyagba) éppen összevágnak a tízes ház életfeladataival, a közösségi életben való működést segítik.

Ehhez az életfeladatához, a szellemi fejlődésének ehhez a szükségszerűségéhez, szorosan kapcsolódik az, hogy miért kellett a Nyilas Sárkányfarkának éppen az ötös házba kerülnie, amelyik az Oroszlánnal analóg lévén, a helyes énérzékelés, tiszta öntudat megszerzésének a háza. Mind a Nyilas karmapont, mind a negatív Nap öntudati, önérzékelési zavart jelez, ezért van tehát neki szüksége mind az ötös, mind a tízes horoszkópházhoz kapcsolódó életfeladatok elvégzésére, ilyen minőségű tapasztalatok szerzésére. Így megismerheti és meghatározhatja önmagát, hogy helyesen érzékelje magát, és ne legyen szüksége arra, hogy külsőségekbe – vagy másokba! – kapaszkodjon, ne nyomhassa el az öntudatát, önértékelését más, nála gátlástalanabb, és ezért látszólag nála erősebb személyiségű ember.

A tízes ház ugyanakkor azért is kaphatott fontos szerepet az ő képletében, mert Vízöntő karmás lévén, a Bakkal-Szaturnusszal analóg horoszkópház életterületére lépve, ilyen jellegű tevékenységeket végezve, harmonizálódni tud a szaturnuszi őserővel. Enélkül a Vízöntő karma nem oldható fel, a szaturnuszi felelősségtudat, törvényesség, határérzékelés, következetesség, kitartás, arányosság, mértéktartás, önkorlátozás megtanulása és gyakorlása nélkül. Ha ez nincs meg, az ember kiszolgáltatott marad negatív vízöntői meghatározódásainak: a féktelen szabadságmániájának, szüntelenül csapongó uránuszi fantáziavilágának, „jobbnál – jobb” ötleteinek.

A Nyílhegy alakzat bolygói is éppen a 3-as, 5-ös és tízes házakba kerültek, azt jelezvén, hogy neki három irányba is erősen kell koncentrálni, hogy a közvetlen tapasztalatok, benyomások, az önnevelés, önmegismerés és a hivatás, a közösségi éntudat kialakítása egyaránt segítsék őt a megváltotti állapot elérésében.

A tízes házban nem csak az Ascendens uralkodója található egy karmikus alakzat csúcsán, de a Nap és a Mars is egy negatív alakzat csúcsán állnak: egy negatív pajzsot képeznek a 12-es házban álló Vénusszal és a 9-es házban álló Holddal. A szaturnuszi, közösségi életben felvállalt életfeladataihoz itt a metafizikai tudás és a kreatív magányban megélt istenazonosságtudat kapcsolódik. A két feminin bolygó a metafizikai megismerések, ill. a kreatív magány házába került, a pajzs csúcsán pedig két maszkulin bolygó van a „nyílt színen”. Ez a nyílt szín, a hivatás, a közösségi életben vállalt szerepek azok, amelyek a karmaoldásban segítik őt. Ehhez kapott segítséget a Szűz Ascendenssel (amennyiben ezeket a benne születésétől fogva mélyen lappangó pozitív Szűz-képességeit sikerül a felszínre hoznia és megerősítenie megában) is, mert ha sikerül megértenie a Szűz által képviselt rendeltetéstudatot (azt, hogy ide azért születtünk, hogy a karmánkat oldjuk, hogy megváltsuk magunkat a karmikus terheinktől), akkor a tízes ház életfeladatait is sikeresen hajthatja végre, úgy, hogy az valóban a karmája oldását szolgálhassa.

Ezért kerülhetett ide, a tízes ház csúcsára az Ascendens uralkodója, a Merkúr, negatív fényszögalakzatot képezve épp a tízes ház uralkodójával, a Szaturnusszal, amelyik pedig a Merkúrhoz és Ikrekhez tartozó 3-as házban áll. A Szaturnusz azért kerülhetett éppen ide, mert így az egyetemes törvények működését a mindennapokban értheti meg, a hétköznapi események, benyomások, balesetek, betegségek által, azoknak a szellemi okait kutatva. Itt azt kell meglátnia, hitetlen Tamásként a saját bőrén megtapasztalnia, hogyan tükröződik a belső, szellemi alapállása az anyag világában, milyen (fizikai vagy lelki) benyomások érik őt ezáltal, hogyan figyelmeztetik őt a külvilág eseményei arra, ha nem az egyetemes törvények szerint él?

Az ikreki intelligenciájával, gyors eszével, a Szűzre jellemző logikus, elemző gondolkodásával a karmája oldásán kell dolgoznia a tízes házban (is), nem öncélúan hajszolni a sikert, a pénzt, hírnevet, rangokat, drága vagyontárgyakat, stb. Ennek a megértéséhez kellenek neki a közvetlen, a velőig hatoló benyomásokat keltő hús-vér jellegű közvetlen, tehát letagadhatatlan tapasztalatok (Szaturnusz és Plútó a 3-as házban), de az erős, biztos öntudat és önérzékelés is (Sárkányfarok és Neptunusz az 5-ös házban). A metafizikai ismeretek és az általános (globális) tudás megszerzési lehetőségeknek a házába azért kerülhetett bolygó (Hold a 9-es házban), hogy ezzel is segítséget kapjon, hogy az egyetemes törvények szellemiségét megértse, azokhoz igazíthassa az életvízióját, és hogy az anyag szakralitását is megérthesse. (Ez mind a Szűz, mind az Ikrek szellemiségének a megértéséhez nagyon fontos!) Itt is az figyelhető meg, mint a Szaturnusz és a Merkúr esetében, vagyis hogy a Hold és a Jupiter az egymás által uralt házakba kerültek: a Hold a 9-es, a Jupiter a 4-es házba. Hasonló abból a szempontból is, hogy itt is az elvont, metafizikai tudást a közvetlen tapasztalatokból kell szerezze: a család, az otthon életterületén. Itt kell megtanulnia biztos értékítéletre szert tennie.

Ebbe a házba került ugyanakkor a Vízöntő másik uralkodó bolygója, az Uránusz is, amelyik az ő képletében azért fontos bolygó, mert neki Vízöntő Lilithje van. A család, az otthon életterülete nagyon fontos szerepet kapott tehát: Nyilas és Vízöntő karmásként itt találhatók (ráadásul szoros együttállásban) ennek a két jegynek az uralkodó bolygói. (Az ő családjukban is felbukkanó családdal, otthonnal kapcsolatos téveszmék, zavarodott ideák lecsapódásaként kerülhetett ez a két fontos bolygó éppen a Rákkal analógiában álló házba.) A négyes-tízes ház tengelye nagyon hangsúlyos az ő képletében: a család és a hivatás, a közösségi élet. Ezek számára ugyanakkor nagyon ingoványos területek is, ahol nagyon elvétheti a célt, nagyon eltévesztheti az arányokat. A Szűz szellemiségének a felvételével elkerülheti ezeket a hibákat, illetve kijavíthatja őket. Az élet rendeltetésének a megértése, a karmaoldás szükségének a felismerése elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy Nyilas karmásként ne a rossz utat válassza, ne rossz helyen, öncélú tevékenységekben, és más, hibás célkitűzésekben (pl. szuper-autók vásárlása) keresse a boldogságot. Ugyanakkor a tízes ház életfeladatainak a helyes elvégzéséhez is nagyon fontos a pozitív Szűz szellemiség. Ha erre szert tesz, nem jelent majd számára akkora kísértést ez az életterület, nem fog már rangokra, címekre, fontos közéleti szerepekre áhítozni, hogy ezek által érezze magát különbnek másnál, hogy ezek által határozza meg önmagát. (Ezért is hangsúlyos az 5-ös háza: az önmegismerés, önmaga meghatározása az előfeltétele a közösségi éntudat kialakulásának.)

Az önmeghatározáshoz, valamint az életét a megváltás felé vezérlő isteni Én-tudata megtalálásához, számára a 12-es házhoz tartozó töprengés, befelé figyelés, meditálás is nagyon fontos. Nem véletlenül áll itt is bolygója (a világalkotó négy őselem – a Tűz, Föld, Levegő és a Víz – kiegyenlítődését megtestesítő feminin őserő, a Vénusz áll itt). A Szűz szellemiségének a pozitív megéléséhez szorosan hozzátartoznak ezek a Halak jellegű, 12-es házas tevékenységek, hiszen ha az egyedüllétet nem befelé fordulásra, meditálásra, az Istennel való kapcsolat felvételére használja, hanem a spirituális energiái szétszórására – öncélú tevékenykedésekre, szórakozásra, akkor nem fejlesztheti ki magában a Szűz Ascendense jelezte krisztusi énjét.

Így a merkúri intelligenciáját, elemző eszét semmiképpen nem tudja karmaoldásra használni, főleg, mert az árnyékénjének az ármánykodó cselezéseit, ravasz, önámító gondolat-füzését, nem lesz képes leleplezni. Ehhez nagyon fontos lenne közvetlen tapasztalatot szerezni arról, hogy benne is ott él a teremtő Isten, megszerezni az istenazonosságtudatot, a 12-es házas életfeladatok elvégzése által. A Plútó is pont ezért kerülhetett a közvetlen tapasztalatok házába, hiszen a Plútó ugyanúgy a végső, teljes kiegyenlítődés ősereje, mint ahogyan ennek az Istennel való teljes egybeolvadásnak, azonosságtudatnak, a végső igazság személyessé tételének a morfogenetikus tere a Halak konstelláció is. A Halakkal analóg 12-es házba tehát ezért is kerülhetett a Vénusz és az Ikrekkel analóg 3-as házba a Plútó, hogy a rendkívül erős árnyékénjét legyőzhesse, úgy, hogyha találkozik a benne levő Istennel, hogyha megtapasztalja a kiegyenlítődést.

Ezért kellene neki nem csak pragmatikus intelligenciára szert tennie (hogy ezzel bőven rendelkezik, azt a képletében látható erőteljes Ikrek és Szűz motívumok is jelzik), hanem szellemi-kauzális intelligenciára is. Ehhez kell kifejlesztenie magában a Szűz Ascendens által jelzett jelolvasó, sorsértelmező képességeket és a jelzések pragmatikus megvalósításához szükséges pozitív mentalitást, ilyen jellegű bizalmat.

Az Ikrekben álló Sárkányfeje azt jelzi, hogy számára a megváltott állapot éppen az Ikrek szellemiségének a pozitív megélését jelenti, az egoizmusát szolgáló árnyékénje ármánykodásainak a leleplezését, legyőzését, a sunyi, folytonosan önigazolást és kifogásokat kereső, életnyerésre beállított gondolkodásmódtól való megszabadulást jelenti. Vagyis, a merkúri őserővel való harmóniát, az anyagi és a szellemi világ közötti minél jobb tükröződés megvalósítását. Ehhez van neki szüksége éppen azoknak az életfeladatoknak a felvállalására, amelyeket a képletében hangsúlyosan megjelenő horoszkópházak jeleznek. Ezeknek a feladatoknak a megértésében van nagy segítségére a Szűz Ascendense, amelyet ha megtanul kifejleszteni, kiérlelni és megerősíteni magában, akkor az általa kapott mély, szellemi lényeglátással képes lesz megérteni az anyag szakrális voltát, vagyis képes lesz folyamatosan meglátni az anyagban, az anyag mögött a szellemiséget, ami élteti és mozgatja. Így elkerülheti azokat a veszélyeket, amelyek akkor várnak rá, ha a karmája sugallatainak engedve az anyagot öncélúan használja fel, illetve ha az élete megnyerésére, az életfeladatai kikerülésére használja fel a karmája oldását szolgáló, meglevő pozitív képességeit, tulajdonságait.


Csatolmányok:
Stefi.png
Stefi.png [ 48.15 KiB | Megtekintve 3290 alkalommal. ]

_________________
"Jobb a világra egyáltalában meg se születni, mint benne alacsonyrendű, vak, ostoba, értelmetlen, zavaros életet élni, s a nagy igazságok tudásában nem részesülni."
Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO