ASZTROLOGOSZ, Kozma Szilárd - karma-asztrológus fóruma

Asztrológiai fórum: Kozma Szilárd és feleségének valamint asztrológus-barátainak fóruma
Pontos idő: 2019.06.25. 18:30

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Fórum szabályok


Csak jóhiszemű és jóindulatú és főként a kérdező személyére (konkrét sorsproblémájára) vonatkozó kérdésekre válaszolok, illetve ezeket hagyom meg a fórumon.Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2017.04.07. 09:24 
Offline
Avatar

Csatlakozott: 2014.07.03. 23:11
Hozzászólások: 306
Tartózkodási hely: Magyarorszag
Napjegy: vizonto
Aszcendens: skorpio
Képlet: Bikából a Neptunusz által támadott Skorpió Lilith az 1. házban (az Ascendens is Skorpió) és Kosban együtt álló Uránusz és Jupiter támadja a (tök) teljesen negatív Mérleg Napot (12. ház), amely kvadrátot alkot a 9. házban a Rákban található Sárkányfarokkal.

Egy fiatal, 21 éves láncdohányos hölgy keresett meg azért, hogy tanácsot kérjen, mert krízishelyzetbe került, miután az utóbbi időben több szeretője is volt és terhes maradt az egyiktől. Nem tudja, hogy ki lehet az apa és azt sem, hogy mit kezdjen ebben a helyzetben, mert még túl fiatalnak érzi magát a családalapításhoz és egyébként is épp külföldi vásárkörútra készül a családjával, mert a szülei családi vállalkozásában segít a termékek reklámozásában és eladásában.
Kedves Barbara!

Köszönöm, hogy hozzám fordult tanácsért, amiért krízishelyzetbe került. Írta, hogy hívő családban nőtt fel, de nem számított ekkora igazságtalanságra az Isten részéről.   
Nos, szeretném leszögezni, hogy a vallásos elképzelések sajnos gyakran olyan protekciózó, minden bűnt már az elkövetés előtt elnéző, ám ugyanakkor minket időnként szeszélyesen sorsnehézségekkel igazságtalanul beterhelő Isten-képet festenek számunkra, mely nem felel meg a valóságban létező és fejlődő, teremtő és főképpen, velünk mindössze az ő objektív törvényein keresztül kapcsolatban levő Istennek, amely a valóságban létezik. Jézusnak a spirituálisan ugyan helytálló, de bizonyos vonatkozásaiban egy nagy családos személy számára megvalósíthatatlanul idealista tanításait az evangéliumok kanonizálásával jelentősen elferdítették és gyermektelen katolikus papok hamis példamutatásával tették végképp természet- ellenesen beteljesíthetetlenné és ez által értelmileg követhetetlenné. De megnyugtatom, van lehetőség az üdvösségünkön és a gyakorlati – földi boldogulásunkon való munkálkodásra. Ehhez fel kell térképeznünk az un. karmikus úton velünk született, rejtett negatív személyi meghatározottságainkat, ferde és hamis valóság-látásunkat, tévképzeteken alapuló boldogságszerzési ambícióinkat, és megváltoztatni, kijavítani ezeket, mellyel ugyanakkor, az egész egyetemes lét megváltását is szolgáljuk. Erre hívta fel Jézus is a figyelmet: „vegye fel mindenki a maga keresztjét”. És: „Munkálkodjatok, mert a ti atyátok is munkálkodik a mennyben”.
Igyekszem segítségére lenni azzal, hogy a születési sorsképletét elemzem.
Kezdjük a legrejtettebb negatív meghatározottsággal, a Lilith-el, melyet a Biblia az édenkertbeli kígyóval jelképez. A Lilith általános jelentésében nem más, mint a másállapotra, más helyzetre, az új és más élményre való örök és öncélú, általánosan – időnként és helyzetenként szexuális jelleggel is bíró - emberi sóvár szomjazás, valami másra, mint ami adatott, a soha ki nem elégíthető vágy és nyugtalanság az ismeretlenre, az öncélú, és a legtöbb esetben a valóságban nem is létező, el nem érhető élvezetekben való részesülésre. A Második Lilithnek a hatása, és az elsőnél jóval fontosabb jelentése a fordított valóságlátás, annak a konstellációnak a szellemisége szerint, és házpozíció által jelzett gyakorlati életkör szerint, amely konstellációban és horoszkópházban a Lilith megjelenik az ön sorsképletében. Az ön esetében ez a Skorpióban és az 1. házban található, ezért a legtitkosabb és legrejtettebb vágyak mozgatják tudattalanul, önnön maga elől is annyira rejtetten, hogy a felismerhetetlenségük miatt veszélyes negatív meghatározottságok rendre halál-közeli állapotokba juttathatják önt.
Ennek az az oka, hogy a legrejtettebb, öntudatlan vágyai szintjén erősen vonzódik a másik nemmel kapcsolatos titkokhoz, misztériumokhoz, főként, ha ezek valamiképpen a szexualitáshoz és a halálhoz, vagy a halálon túli élethez is kötődnek. Mindehhez különös analizáló képesség is társul, amit inkább másokkal, kiváltképpen a partnereivel szemben alkalmaz.
Minden emberben megtalálhatók a Lilith és Sárkányfarok elnevezésű karma-pontok, melyekkel az asztrológia az emberi személyiség legrejtettebb és legzavarosabb, öntudatlan, veszélyes negatív tulajdonságokat jelöli és melyek az emberi katasztrófákat okozzák. És mindenkinek van a kínai asztrológia évjáratainak megfelelő konstelláció szerinti, erős és tagadhatatlan karmikus meghatározódása (negatív ösztöni késztetés-rendszere) is. Ennek megfelelően, a személyiségünk 6 szellemi – spirituális rétegből áll és a bulvárasztrológia tévképzeteivel ellentétben a Napjegyünk rendszerint a személyiségünknek a töredékét határozza meg, a többi, fontos, karmikus és kauzális réteg a ma általános fogyasztói-élvezkedői mentalitás következtében rejtve marad és mindössze a következményeket lehet látni a baleseti sebészetek, kórházak, zárt intézmények és bíróságok rémes eseteiben.
Mivel szüntelenül a külvilágban és a partnereiben keresi a választ és a megoldást az önt gyötrő problémákra, különös szenvedélyesség, ambíciók, fantazmák, rombolási és önrombolási hajlam jellemzik önt rejtetten. E drámaian megélt vívódásai következtében, talán sikerül teljesen újjászületnie spirituálisan.
Az I. házban található Lilithje ellenállhatatlan szerelmi-szexuális vonzerőt kölcsönöz, az ön akaratán és öntudatán kívüli és sokszor annak ellenére is ható csáberőt ad, de ez a külvilágra gyakorolt, mágikus erejű, titkos szexuális vonzás negatív gyökerű és ezért negatívak a hosszú távú következményei is, ami akkor veszélyes önre nézve, ha nincs tisztában az emberi spirituális értékeivel. Ha nem tudja, hogy léteznek, vagy ha még nem rendelkezik ilyesmivel, vagy nem ismeri a saját személyes (spirituális…) értékeit. Ez a külvilágra gyakorolt vonzerő ugyanis olyan érdemtelen szerelmi-szexuális sikerekhez juttatják önt, melyek azt a látszatot keltik, mintha ténylegesen annyira különösen értékes személy lenne. Ez az oka annak, hogy több férfi is érdeklődött ön iránt és gyúlt szerelemre, hogy nem tudni, ki a gyermek apja. Ezek az emberek mindössze irracionálisan minden ész érv vagy érzelmi indíték nélkül akartak szexuális kapcsolatba kerülni önnel, a szerelem és a szexuális kaland örvényében együtt szédülni, kábulni, szórakozni, élvezetet szerezve, felelősségeikről és kötődéseikről megfeledkezni.
Ezért érdemes a jelenlegi sorshelyzetén mélyen és azzal a rendkívüli analizáló képességével közelednie, melyet a partnereivel kapcsolatban is alkalmaz és hozzátenni a jelenlegi feltárásból az önmagáról olvasottakat.
A Lilithnek ez a jegy- és házhelyzete Tűzkarmát is jelent. Az I. ház a Kos gyakorlati életkörét testesíti meg, mert minden horoszkópház sorban – a Kos, Bika, Ikrek … Vízöntő – mind a 12 Konstellációhoz tartozik egy-egy gyakorlati életkör. A Tűzkarma a személyiségében a négy alapelem – Tűz, Víz, Levegő, Föld – közül a Tűz elem zavarosságát jelzi, tehát vagy elfojtott, hiányzó, vagy túl erősen és kontrollálatlanul jelen lévő Tűzet a személyiségében. Ahogy a természeti elem, a tűz esetében is tűzvészt és komoly károkat okozhat az elszabaduló tűz akár bozót- vagy erdőtűz formájában, az ember személyiségében is inkább káros a kevés Tűz, vagy az ellenkező véglet, a kontrollálatlan Tűz, mert akkor akadályozott a tisztító hatása (a keresztény hitvilágban is a Tisztítótűzön való átjutás a mennybe kerülés előfeltétele). Ön tehát vagy erősen hajlamos civakodásra és minden alkalmat megragad a vitára, vagy betegesen és különös ügyességgel képes elkerülni a konfliktusokat és az erősebb, határozottabb embereknek automatikusan behódol. A környezetében előforduló legkisebb konfliktustól is irritálódik és rejtetten, önmagában és legtöbbször öntudatlanul támadja az Önnel kapcsolatba kerülő embereket, gondolatban a végtelenségig folytatva velük a steril háborúzást, azaz a gyakorlati (objektív) valóságban nem kipróbált igazságérvényesítést. Amikor azonban mégis vitára kerül a sor, akkor elkapja önt az indulat és pusztítóan visszavág. Közben vérig sértődik a kritikákon és támadásokon, igazságtalannak tartja a vádakat, de ennek általában nem ad hangot, hanem a saját tudati és érzésvilágán belül vitatkozik és viaskodik, amivel csak annyit ér el, hogy lemérgezi a saját szervezetét (A mirigyei un. mérgeket: negatív, romboló jellegű hormonokat választanak ki.)
Az emberek rejtett személyiségét szintén meghatározó Sárkányfarok az Ön 9. házában, a Nyilas gyakorlati életkörében található, Rák színezettel. Ennek a jegy- és házhelyzetnek a következménye kívülről is látható, mert a Sárkányfarok a Lilithnél kevésbé rejtett karma-pont, negatív meghatározottság. Emiatt többek között hajlamos arra, hogy ne akarjon felnőtté válni, azaz ne akarja végrehajtani azokat az életfeladatokat és ne akarjon belemenni azokba a kihívásokba, melyek a születési horoszkópjából következnek és mely nehézségek akkor is jelen vannak az életében, ha senki nem készíti el a horoszkópja értelmezését. Ragaszkodik a gyermekkori családjához és az erősebb családtagoktól várja, hogy Ön helyett megoldják a problémákat és megvédjék a külső, környezeti támadásoktól, provokációktól és a megélhetési gondoktól. Öntudatlanul elhárítja magától a felelősségeket, gyengének hiszi magát ahhoz, hogy önállóan kiálljon bármilyen próbatételt és még az sem zavarja, ha emiatt a szűkebb és tágabb közössége szemében megbízhatatlan, gyenge ember benyomását kelti. Egyszerűen nem akar tudomást venni arról, hogy teremtő képzelete – mely minden emberben válogatás nélkül jelen van, és minden ember tudatosan vagy öntudatlanul részt vesz a majdani valóság megteremtésében – akkor is működik, amikor nem vesz róla tudomást. Így azokhoz tartozik, akiknél a teremtő képzelet ellenőrizetlenül működik, melynek következménye a felnőtt öntudatra ébredést szolgáló krízis és kusza sorshelyzet.
A Nyilas gyakorlati életterülete a 9. ház, ahol a Sárkányfarka található. Emiatt minduntalan morális-erkölcsi konfliktusokba keveredik. Hol önnek kell mások felett spontán módon ítélkeznie, hol mások ítélkeznek ön felett, rendszerint igazságtalanul az ön megítélése szerint. Életfeladata a racionális, és a valóságos – tárgyi - tényekkel számoló gondolkozási képesség kialakításával egybekötött magasabb rendű (Az egyetemes törvények és tehát, a megváltás logikája szerinti) értékítélet, egy spirituális életszemlélet, egy józan és igazságos egyéni hibabelátó filozófia kialítása. A jelenlegi helyzetben egy gyermek sorsáról kell döntenie úgy, hogy hiányzik egy határozott férfi-társ, aki az apa szerepét kétséget kizáróan felvállalná.
Óva intem az elhamarkodott és kapkodva meghozott döntéstől az következők miatt: az ember személyiségében mind a Lilith, mind a Sárkányfarok szükségképpen fordított látásmódot eredményez azzal az életterülettel kapcsolatosan, amelyre vonatkozik annak a konstellációnak a szellemisége, amelyben találhatók ezek a karma-pontok. Itt az ember szükségszerűen az általánosan-normálistól, vagyis a Világegyetemet működtető Egyetemes Törvények logikájától egészen eltérő és torz képzeteket alkot, tévesen értékeli a valóságot, és a jövőt illető tervei zavarosak, vagy teljesen hiányosak annak függvényében, hogy mennyire merészkedik be a születési képletében jelzett és általa „veszélyes”-nek érzékelt életkörökbe, mely életkörökben sikeres feladatvállalás esetén a legnagyobb kiegyenlítődést, ezáltal kiteljesedést, egészséget és boldogságot érhetne el.
Például ebből az embercsoporti szinten uralkodó fordított valóságlátásból fakad, hogy a női horoszkópokban szereplő Hold jelentőségéről manapság egyre jobban megfeledkeznek az iparosodott, „kulturált” és „civilizált”, gazdasági teljesítményekben gondolkozó, védekező és fogamzásgátló, steril-élvezkedő mentalitással élő emberek és embercsoportok (mint pl. a női egyenjogúság szervezetei). Női horoszkópban a Hold szerepe általában erősebb, mint a Nap szerepe, hiszen a nő általános emberi életfeladatához tartozik a Holdnak megfelelő családanyai szerep gyakorlása (ahogyan a Férfi általános emberi életfeladata is elsősorban a családapává válás és a komoly felelősségvállalás lenne). A fent nevezett „civilizált”, (mondhatni a fejénél fogva bűzlő) társadalmakban azonban a normálistól eltérő súlyosan torz és általánosan káros, sőt kóros elképzelés uralkodik, mely a női (és a férfi) szülői életfeladatot (és az ember születési horoszkópjából következő egyéni életfeladatait is) elhanyagolhatónak és elhagyhatónak képzeli.
Vigyáznia kell, mert Ön a már említett Tűz-karmája (Lilith a Kosnak megfelelő 1. házban és Sárkányfarok a Nyilasnak megfelelő 9. házban) miatt kívülről is rendkívül könnyen rávehető a családanyai életfeladata elutasítására, sőt öntudatlanul, ideális és gondolati szinteken belülről is elháríthatja a családanyai feladatokat így meggátolva a karmikusan is kiemelten fontos szerepe betöltését. Mindezt azért, mert önkéntelenül versenyezni vágyik - ha nem is a férfiakkal -, minimum a férfiak szerepét átvállaló gyermektelen és hamis boldogságot kergető nőkkel, munkatársakkal, főnökasszonnyal. Esetleg a saját édesanyjával, aki öntudatlan sóvárgásaiból következően önt egy „szebb és jobb jövő érdekében” szinte belehajszolja az ő általa megálmodott életellenes célok kivitelezésébe. Például életellenes cél a karrierépítés túlzott munkavállalással, mely során nincs idő és hely a családalapításra, az új élet, a gyermek megfoganására.
Térjünk át a nyers alaptermészetének, a hétköznapokban is látható személyiségrészének, a Napnak az elemzésére. A Nap tehát a földi létezéshez, illetve az individuális tudathoz kötött lét-teljesség igényt és az individuális „egészséget”, az egyén egész egyetemes létezésbe való „bekapcsoltságát” jelenti. A Nap egyrészt a természeti meghatározottságokat: az individuális és ösztönös képességeket, spontán késztetéseket, az individuális lehetőségeket és korlátokat és az ide vonatkozó elemi megnyilvánulásokat szimbolizálja, másrészt a szellemi öntudatára ébredő Ént, az egyetemes léttudatot elérni képes személyt. A születési horoszkópban elfoglalt helye jelzi azt a karakterünket meghatározó spirituális erőteret, melynek színezetével kialakul az egyéni, önálló tudatunk fiatalkorunkban, és ami alapján az értelmi erőnket és a szellemi világosságunkat a legkönnyebb lenne számunkra felélesztenünk, kitágítanunk, ha igyekeznénk annak a konstellációnak, amelyben a Napunk található, az eredeti (metafizikai) értékeit felfedeznünk, megismernünk és megtestesítenünk.
Amikor a Nap teljesen negatívan fényszögelt egy születési horoszkópban – ahogyan jelen esetben – akkor az ember általában nehezen merészkedik be abba a gyakorlati életkörbe, ahol az egyetemes léttudatát elérhetné. Az ön esetében a Nap a 12. házban a Halaknak a gyakorlati megvalósulási életkörében található. Ez az áldozathozatal, és az isteni akaratnak (a megváltásnak) való önátadási, minden mást a megváltás legfontosabb élet-rendeltetésnek való alárendelési képessége megszerzésének és begyakorlásának az életköre. Egyben a remetéskedés, a kontempláció életköre, azaz az egyetemes (kozmikus) egységérzési és szeretet-áramoltatási képességek megszerzésének a földháza. Vagyis a mindenfajta együttérzési és átélési képességek - tulajdonságok - valamint a nagy ön - és világfelismerések háza, az egyetemes tudati integráció (a feloldódás háza).
Ebben a házban, egy az egyben megnyilvánul és értelmet kap Jézus ama tanítása, ami szerint "aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt, és aki feláldozza életét, megnyeri azt". Valamint az, hogy keressétek Isten Országát és a többit megkapjátok ráadásként. Annyit kell még hozzátennünk, hogy Jézus nem a fizikai élet feláldozásáról és elvesztéséről beszélt, hanem a túlzó világi – pragmatikus törekvések feladásának a szükségéről, a világiság félrevezető, fölösleges és látszat-életigazságának a leleplezési szükségéről.
A 12. horoszkópház az ön esetében mérleg színezetű. A Mérleg konstelláció spirituális erőtere a természeti kiegyenlítődésre való törekvésnek az egyetemes őselvét jeleníti meg és hozza létre a mentális, az asztrális és a fizikai dimenzió szintjein. Ennek következtében a szerelmi, szexuális, párkapcsolati, élettársi harmóniára, kiegészülésre és kiegyenlítődésre való törekvést eredményezi az emberi viszonyokban és szellemi-lelki állapotokban. Mivel teljesen negatívan fényszögelt a Mérleg Napja és Tűz-karmája miatt is ön folyamatos békére és nyugalmi állapotra törekszik abból fakadóan, azaz tévesen értelmezi a Mérleg konstelláció gyakorlati életkörében megvalósítandó életfeladatát. Általában elutasítja az önálló döntéshozatalt és a környezetében uralkodó vélemény erősen befolyásolja, vagy környezete véleményét figyelmen kívül hagyva hirtelen hoz döntéseket. Így vagy úgy a konfliktusokat teljesen el akarja űzni az életéből, majd amikor ez nem valósul meg – hiszen a folyamatos béke természetellenes állapot – akkor szükségképpen rejtetten vagy nyíltan háborog (mint egy Sárkány), főként belső örvényeket és szélvihart okozva magának, elutasítva a tartós párkapcsolatot és a lehetőséget a mentális tükröződésre, mely az önmagára ébredést és így az önnevelést segítené. Mind ez erőltetett béke, mind az azt követő viharok komolyan megbonthatják a belső egyensúlyát és szellemi-lelki nyugalmát, egészségét. Fontos tudni, hogy nem egyensúlyi állapotra, hanem harmóniára kell törekednie, ami azt jelenti, hogy a dolgok kiegyenlítődésén soha nem szabad kierőszakolt és természetellenes egyenlőséget érteni, hanem dinamikus és szerves egységet, amely egységben tehát mindig létezni kell valamely részletnél egy kis egyensúly-eltolódásnak valamelyik pólus irányába, ahol a szellemi megújhodás végbe mehet, ahol az új és újító szellemi erők bejöhetnek ahhoz, hogy az élet dinamikája teljes és egész lehessen.
Említést érdemel még a Kosban együtt álló Uránusz és Jupiter negatív fényszöge a teljesen negatív Mérleg Nappal, Ebből következően ön bár naivnak, vagy épp erényesnek, igazságosnak, jóindulatúnak tűnik, valójában hajlamos elhinni és többre értékelni magát a valóságosnál, hajlamos a gőg és képmutatás bűnébe esni, türelmetlenül várja az elismerést és a megvalósulást. Eredendően nem rendelkezik kellő önfegyelemmel és előrelátással. Önmagáról alkotott képe nem reális, túlzó, ezért frusztrációs érzésekkel küzd. Ez önzéshez, nyugtalansághoz és irigységhez, féltékenységhez vezethet, amitől, mikor nyíltan és közvetlenül, mikor közvetetten és burkoltan (finom célzások és utalások, pletyka, vagy nyílt rágalom, esetleg ártatlan panaszkodás formájában) a beszélgetései folyamán és a gondolataiban egyaránt, igazságtalanul ítélkezik, kritizál, neheztel, vagy alaptalanul vádaskodik.
Továbbá jellemző önre a megszokottól eltérő, excentrikus, meggondolatlan cselekvésmód. Mindezt a túlfeszült idegzete, makacssága okozza. Öncélú akaratossága, valamint a történteknek a dramatizálására való hajlama, iszonya a megszokottól, a rutintól gyakran akadályozza céljai megvalósításában. Munkáját nem képes kitartással végezni. A kritikus pillanatokban érzékenysége, túlfeszült idegzete miatt viselkedése meggondolatlanná, irracionálissá válhat, ami összeütközésekhez vagy saját eredményeinek tönkretételéhez vezethet. Büszkesége, szabadságvágya miatt nem értékeli mások tanácsait. Életében balesetből származó hírtelen bajok, nehézségek, adódhatnak. Barátait gyakran ellenségekké teszi a valós vagy képzelt igazságtalanságok elleni fellépése.
A két bolygó együttállása miatt eredeti a látásmódja igen erős hatásokat vált ki a környezetéből. Nagy szabadságszeretettel rendelkezik, ami ugyanakkor nyugtalanságot is eredményez a lelkivilágában, ugyanis hívő természetével olykor az abszolút igazság hirdetőjének szerepkörét is kész betölteni és a többi bolygó által többségében negatívan fényszögelt együttállás esetében igen igazságtalanná, ítéleteiben, ígéreteiben és vállalásaiban pedig elviselhetetlenül következetlenné válhat.

A Nap negatív fényszögeiből eredő tulajdonságai kevésbé rejtettek, mint a Lilithből és a Sárkányfarokból eredő fordított látásmód, ezért önfegyelemmel, tapasztalatszerzéssel, következetes igazmondásra való törekvéssel könnyebben felfedezheti és kijavíthatja a nyers személyi késztetéseit.

Összességében szeretném megnyugtatni, hogy jelenlegi sorshelyzete nem egy gonosz és sátáni akarat eredménye. Az egész Világegyetemet működtető Egyetemes Törvények összhatásaképpen jönnek létre azok a helyzetek itt a földön, melyek a mi fejlődő érésünket és megváltásunkat, boldogulásunkat szolgálják. A boldogságunk (nem hamis boldogságpótlékok megszerzése) az a cél, mely a velünk együtt fejlődő-teremtő Egyetemes Lét megváltását hozza.
Ezért annak érdekében, hogy ön is erre az egyéni érdekeken túlmutató ösvényre léphessen, szüksége van a Skorpió Ascendensének megfelelő, a minden titkot – elsősorban saját rejtett titkait, sóvárgásait és negatív meghatározottságait – ill. a környezete rejtett ambícióit kiszimatoló, azokat kitartással a napfényre hozó mentalitás felvételére. Ehhez el kell sajátítania azt az ambíciót, mely a spirituális átalakuláshoz, átváltozáshoz, a lelki újjászületéshez szükséges tudás megszerzését biztosíthatja a számára. Ezáltal kicserélheti a karma-pontok által jelzett hibás ideaképeket azoknak megfelelő életszemléletté, igazság-látássá, és élet- és sors-vízióvá, és – ennek a belső, lényegi változásnak megfelelő – a belőlük következő eddigi hibás gyakorlati megvalósításokat, megfelelő, pozitív tulajdonságokká alakítja, annak érdekében, hogy most már tudatos életgyakorlatokat folytatva felismerje a saját és mások sötét örvényeit, romboló negatív vágyait és ambícióit, ezekből fakadó tetteit, és kivédhesse azok káros hatásait nemcsak önmaga és az „elkövetők”, de az Egyetemes Lét megváltása érdekében is. A Skorpió Ascendensnek megfelelő mentalitás egyben a felnőtti személyiségtudatának a kialakulását és megszilárdulását is jelenti, mely során képessé válhat a misztikus, pozitív értelemben vetten: beláthatatlan kimenetelű, a legfőbb igazságokhoz vezető kihívásokban is, hosszú távon is, helyt állni.
Ennek a megváltozásnak részese a megfogant magzat, mely az ön számára az újjászületést jelentheti, amennyiben kellő megfontoltsággal és tudatos felelősségvállalással bemerészkedik azokra az életterületekre és nekilát azoknak az életfeladatoknak, melyek a születési horoszkópjából következnek és ahol eddig esetleg, sőt, több mint valószínű, hogy elmulasztotta a tudatos önmegismerési és pozitív ön(át)nevelési munkálkodást és, ahelyett ködös ábrándozásokkal helyettesítette a valóságot.

_________________
A Szellem bármely megnyilvánulása ugyancsak szellem. Az anyag is tehát.


Vissza a tetejére
  Megosztás a Szepon         
Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ] 

Időzóna: UTC + 2 óra [ nyi ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO