ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2021.09.21. 04:39

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2021.06.29. 18:18 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4163
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Kozma Szilárd karma-asztrológus:

A Félelem létfontosságú (metafizikai) értelmeMotto: Ha nem lenne amitől félni, az asztrológiára semmi szükség nem lenne, de nem lenne szükség magára az életre sem.

A posztmodern megváltók ott tévednek, hogy nem csak a Mágikus erejű Univerzális Teremtőnek vagyunk a megtestesülései, hanem a teremtőt és a megnyilvánult teremtést megelőző, Abszolút Létnek is. Az abszolút létben viszont, ott rejtőzik az első Lilith gyűjtőnéven ismert ősjelenség is, az, az örök sóvárgás, amely a meg nem nyilvánult abszolút létet örökösen rákényszeríti arra, hogy teremtővé - Istenné változzon, hogy teremtvén teremtővé váljon és ez által megnyilvánuljon. Egészen pontosan: ennek az ontológiai sóvárgásból eredő, ősi teremtői - megváltói kényszernek egy bizonyos színezete vagyunk.

A posztmodern megváltók nem tudnak arról sem, hogy ennek az abszolút boldogságnál is, egy még nagyobb és még erősebb és még kifinomultabb boldogságra való abszolút vágyakozásnak, ennek az Első Lilithnek nevezett, ontológiai (kauzális) sóvárgásnak a hatására válik és változik Teremtővé és Megváltóvá az Abszolútum. Arról, hogy ez a boldogsági élményre való lelki sóvárgási állapot pl., önkéntelenül és öntudatlanul is, felidéződik bennünk az ősemlékezet által, valahányszor szélsőségesen veszteséges állapotba kerülünk. Erősen negatív lelki és szellemi állapotba kerülünk, ha azt érezzük, akár tudatosan, akár tudattalanul, hogy egy bizonyos sorbeváltási lehetőséget és ezzel együtt egy megváltódási lehetőségünket végzetesen elmulasztottunk, pl. egy élettárstól való elválás után, vagy egy nehéznek bizonyuló munkahelytől – személyi vállalkozástól - való „megszabadulás” után.

Az egyetemes lét ősalapja és forrása, olyan magas rendű boldogsági állapotban létezik, amely boldogsági állapot az emberi (pragmatikus) értelem logikája szerint irracionális, hiszen indokolatlan, nincs konkrét gyakorlati oka és célja, hanem ő maga az abszolút örökkévalón létező egyetemes lét-valóság. Ennek, a számunkra indokolatlan és alig érzékelhető (sugallat- és sejtelemszerűen finom) boldogságnak az elérési lehetőségének a kérdése tehát, általában csak azok számára válik fontossá az életük bizonyos szakaszában, akikben valamiért (neveltetés miatt, bizonyos személyekkel, vagy életeseményekkel, olvasmányokkal való találkozás miatt) felmerül egyáltalán ez a boldoggá válási igény. Ezért tehát jó tudni azt, hogy ez a meditációkban például mindentudásként és mindenhatósági érzésként érzékelt, szeretet-intelligenciának, vagy: világosság-szeretetnek a létezése igen is reális – valóságos. Azt, hogy a teremtés - tapasztalás - tudatosodás - tudatosítás - kiegyenlítődés - egységesülés - megváltódás folyamatai által való fejlődésnek a célja nem más mint ebbe a magas rendű állapotba való eljutás. Hogy ez a boldogsági állapot, a mi esetünkben nem más mint, minden, az abszolút létből eredő teremtett ősideának, gondolatnak, érzelemnek és energiának, valamint az ősideákból alkotódott szellemi és lelki struktúráknak a mi személyiségünk egészében való egymással való kiegyenlítődése. Hogy ez a boldogság, ami a mi esetünkben, nem más mint ennek az összesítő egyetemes kiegyenlítődésnek a személyes érzékelése és tuadatos megvalósítása, ennek a teljesség - tudati állapotnak az elérése. Hogy ismétlem: ennek az elérése a földi életünk során, igen is: lehetséges. Ezt a boldogságot, tehát a minél nagyobb mértékű kiegyenlítődés útján történő, az abszolút léttel való személyes újraegyesülést nevezzük megváltásnak, megváltódásnak. A megváltás tehát, nem más, mint ennek az abszolút boldogságnak a teremtés - tapasztalás - megismerés - kiegyenlítődés egyetemes logika szerinti megvalósítása. E törvény alapján, minden egyes ősidea számára és minden összetett, ősidea-struktúrának megfelelő, anyagi formában testet öltő lény (ember) számára kötelező az újra és újra megtapasztalt létrejövési, fejlődési – kiegyenlítődési és reintegrálódási – egységesülési folyamatokban való részvétel által, az abszolútumba, vagyis az abszolút boldogságba való, visszaérkezés, egyrészt. Másrészt, minden ami van és létezik, ezt, az abszolút boldogság-növelő egyetemes megváltásnak a megvalósulását szolgálja

Nem kell engedni a személyi felelősségtől „megszabadító” misztikus bakugrások csábításának (Pl. az un. ezotéria, más szentimentális és idealista Egység-misztikáknak.)! A föld és a fizikai dimenzió (Ami egyáltalán nem illúzió, mint ahogy azt egyes bölcseletek állítják!) egy olyan szent hely, ahol a mi negatív - karmikus! - személyi tulajdonságainkban testet öltő, személyes karma-oldási szükségek megjelennek. Vagyis, a Második Lilith nevű jelenség által keltett spirituális zavarok, az ember személyi tulajdonságaiban (is!) látható és érzékelhető, konkrét pszichikai megnyilvánulások formájában - Negatív személyi késztetések formájában - megjelenhetnek. Tehát az ősi Lilith-jelenség által kikényszerített első teremtésben szükségképpen megjelenő-, és a Második Lilith jelenség által a saját ellentétükké változtatott ősideákban testet öltő teremtési zavarok, általunk (A lelki zavaraink által, irracionális félelmeink és ambícióink által), vagyis a viselkedésünkben, a viselkedésünk által, fizikailag is észlelhetővé: határozottá és egyértelművé válnak, és így, a hatás - vissza-hatás törvénye által vagy fizikai fájdalommá, vagy lelki, vagy szellemi fájdalommá (bánattá, szomorúsággá, abszurd képzetekké) vannak téve! Ez által viszont, tehát a fájdalom hatására, kellő akarattal és odafigyeléssel, kijavíthatókká válnak. A személyes egyedi fájdalmak, éppen a bennünk levő, az általunk (Az ambíciós személyi karakterünk által) megtestesített személyi zavaroknak a felismerését, a beismerését és a kikerülését, vagyis, a fájdalmat eredményező karmák (a fájdalmakat eredményező negatív késztetések!) feloldását teszik szükségessé, vagyis a negatív karakterünknek a kijavítási szükségét eredményezik. És, a személyi horoszkópokból kiolvashatók azok az életfeladatok, amelyeknek a tudatos felvállalásával-, illetve az illető életfeladatok pozitív beváltásával kialakíthatók az egyéni karmát felváltó pozitív személyi tulajdonságok.
Azoknak a személyeknek, akik Halak karmával (is...) születnek például (vagyis az emberiség több mint tíz százaléka...), az egyik legfontosabb- sőt: a legégetőbb életfeladata az elvonultságban, vagyis a külső ingerektől minél mentesebb állapotban elérendő, külső okok és feltételek nélküli boldogság. Az elszigeteltségben realizálható, minél teljesebb nyugalmi állapotokban való hosszas meditációk által lehetővé tett megvilágosodások után megvalósítható, abszolút boldogsági állapot elérése és stabilizálása, állandósítása, személyes tulajdonsággá tétele. A minél biztonságosabb, tehát nyugalmasabb és csendes körülmények között folytatható meditációk során elérhető megvilágosodások segítségével történő, eredeti boldogság elérési lehetősége, vagyis a "földön túli" boldogsági állapot elérése.
Ez viszont, előfeltételként szükségessé teszi az intenzív és mély, spirituális hibabelátási képesség kialakulását, ami viszont az időszakos un. remetéskedést is igényli. (Például, ha valakinek a sorsképlete XII. házban található három - négy, vagy, ami ritka ugyan, de előfordul: öt bolygó, vagy, egy Karma-pont!). Amennyiben ez a boldogság-képesség, nem tudatosan vállalt "remetéskedési" gyakorlat útján jön létre, tehát, amennyiben az egyedül maradási helyzetet nem előzik meg tudatosan, hosszas elvonulásokkal, akkor az élet egyre nehezebbé válik, és végül elkerülhetetlen az, hogy az illető személy, valamikor az élete valamely szakaszában, nagyon hosszan egyedül (teljes magányban) maradjon kényszeresen.

Olyan eset is van, hogy valakinek első sorban az igazságért való harcok közepette elsajátítható tényleges igazság-érzet és hazugság-mentes igazságosság, a hamisság nélküli mentalitás, valamint a bátorság és az erélyesség tulajdonságának a megszerzése és ezzel együtt, a szubtilis életenergiák áramoltatása sokkal fontosabb, bárminél is az életben. (Ezek általában a tűz-jegyű karmával-, vagy a Bak-karmával rendelkező személyek.) Másoknak viszont, a munkában megszerezhető szorgalom, az elvhűség és a kitartás képességének a megszerzése a fontos, meg a koncentráció képességének az elsajátítása. Vagy van, akinek éppen a szülői állapot és a gyermekek iránti tényleges felelősség, az anyaság, vagy az apaság és a családanyai, vagy a családapai szerepkör (negatív Hold és Szaturnusz a XII. házban álló bolygók között) útján történő zavar-felismerése és feloldási – kiegyenlítési lehetősége az életfeladata.
Nem csoda tehát, hogy az illető személy által megtestesített ősi (veszélyes) zavarok és azok vissza-hatásai, éppen ezeken a területeken jelentkeznek a legintenzívebben. És nem csoda, ha bárki is, tudattalanul szorong, vagy tudatosan fél ezeket a jellegzetes életfeladatokat felvállalni, miközben éppen, hogy ezeknek az életfeladatoknak a felvállalása hozná meg számukra (És a felvállalás után meg is hozza!) az un. megváltást, a szabadabb és szorongás-mentes életet. De, mivel a bennünk levő szellemi sejtelem (A misztikusok által sokat hangoztatott intuíció!) érzékeli - sejti, hogy ezeken a területeken komoly öntudati, és valóság-érzékelési megpróbáltatások várnak ránk, előre retteg, sőt: iszonyodik azoktól a nehézségektől, amelyek egy - egy ilyen jellegzetes életkörben várnak ránk.
Amennyiben egy ilyen karmától terhelt személy, még harmincöt, vagy negyvenkettő, de még negyven kilenc éves korában is fél ezektől az igazából szabadulást hozni hivatott életköröktől, és félelmében zavartan nyüzsög minden irányba, csak, hogy ezt - ezeket a számára legfontosabb életköröket ne kelljen felvállalnia, és nem csak, hogy nem tud önmagában és egy helyben huzamosan meglenni, de semmiféle egyéni, tehát semmiféle mentalitás-változtatást igénylő öntudati felelősséget sem akar felvállalni, akkor ez a tudattalan félelme mind csak erősödik az időben. Ezért, valamiképpen tudatosítania kellene, hogy semmivel nem lesz neki könnyebb, vagy jobb az élete (A jövője) attól, ha nem végzi el a rendeltetése szerinti spirituális életfeladatát. Hogyha tehát, azzal ámítja magát, hogy nincs amitől félni. De sajnos, még a pszichológia is, részben úgy van kidolgozva, hogy gyógyítsa ki az embereket, ebből a spirituális eredetű és alapú, ontológiai félelemből, ahelyett, hogy tudatosítaná azoknak a vonatkozó, gyakorlati életfeladatok vállalásának a szükségét, amelyek a személyi karmájuk feloldását eredményezné.
Pl. az un. pánik betegség abból a félelemből ered, hogy a pánik betegek úgy érzik, hogy nem végezhetik el az életfeladataikat, de még csak fel sem vállalhatják azokat. És ennek a félelemnek rengeteg különböző oka lehetséges. Például az is kiválthatja, hogyha végleg és visszavonhatatlanul elhagyták azt az élettársukat, a családjukat, a népüket, vagy hazájukat, vagy életpályájukat, amellyel, vagy amelyekkel, vagy esetleg nehéznek bizonyult az élet, de aki, vagy ami, az egyedüli olyan tapasztalási és karma-megjelenítési, karma- szembesítési (konfliktus-) lehetőségeket biztosította volna a számukra, amely nélkül egyelőre lehetetlenné vált számukra egy bizonyos karmának a feloldási lehetősége és ez által a kiegyenlítődési – megváltódási képesség megszerzése. (Pl. amennyiben az általa elviselhetetlennek tűnő, házastársi nehézségek és személyi konfliktusok miatt, tehát: kényelemből elválik valaki attól a személytől, aki tökéletes "provokátora" a tudattalanjában lapuló zavarok kibányászására és felszínre hozására és ez által az ide vonatkozó karmikus feszültségei megszüntetésének.)
Nem célravezető tehát minden esetben a racionális megoldásnak tűnő elválás. Vagy a más fajta személy- vagy helyzet-változtatás. Ez mind csak pszichológiai spekuláció. De ugyanúgy nem ajánlatos, a misztikus – mágikus eljárások (praktikák) útján sem megszabadulni valamitől, vagy valakitől csak azért mert kényelmetlen. Ennél sokkal, de sokkal egészségesebb hasznosabb és célra vezetőbb a személyi horoszkópok segítségével, a személyünkre szabott konkrét karma-oldási életfeladatainkat megismerni és azokat bátran és elszántan felvállalva, ezektől az úgynevezett ontológiai félelmektől megszabadulni.

www.asztrologosz.com
www.kozmaszilard.hu
www.aldottelet.com

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO