ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2022.12.02. 00:04

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]




Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2021.06.29. 18:18 
Offline
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.03.11. 22:01
Hozzászólások: 4220
Tartózkodási hely: Csíkszereda
Napjegy: Skorpió
Aszcendens: Oroszlán
Kozma Szilárd karma-asztrológus:

A Félelem és a pánik létfontosságú (metafizikai) értelme, és a teljes elégedettség megvalósíthatatlansága


Motto: Ha nem lenne amitől félni, az asztrológiára semmi szükség nem lenne, de nem lenne szükség magára az életre sem.

A posztmodern megváltók azért, és abban (is) tévednek, hogy mi, emberek, nem csak a Mágikus erejű Univerzális Teremtőnek vagyunk a megtestesülései, hanem a teremtőt és a megnyilvánult teremtést megelőző, Abszolút Létnek is. A teremtésnek tehát kell lennie egy abszolút-, mivel, hogy onnan és abból eredő céljának is. Ez pedig nem más, mint annak (is) egy magasabb rendű állapotba való kerülése. Ben véletlen tehát az, hogy abszolút létben ott rejtőzik az első Lilith gyűjtőnéven ismert ősjelenség is, az, az örök sóvárgás, amely a meg nem nyilvánult abszolút létet örökösen rákényszeríti arra, hogy teremtővé - Istenné változzon. Hogy tehát teremtvén, teremtővé váljon és ez által meg is nyilvánuljon. Egészen pontosan: ennek az ontológiai sóvárgásból eredő, ősi teremtői – megváltói, megnyilvánulási kényszernek egy bizonyos színezete vagyunk.
A posztmodern megváltók nem tudnak arról sem, hogy ennek az abszolút ős-boldogságnak is van, egy annál még erősebb és még kifinomultabb „elrontó” ereje. Egy még nagyobb és erősebb boldogságra való abszolút vágyakozási erő. Ennek az Első Lilithnek nevezett, ontológiai (kauzális) sóvárgásnak a hatására válik és változik tehát Teremtővé és Megváltóvá az Abszolútum (Az abszolút boldogság). Nem tudnak arról, hogy ez a még nagyobb boldogsági élményre való lelki sóvárgási állapot pl., önkéntelenül és öntudatlanul is, felidéződik bennünk az ősemlékezet által, valahányszor szélsőségesen veszteséges állapotba kerülünk és egy pánik szerű, de annál finomabb és nem annyira erős és nem is annyira zavaró szorongás keletkezik ilyenkor a lelkünkbe. A modern és posztmodern megváltók (spirituális előadók, guruk, más vezetők és mesterek), hiába mind mondogatják, hogy törekedjünk az elégedettségre, mivel mindig ott van bennünk ez az immanens ontológiai figyelmeztető elégedetlenség arra vonatkozóan, hogy nem teljesítjük az un „boldogulási” – megváltódási rendeltetésünket.
Ezért tehát, amikor bizonyos külső veszteség-érzetek hatására, negatív lelki és szellemi állapotba kerülünk, azt is érezzük, akár tudatosan, akár tudattalanul, hogy egy bizonyos sors-beváltási lehetőséget és ezzel együtt egy megváltódási lehetőségünket végzetesen elmulasztottunk. Például egy élettárstól való elválás után, vagy egy nehéznek és kellemetlennek - kényelmetlennek bizonyuló munkahelytől – személyi vállalkozástól - való „megszabadulás” után, vagy különböző féle külső beavatkozások kényszerére. Az elégedettségre való törekvés, illetve annak a megvalósítási lehetőségére utaló misztikus elméletek a valóságtól elrugaszkodottak és nem megvalósíthatók, mivel éppen az életünk legfontosabb értelmére és céljára vonatkozóan igényelnek, illetve ígérnek olyan magatartást, amit éppen az utóbbi miatt lehetetlen megvalósítani.

Az egyetemes lét ősalapja és forrása, tehát a teremtés ős-oka, egy magas rendű (abszolút) boldogsági állapotból, egy még magasabb rendű boldogsági állapotba kerülési abszolút kényszer, amely még magasabb rendű (még erősebb és még kifinomultabb) boldogsági állapotba való kerülés, az ember (pragmatikusan tudományos) értelmi logikája szerint irracionális. Hiszen ez a cél, a pragmatikus logikának szempontjából indokolatlan, nincs konkrét gyakorlati oka és célja, miközben ez maga az abszolút örökkévalón létező egyetemes ős megnyilvánulási lét-valóság. Ennek, a számunkra indokolatlan és alig érzékelhető (sugallat- és sejtelemszerűen finom) boldogság-vágynak az elérési lehetőségének a kérdése tehát, általában csak azok számára válik tudatossá (fontossá) az életük bizonyos szakaszában, akikben valamiért (neveltetés miatt, bizonyos személyekkel, vagy életeseményekkel, olvasmányokkal való találkozás miatt) felmerül egyáltalán ez a még boldogabbá válási igény. Ezért tehát jó tudni azt, hogy ez, például a meditációkban például mindentudásként és mindenhatósági érzésként érzékelt, szeretet-intelligenciának, vagy: világosság-szeretetnek a létezése igen is reális – és indokoltan valóságos. Azt, hogy a teremtés - tapasztalás - tudatosodás - tudatosítás - kiegyenlítődés - egységesülés - megváltódás folyamatai által való fejlődésnek a célja nem más, mint ebbe a magas rendű állapotba való eljutás.

Hogy ez a megfoghatatlan boldogsági állapot, amire vágyunk, a mi esetünkben nem más mint, minden, az abszolút létből eredő teremtett ősideának, gondolatnak, érzelemnek és „energiának”, valamint az ősideákból alkotódott szellemi és lelki struktúráknak, a mi személyiségünk egészében való, egymással való kiegyenlítődése. Hogy ez a boldogság, ami a mi esetünkben, nem más mint ennek az összesítő egyetemes kiegyenlítődésnek a személyes érzékelése és tudatos megvalósítása, ennek a teljesség - tudati állapotnak az elérése. Hogy ismétlem: ennek a kiegyenlítődésnek az elérése a földi életünk során, igen is: lehetséges. Ez viszont nem azonos, a misztikusok által ajánlott, alaptalan és erőltetett elégedettséggel! Ezt az igazi boldogságot, tehát a minél nagyobb mértékű kiegyenlítődés útján történő, az abszolút léttel (Istennel) való személyes újraegyesülést nevezzük megváltásnak, megváltódásnak. A megváltás tehát, nem más, mint ennek az abszolút boldogságnak a teremtés - tapasztalás - megismerés - kiegyenlítődés állapotának a személyes (De az egyetemes megváltási – boldogulási logika szerinti!) megvalósítása.
Az abszolút boldogulás és a megváltás (Megváltódás) törvénye alapján tehát, minden anyagi formát öltött ősidea számára és minden „isten hasonlósági” alapon megjelenő ősidea-struktúrának (emberi aurának) megfelelő, anyagi formában is testet öltő ember számára, kötelező az újra és újra megtapasztalt létrejövési (születési), növekedési és finomodási -fejlődési – kiegyenlítődési és reintegrálódási (vissza kapcsolódási) – egységesülési folyamatokban való részvétel. És ez által, a teremtő-megváltó Istenbe, majd onnan az abszolútumba, vagyis az abszolút boldogságba való, visszaérkezés, egyrészt.
Másrészt, tudni kell azt is, hogy minden ami van, és létezik a megnyilvánult létben, akár csak szellemi valóságként (erőként és/vagy egyetemes törvénykén), ezt, az abszolút boldogság-növelő egyetemes megváltásnak (A megváltásnak) a megvalósulását szolgálja.

Nem kell engedni a személyi felelősségtől „megszabadító” misztikus bakugrások csábításának (Pl. az un. ezotéria, más szentimentális és idealista Egység-misztikáknak.)! A fizikai dimenzió és abban a földiélet, de főképpen az emberiélet (Ami egyáltalán nem illúzió, mint ahogy azt egyes keleti bölcseletek állítják!) egy olyan szent hely, ahol a mi negatív - karmikus! - személyi tulajdonságainkban testet öltő, személyes karma-oldási szükségek „kemény” (anyagi) formában is megjelennek. Vagyis, a Második Lilith nevű jelenség által keltett spirituális zavarok, az ember személyi tulajdonságaiban (is!) látható és érzékelhető, konkrét pszichikai megnyilvánulások formájában - Negatív személyi késztetések formájában – megjelenhetnek a földiéletben. Tehát az ősi Lilith-jelenség által kikényszerített első teremtésben szükségképpen megjelenő-, és a Második Lilith jelenség által a saját ellentétükké változtatott ősideákban testet öltő teremtési zavarok, általunk (A lelki zavaraink által, irracionális félelmeink és ambícióink által), vagyis a viselkedésünkben, a viselkedésünk által, fizikailag is észlelhetővé: határozottá és egyértelművé válhatnak. És így, a hatás - vissza-hatás törvénye által vagy fizikai fájdalommá, vagy lelki, vagy szellemi fájdalommá (bánattá, szomorúsággá, abszurd képzetekké) vannak téve!

Ez által viszont, tehát a fájdalom hatására, kellő akarattal és odafigyeléssel, kijavíthatókká válnak. A személyes egyedi fájdalmak, éppen a bennünk levő, az általunk (Az ambíciós személyi karakterünk által) megtestesített személyi zavaroknak a felismerését, a beismerését és a kikerülését, vagyis, a fájdalmat eredményező karmák (a fájdalmakat eredményező negatív késztetések!) feloldását teszik szükségessé, vagyis a negatív karakterünknek a kijavítási szükségét eredményezik. És tehát, a személyi horoszkópokból kiolvashatók azok az életfeladatok, amelyeknek a tudatos felvállalásával-, illetve az illető életfeladatok pozitív beváltásával kialakíthatók az egyéni karmát felváltó pozitív személyi tulajdonságok.
Azoknak a személyeknek, akik Halak karmával (is...) születnek például (vagyis az emberiség több mint tíz százaléka...), az egyik legfontosabb- sőt: a legégetőbb életfeladata az elvonultságban, vagyis a külső ingerektől minél mentesebb (Remetei) állapotban elérendő megvilágosodás által elérhető, külső (anyagi, érzelmi, érzéki, érzékelési!) okok és feltételek nélküli boldogság elérése és megvalósítása. Ez, az elszigeteltségben realizálható, minél teljesebb nyugalmi állapotokban való hosszas meditációk által lehetővé tett megvilágosodások után megvalósítható, abszolút boldogsági állapot elérése és stabilizálása, állandósítása, személyes tulajdonsággá tétele, nem más, mint a halak karmás személyek személyes rendeltetésének a beteljesítése. Vagyis, a minél biztonságosabb, tehát nyugalmasabb és csendes körülmények között folytatható meditációk során elérhető megvilágosodások segítségével történő, eredeti boldogság elérési lehetősége, vagyis a "földön túli" boldogsági állapot elérése.
Ez viszont, előfeltételként szükségessé teszi az intenzív és mély, spirituális hibabelátási képesség kialakulását, ami viszont az időszakos un. remetéskedést is igényli a személyi tapasztalatok mellett. (Például, ha valakinek a sorsképlete XII. házban található három - négy, vagy, ami ritka ugyan, de előfordul: öt bolygó, vagy, egy Karma-pont!). Amennyiben ez a boldogság-képesség, nem tudatosan vállalt "remetéskedési" gyakorlat útján jön létre, tehát, amennyiben az egyedül maradási helyzetet nem előzik meg tudatosan, hosszas elvonulásokkal, akkor az élet egyre nehezebbé válik, és végül elkerülhetetlen az, hogy az illető személy, valamikor az élete valamely szakaszában, nagyon hosszan egyedül (teljes magányban) maradjon kényszeresen.

Olyan eset is van, hogy valakinek első sorban az igazságért való harcok közepette elsajátítható tényleges igazság-érzet és hazugság-mentes igazságosság, a hamisság nélküli mentalitás, valamint a bátorság és az erélyesség tulajdonságának a megszerzése a rendeltetése, és ezzel együtt, a szubtilis életenergiák áramoltatása sokkal fontosabb, bárminél is az életben. (Ezek általában a tűz-jegyű karmával-, vagy a Bak-karmával rendelkező személyek.) Másoknak viszont, a munkában megszerezhető szorgalom, az elvhűség és a kitartás képességének a megszerzése a fontos, meg a koncentráció képességének az elsajátítása. Vagy van, akinek éppen a szülői állapot és a gyermekek iránti tényleges felelősség, az anyaság, vagy az apaság és a családanyai, vagy a családapai szerepkör (negatív Hold és Szaturnusz a XII. házban álló bolygók között) útján történő zavar-felismerése és feloldási – kiegyenlítési lehetősége az életfeladata.
Nem csoda tehát, hogy az illető személy által megtestesített ősi (veszélyes) zavarok és azok vissza-hatásai, éppen ezeken a területeken jelentkeznek a legintenzívebben. És nem csoda tehát, ha bárki is, tudattalanul szorong, vagy tudatosan fél ezeket a jellegzetes életfeladatokat felvállalni, miközben éppen, hogy ezeknek az életfeladatoknak a felvállalása hozná meg számukra (És a felvállalás után meg is hozza!) az un. megváltást, a szabadabb és szorongás-mentes életet! De, mivel a bennünk levő szellemi sejtelem (A misztikusok által sokat hangoztatott intuíció!) érzékeli - sejti, hogy ezeken a területeken komoly öntudati, és valóság-érzékelési megpróbáltatások várnak ránk, előre retteg, sőt: iszonyodik azoktól a nehézségektől, amelyek egy - egy ilyen jellegzetes életkörben várnak ránk és mindent meg tesz azoknak az elkerülése érdekében. Vagy, amennyiben úgy alakult a sorsa, hogy ebbe az elején igen is kényelmetlen és kellemetlen „szerencsés” helyzetbe bele került, akkor, az árnyék-énje sugallataira és nyomására, mindent meg tesz (Akár sötét aljasságokat is elkövet) annak az érdekében, hogy ettől a rendeltetés-teljesítési helyzetétől „megszabaduljon”.
Amennyiben egy ilyen karmától terhelt személy, még harmincöt, vagy negyvenkettő, de még negyven kilenc éves korában is fél ezektől az igazából szabadulást hozni hivatott életköröktől, és félelmében zavartan nyüzsög, vagy éppen hadakozik az őt megváltani hivatott életkörülményivel, vagy első számú rokonaival (szüleivel, élettársával), vagy ismerőseivel szembe, csak, hogy ezt - ezeket a számára legfontosabb életköröket ne kelljen felvállalnia, akár az egészéletét is tönkre teheti, sőt: bele is halhat. Hiszen, nem csak, hogy nem tud önmagában és egy helyben huzamosan meglenni, de semmiféle egyéni, tehát semmiféle mentalitás-változtatást igénylő öntudati felelősséget sem akar felvállalni. Logikus tehát, hogy ez a tudattalan félelme mind csak erősödik és pszichés-, vagy mentális zavarokká „fejlődik” az időben. Ezért (Pl. a karmikus horoszkópja segítségével), valamiképpen tudatosítania kellene, hogy semmivel nem lesz neki könnyebb, vagy jobb az élete (A jövője) attól, ha nem végzi el a rendeltetése szerinti spirituális életfeladatát. Hogyha tehát, azzal ámítva magát, hogy a nehézségek csupán objektív körülmények, amelyeket szabadon meg lehet változtatni, ki lehet kerülni, vagy, ha már létre is jöttek, akkor meg lehet tőlük szabadulni. De sajnos, még a pszichológia is, részben úgy van kidolgozva, hogy „gyógyítsa ki az embereket”, ebből a spirituális eredetű és alapú, ontológiai félelemből, ahelyett, hogy tudatosítaná a gyakorlati életfeladatok és élethelyzetek vállalásának a szükségét, amelyek a személyi karmájuk feloldását eredményezné.
Például, az un. pánik betegség abból a félelemből ered, hogy a pánik betegek azt érzik -érzékelik, hogy nem végezhetik el az életfeladataikat, de még csak fel sem vállalhatják azokat és valamilyen módon többször is megszabadulnak azoktól. És ennek a félelemnek rengeteg különböző oka lehetséges. Például az is kiválthatja, hogyha végleg és visszavonhatatlanul elhagyták azt az élettársukat, a családjukat, a népüket, vagy hazájukat, vagy életpályájukat, amellyel, vagy amelyekkel, nehéznek bizonyult az életük. De aki, vagy ami, az egyedüli olyan tapasztalási és karma-megjelenítési, karma- szembesítési és karma-oldási (konfliktus-) lehetőségeket biztosította volna a számukra, amely nélkül egyelőre lehetetlenné vált számukra egy bizonyos karmának a feloldása és ez által a kiegyenlítődési – megváltódási képesség megszerzése. (Pl. amennyiben az általa elviselhetetlennek tűnő, házastársi nehézségek és személyi konfliktusok miatt, tehát: kényelemből elválik valaki attól a személytől, aki, annak a személyes akaratán és tudatos törekvései ellenére is, tehát ezeken kívül is, az egyszerű nyers személyiségével, tökéletes "provokátora" a vizsgált személy tudattalanjában lapuló zavarok kibányászására és felszínre hozására és ez által az ide vonatkozó karmikus feszültségei fokozatos feloldására, lassú megszüntetésére.)
Nem célravezető tehát minden esetben a racionális megoldásnak tűnő elválás bármiről is lenne szó. Vagy a más fajta személy- vagy helyzet-változtatás. Ez mind csak pszichológiai spekuláció. És nem ajánlatos, a misztikus – mágikus eljárások (praktikák) útján sem megszabadulni valamitől, vagy valakitől csak azért mert részben kényelmetlen, vagy kellemetlen. Ennél sokkal, de sokkal egészségesebb hasznosabb és célra vezetőbb a személyi horoszkópok segítségével, a személyünkre szabott konkrét karma-oldási életfeladatainkat megismerni és azokat bátran és elszántan felvállalva, ezektől az úgynevezett ontológiai félelmektől megszabadulni. Ha ez a belső megszabadulás sikerült, akkor lehetséges, hogy az elégedettség is megjelenik. Ennek az elégedettségnek a mesterséges erőltetése viszont (Akárcsak az erőltetett szabadulás erőltetett megvalósítása), a megfelelő konstellációra jellemző betegségeket, vagy baleseteket eredményez, és ismételt erőltetések esetekben, akár életveszélyes is lehet.

http://www.asztrologosz.hu http://www.aldottelet.com

_________________
Nem arra való a gondolkozási képességünk (kincse),hogy a pokollal (a karma hazájával) való kapcsolatunkat fenntartsuk általa, hanem arra, hogy Isten Országát megkeressük..
Kozma Szilárd asztrológus - http://www.kozmaszilard.hu/


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO